Irományok előző ciklusbeli adatai

Készült: 2024.03.04.02:27:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

153. ülésnap (2016.05.17.), 228. felszólalás
Felszólaló Dr. Aradszki András (KDNP)
Beosztás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 4:58


Felszólalások:  Előző  228  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ARADSZKI ANDRÁS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Ugye, a T/10523-as törvényt vitatjuk most meg? (Az elnök bólint.)

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt levő törvényjavaslat jogharmonizációs célokat szolgál. A módosítások legfőbb eleme, hogy mind a villamos energia, mind a földgáz tekintetében kiszélesíti a kereskedelmi tevékenységet végzők körét, ösztönözve ezzel is a felhasználóknak is kedvező piaci versenyt. A javaslat hangsúlyos eleme továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal feladat- és hatásköreinek, illetve a hivatal eljárásának további, még egyértelműbb szabályozása, amely egy újabb lépés a független, önálló szabályozói szervként eljáró hivatal hatékony működésének növelése érdekében.

Az önök előtt lévő törvényjavaslat három energetikai tárgyú törvény módosítását foglalja magában. Ezek a villamos energiáról szóló törvény módosítása, a földgázellátásról szóló törvény módosítása, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvény módosítása.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgáztörvény, a 2008. évi XL. törvény párhuzamos módosításai a következő kérdésköröket ölelik fel. Módosításra kerül a villamosenergia-kereskedő és a földgázkereskedő fogalma akként, hogy a továbbiakban ‑ figyelemmel a vonatkozó európai uniós irányelvekre ‑ már természetes személyek számára is nyitott ezen tevékenységek gyakorlásának lehetősége.

A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódva a villamosenergia-kereskedelemre és a földgáz-keres­kedelemre vonatkozó működési engedélyek tekintetében pontosításra kerül a teljes körű, felhasználók ellátására is jogosító és a korlátozott, a felhasználók ellátására közvetlenül nem jogosító kereskedelmi engedélyek rendszere. Az egyetemes szolgáltatásra jogosultakat el nem látó kereskedők mentesülnek a jövőben a fizikai ügyfélszolgálatok fenntartásának kötelezettsége alól, a továbbiakban elegendő számukra a telefonos és elektronikus úton történő elérhetőség biztosítása.

Végül, de nem utolsósorban, amint azt korábban jeleztem, módosításra kerülnek a hivatal rendszerhasználati, csatlakozási és hálózati társaságok által biztosított többletszolgáltatásokkal kapcsolatos külön díjak megállapításának rendszere. A jelenleg még hivatali és külön díjak esetében miniszteri rendeletben lévő díjak a továbbiakban a törvényjavaslat szerinti módosítások nyomán egy háromszintű szabályozási keretben, hivatali határozatban kerülnek megállapításra. Az első szint a hivatal elnökének keretrendeletei, amelyek az árszabályozás és az ármegállapítás alapelveit rögzítik. A szabályozás második szintje a hivatal által kiadott módszertani útmutató, amely egy, a díjmegállapítás módszertanával összefüggő tájékoztató, alapvetően a piaci szereplők számára nyújt iránymutatást a hivatal által követett metódusokról.

A szabályozás harmadik szintje végül a díjak mértékét megállapító határozatok. Az új szabályozási módszerrel összefüggésben a hivatali határozatok a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt megtámadhatók. A módosításokkal tovább növelhető a hivatal hatékonysága, mindamellett, hogy a fentiek szerint megerősített árszabályozási hatáskörökkel a hivatal függetlensége is megerősödik.

Alá kell húznom, hogy a hivatalról szóló törvény, a 2013. évi XXII. törvény az utóbbi háromszintű ármegállapítási rendszer leképezését jelenti, és ezen rendelkezések sarkalatosnak minősülnek, így mindenképpen kérem a képviselő hölgyek és urak támogatását annak érdekében, hogy az európai uniós jogharmonizációt Magyarország megvalósíthassa.

Tisztelt Országgyűlés! Mindezek alapján kérem, hogy az egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/10523. számú törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  228  Következő    Ülésnap adatai