Aktuális

Hírek, események

A helyreállított vörös csillag az Országház kupoláján, 1957. augusztus 14.Az Országház kupolájára 1950. augusztus 20-án került a szocializmust szimbolizáló három méter átmérőjű, tíz mázsa súlyú vörös csillag. 1956. október 23-án este a kazánház két dolgozója kikapcsolta a vörös csillag világítását a téren tüntetők követelésére.

Az 1956-ról hatvanöt esztendő után című konferencia.1956-ról hatvanöt esztendő után címmel történettudományi konferencia került megrendezésre október 20-án az Országház főrendiházi üléstermében a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, valamint a Szabadságharcosokért Közalapítvány társszervezésében. A rendezvényen neves történészek átfogó és komplex képet festettek az 1956-os eseményekről.

KMKF ülés - OrszágházA KMKF üdvözli az Európa jövőjéről elindult párbeszédet, és kifejezi meggyőződését, hogy Európa jövőjének alakításában minden európai ember számít, a nemzeti vagy nyelvi őshonos kisebbségekhez tartozó mintegy ötvenmillió európai polgár véleménye sem hagyható figyelmen kívül. Meggyőződése, hogy az Európai Unió sokszínűségben is megjelenő egységességének nélkülözhetetlen alapja a nemzeti önazonosság.

A kötet borítója.Az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent a Csány László – Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai című kötet, mely a 2021. október 6-án megrendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A kiadvány az első népképviseleti országgyűlés 1849. október 6–24. között kivégzett öt tagjának emléket állító sorozat záró része.

Az első népképviseleti országgyűlés mártírjai – Csány László-emlékülés az Országház Delegációs termében.​​​​​​Az első népképviseleti országgyűlés mártírjairól – Batthyány Lajos grófról, Csány Lászlóról, Jeszenák János báróról, Perényi Zsigmond báróról és Szacsvay Imréről – az Országgyűlési Múzeum szervezésében 2015 óta konferenciasorozattal emlékeznek meg a korszak neves kutatói. Az idei, október 6-i emlékülés fókuszában a korszak egyik legszimpatikusabb politikusa, az 1849. október 10-én kivégzett Csány László, a reformkori Zala vármegye követe, 1848-as kormánybiztos, a Szemere-kormány minisztere állt. A konferenciasorozat záró részeként megtartott tanácskozáson bemutatásra került a Perényi Zsigmond báró – Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai című tanulmánykötet is.

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Az Országgyűlés 2024. évi május - június havi ülésterve (2024.05.13.)

Az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszaka május 13-i (hétfő) ülésének napirendje

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!