Aktuális

Hírek, események

Aranybulla 800 - Tudományos konferencia.Aranybulla 800 címmel tudományos konferencia kerül megrendezésre október 26-án az Országház főrendiházi üléstermében az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. A rendezvényen neves előadók a legfrissebb kutatási eredmények alapján adnak átfogó képet az Aranybulla történetéről és utóéletéről.

Rauscher Lajos: A képviselőházi ülésterem, 1900. Kiállítva az 1900-as párizsi világkiállításon.1902. október 8-án az Országgyűlés képviselőháza gróf Apponyi Albert házelnök vezetésével megnyitotta első ülését az Országházban. Ezzel a magyar országgyűlés – mely 1848-ig főként Pozsonyban, majd Pesten különböző helyszíneken ülésezett – az 1840-es évek óta tervbe vett új és egyben állandó otthonra talált a Duna partján.

Szanyi-Légrády Eszter, az Országgyűlési Múzeum főosztályvezető-helyettese és Andrási Réka, a letölthető vitajátékok kidolgozója átveszi a Múzeumpedagógia Nívódíjat, 2022. október 4.Az Országgyűlési Múzeum letölthető vitajátékai kiérdemelték a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által meghirdetett Múzeumpedagógiai Nívódíjat. A rangos kitüntetés átadására október 4-én a 20. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón került sor a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

A kötet birítója.Az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent A háttérember – Csengery Antal politikai és közéleti pályája című monográfia Samu Nagy Dániel történész, az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának kutató munkatársa tollából. Csengery Antalt méltatlanul elfeledte az utókor, pedig a reformkor utolsó éveiben, az önkényuralom korában, majd a dualizmus első évtizedében a közélet egyik meghatározó, befolyásos személyisége volt. Ezt a hiányt pótolja a fennmaradt gazdag forrásanyagra támaszkodó munka, mely teljes képet ad Csengery politikai és közéleti pályafutásáról, bepillantást engedve a magánéletébe, családi viszonyaiba és barátikapcsolat-rendszerébe is.

A kötet borítója.Nemzetiségi parlamenti képviselet címmel tanulmánykötet jelent meg az Országház Könyvkiadó gondozásában. A hiánypótló könyv a legújabb kutatások alapján azt mutatja be, hogy 1920 után az elcsatolt országrészek magyar ajkú lakosainak milyen szintű képviselete volt az utódállamok parlamentjeiben, illetve ismerteti a nemzetiségek képviseletét a dualizmus kori magyar országgyűlésben.

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Az Országgyűlés 2024. évi május - június havi ülésterve (2024.05.13.)

Az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszaka május 13-i (hétfő) ülésének napirendje

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!