Aktuális

Hírek, események

Évfordulók – 140 éve készültek el az Országház módosított tervei

1884. február 24-én mutatta be Steindl Imre az Országos Bizottságának az Országház módosított terveit, melyeken az egy évvel korábban beadott pályázati anyagához képest néhány fontos változtatás látható.

Az 1884. február 12-én aláírt terveken megfigyelhető, hogy – az Országházat 72 méterrel északabbra tervezve – az Alkotmány utca tengelyébe került az épület középtengelye, hosszát a pályázati tervhez képest 25 méterrel rövidebbre, 260 méterre csökkentették, főlépcsőházi szárnya viszont hangsúlyosabb mértékben nyúlt előre. Az épület egy szinttel – a ma is számos irodának helyet adó félemelettel – magasabb lett.

A külsőt érintő látványos módosítás volt a tornyok magas és hegyes sisakokkal való kialakítása. Az eredeti elképzeléssel szemben az építész a felső rakpartra helyezte át a dunai homlokzatot, szabad közlekedést biztosítva az alsó rakparton. A későbbi tervmódosítások során megváltoztatott jellemzők közül kiemelendő, hogy az 1884-es terveken még a Duna íves vonalát követve meg volt törve az épület hossztengelye, illetve a kupoladob felső peremén háromszögű oromzatok sorakoztak.

A végső tervváltozatok 1888 májusára készültek el. Steindl Imre tervei az öt év alatt sok változtatáson estek át, de a lényegi alapok, a tömegkialakítás, az elrendezés és a homlokzat az első, pályázatra benyújtott változatot tükrözik.

Az Országház Duna felőli homlokzatának középrésze a pályázati terven (1883), a módosított terven (1884) és napjainkban
Az Országház Duna felőli homlokzatának középrésze a pályázati terven (1883), a módosított terven (1884) és napjainkban

Forrás: Országgyűlés Hivatala, Műszaki Terv- és Irattár, Tervtár; Bencze-Kovács György, Országgyűlési Múzeum
​​​​​​​

A tervpályázatra érkezett munkákról, Steindl Imre nyertes tervéről és annak módosításairól a Tervpályázatok és az Országház című videó, illetve Az Országház építése és művészete című kötet is áttekintést ad.

Az Évfordulók sorozat korábbi cikkei itt érhetők el.

 

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Az Országgyűlés 2024. évi április - május havi ülésterve (2024.04.08.)

Az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszaka április 8-9-10-11-i (hétfő-kedd-szerda-csütörtök) és április 15-i (hétfő) ülésének napirendje

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!