Készült: 2020.04.03.19:46:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

257. ülésnap (2017.11.14.), 132. felszólalás
Felszólaló Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:12


Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉPÁSSY RÓBERT, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenekelőtt szeretném bejelenteni, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja támogatja az előttünk fekvő törvényjavaslatot. (Dr. Legény Zsolt: Azt a mindenit!) Bár ez, úgy látom, meglepetést okozott az ellenzék soraiban, de szeretném folytatni mégis a felszólalásomat.

Tisztelt Ház! Az államtitkári expozéból is kiderül, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat egy átmeneti rendezést tartalmaz, átmeneti szabályokat tartalmaz, legalábbis ez a fő része ennek a törvényjavaslatnak, ugyanis az Országgyűlés a kormány javaslatára úgy döntött, hogy a közigazgatási eljárásról egy önálló törvényt alkot a 2016. évi CL. törvény formájában, ez az úgynevezett általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény. Ahogyan az állam­titkár úr is ismertette, ez azonban nem tartalmaz anyagi jogi rendelkezéseket, így szankciókra sem tesz javaslatot, vagy nem tartalmaz rendelkezéseket szankciókról. Ezért az Országgyűlés úgy döntött, hogy a 2017. évi CXXV. törvénnyel egy külön közigazgatási szankciórendszert alkot meg külön törvényben. Ennek a törvénynek a hatálybalépését elhalasztotta az Országgyűlés 2019. január első napjára.

Tehát az előttünk álló mintegy egy évre szükséges átmeneti szabályokat alkotni, különösen a jogalkalmazók felkészülése érdekében. Tehát jogbiztonsági szempont az, hogy a 2019. január 1-jén hatályba lépő törvény életbelépéséig átmeneti rendelkezéseket kell alkotni. Tehát amit most teszünk, az kizárólag csak a jogalkalmazók érdekét szolgálja, a jogalkalmazók jogbiztonságát szolgálja, tehát elsősorban a közigazgatási szervek és természetesen azoknak az állampolgároknak az érdekét szolgálja, akiket a közigazgatási szervek tevékenysége érint. Tehát kérem, hogy ezeket az átmeneti szabályokat az Országgyűlés támogassa.

Ahogyan az államtitkár úr is említette, a törvényjavaslat még tartalmaz az általános közigazgatási rendtartás hatálybalépésével összefüggő egyéb módosításokat is. Ez is mind szükséges annak érdekében, hogy a távoli jövőben vagy nem is annyira távoli jövőben, de a jövőben életbe lépő új jogszabály a jogrendszerbe jól illeszkedjen, és a végrehajtása során ne legyenek zökkenők.

A törvényjavaslat egy újabb része pontosítja az általános közigazgatási rendtartáshoz kapcsolódó jogszabályokat, egyéb technikai pontosításokat és korrekciókat tartalmaz.

És van még egy olyan része is ennek a jogszabálynak, amely deregulációs célból, tehát a jogszabályok értelmetlen elburjánzását próbálja kiküszöbölni és a felesleges jogszabályok hatályon kívül helyezésével kiüresedett törvények és törvényerejű rendeletek deregulálását végzi el ez a jogszabály.

Tehát azt is mondhatnám, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az állampolgárok jogbiztonsága növekedjen, és emellett a közigazgatási eljárások jogbiztonsági szempontjai erősödjenek, minél inkább a jogbiztonságot erősítse az új törvényi környezet és az átmeneti rendelkezések. Ezért kérem, hogy fogadják el a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  132  Következő    Ülésnap adatai