Aktuális

Hírek, események

Kötet az Országgyűlési Múzeum múltjáról és jelenéről

Az Országgyűlési Múzeum címmel jelent meg az Országház Könyvkiadó Országházi séták sorozatának tizenhetedik kötete. Feitl Írisz történész sok-sok illusztrációval kísért szövegéből megismerhetjük a múzeum megteremtésének közvetlen előzményeit, működését 1929-es megnyitásától 1949-ben bekövetkezett tényleges felszámolásáig. Képet kaphatunk továbbá az intézmény 2014-es újjászervezéséről, programjairól, mindennapjairól.

Az Országgyűlési Múzeum története egyedülálló a magyar közgyűjtemények sorában. Az 1923-ban megalapított, majd a látogatók előtt az Országházban 1929-ben megnyílt múzeum a harmincas és a negyvenes években élte virágkorát: az ország egyik legkedveltebb múzeumává vált. Célja az volt, hogy párttekintet nélkül összegyűjtse és bemutassa a magyar politikai közélet kiemelkedő alakjainak ereklyéit, továbbá hogy ismertesse az országgyűlések emlékezetes eseményeit. Fejlődésének a háború, majd az ország szovjetizálása vetett véget átmenetileg 1949-ben.

Hogyan alakult ki a két világháború között a múzeum gyűjtőköre, s milyen kiállításokkal igyekezett megfelelni célkitűzéseinek? Milyen politikai környezetben folyt lassú elsorvasztása és felszámolása 1945 és 1949 között? Újjászervezését követően miként bővült a múzeum gyűjtőköre, s milyen tudományos, tudományszervező és kutatási tevékenységet folytat napjainkban? Sok egyéb mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk e könyvből.

A kötetbe itt tud belelapozni.

Kötet az Országgyűlési Múzeum múltjáról és jelenéről
 

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Az Országgyűlés 2024. évi február - március havi ülésterve (2024.02.26.)

Az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszaka február 26-27-i (hétfő-kedd) és március 4-i (hétfő) ülésének napirendje

Fotó: SajtóirodaÉletének 89. évében elhunyt Orosz István, az MSZP volt képviselője. 1994 és 1998 között volt az Országgyűlés tagja. Az Oktatási, tudományos, ifjúsági és sport bizottság elnöke és alelnöke, valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagja volt.

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!