Készült: 2020.07.07.14:32:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

264. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Kivételes sürgős tárgyalás elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:15

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Miután más képviselő nem jelentkezett, most a határozathozatal következik, amelyre szintén négyötödös többség vonatkozik, tehát ennyi szükséges a döntés eredményességéhez. Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadja-e az iménti javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 331 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta az indítványt.

Tisztelt Ház! Az összevont általános és részletes vitára a határozathozatalokat követően, második napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-frakció kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes és sürgős eljárásban tárgyalja meg és határozzon az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/10520.számú törvényjavaslatról. A képviselőcsoport azt javasolta, hogy a határozati házszabályi rendelkezések 128/A. és 128/B. §-ai alapján a módosító javaslatok benyújtására az elrendeléstől számított további 3 óráig legyen lehetőség, a módosító javaslatokról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerüljön sor.

Tisztelt Országgyűlés! A házszabályi rendelkezések 128/B. § (1) bekezdése alapján a kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalásról az előterjesztő esetleges felszólalása után az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Miután úgy látom, az előterjesztő nem kíván szólni, most a döntéshozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a határozati házszabályi rendelkezések 128/B. § (1) bekezdése alapján a kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalás elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadják-e a T/10520.számú előterjesztés kivételes sürgős eljárásban történő tárgyalását, az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 259 igen szavazattal, 45 nem szavazat ellenében, 29 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Az előterjesztés bizottsági vitájára és a módosító javaslatokról történő állásfoglalásra kijelölöm az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságot. Felhívom figyelmüket, hogy a döntés értelmében a képviselői módosító javaslatok benyújtására 17 óra 2 percig van lehetőség. Az előterjesztés vitájára ma utolsó napirendi pontként, a határozathozatalra pedig holnap első napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. számú törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására ezen az ülésen kerüljön sor. A frakció azt kérte, hogy a napirend módosításáról szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsünk. Kérem, gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 46 igen szavazattal, 256 nem szavazat ellenében, 10 tartózkodás mellett a javaslatot elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Ház! Most, 14 óra 4 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Harangozó Tamás, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez: "Mi lehet a megoldás?" címmel.

Képviselő úré a szó.

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai