Készült: 2024.02.26.05:35:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

160. ülésnap, 43. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka sürgősségi javaslat elutasítva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:10

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak Erdős Norbert úrnak, és sok sikert kívánjak a munkájához. Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

(14.40)

Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvénynek az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében történő hatályon kívül helyezéséről szóló T/11058. számú előterjesztést sürgős eljárás keretében tárgyalja az Országgyűlés. A sürgősségi javaslatot T/11058/3. számon a honlapon megismerhetik. Tisztelt Képviselőtársaim! Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy hozzájárule a T/11058. számú előterjesztés sürgős tárgyalásához, a képviselőcsoport indítványa szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 48 igen szavazattal, 109 nem ellenében, tartózkodás nélkül a sürgős tárgyaláshoz nem járult hozzá.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

Soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) országgyűlési határozat módosításáról történő határozathozatal. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/13515. számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett személyi javaslat tartalmát.

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai