ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2024.05.23.12:15:29

Lezárva: 2024. május 13. 14:45 óra
elfogadott

Az Országgyűlés 2024. évi május - június havi ülésterve


No Előterjesztések májusjúnius
13
(H)
21
(K)
27
(H)
3
(H)
10, 11
(H, K)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]          
2Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1612) [1]          
3Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1613) [1]          
4Az áruknak TIR igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásra vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3271)          
5Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása szóló törvényjavaslat (T/7105) [3]   TAB eljárás     biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
6A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2022. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/3717) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6058)          
7A Magyar Nemzeti Bank 2022. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/4055) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...) [5]          
8Az ügyészség 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/5010) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6059)          
9Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2022. évi beszámolója szóló beszámoló (B/5618) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6056)          
10Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (B/7268) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/7964)          
11Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2023 szóló beszámoló (B/7848) [6] [7] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8482) [5]          
12A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2023. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/8026) [5] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...)          
13Jelentés az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről szóló beszámoló (B/8307) [1] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8309) általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárás   biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
14Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]          
15A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2023.12.12-i ülésnapján elfogadott "A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről" szóló törvény (T/4252/9) [8]   TAB eljárás     vita a TAB jelentéséről és módosító javaslatáról, döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás [9]
16Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló határozati javaslat (H/6394) [1]          
17A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló törvényjavaslat (T/6547)   TAB eljárás     biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [10]
18A gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslat (T/7992)          
19A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8217) [11]   TAB eljárás     biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
20A gyermekek védelme érdekében az internetes pornográf tartalmak elérhetőségének korlátozásáról, valamint egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatással és reklámtevékenységgel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8218)          
21A személygépkocsikra és a motorkerékpárokra vonatkozó egynapos autópálya-matrica árának csökkentéséről szóló határozati javaslat (H/8024)          

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[4] Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.

[5] Bizottsági előkészítéstől függően!

[6] Nemzetiségi napirendi pont!

[7] A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[8] Az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezései az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülnek.

[9] Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság jelentését benyújtja.

[10] Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

[11] Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat