Aktuális

Hírek, események

Az Országgyűlés ülése, 1990. május 15.Az Országgyűlés 1991. november 11-i ülésnapján elfogadta az 1991. évi LXVII. törvényt a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról. A törvénymódosítás célja az volt, hogy meggyorsítsa az államhatalmi ágak teljes szétválasztásának és az önálló bírói hatalom megteremtésének folyamatát, valamint hogy intézményesen is erősítse a bírák függetlenségét.

A Nemzetgyűlési napló kötetei.Újabb hiánypótló adatbázis segíti a második világháborút követő korszak kutatóinak munkáját. Az 1939–1944-es naplómutató után a közelmúltban elkészült az 1945–1947 közötti ciklus Nemzetgyűlési naplójának mutatója is, mely az 1945. november 29. és 1947. július 25. között megtartott 148 ülés – nyomtatott formában nyolc kötetben megjelent – teljes anyagát tartalmazza, könnyen áttekinthető formában.

A kötet borítója.Az Országház Könyvkiadó gondozásában 2018-ban megjelent magyar nyelven Tóth Endre A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények című kötete. Most napvilágot látott a könyv angol nyelvű változata, így a külföldi érdeklődők és a középkorral foglalkozó szakemberek átfogó képet kaphatnak a keresztény kultúra egyik legfontosabb beavató koronájáról és a hozzá tartozó koronázási jelvényekről. A monográfia angol változatát három kiegészítő tanulmány és ábrák teszik a külföldi olvasók számára még közérthetőbbé.

A trónfosztás tárgyalása a nemzetgyűlésben november 4-én, Márton Ferencz rajza a Vasárnapi Ujságban.1921. november 6-án szavazta meg a nemzetgyűlés a „IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak és a Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetéséről” szóló 1921. évi XLVII. törvénycikket.

Ülésezik az Országgyűlés, 1990. december 17.1991. november 4-én az Országgyűlés elfogadta az 1944. december 21. és 1990. május 2. között elkövetett és politikai okokból nem üldözött súlyos bűncselekmények üldözhetőségéről szóló törvényt. Az Alkotmánybíróság viszont alkotmányellenesnek nyilvánította, így az soha nem volt hatályban.

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Az Országgyűlés 2024. évi május - június havi ülésterve (2024.05.13.)

Az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszaka május 13-i (hétfő) ülésének napirendje

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!