Készült: 2020.04.04.03:34:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

191. ülésnap (2004.11.30.), 48. felszólalás
Felszólaló Dr. Vidoven Árpád (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:07


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár úr expozéjában, illetve Csákabonyi képviselőtársam hozzászólásában részletesen indokolta azt, hogy miért van szükség arra, hogy a büntető jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés tárgyalja. Ennek az oka - mint ahogy utaltak rá - az alkotmánymódosítás, az önkéntes hivatásos haderőre való áttérés, a sorkatonaság megszüntetése, illetve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény elfogadása, amelyre november 8-án került sor.

Az igazságügyi tárca valóban gyors munkát végzett, ezért elismerés illeti, bár meg kell jegyeznünk azt, hogy a munka nem volt túl bonyolult, hiszen a két törvény: az alkotmánymódosítás, illetve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény világosan kijelölte a szabályozás irányát. A tárca ezen törvények előírásainak figyelembevételével készítette el az előttünk fekvő javaslatot. Nem terjeszkedett túl az eredeti célkitűzésen, jó az előttünk fekvő előterjesztés.

 

(Az elnöki széket dr. Világosi Gábor, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

Nem kívánok részletekbe bocsátkozni, hiszen mint utaltam rá az expozéban, illetve az előttem szóló Csákabonyi képviselő úr hozzászólásában részletesen ecsetelésre került a javaslat, a 28 paragrafusból álló javaslat szinte valamennyi pontja.

Szeretném jelezni azt, hogy képviselőcsoportunk alapvetően támogatja az előttünk fekvő törvényjavaslatot, azonban módosító javaslatokat nyújtottunk be a törvényjavaslathoz, mégpedig annak egy paragrafusához, a 20. §-hoz, amely a katonai büntetőeljárás hatályát határozza meg. Megfontolásra ajánljuk azt, hogy tekintettel arra, mivel módosításra került a Btk. 19. §-a, a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények, az alkotmánymódosítás értelmében ezeket a bűncselekményeket már csak a megelőző védelmi helyzetben, illetve rendkívüli állapot idején, tehát minősített helyzetekben lehet elkövetni, egyáltalán ezeknek a helyzeteknek a fennállása esetén beszélhetünk majd ezeknek a bűncselekményeknek a megvalósulásáról. Tehát tekintettel arra, hogy ez csak ilyen rendkívüli helyzetekben valósulhat meg, úgy gondoljuk, hogy indokolt, ha ezeknek a bűncselekményeknek a vizsgálata a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozna, mentesítve a “civilö hatóságokat ezen bűncselekmények elbírálásától, vizsgálatától.

Ugyanakkor megfontolásra érdemesnek találjuk azt, és kérjük, hogy az igazságügyi kormányzat gondolkodjon az alábbi javaslatunkon, miszerint a határőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának tagjai által a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben elkövetett bűncselekmények mellett a rendőrség és a vám- és pénzügyőrség hivatásos állományú tagjainak ilyen jellegű bűncselekményei is a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozzanak. Ennek indokait a részletes vitában bővebben ki fogom fejteni.

Összegezve: a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja, tekintettel arra, hogy az előttünk fekvő javaslat nagyban szolgálja a jogbiztonságot, ezért elfogadásra ajánlja. Kéri azt, hogy a módosító javaslatainkat az igazságügyi kormányzat fogadja be.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai