Készült: 2020.07.04.21:33:55 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
6 53 2018.06.05. 8:49  52-79

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A nemzeti kormány számára Magyarország az első. A magyar emberek választáson is kifejezett egyértelmű akaratának megfelelve a kormány benyújtotta a parlamentnek a Magyarország védelmét szolgáló akciótervet, mert meg kell védenünk Magyarországot és a keresztény kultúrát az illegális migrációtól. A Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium a parlamenti frakciók részvételével közös hétpárti tájékoztatót tartott 2018. május 30-án. Pintér Sándor miniszter úr arra kérte a résztvevőket, hogy tegyenek javaslatokat, amelyeket a minisztérium meg fog fontolni. Javaslat ez idáig egyetlen frakció részéről sem érkezett.Javaslatunk két részből áll. Az egyik az Alaptörvény módosítása, amelynek tárgyalását az imént kezdte meg a tisztelt Ház, a másik pedig a büntető törvénykönyvet is módosító Stop Soros törvénycsomag. A Stop Soros törvénycsomag lényege az, hogy büntethető legyen, ha valaki illegális migrációt szervez, vagy ennek érdekében a magyar törvények kijátszására buzdít. Ma azért támadják Magyarországot és annak kormányát, mert az a Soros-terv útjában áll, amelynek végrehajtása egyre sürgősebb ellenfeleinknek.

Az előttünk álló időszakban meg kell küzdenünk a Brüsszel által tervezett kötelező kvótákkal, és azzal is számolnunk kell, hogy milliók készülnek még Európába vándorolni Afrikából és a Közel-Keletről. A kormány által felépített műszaki, élőerős és jogi határzár eddig megvédte Magyarországot, de a jövőben ennél is több védelem kell. A Magyar Országgyűlésnek mint a népképviselet legfőbb szervének  szem előtt tartva a magyar emberek teljesen egyértelműen kifejezett akaratát  tehát meg kell védenie az országot.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig a törvényjavaslat egyes szakaszait fogom ismertetni a tisztelt Országgyűléssel.

Az 1. §-sal kezdem. Figyelemmel az Alaptörvény rendelkezéseire és a Magyarországra nehezedő migrációs nyomásra, indokolt megállapítani a rendőrség jogellenes bevándorlás elleni fellépésének biztosítását. Mivel Magyarországon a határellenőrzés a rendőrség hatáskörébe tartozik, így a rendőrségi törvényt javasoljuk kiegészíteni a jogellenes bevándorlás megakadályozására vonatkozó hatáskörrel.

2. §: bevezetésre kerül a határbiztosítási távoltartás intézménye. Bizonyos bevándorlással összefüggő bűncselekmények, például embercsempészés vagy határzár megrongálása gyanúsítottjai nem tartózkodhatnak az államhatáron, valamint annak 8 kilométeres sávján belüli területen. Az új rendőri intézkedés bevezetésével a rendőrség eleget tud tenni az Alaptörvényben rögzített, államhatár védelmét előíró kötelezettségének. A törvényjavaslat kimondja, hogy aki a határbiztosítási távoltartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, az szabálysértést követ el.

A beterjesztett törvényjavaslat 3. §-a biztosítja a rendőrség számára, hogy az említett bűncselekmények elkövetése esetén kezelhesse a gyanúsítottak adatait, ezzel is áthidalva azt az időszakot, amíg az adatok feltöltésre kerülnek a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe.

A 4. és 5. § az Alaptörvény XIV. cikk módosítása miatt szükséges, a javaslat szerinti jogtechnikai módosításokat tartalmazza.

6. §: az Alaptörvény hetedik módosítása értelmében a szabad mozgás jogával nem rendelkező külföldiek magyarországi tartózkodására irányuló kérelme benyújtásának alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg, így szükséges volt a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény Alaptörvényben meghatározott rendelkezései kapcsán a meghatározott eljárásjogi előírások tekintetében a sarkalatosságról rendelkezni.

A benyújtott törvényjavaslat 7. §-a: a menedékjogról szóló törvény módosítása következtében a menedékjog iránti kérelem nem fogadható el, ha a kérelmező olyan országon keresztül érkezett Magyarországra, ahol nem volt közvetlen veszélyben. Ezt azt jelenti, hogy Magyarország nem fogadja be azon bevándorlók menekültkérelmét, akiket nem üldöznek.

Tisztelt Országgyűlés! Az államhatárról szóló törvényben kell kimondani, hogy a határvédelemmel és az államhatár rendjével összefüggő bűncselekmények elkövetése miatt az eljárás alatt álló személy a határjeltől számított 8 kilométeres sávon belül nem tartózkodhat. Ezt a javaslat 8. §-a fogalmazza meg.

9. §: a rendőrség határbiztosítási távoltartással kapcsolatos feladatának ellátása céljából szükséges a bűnügyi nyilvántartási rendszerből való adatátvétel lehetőségének megteremtése. Az adatátvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az ellenőrizendő személlyel szemben a megjelölt bűncselekmények miatt folyik büntetőeljárás.

A 10. § azt tartalmazza, hogy az államhatárról szóló törvény meghatározza azt a személyi kört, akik a büntető törvénykönyvbe ütköző magatartásuk miatt nem tartózkodhatnak az államhatárról szóló törvényben meghatározott területen. Ennek ellenőrzésére a rendőrség jogosult, azonban biztosítani kell a rendőrség számára a megfelelő szankcionálás lehetőségét arra az esetre, ha az adott személy nem tesz eleget a jogszabályban előírt kötelezettségének. A szabálysértés ismételt elkövetése esetére a törvény már tartalmazza a fokozatosságot biztosító eljárási szabályokat.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A beterjesztett törvényjavaslat 11. §-a a büntető törvénykönyv módosításával új büntetőjogi tényállást vezet be. A javaslat szerint a jogellenes bevándorlás elősegítése tényállásának megalkotásával lehetővé válik a jogellenes bevándorlás szervezői tevékenységével szembeni hatékony és eredményes fellépés. Hangsúlyozandó, hogy a törvényjavaslat célja a szervezői tevékenység szankcionálása.

(13.20)

Azt a szervezői tevékenységet kívánjuk tehát büntetni, amely alkalmas arra, hogy a menedékjogi eljárás kezdeményezését lehetővé tegye olyan személyeknek, akik olyan országból érkeznek, ahol nincsenek közvetlen veszélynek kitéve. A szervezőtevékenység megvalósulhat arra irányultan is, hogy a jogellenesen Magyarországra belépő személynek tartózkodási jogcímet szerezzen.

A törvényjavaslat tehát büntethetővé teszi az illegális bevándorlás szervezését, minősített esetnek fog számítani a javaslat szerint, ha valaki anyagi eszközökkel segíti az illegális bevándorlást, vagy tevékenységét rendszeresen folytatja. Szervezőtevékenységnek minősül különösen a határmegfigyelés szervezése, az információs anyagok készítése, terjesztése és a hálózatépítés. A jogellenes bevándorlás elősegítése mint bűncselekmény elzárással sújtható, és elkövetőjével szemben a 8 kilométeres zónából való kitiltásnak van helye.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat 12. és 13. §-a az érintett törvénymódosítások hatálybalépését állapítja meg. Az Rtv. rendelkezéseire figyelemmel a sarkalatossági záradékot tartalmazza. A jelen törvényjavaslatban szereplő törvénymódosítások, tisztelt Országgyűlés, megfelelő garanciát jelentenek a jogellenes bevándorlás elleni hatékony fellépéshez.

Arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és támogassa, hiszen ennek elfogadásával is hozzájárul a magyar emberek és Magyarország biztonságának további erősítéséhez és annak eléréséhez, hogy Magyarország ne váljon bevándorlóországgá. Köszönöm figyelmüket, kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
6 79 2018.06.05. 20:32  52-79

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Legelőször is szeretném visszautasítani a legutoljára szóló Varga-Damm Andrea, de több ellenzéki képviselő azon megjegyzését is, hogy ez silány, elfogadhatatlan, szatócsmunka, rossz minőségű törvényjavaslat. Szeretném elmondani, hogy Felkai László közigazgatási államtitkár úr vezetésével a Belügyminisztérium munkatársai, akik itt is jelen vannak a mostani általános vitán is, készítették ezt a javaslatot legjobb tudásuk szerint, Magyarország érdekeit figyelembe véve, az Országgyűlés törvényhozói igényeit kiszolgálva készítették ezt a javaslatot, és a legjobb tudásuk szerint. Kitűnő, felkészült szakemberek, akik régóta szolgálják Magyarországot. Tehát ezt a hangot, képviselő asszony, meg mindenki, aki ezt a törvényjavaslatot gyalázta, visszautasítom, hiszen ezek a megállapítások megalapozatlanok, ezt semmi nem támasztja alá. Ezzel kezdem. (Demeter Márta: Miért nem a vitában mondta, hogy lehessen rá reagálni?) A másik, amit szeretnék elmondani… Én is meghallgattam önt nagy türelemmel, tisztelt Demeter Márta képviselő asszony, kérem, tegye ön is! Tehát amit szeretnék másodjára elmondani, és ez legalább ilyen fontos, hogy azért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot, mert a kormánynak az a célja, hogy megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar embereket. Varga-Damm Andrea nem volt itt 2015 szeptemberében, amikor is elfogadtuk azokat a törvényjavaslatokat, részben kétharmados, részben feles törvényeket, amelyek lehetővé tették a jogi védelem, az élőerős védelem és a műszaki zár, a kerítés felépítését, és meg tudtuk állítani azt a migrációs hullámot, amely elözönlötte Európát, és el akarta özönleni Magyarországot is. Ezek a javaslatok szükségesek voltak, és akkor is a kormány megtette azokat a javaslatokat. De tudja, képviselő asszony, és mindenkinek mondom, akit ez érint, hogy a biztonság egy olyan fontos kérdés, amelyért holnap vagy holnapután sokkal többet kell tenni, mint ma vagy tegnap vagy tegnapelőtt. (Dr. Vadai Ágnes: Ez nagyon nagy bölcsesség!) Ezért van itt ez a javaslat, mert a cél nem változott. Mi azt ígértük a kampányban, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, azt ígértük a kampányban, hogy megvédjük Magyarországot, és ezt is tesszük. És ezt az ígéretünket be fogjuk váltani, mint ahogy eddig is beváltottuk minden ígéretünket. (Dr. Vadai Ágnes: Az biztos!) Örülök annak, hogy a magyar emberek ezt a munkát értékelték 2018. április 8-án, és kétharmados felhatalmazást adtak Magyarország Kormányának, a Fidesz-KDNP-kormánynak arra vonatkozóan, hogy a munkáját Magyarország érdekében végezze.

Mirkóczki Ádám képviselő úr is részt vett a május végi tájékoztatón  mert ugye ez is elhangzott, hogy mi volt ez, nem volt egyeztetés -, ez egy tájékoztató volt, ahol két miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter úr és Trócsányi László igazságügyi miniszter úr vezetésével a parlamenti frakciók képviselői felé adtunk, adtak egy tájékoztatót, hogy mi is ennek a két törvénynek, az Alaptörvény hetedik módosításának, illetve ennek a most tárgyalt törvényjavaslatnak a célja, milyen célokat fogalmaztunk meg. Kértük a tisztelt ellenzéki frakciókat, hogy ha van javaslatuk, támogassák. És még arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy Mirkóczki Ádám elnök úr, aki a Jobbikot képviselte, akkor is és most is a mai vita során azt mondta, hogy összességében támogathatónak tartja bizonyos korrekciók elvégzésével ezt a javaslatot. Ezzel szemben ön, képviselő asszony  mintha nem ugyanabban a frakcióban ülnének -, egész másról beszélt. Még egyszer mondom: az volt a legszomorúbb, higgye el, én régóta itt vagyok a parlamentben, és régóta van szerencsém abban a megtiszteltetésben részesülni, hogy az ellenzéki képviselők kérdéseire tudok válaszolni, hogy ilyen gyűlölködő felszólalást, mint amit ön tett, régen nem hallottam  szerencsére.

Nos, Mirkóczki Ádám képviselő úrnak, akit tisztelek egyébként, annak ellenére válaszolok, hogy nincs itt. Azt mondja, hogy a Szerbián keresztül érkezett személyek miért kaptak védelmet, miért kaptak menekültstátuszt. Szerbia nem tett eleget a visszavételi kötelezettségének, ebben az esetben a magyar hatóságnak kötelezettsége volt a menekültügyi eljárást érdemben lefolytatni. Ez történt. Nem segítségről van szó, hanem szervezői tevékenységről, ami büntetendő. És megkérdezte, hogy a Katolikus Karitászt vagy a Máltai Szeretetszolgálatot ez alapján lehet-e szankcionálni. Szeretném elmondani, hogy szó sincs erről, hiszen akár a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, akár a Katolikus Karitász nem szankciót kap a magyar kormánytól, hanem támogatást, hogy végezze azt a tevékenységet, amiről önök említést sem tettek itt a mai vita során. Ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy azokat szankcionálja, akik egyértelműen olyanoknak nyújtanak segítséget, szervezői segítséget vagy tevékenységet, akikről tudják, hogy nem voltak üldöztetésnek kitéve. És még ismételten elmondom itt a válasz során is, hogy mi is ennek a ma tárgyalt törvényjavaslatnak a célja: az a célja, hogy Magyarország nem fogadja be azon bevándorlók menekültkérelmét, akiket nem üldöznek. Tehát világosan kimondjuk, hogy akiket nem üldöznek, azok ne jöjjenek, azoknak a menekültkérelmét, ha a törvényjavaslatot a parlament elfogadja, nem fogják a magyar hatóságok támogatni.

Mirkóczki képviselő úr azt is kérdezte, hogy mi a rendőrség pluszjogosítványa e törvényjavaslat alapján.

(15.50)

Erre egyértelműen az a válasz, hogy a határbiztosítási távoltartás ezt egyértelműen rögzíti ebben a kérdésben.

A Molnár Zsolt képviselő úr  aki a Magyar Szocialista Párt vezérszónoka volt  által elmondott hozzászólásra is szeretnék reagálni szintén, annak ellenére, hogy nincs itt. Egy a célja ennek a javaslatnak: az illegális bevándorlás megállítása. A szervezőtevékenység fogalmat a most hatályos Btk. is ismeri, tiltott szerencsejáték szervezése, a bírói gyakorlat képes mérlegelni, és képes konkrét ügyben meghatározni, hogy megvalósul-e a bűncselekmény. Azt gondolom, fontos az, hogy bízzunk a magyar bíróságokban és a szakmai tevékenységükben.

A következőkben Vadai Ágnesnek, a Demokratikus Koalíció képviselőjének a hozzászólására, vezérszónoki hozzászólására szeretnék reagálni. Elmondtuk egyébként a Belügyminisztériumban tartott tájékoztató megbeszélésen is, hogy a Ferihegyi repülőtérre nem vonatkozik a 8 kilométeres szabály, világosan elmondtuk (Dr. Vadai Ágnes: Vonatkozik! Határ!), és itt is elmondom.

Említette a genfi konvenciót, a genfi konvenció kérdését. Tájékoztatom, hogy a genfi konvenció kimondja az első biztonságos ország elvét. Ez azt jelenti, hogy az első biztonságos országban kell benyújtani a menedékjog iránti kérelmet. Ez a gyakorlatban sajnos nem így történik. (Dr. Vadai Ágnes: Nem tetszett figyelni!) Büntetőeljárás alatt álló embereket tilthatnak ki majd a 8 kilométeres zónából, az ártatlanság vélelme nem korlátlan, ennek korlátozását most is ismeri a most hatályos büntetőeljárási jog. A Ferihegyi reptérről beszéltem.

Itt is szeretném elmondani, hogy Vadai Ágnes goebbelsi propagandának nevezte ezt a javaslatot. (Dr. Vadai Ágnes: Az is! Az is!). Ezt én visszautasítom. Tisztelt Képviselő Asszony! (Zaj.  Az elnök csenget.) Ez nem goebbelsi propaganda. Ez Magyarország, a magyar emberek védelme. A magyar emberek április 8-án értékelték ezt, és mi a bizalomnak a jövőben is eleget fogunk tenni, tehát ezt a megjegyzését, ezt a hasonlatát visszautasítom, amit tett.

Demeter Márta, az LMP képviselő asszonya hozzászólására is szeretnék reagálni. Szeretném tájékoztatni, hogy a magyar parlament tegnapi döntése alapján Kósa Lajos képviselőtársunk a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke, tehát nem leendő elnöke, ezt csak pontosításként mondom. (Dr. Vadai Ágnes: Alig várjuk, hogy megérkezzen!  Demeter Márta: Várjuk!  Dr. Vadai Ágnes: Ha olyan vicces lesz, mint eddig, akkor biztos!  Derültség.  Zaj.  Az elnök csenget.) Remélem, tisztelt Vadai képviselő asszony, és aki hozzászólt, Demeter Márta, hogy a várakozásaikat be fogja teljesíteni elnök úr. (Zaj.  Az elnök csenget.) Be fogja teljesíteni.

A Frontexszel kapcsolatban kérdezett, illetőleg az Európai Határ- és Parti Őrséggel kapcsolatban. Magyarország Kormánya kezdettől fogva támogatta az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozását. 1500 fővel jött létre, de Magyarország a számára előírt létszámot biztosította, tehát magyar rendőrök és magyar emberek is szolgálnak ebben a parti őrségben és határőrségben. Egy a probléma, hogy ennek az 1500 fős létszámnak a jelentős része nem effektív határvédelmi tevékenységet végez. Mi azt szeretnénk, ha az Európai Határ- és Parti Őrség létszáma erősödne, gyarapodna, és ténylegesen olyan feladatra hoznák létre, ami a határok védelmét illeti.

A másik kérdés, ami szintén elhangzott, a schengeni határok védelme. Szeretném elmondani itt is, a tisztelt Országgyűlés előtt, hogy Magyarország Kormányának alapvető érdeke, illetve alapvető célkitűzése, hogy a schengeni övezet fennmaradjon, hogy a szabad mozgás jogát tudjuk biztosítani. Mi ezért mondjuk azt, hogy mindenkitől, minden országtól elvárjuk azt, hogy védje meg a schengeni külső határt. Magyarország miniszterelnöke tett egy olyan javaslatot korábban az Európai Tanácsban, hogy aki nem teljesíti ezt a kötelezettségét, ahelyett lehessen teljesíteni más ország révén ezt a kötelezettséget. A schengeni határok védelme alapvető, a szabad mozgás jogát fenntartjuk. Magyarország, valamennyi magyar ember, valamennyi magyar demokrata érdeke, hogy ez meglegyen, és Magyarország példát mutat. Szeretném itt is elmondani, hogy mi 2015 szeptemberétől több mint 300 milliárd forintot fordítottunk erre a célra, hogy megvédjük a schengeni határt. Amikor Magyarország miniszterelnöke az Európai Bizottsághoz fordult, hogy legalább az 50 százalékát térítsék meg, elutasító választ kaptunk, tisztelt képviselő asszony. Mi ennek ellenére a mai napig is óvjuk és védjük a schengeni külső határt. Magyarország az az ország egyébként, amely az európai uniós kötelezettségének, valamennyi kötelezettségének szeretne eleget tenni és eleget akar tenni. Ezt szeretném hangsúlyozni. A Frontexről beszéltem.

Ön azt mondta, hogy nem az a szolidaritás, hogy Macedóniába odaküldünk három rendőrt. Ez megint olyan sértő, tisztelt képviselő asszony! Nem nekem sértő, nem a kormánynak, hanem a rendőrségnek, a magyar rendőrség számára sértő, és a magyar erőfeszítések, a magyar emberek számára sértő. Elmondom az adatokat. Nem három rendőrt küldtünk Macedóniába, ahogy ön mondja, hanem 696 fő vett részt a misszióban, tehát közel 700. Ez egy komoly erő, higgye el nekem! Macedónia vonatkozásában ez komoly erőt jelent. (Demeter Márta: Lesz előrejelző rendszer, államtitkár úr?) Magyarország komoly erőfeszítéseket tesz, és komoly áldozatokat vállal annak érdekében, hogy segítsen. Ebben az évben egyébként 150 rendőrt küldtünk Macedóniába, Szerbiába pedig 300 rendőrt. Magyarország erejéhez viszonyítva ez egy óriási kötelezettségvállalás, de kifejezi a szándékainkat, hogy mi segíteni akarunk, mi szolidárisak vagyunk, és segíteni akarunk Szerbiának, Macedóniának, ha kell, Bulgáriának is. Ezt csak azért mondom, hogy azt javaslom nagy tisztelettel képviselő asszonynak, fontolja meg, amikor ilyet mond. Nem tudom, honnan vette ezt az információt, hogy három rendőr, ez sértő, és szerintem magához sem méltó, hogy országgyűlési képviselőként ilyeneket mondjon. (Demeter Márta: Ne állítsa be így, államtitkár úr!)

Az embercsempészekkel kapcsolatban tett fel kérdést. Az embercsempészekkel kapcsolatban a mai napig 44 eljárás indult. 2017-ben, 2016-ban, illetőleg ’15-ben ez ezres nagyságrendű eljárást jelentett. Mi határozottan fellépünk az embercsempészek ellen. A jelenleg hatályos törvény szerint csak az embercsempészek ellen lehet fellépni, akik úgymond pénzért végzik ezt a tevékenységet, de ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával azok ellen is fel lehet lépni, akik csak úgymond odaszállítják a határra a migránsokat.

Szabó Timea képviselő asszony  sajnálom, hogy nincs itt  hozzászólására is szeretnék reagálni. Szatócsmunkának nevezi szintén. Olyan fájdalmas, hogy így leszólják a Belügyminisztérium kitűnő munkatársait… (Dr. Vadai Ágnes: Annyira fáj, ó, annyira fáj…) Szerintem a szatócsokat is megsértik egyébként. Ez egy dupla sértés és valótlan is, hogy… (Dr. Vadai Ágnes: Nehéz ez!  Zaj.  Az elnök csenget.) Azt kérem a tisztelt képviselőtársaimtól, hogy tényleg tiszteljük meg egymást. Én azt feltételezem, és biztosan tudom, hogy a munkatársaink, a kormánytisztviselők is Magyarország érdekeiért dolgoznak, mi is, a kormány is, és abban bízom, hogy talán önök is így gondolják, és együtt tudunk működni.

Egyébként azért is hívta össze Pintér miniszter úr ezt a hétpárti tájékoztatót és kérte  aki ott volt, hallotta -, hogy nyújtsanak be javaslatot, tegyenek javaslatot, azt ígérte, hogy érdemben meg fogja fontolni. (Dr. Vadai Ágnes: Ne vicceljen már!) Én azt mondom most így a reagálások végén, hogy ha komolyan gondolják, hogy önök is Magyarország érdekeit szolgálják, akkor tegyenek módosító javaslatot, hiszen a házszabály szerint van erre lehetőség, hogy módosító javaslatot nyújtsanak be azokban a kérdésekben, amelyeket önök fontosaknak tartanak, hogy még jobbak legyenek, még jobban szolgálják azt a célt, ami Magyarország érdeke.

Szabó Timea azt vonta kétségbe, hogy ez a törvényjavaslat nem mond többet, mint a jelenleg hatályos jogszabályok. Mi ezt cáfoljuk, sőt azt mondjuk, hogy eddig a szervezői tevékenység nem volt szankcionálható, most az lesz. Tehát ez mindenképpen nóvum, és mindenképpen új lehetőséget ad a magyar hatóságok kezébe.

(16.00)

Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a legális jogi segítségnyújtás továbbra sem lesz büntetendő, amit itt megpróbáltak feketére festeni az ellenzéki képviselőtársaim.

Azt mondja: határmegfigyelés, információs anyag terjesztése, hálózat. Mivel a bűncselekmény csak szándékosan követhető el, ezért fontos, hogy mi volt a célja, a szándéka ezeknek a tevékenységeknek. Tudniuk kell, hogy az elkövető olyanoknak végez szervezőtevékenységet, akik nincsenek üldöztetésnek kitéve, közvetlen veszélynek kitéve, aki meg tudja fizetni azt a díjat, akiknek az okostelefonján be tudják azonosítani, hogy hova megy, tehát nem üldözött emberekről van szó, hanem gazdasági menekültekről, akik igénybe akarják venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek annak az államnak a lehetőségei, ahova el akarnak jutni.

(Az elnöki széket Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Azt mondja: segítségnyújtás-e, ha valaki buszjegyet vesz, és a buszvezető felengedi a buszra? Én erre kérdeztem, hogy ugye, Szerbia felé veszi a buszjegyet, de erre nem válaszolt. Nem, mert a buszvezető tevékenysége nem szervezőtevékenység, de természetesen az, ha valaki azért szervez buszokat, hogy ilyen személyeket utaztasson például Szerbiából Magyarországra, elhozza a határig és ott útba indítja. (Dr. Vadai Ágnes: Maguk béreltek buszokat annak idején Röszkénél!) Tehát világosan ezeket el kell mondani.

Egyébként, ha megfigyeljük, a Jobbik-frakció részéről hárman szóltak ebben a vitában, Mirkóczki elnök úr, aki támogatólag nyilatkozott, nyilván a kritikát is megfogalmazta, de elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy támogatják, és akkor utána jött a két, ezzel ellentétes hozzászólás. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) Nos, Z. Kárpát Dániel képviselő úr kérdésére válaszolva szeretném elmondani, hogy Magyarország Kormánya és a Belügyminisztérium nem biztosít lakást Magyarországon nemzetközi védelemben részesülőknek és menedékkérőknek. A kormányzat őrzött és nem őrzött szálláshelyeket tart fenn, a védelemben részesültek elszállásolását ezeken a szálláshelyeken oldjuk meg. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapja egy 2013-ban meghirdetett programon keresztül nyújtott támogatást. Tehát még egyszer, az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapja egy 2013-as programon keresztül nyújtott támogatást a hazai önkormányzatoknak a nemzetközi védelemben részesülők szálláshelyeken kívüli lakhatási szükségletének felmérése és szociális munka biztosítása érdekében.

A Belügyminisztériumnak nem tartozik feladat- és hatáskörébe az európai uniós programok minősítése, a Belügyminisztérium a kötelezettségének tett eleget azzal, hogy a pályázni kívánók számára a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaphoz való hozzáférés feltételeit biztosítja, tisztelt képviselő úr. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az igazságot mondjuk ezekben a kérdésekben, és önök meghallják az igazságot, csak azért, mert ezt olyan súlyos vádként fogalmazta meg, hogy erre mindenképpen reagálni kellett.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos törvényjavaslat általános vitáján vagyunk túl, és végezetül, de elsősorban szeretném megköszönni a kormánypárti frakcióknak, mert azzal kellett volna kezdenem, hogy köszönöm szépen Kósa Lajos elnök úrnak és Aradszki András képviselő úrnak, hogy a Fidesz, illetőleg a KDNP frakciója támogatásáról biztosította ezt a nagyon fontos törvényjavaslatot. Ez adja azt a gerincet (Dr. Vadai Ágnes: Gerincet ez se tud adni!), ez adja azt a hátteret, ami alapján azt tudjuk mondani nyugodtan a magyar embereknek, hogy igenis az ígéreteinket teljesítjük, és megvédjük Magyarországot. De mi azt szeretnénk, ha ez a támogatás minél szélesebb körű lenne, és ezért fordultunk az ellenzéki pártokhoz, hogy ők is fontolják meg, hogy ezt a javaslatot tudják-e támogatni.

Arra kérem önöket, megköszönve hozzászólásaikat egyébként, és azokat a kéréseket, amelyek a mi munkatársaink, a kormánytisztviselők vonatkozásában…  nagy tisztelettel és szeretettel kérem, hogy őket ne bántsák, mi meg álljuk a sarat. Tehát azt kérem, hogy ha vannak javaslataik, akkor módosító javaslat formájában terjesszék elő, és mi azokat érdemben megfontoljuk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 113 2018.06.11. 1:55  108-117

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A kibertér védelme érdekében a kormányzati rendszerekben arra kell törekedni, hogy a számítógépeken tárolt adatok megbízhatósága, sértetlensége és elérhetősége mindig biztosított legyen, és azokba semmiképpen se kerülhessen be vírus. Ezt csak akkor lehet elérni, ha az érintett rendszerekben egymástól függetlenül több vírusirtót használnak, ezáltal még abban az esetben is elkerülhető a fertőzés, ha esetleg maga a program készítője hagy erre vonatkozó kiskaput. A központi kormányzati adatközpontban többféle vírusvédelemmel látják el a szervereket, így nem marad nyitva kiskapu még az előállítók számára sem, tisztelt képviselő asszony. Ennek a munkának az az eredménye, hogy bár több behatolási kísérlet is történt Magyarországgal szemben, egyik sem volt sikeres (Dr. Vadai Ágnes: Dehogynem!), és mindegyiket elhárítottuk. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. is folyamatosan figyelemmel kíséri a hálózati kommunikációt, hogy megakadályozza az esetleges adatvesztést.

(16.10)

Az elmúlt időszakokban  évekre visszatekintve  semmiféle adatvesztést nem detektált a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A jelenleg hatályos, Magyarország nemzeti kiberbiztonsági stratégiájáról szóló 1139/2013. kormányhatározat értelmében Magyarországon a kibertér szabadságának és biztonságának szavatolása a kormányzat, a tudomány, a gazdasági és a civil szféra közös felelősségvállalásán alapuló szoros együttműködésével, összehangolt tevékenységével valósul meg. Tehát a kibertér védelmének együttműködésre, közös felelősségvállalásra alapozott modellje valósul meg Magyarországon eredményesen, tisztelt képviselő asszony. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 117 2018.06.11. 1:10  108-117

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Ha visszagondolok az elmúlt tíz évvel ezelőtti történésekre, akkor azt kell mondanom, önök engedték be az oroszokat a nemzetbiztonsági szolgálathoz (Dr. Vadai Ágnes: Ez nem igaz! Ez nem igaz!), önök engedték be (Dr. Vadai Ágnes: Ez nem igaz!), büntetőeljárás is van folyamatban ezzel kapcsolatban. (Dr. Vadai Ágnes: Most bukott el a peretek!  Zaj.  Az elnök csenget.) Ön akkor kormányzati felelősséget vállalt, úgy tudom, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára volt, így van, tisztelt képviselő asszony, önök engedték be az oroszokat a spájzba vagy a házba. (Dr. Vadai Ágnes: Hova?) Mi bezártuk az ajtót, tudja, képviselő asszony?! (Dr. Lukács László György: Miután bejöttek és vendégül látjátok őket!) Nálunk a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és Magyarország minden szempontból biztonságos ország, a kibervédelem tekintetében is biztonságos ország. (Dr. Vadai Ágnes: Kormányzati honlapot támadnak, a Honvédelmi Minisztériumét is!)Tisztelt Képviselő Asszony! Arra kérem önt, hogy hallgasson meg, én is meghallgattam, tisztelem önt mint nőt, de tegye meg, hogy végighallgat! Még egyszer mondom: Magyarországon minden magyar hatóság, titkosszolgálat, egyéb szerv a magyar nemzet érdekében dolgozik, nem úgy, mint annak idején önöknél, amikor beengedték az oroszokat, beengedték az oroszokat a Nemzetbiztonsági Hivatalba. (Dr. Vadai Ágnes: Ki? Hol?) Sajnos ez megtörtént. Mi bezártuk az ajtókat. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Tisztelt képviselő asszony, mi Magyarország érdekeit képviseljük. (Dr. Vadai Ágnes: Jogerős ítélet született!  Dr. Lukács László György: Ki kellett volna őket rakni!) Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 189 2018.06.11. 2:18  186-189

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amely meghatározza mindennapjainkat, és mi 2010-ben azt ígértük, hogy helyreállítjuk a biztonságot Magyarországon. És ezt meg is tettük úgy, ahogy ön mondta: szigorú törvényeket fogadtunk el itt a tisztelt Házban; új büntető törvénykönyvet, új szabálysértési kódexet fogadtunk el; megerősítettük a rendőrséget mind személyi állományában, mind eszközellátottságában, a gépjárműállományt szinte teljes mértékben kicseréltük, az informatikai rendszert megújítottuk; új életpálya-programot indítottunk el. És ezt nagyon kiemelném, 2015. július 1-jétől lépett hatályba az új szolgálati törvény, amely például átlagosan 50 százalékos illetményemelést tett lehetővé 2015-ig a személyi állomány részére, sőt ebben most már 45 százaléknál tartunk. 2019. január 1-jével pedig újabb 5 százalékkal ezt az ígéretet is teljesítjük.

Azt mondhatjuk, hogy Magyarország biztonságos ország, de a biztonság az a közösségi érték, amelyért holnap többet kell tenni, mint amit ma vagy tegnap tettünk.

(17.20)

Mi ebben elszántak vagyunk, és az a célunk, hogy ezt a biztonságot fönntartsuk, hiszen ez egy olyan közösségi érték, amely elsősorban az itt élő embereknek, a magyar embereknek, Magyarországnak számít, de a világban is vonzóvá teszik Magyarországot, akár a gazdasági előnyöket is figyelembe véve, a turizmust, a Balatont, Budapestet  nézzük meg, hogy milyen sok turista van szeretett fővárosunkban vagy akár a Balaton-parton  vagy az ország egyéb turisztikai vonzerejét és célpontjait, desztinációit figyelembe véve.

De még egyszer mondom: holnap többet kell tennünk, éppen ezért terjesztettük be azt az akciótervet, ami Magyarország megvédését célozza meg, ez az Alaptörvény módosítását és a Stop Soros törvénycsomag elfogadását foglalja magába. Én arra kérek minden országgyűlési képviselőt, minden képviselőtársunkat, akinek fontos Magyarország, hogy támogassa ezeket a javaslatokat, hiszen ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a jövőben is biztonságos ország legyen. Köszönöm, és elnézést az időtúllépésért. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 191 2018.06.11. 2:40  190-199

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztett egyezmények megkötése hozzájárul a honvédelem, a belügyi-rendőri együttműködés, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harc területén való együttműködés erősítéséhez. Ma Európában a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amelyet a kormány minden lehetséges eszközzel meg fog védeni. A minősített adat védelméről szóló törvény 2010. évi hatálybalépését követően kezdődött meg az a szakmai munka, amelynek célja a partnerországokkal történő együttműködés során keletkezett és kicserélt minősített adatok védelmének a biztosítása. Tisztelt Országgyűlés! A cél megvalósítása érdekében végzett munka első mérföldköve a 2012-ben hatályba lépett, első kétoldalú minősített adatvédelmi egyezmény volt, amelyet hazánk a Szlovák Köztársasággal kötött meg. Magyarország ezt követően a Lengyel Köztársasággal, a Cseh Köztársasággal, a Lett Köztársasággal, a Francia Köztársasággal, az Osztrák Köztársasággal, a Macedón Köztársasággal, az Albán Köztársasággal, a Belga Királysággal, a Ciprusi Köztársasággal, az Olasz Köztársasággal, a Horvát Köztársasággal, az Oroszországi Föderáció kormányával, Montenegró kormányával, a Bolgár Köztársaság és a Spanyol Királyság kormányával kötött a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló törvényben már kihirdetett egyezményt. Több ország esetében a hasonló egyezményekkel kapcsolatos tárgyalások már lezárultak, az egyezmények végleges szövegének megállapítása pedig folyamatban van.

Tisztelt Országgyűlés! Az egyezmények célja elsődlegesen, hogy az országok közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára védelmet biztosítsanak. Ennek keretében szabályozzák a felek közötti biztonsági együttműködést, és kijelölik a hatáskörrel rendelkező hatóságokat; rendelkeznek az egyes minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetőségéről és a minősített adat biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásról is.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A jelenleg tárgyalt megállapodások megfelelnek Magyarország nemzeti érdekeinek, helyes célokat szolgálnak, erősítik az országok közötti bűnügyi együttműködést, a terrorizmus elleni harcot, egyaránt szolgálják a részes országok biztonságát is.

Erre figyelemmel arra kérem a tisztelt Országgyűlést, a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslatot tárgyalják meg és támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
7 199 2018.06.11. 3:19  190-199

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy a biztonság kérdése az a kérdés, amely mögé minden tisztességes szervezet, parlamenti párt felsorakozhat, és azok az egyezmények, azok a nemzetközi szerződések, amelyek ezt elősegítik, méltán számíthatnak arra, hogy a pártok, képviselőcsoportok, frakciók ezeket a javaslatokat támogatják. Legelőször is köszönöm mind a három felszólalónak  Gyopáros Alpár képviselő úrnak a Fidesz részéről, Mirkóczki Ádám képviselő úrnak a Jobbik és Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonynak az MSZP részéről  a támogató nyilatkozatot. Úgy gondolom, hogy ezeknek a javaslatoknak, illetőleg ezeknek az egyezményeknek az elfogadása és a törvényjavaslat elfogadása hozzájárulhat Magyarország biztonságához.

Engedjék meg, hogy reagáljak nagyon röviden Mirkóczki képviselő úrnak a nem szorosan a törvényjavaslathoz elmondott véleményére, amit elnök úr nagyvonalúan engedélyezett, mert ugye, ez nem annyira a tárgyhoz tartozik. Nyilván úgy nehéz beszélni, hogy mondani is akart valamit, meg nem is akart mondani, mert a zárt ülés szabályaira tekintettel nem akarta azt elmondani, amit esetleg elmondott volna, nagyon helyesen.

Nos, én úgy gondolom, és ezt elmondtam az azonnali kérdések órájában adott válaszban is, hogy csak akkor lehet elérni a kibervédelem területén biztonságos védelmet  és ezt szakértők egybehangzó nyilatkozata megerősíti -, ha egymástól függetlenül több vírusirtót is használnak a felhasználók. Ez garantálja azt, hogy kiküszöböljék azt, hogyha maga a program készítője valami kiskaput benne hagyott a rendszerben. És azt is elmondtam, és itt is megerősítem a tisztelt Országgyűlés előtt, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a szolgáltatók is mindent megtesznek Magyarország védelme érdekében, ami az ő kompetenciájukhoz tartozik. Így a kibertér védelme érdekében is mindent megtesznek, és mindenkivel szemben megtesznek minden olyan lépést, hogyha olyan szándékot tapasztalnak, amely ellenséges és a magyar érdekeket sérti.

Tehát ezt szeretném leszögezni: a mi kormányunk nemzeti kormány, számunkra egyetlen kérdés, egyetlen irány létezik minden kérdésben, így a biztonság kérdésében is, hogy mi az adott kérdésben Magyarország nemzeti érdeke. Ehhez tartják magukat a magyar szolgálatok, azok a magyar szervezetek, akiknek ebben feladatuk van.

De hogy visszakanyarodjak a törvényjavaslathoz, mert azért illik ezt megtenni, még egyszer köszönöm szépen a támogató nyilatkozatot, és arra is kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a szavazáskor is támogassa a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szilágyi György: Ezért nem lehet telepíteni, minden le van tiltva.  Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 180 2018.06.18. 2:08  177-180

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A Belügyminisztérium képviseletében mi is ugyanezt szerettük volna megkérdezni öntől, a szóbeli kérdésében említett személy ugyanis, tessék jól figyelni, 2010. március 10-én, tehát 2010-én március 10-én kapott letelepedési engedélyt. Ekkor ön, az önök pártja, a Magyar Szocialista Párt volt kormányon, ön pedig kormányzati felelősséget viselt, úgy tudom, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára volt. Önök hozták be (Dr. Vadai Ágnes: Tartózkodási… Kötvény!), önök behozták, mi elfogtuk, ez volt a munkamegosztás, tisztelt képviselő asszony. Önök pártolták a bűnt, mi pedig a törvénynek szereztünk érvényt, tehát erről van szó, tisztelt képviselő asszony. Az önök kormányával szemben mi felderítettük, és nemzetközi elfogatóparancs alapján elfogtuk a kérdésben említett személyt.Ha már itt tartunk, az vitathatatlan, hogy ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték a világban. Magyarország biztonságos országnak számít, és ennek a legfontosabb oka az, hogy a mi kormányunk megadja azokat a feltételeket, amelyek a biztonság megteremtéséhez szükségesek: szigorú törvényeket fogadtunk el itt, a tisztelt Házban 2010-et követően, a rendőrséget megerősítettük mind létszámában, mind gépjárműállományában, mind informatikai rendszerében, mind pedig új szolgálati törvényt fogadtunk el, 2015. július 1-jétől életpályaprogram van hatályban, átlagosan 50 százalékos illetményemelés. Ez mind-mind olyan intézkedés volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország biztonságos ország legyen.

És igen, tisztelt képviselő asszony, mi megvédjük Magyarországot a migránsoktól (Dr. Vadai Ágnes: Nem védik meg!), az illegális bevándorlóktól, és ha önnek is fontos a biztonság, fontos a magyar emberek biztonsága, akkor arra kérem önt, hogy erről tegyen tanúságot szerdán azzal, hogy mind az alaptörvény-módosítást, mind pedig a Stop Soros törvényjavaslatot itt a parlamentben támogató szavazatával megszavazza. (Arató Gergely: Ennek semmi köze nincs a dologhoz, kedves államtitkár úr!) Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 256 2018.06.18. 10:17  247-256

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Április 8-án a Fidesz-KDNP arra kapott felhatalmazást, hogy védje meg Magyarországot, védje meg a magyar emberek biztonságát, akadályozza meg az illegális migrációt, az illegális, jogellenes bevándorlást. 2015-ben, akik akkor itt voltak, a parlament tagjai voltak, emlékeznek rá, 2015 szeptemberében fogadott el a parlament egy olyan részben kétharmados, részben feles törvényeket tartalmazó törvénycsomagot, amely az úgynevezett hármas védelem létrehozását eredményezte a határon. Létrehoztuk az élőerős védelmet, tehát a honvédség is részt vehetett a törvényi felhatalmazás alapján a határvédelemben a rendőrség, a határvadászok mellett. Létrehoztuk, felépítettük a jogi határzárat és a kerítést is felépítettük, tehát a technikai vagy ideiglenes biztonsági határzárat.

(19.00)

Ezzel meg tudtuk védeni, de nyilván azok az emberek, akiknek az a céljuk, hogy migránsokat csempésszenek, juttassanak be Magyarországra, mindig keresik a lehetőséget, és az a törvény vagy az a védelem, ami tegnap jó volt, nem biztos, hogy jó lesz ma vagy holnap. Ezért meg kellett keresni azokat a lehetőségeket, azokat a jogi megoldásokat, amelyek a jogellenes bevándorlás megakadályozására ma alkalmasak, és továbbra is azt a magas szintű védelmet tudják biztosítani Magyarország és a magyar emberek számára, amit az elmúlt években elértünk, amit nemzetközi szinten is elismernek és a magyar emberek is elismernek, hiszen április 8-án támogatásukról biztosították ezeket az intézkedéseket.

A benyújtott javaslattal kapcsolatban az általános vita után is kaptunk olyan megalapozatlan kritikákat, amelyek a szakmaiságot vonták kétségbe. Én akkor is a javaslat kidolgozásában részt vevő kormánytisztviselők nevében visszautasítottam ezeket a megalapozatlan megállapításokat, hiszen ezek a javaslatot elkészítő szakemberek hozzáértő szakemberek, jó hazafiak, a magyar nemzet érdekeit képviselve fogalmazták meg ezeket a javaslatokat.

Amit még szeretnék kiemelni, hogy kétfordulós hétpárti egyeztetést tartottunk. Tehát nekünk nem az volt a célunk, hogy a mi javaslatunkat fogadják el teljes mértékben mindenféle vita nélkül, hanem az volt a célunk, és azt a gyakorlatot is követte Pintér Sándor belügyminiszter úr, illetőleg a Trócsányi igazságügyi miniszter úr részvételével tartott egyeztetésen, hogy az ország érdekében elfogadható, alkotható legjobb javaslatot tudjuk a parlament elé terjeszteni, illetőleg a parlamenti vita során, a módosító javaslatok megtárgyalása során, majd a második körös vita során ezeket megvitatni és a szavazás során elfogadni. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi ezeket az egyeztetéseket komolyan gondoltuk. Pintér miniszter úr mind a két fordulóban felajánlotta, illetőleg kérte is, hogy legyenek ellenzéki javaslatok, hogy amivel nem értenek egyet, arra vonatkozó módosító javaslataikat terjesszék elő. Majd a június 11-i újabb hétpárti egyeztetés során a miniszter úr kifejezte hajlandóságát, például olyan ellenzéki javaslatot is befogadtunk, ami annak érdekében született meg, hogy a jogellenes bevándorlás ellen hatékonyan lépjünk fel. Például az államhatárról szóló törvény módosításával létrejövő tartózkodási tilalom ne terjedjen ki azokra, akiknek a bejelentett érvényes lakcíme már legalább öt éve jogszabályokban meghatározott területen található. Például ennek a javaslatnak a támogatása is kifejezi azt, hogy mi konstruktívan álltunk ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az ország érdekében a legjobb javaslatot tudjuk a parlament elé beterjeszteni, illetőleg a parlament a legjobb javaslatot fogadja el.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a mai vitában elhangzottakra is kitérjek. Varga-Damm Andrea képviselő asszony  sajnálom, hogy nincs itt  súlyos szavakat, megalapozatlanul súlyos szavakat használt. Azt mondta, hogy törvény még nem védett meg hazát. Ez nem igaz, hiszen a 2015 szeptemberében elfogadott törvényjavaslat-csomag, a jogi védelem eredményesen betöltötte hivatását, és hozzájárult ahhoz, hogy azt mondhatjuk, hogy Magyarország biztonságos ország.

Ami szintén képviselő asszony kétségét fejezte ki, hogy a törvények a biztonságot növelik, szeretném elmondani, hogy a 2010-14-es ciklusban fogadtuk el az új büntető törvénykönyvet, az új szabálysértési kódexet, megerősítettük a rendőrséget. Elmondtam korábban is, hogy milyen lépéseket tett a kormány az új szolgálati törvény bevezetésével, hatálybalépésével, az illetményemeléssel. Elmondhatjuk, hogy 2010-hez viszonyítva 50 százalékkal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. Azt gondolom, ez olyan eredmény, amely önmagáért beszél, és mi ezt az eredményt akkor értük el, úgy tudtuk elérni, hogy közben 2015 nyarától, őszétől ez a hatalmas illegális migrációs nyomás nehezedett az országra. A rendőrség két fronton harcolt, egyrészt a belbiztonságot fenntartotta, javította a belbiztonságot, és a külső határokat is meg tudtuk védeni.

Demeter Márta képviselő asszony hozzászólására reagálva, aki azt mondja, hogy szakmailag gyenge a javaslat, ezt szintén vissza kell hogy utasítsam. Ami a tízpontos javaslatát vagy a megfogalmazott céljait illeti, szeretném elmondani, hogy a rendőrség kiképzése, a rendőrök, határvadászok kiképzése mindig megújul, mindig olyan ismereteket ad át az érintett személyi állománynak, hogy a szolgálati feladatát a legjobb hatásfokkal tudja ellátni. A kiképzés is állandóan megújul, az új kihívásokra reagál, és a legjobb tudásuk szerint adják át a kiképzők ezt a tudást. Most nem megyek végig a tíz ponton, mert jegyeztem ugyan, de azt gondolom, az világos, hogy a kormánynak az a célja, hogy a személyi állomány szolgálatteljesítési feltételei, mind a ruházat, mind a pihenő, mind az étkezés, mind a férőhelyellátás tekintetében, a felszerelés tekintetében, a fegyverzet tekintetében, az őt kiszolgáló technikai információs rendszer tekintetében a lehető legjobb legyen. Tehát nekünk az a szándékunk, a kormánynak, a Belügyminisztériumnak, a rendőrség vezetésének az a szándéka, hogy ezt a feladatot, ami előtt a rendőrség, a határvadászok állnak, a legjobb tudásuk szerint tudják elvégezni.

Mi a Frontex szerepének növelését támogatjuk. Az Európai Határőrség és az Európai Parti Őrség létrehozását is támogattuk. Azt sajnáljuk, hogy egyrészt ez 1500 fővel jött létre, és gyakorlatilag ebből határőr minimális létszámú. Azt gondoljuk, olyan effektív egységeket kellene létrehozni akár az Európai Parti Őrség és az Európai Határőrség tekintetében, amelyek tényleg a határokat védik. Mi ezt támogatjuk, ezt mondtuk, és ezt a politikát követjük. Akár az Európai Tanács ülésén, akár pedig az Európai Belügyi és Igazságügyi Tanács ülésén is ezt világosan kifejtettük, és ezt az álláspontot fogjuk a jövőben is képviselni, a jövőt illetően is.

Ami pedig azt illeti, hogy melyik bizottság folytatja le a törvényjavaslat általános vitáját, az Országgyűlés belügye, hogy melyik kijelölt bizottság folytatja le. Sérelmezte, hogy a Honvédelmi bizottság nem tárgyalta meg. A házszabály alapján erre lehetősége van, és nem az előterjesztő határozza meg. A képviselő asszonynak lehetősége lett volna bizottsági ülésen, annak a bizottságnak az ülésén részt venni, amely ezt tárgyalta; úgy gondolom, ez a kritika is megalapozatlan.

Tisztelt Országgyűlés! Úgy gondolom, hogy Magyarország biztonsága szempontjából nagyon fontos törvényjavaslat tárgyalásának a záró szakaszához és a szavazás előtti szakaszához értünk. Arra kérem a tisztelt Országgyűlést és a tisztelt képviselőtársaimat, hogy akinek fontos Magyarország, a magyar emberek biztonsága, az szavazatával szerdán támogassa ezt a javaslatot, hiszen ez hozzájárul Magyarország és a magyar emberek biztonságához.

Hadd utaljak azokra a megalapozatlan ellenzéki véleményekre, amelyek 2015 nyarán, illetőleg őszén jelentek meg, és amikor szeptemberben tárgyaltuk a törvényjavaslatot, ezt feleslegesnek, rossznak, megalapozatlannak tartották, de az idő ezeknek a javaslatoknak a helyességét igazolta, hiszen ezek eredményesen járultak hozzá Magyarország és a magyar emberek biztonságához.

Még hadd mondjak egy zárógondolatot: ma a világban a biztonság a legfontosabb közösségi érték. Ezt keresik minden országban, ezt értékelik leginkább a polgárok, hiszen ez a mindennapi életet, a boldogulás feltételeit meghatározza. Én abban bízom, hogy Magyarország a jövőben is biztonságos ország lesz. Mi ezért dolgozunk. Arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a törekvését a kormánynak támogassa, és a Stop Soros törvényjavaslatot pedig fogadja el. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 50 2018.06.20. 1:21  49-58

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk lévő megállapodás által előirányzott program keretében a két ország 18-30 év közötti állampolgárai - Magyarországon évente legfeljebb 200 fő - egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén. A tartózkodás célja elsődlegesen a turizmus, amely mellett a meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. A megállapodásban rögzített, legfeljebb 12 hónapig érvényes turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum már létező, tartózkodásra jogosító okmány Hongkongban. Hongkong a megállapodás megkötését 2015 márciusában kezdeményezte a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítése érdekében. Tisztelt Országgyűlés! Magyarország már részese több ilyen megállapodásnak Új-Zélanddal, a Koreai Köztársasággal, Tajvannal, Ausztráliával, Japánnal, valamint a Chilei Köztársasággal is, így a megállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósulása biztosított Magyarország részéről.

Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás helyes célokat szolgál, megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, megkötése pedig időszerű. Minderre tekintettel arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 58 2018.06.20. 0:37  49-58

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megköszönni a támogató nyilatkozatot a képviselőcsoportok részéről. Magyarország Kormányának az a célja, hogy ezek a törvényjavaslatok mihamarabb elfogadásra kerüljenek, hiszen ez, ahogy az expozémban mondtam, megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, megfelel azoknak az érdekeknek, amelyek alapján a javaslat elkészült és a tisztelt Ház elé került. Arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a szavazásnál is támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 60 2018.06.20. 1:47  59-70

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyarország és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti államhatárról szóló szerződés kihirdetéséről szóló T/533. számú törvényjavaslat kapcsán szeretném elmondani, hogy a tisztelt Ház előtt lévő szerződés egy 1956. október 13-án Prágában aláírt szerződés kiváltását szolgálja. Az új szerződés az államhatár megjelölésére, láthatóságának biztosítására és a határjelek karbantartására vonatkozó elavult rendelkezéseket váltja fel. Emellett az Ipoly határfolyó mederváltozása következtében szükségessé vált határ menti területek kicseréléséről is rendelkezik a javaslat, továbbá Somoskőújfalu település önkormányzata által az államhatáron átnyúló szennyvízcsatorna létesítésével kapcsolatos területcserét is tartalmazza. A szerződés hatálybalépését követően megvalósíthatóvá válik az államhatár térségében a közlekedést, a határrendészeti vagy vízgazdálkodási célokat szolgáló létesítmény, valamint államhatáron átvezető vezeték kivitelezése. A szerződésben foglalt területcseréhez szükséges kisajátítási eljárások, valamint a szerződés megerősítéséről szóló okiratok cseréjével kapcsolatos egyeztetések lezárultak, és a kihirdetésre is sor kerülhet. A megállapodás megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, megkötése időszerű.

Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot fogadja el. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 70 2018.06.20. 3:25  59-70

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedje meg, elnök úr, hogy nem ehhez a napirendi ponthoz, hanem a korábbi magyar-hongkongi egyezményhez visszatérjek és válaszoljak Varga-Damm Andrea képviselő asszony kérdésére, amikor azt feszegette, hogy miért ilyen hosszú időt vesz igénybe az elfogadás. Szeretném elmondani, hogy konkrétan ezzel az egyezménnyel kapcsolatban ennek az az oka, hogy a hongkongi fél részéről hiba volt az egyezmény angol szövegében, ezt kellett kijavítani. A diplomáciában nem egyszerű és nem elég gyors, mondjuk, a magyar törvénykezéshez viszonyítva az egyezmény elfogadása. Ez az oka.De hogy rátérjek a mostani napirendi pont tárgyalására is: köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak a hozzászólását, akik támogatásukról biztosították a javaslatot. Kérem, hogy a szavazáskor is ezt tegyék meg.

Szávay képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ez a javaslat azért ezzel a tartalommal szerepel a tisztelt Ház előtt, mert ebben sikerült megegyezni; például a Dunával kapcsolatban, Bős-Nagymarossal kapcsolatban a tárgyalások még nem vezettek eredményre, még nem tudunk ezzel kapcsolatban javaslatot a tisztelt Ház elé tenni. Szeretném elmondani, hogy Magyarország Kormánya alapvetően úgy jár el minden kérdésben, hogy Magyarország érdekeit szolgálja. Így van ez ebben a kérdésben is, és így van minden kérdésben.

A helységneveket illetően, amit ön fölhozott, illetőleg a hozzászólásában megemlített, hogy miért szerepelnek a települések szlovák névvel, illetve miért szlovákiai, úgy fogalmazott… (Szávay István: Szlovák település.) Igen, így van, tehát hogy miért szlovák településként szerepel. Ennek egy oka van: jelenleg Szlovákia területén vannak a települések, úgyhogy ezt a választ tudom ezzel kapcsolatban adni a hozzászólására.

Molnár Gyula képviselő úr hozzászólását is szeretném megköszönni. Azért tartott ilyen sokáig az elfogadás, mert szlovák részről alkotmánymódosítás kellett, mivel az államhatárt abban szabályozzák. Magyar részről a kisajátítási eljárások lefolytatására is szükség volt.

Azt gondolom, hogy minden kérdésre válaszoltam. Szeretném elmondani még ennek kapcsán, hogy Magyarország Kormánya mindent megtesz, minden segítséget megad a határon túli magyar kisebbségek támogatására. (Szávay István: Pénzt, azt ad, azonkívül semmit.) Így tesz a magyar kormány a szlovákiai felvidéki magyarság támogatása érdekében is. Ezt olyan feladatnak tartjuk, elsődleges nemzeti érdekünknek tartjuk, hogy mindent megtegyünk. Eddig is megtettünk és a jövőben is mindent megteszünk a szlovákiai magyarság támogatása érdekében.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Visszakanyarodva az államhatárról szóló javaslatra, kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(11.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 72 2018.06.20. 2:56  71-82

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ma Európában és az egész világon a rend, a biztonság a legfontosabb közösségi érték, ez az, ami meghatározza mindennapjainkat, meghatározza boldogulásunk feltételeit is. Ma az elmúlt nyolc év erőfeszítéseinek megfelelően és annak eredményeként azt mondhatjuk, hogy ma Magyarország Európában és a világon is az egyik legbiztonságosabb országnak számít. Magyarország Kormánya az elsők között ismerte fel azt, hogy a terrorizmus és az illegális migráció kéz a kézben jár. A kormány minden eszközt igénybe vett és vesz annak érdekében, hogy Magyarország rendjét és közbiztonságát, a magyar emberek biztonságát védje és biztosítsa. Természetesen így van ez a terrorizmus elleni fellépéssel is. A 2019. évi költségvetés tervezete alapján - amelynek javaslatát a kormány benyújtotta, és az Országgyűlés hamarosan megkezdi majd a tárgyalását - jelentős mértékben nőnek a terrorizmusellenes intézkedésekhez kapcsolódó források, jövőre már 25 milliárd forintot fordítanánk a javaslat szerint erre a célra. Nekünk Magyarország, a magyar emberek biztonsága az első.

A tisztelt Ház előtt lévő jelen kiegészítő jegyzőkönyv közvetlenül kapcsolódik a 2011. évi másik törvénnyel kihirdetett egyezményhez. Ennek célja az egyezmény rendelkezésének kiegészítése egyes további kriminalizálandó cselekmények meghatározásánál, például terroristakiképzésben való részvétel, vagy terrorcselekmény céljára szolgáló társulásban való részvétel.

Az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakértői bizottsága 2016 során folytatta le Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni jogszabályi és intézményrendszerének, valamint a hazai gyakorlat hatékonyságának a vizsgálatát. Az Európa Tanács az országjelentésében pénzmosás elleni ajánlásokat fogalmazott meg Magyarország részére. Az ajánlások végrehajtásáról szóló kormányhatározat előírta a kiegészítő jegyzőkönyvhöz való csatlakozás lehetőségeinek felülvizsgálatát. Az elvégzett vizsgálat alapján megállapítható, hogy a büntető törvénykönyv 2018. január 1-jével hatályba lépett rendelkezései összhangba hozták a büntető anyagi jogi szabályozást a kiegészítő jegyzőkönyvben foglalt követelményekkel. 2018. január 31-én sor kerülhetett az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szolgáló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének aláírására.

Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, helyes célokat szolgál, megkötése pedig időszerű. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja meg, támogassa és fogadja el. Köszönöm figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 82 2018.06.20. 3:33  71-82

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Igen. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Legelőször is szeretném megköszönni a javaslatot támogató képviselői hozzászólásokat, hiszen nagyon fontos az, hogy ez a javaslat minél szélesebb körű támogatást kapjon, hiszen a terrorizmus elleni küzdelem, eredményes küzdelem hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország biztonságos ország legyen, Magyarország és a magyar emberek biztonságban legyenek, és ezért nekünk az az alapállásunk, hogy ennek érdekében holnap sokkal többet kell tenni, mint amit ma vagy tegnap tettünk. Ezért is utaltam az expozémban a kormány törekvéseire e tekintetben, illetőleg ebben a kérdéskörben. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy Magyarország Kormánya nemzeti hatáskörben is mindent megtesz a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában, hiszen szervezeteket hoztunk létre, a Terrorelhárítási Központot, a Tibeket, a rendőrség költségvetését növeltük, megerősítettük a rendőrséget, a nemzetközi kötelezettségeinket teljesítjük, megvédjük az országot, megvédjük a határainkat, a schengeni egyezményben vállalt kötelezettségeinknek is eleget teszünk, és ez a most tárgyalt törvényjavaslat is megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek.

Engedjék meg, hogy Molnár Gyula MSZP-s képviselő hozzászólására reagáljak.

(11.40)

Ő arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy választási kampányi petárdákat ne lőjenek el - idézőjelbe téve -, ne vegyenek igénybe itt a vita során, mert ez nem korrekt - vagy ez nem helyes, pontosabban, talán ezt mondta -, de ő mégis megtett egyet. Azt mondja, hogy a letelepedési kötvények esetében nem történt semmiféle nemzetbiztonsági vizsgálat. Szeretném elmondani itt is, nagyon sokszor válaszoltam itt a parlamentben az ellenzéki képviselői kérdésekre, hogy négyszeres átvilágítás történt minden egyes kérelmező esetében, és nagyon sok elutasítás született, amikor az illetékes hatóságok által végrehajtott ellenőrzés következtében nem kaphatott ilyen jogot a kérelmező, tehát nem jegyezhetett ilyen kötvényt, mert olyan körülmények álltak fenn, amelyek ezt kizárták.

Tehát, képviselő úr, még egyszer az igazság kedvéért és a valóságnak megfelelően elmondom, hogy négyszeres ellenőrzést hajtottak végre a rendőrségtől a Terrorelhárítási Központig az erre hivatott magyar hatóságok. Ha megengedi, nem akarok itt erre kitérni, én megértem, hogy a választási kampánnyal kapcsolatos emlékek nem kedvezők a képviselő úr számára, de az igazság az, hogy erre a kérdésre mindenképpen szerettem volna válaszolni. Egyébként megköszönöm, hogy támogatják majd a javaslatot, hiszen ez valóban nemzeti érdek.

Varga-Damm Andrea képviselő asszony hozzászólását is köszönöm. Bízom abban, hogy a Jobbik képviselőcsoportja is tudja támogatni, és ebben a nagyon fontos kérdésben, a terrorizmus elleni küzdelemben kialakul egy olyan döntés, ami teljes mértékben megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek.

Egy dolgot szeretnék leszögezni: Magyarország Kormánya számára a magyar emberek biztonsága az első, Magyarország az első, és mi mindent megteszünk a jövőben is a biztonság érdekében. Még egyszer kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a javaslatot támogassák. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 5-7 2018.06.25. 5:07  1-7

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Legelőször is szeretném visszautasítani Vadai Ágnes képviselő asszony minden alapot nélkülöző, gyalázatos, hazug hozzászólását, amelyben azt mondta, hogy mi, magyar képviselők - és ezt valamennyi magyar országgyűlési képviselő nevében megteszem (Arató Gergely: Az enyémben ne!) - orosz érdekeket szolgálunk. Aki orosz érdekeket szolgál, az álljon fel, tisztelt képviselő úr (Dr. Vadai Ágnes: Ön áll, államtitkár úr! - Derültség a Jobbik, az MSZP és a DK soraiban. - Arató Gergely közbeszól.), álljon fel, és tegye nyilvánvalóvá! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt is szeretném mindjárt a legelején lerögzíteni, hogy a Fidesz-KDNP képviselői Brüsszelben Magyarország, a magyar emberek érdekeit szolgálják, ezt tették korábban is, és ezt teszik most is. A biztonság a legfontosabb közösségi érték, és Magyarország biztonságos országnak számít. Ezt nem mi mondjuk, hanem mások mondják rólunk, és ezt mi érezzük, akik ebben az országban élünk. (Dr. Vadai Ágnes: Az oroszok mondják!)

És nem úgy érezzük ezt, mint amikor önök voltak kormányon, tisztelt képviselő asszony, és amikor Sajóbábony polgármestere, aki MSZP-s polgármester volt, 2007-ben levelet írt az Országgyűlés akkori elnökéhez, amiben kérte, hogy a halálbüntetést állítsák vissza Magyarországon, mert olyan viszonyok vannak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és abban a városban, hogy nem lehet szabadon közlekedni; ha valaki elmegy a templomba, visszatérve a javait már nem találja meg, tisztelt képviselőtársam. (Dr. Vadai Ágnes: Mi köze az oroszokhoz?) Akkor önök a magyar emberek biztonságát teljesen elhanyagolták, a magyar hatóságok nem voltak urai a helyzetnek. Mi 2010-ben azt ígértük, hogy rendet teszünk az országban, visszaállítjuk a biztonságot, és ezt meg is tettük. Ma azt lehet mondani, hogy Magyarország a világ 15. legbiztonságosabb országa, ennek érdekében megerősítettük… (Dr. Vadai Ágnes: A katasztrófavédelem honlapját is megtámadták!) Meghallgat, képviselő asszony? Érti a magyar szót? (Dr. Vadai Ágnes: Többet, mint maga, ez a különbség!) Meghallgat? Tegye meg! Köszönöm szépen.

Tehát megerősítettük a rendőrséget (Közbeszólás az ellenzéki pártok soraiból.), a létszámát, több mint hétezerrel több rendőr szolgál, a gépkocsiellátást biztosítottuk, több mint hétezer új gépjárművet állítottunk szolgálatba, új szolgálati törvényt vezettünk be, 2015-től 50 százalékos illetményemelést hajtottunk végre, amelynek az utolsó, 5 százalékos része 2019. január 1-jétől fog megtörténni, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország biztonságos ország legyen. Ennek eredményeképpen 2010-hez viszonyítva 50 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, javult a nyomozáseredményesség, nagyobb biztonság van, mint 2010 előtt. Amikor önök átvették az országot, és az önök kormányzása idején, amikor ön a Honvédelmi Minisztérium államtitkára volt, akkor az orosz szolgálatokat hívták be, a Nemzetbiztonsági Hivatal (Dr. Vadai Ágnes: Ezt már megvitattuk legutóbb…) vezetőit hazugságvizsgálati eljárásnak…

ELNÖK: Képviselő asszonynak nem adtam újra szót! (Dr. Vadai Ágnes: Ezért én megadtam magamnak!)

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: …vetették alá, orosz titkosszolgálati embereket hívtak be, erről bírósági ügy is van (Dr. Vadai Ágnes: Nincs.), ezt bírósági büntetőeljárás is tudja dokumentálni, hogy ebben az ügyben eljárás indult, és ezt megtették. Önök kinek az érdekét szolgálták, képviselő asszony? Ami pedig a kibertér védelmét illeti, a kormányzati rendszerekben arra kell törekedni, hogy a számítógépen tárolt adatok megbízhatósága, sérthetetlensége, elérhetősége mindig biztosított legyen, és abba vírus ne kerülhessen be. Ezt csak akkor lehet elérni, tisztelt képviselő asszony, ha az érintett rendszerekben egymástól függetlenül több vírusirtót is használnak, ezáltal még abban az esetben is elkerülhető a fertőzés, ha esetleg maga a program készítője hagy erre vonatkozó kiskaput. Magyarországon a kibertér védelme biztosított, tisztelt képviselő asszony, hiszen a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (Dr. Vadai Ágnes legyint.) és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. is folyamatosan figyelemmel kíséri a hálózati kommunikációt, és megakadályozza az esetleges adatvesztést. Az elmúlt időszakban, az elmúlt évekre visszatekintve semmiféle adatvesztést a Nemzeti Kibervédelmi Intézet nem állapított meg. (Arató Gergely: Ennyit is ér!) A jelenleg hatályos magyarországi nemzeti kiberbiztonsági stratégia alapján a kibertér védelmének együttműködésre, közös felelősségre megállapított modellje valósul meg Magyarországon. A vírusirtók állapotát folyamatosan nyomon követik az illetékes szervek, aggály esetén a szükséges jelzések megtörténnek, amelyekre a szükséges intézkedéseket is megtesszük.

Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném még egyszer elmondani, hogy Magyarország, a magyar emberek biztonságban vannak (Dr. Vadai Ágnes: Nincsenek!), ma, amikor mi kormányozzuk az országot. Amikor önök voltak kormányon (Dr. Vadai Ágnes: Akkor voltak!), akkor közbiztonság se volt (Dr. Vadai Ágnes: De volt!), és a nemzetbiztonság is veszélyben volt, hiszen ezt, még egyszer mondom, bírósági eljárás is bizonyítja.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(13.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 195 2018.06.25. 2:07  192-195

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Először is tisztázni szeretném, hogy tudomásom szerint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója nem tett olyan nyilatkozatot, amelyet ön a szóbeli kérdésében említett. Javaslom továbbá azt is megfontolni nagy tisztelettel, tisztelt képviselő asszony, hogy fontolja meg, hogy azokat a személyes adatokat, amelyekről ön a képviselői minőségében szerez tudomást, és amelyeknek vonatkozásában önt titoktartási kötelezettség terheli, mennyiben hozza nyilvánosságra.

Biztosíthatom, hogy a nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban közreműködő szakhatóságok valamennyi kérelmező esetében elvégezték a releváns körülmények feltárását, valamint értékelését, és amennyiben a feltárt körülmények tükrében indokolt volt, elutasító szakhatósági állásfoglalás kiadására került sor.

A letelepedési engedély visszavonására a 2007. évi II. törvényben meghatározott esetekben, a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség. A Terrorelhárítási Központ az eljáró idegenrendészeti hatóság megkeresésére a nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásokban első fokon szakhatóságként jár el, és szakhatósági állásfoglalást ad abban a szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyeztetie Magyarország nemzetbiztonságát. A TEK csak abban az esetben ad hozzájáruló állásfoglalást, ha az érintett személy vonatkozásában nem merül fel olyan terrorvonatkozású információ, amely kockázati tényező megállapítását eredményezte volna.

Megnyugtathatom a képviselő asszonyt, hogy az ezekben az ügyekben eljáró hatóságok, hivatalok minden esetben a jogszabályi előírások alapján, Magyar-ország nemzeti érdekeinek megfelelően járnak el. Ha a képviselő asszonyt valóban a magyar emberek biztonsága érdekli, akkor támogassa a kormány ezzel kapcsolatos intézkedéseit. (Demeter Márta közbeszól.)

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 26 2018.06.28. 5:00  1-134

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Én is türelmet kérek, és engedjék meg, hogy nagyon röviden reagáljak Keresztes László Lóránt képviselő úr hozzászólására, amiben is az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos hozzászólását tette meg. Szeretném elmondani, hogy alapvetően a kormánynak az a célja, hogy a települések fejlesztése érdekében a kormány szorosan együttműködik az önkormányzatokkal, és a kormány célja, hogy a magyar települések erősödjenek, fejlődjenek, ezért ebben a 2019-es költségvetési törvényjavaslatban a Belügyminisztérium az önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokra, fejlesztésekre összesen 737,3 milliárd forintot tervezett be  erről szól a javaslat -, ami összegszerűségében több mint 30 milliárd forintos növekedést jelent a 2018-as költségvetéshez képest. Úgy gondolom, ez a szám önmagáért beszél.

Ami pedig az önkormányzat adósságát, illetőleg eladósodottságát érinti, azt le kell szögezni, hogy ez az eladósodás a 2002-2010 közötti időszakban valósult meg, hogy így fejezzem ki magam, és a rendszer működőképességének fenntartása érdekében indította meg a kormány az adósságkonszolidációs programját, aminek az volt a lényege, hogy több ütemben 1370 milliárd forintot vállalt át az önkormányzatoktól a kormány. 2011-ben a megyei önkormányzatoktól összesen 197,6 milliárd forintot, 2012-ben az ötezer fő alatti települések vonatkozásában  ez 1730 települést jelentett  84,8 milliárd forintot, 2013-ban az ötezer fő feletti településeknél, 279 településnél 614,4 milliárd forintot, 2014-ben pedig a fennmaradó teljes adósságállományt, ez 512 települést érintett, és összegszerűségében 472,3 milliárd forintot jelentett. Mindösszesen ebben a négy évben 1369,1 milliárd forintot vállalt át a kormány az önkormányzatoktól, és ezzel az adósságtehertől megszabadította az önkormányzatokat, tiszta lappal kezdhették meg azt a munkát, amelyet az adott településeken élők érdekében végeztek.

Engedjék meg, hogy még arra is felhívjam a figyelmet, hogy a 2010-2014-es ciklusban új törvényt fogadott el a parlament Magyarország önkormányzatairól, és emellett az adósságkonszolidációval párhuzamosan átalakult az önkormányzati feladatellátás finanszírozása is. Ez a feladatfinanszírozási rendszer az elmúlt évek tapasztalatai alapján, azt mondhatjuk, hogy bevált, és a további eladósodás megakadályozása érdekében pedig korlátok közé került az önkormányzatok hitelfelvétele és kötvénykibocsátása. Ennek a jogszabályi hátterét a parlament elfogadta, a kormány ezt végrehajtja, de ez mindenképpen fontos feltétel ahhoz, hogy az önkormányzatok eladósodása még egyszer ne fordulhasson elő. Másrészt pedig fontos garancia az, hogy a parlament olyan költségvetést fogadjon el, amely ezt biztosítja. Ezért is tudtam azt mondani, hogy a 2019-es javaslatban 30 milliárd forinttal több forrás áll az önkormányzatok rendelkezésére. Vitathatatlan, hogy az önkormányzatok hitelfelvétele, kötvénykibocsátása a törvények szerint szigorú feltételekhez kötött, és ez garanciális elem arra vonatkozóan, hogy ez az eladósodás még egyszer nem fordulhat elő.

Másrészt a képviselő úr érintette az önkormányzati gazdasági társaságokon keresztül való eladósodást is. Ezzel kapcsolatban pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2015. január 1-jétől új elemmel bővült az engedélyhez kötött hitelfelvételi kötelezettségvállalási ügyletek köre, ezzel pedig a százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelfelvétele is kormányzatiengedély-kötelessé vált. Úgy gondolom, ez is egy jelentős garancia az eladósodás, eladósodottsági folyamat tekintetében, bár természetesen hozzájárul ehhez az is, illetve szükséges az is, hogy az önkormányzatok felelősségteljes gazdálkodást folytassanak, aminek a feltételei, úgy gondolom, biztosítottak. Fontos feltétele az is, hogy a költségvetés olyan kondíciókat biztosítson az önkormányzatok számára, mint ami ebben a 2019-es javaslatban szerepel.

(11.00)

Úgy gondolom, hogy nagyon fontos feladata az önkormányzatoknak és a parlamentnek is, hogy mindenki a maga felelősségi körében hozzájáruljon ahhoz, hogy az adott településeken élők számára legmagasabb szintű közszolgáltatásokat tudjunk biztosítani.

Úgy gondolom, hogy ez a javaslat annak megfelel. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti sorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
15 6 2018.06.29. 6:07  1-88

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném megköszönni a támogató szavait, amelyek a 2019-es költségvetés biztonságot érintő fejezeteinek támogatásáról szóltak. Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték szerte a világon, Európában, így Magyarországon is, és Magyarország biztonságos országnak számít, a világ 15. legbiztonságosabb országa ma. Április 8-án az emberek úgy döntöttek, hogy ezt a biztonságot igénylik, kérik, mi az embereknek ezt a kívánságát, ezt a kérését meghallgattuk, és ennek figyelembevételével terjesztettük elő a 2019-es költségvetés biztonságot szolgáló számait, hiszen nagyon fontos az, hogy ez a biztonság fennmaradjon. A biztonság az az érték, amelyre holnap sokkal többet kell fordítani, mint amennyit ma vagy tegnap fordítottunk  ezzel mi tisztában vagyunk, és ezért is terjesztettük elő ezt a javaslatot, amelyet kérek az Országgyűlés valamennyi képviselőjétől, hogy támogasson.

Ami a belügyminisztériumi fejezet számait, illetőleg céljait illeti, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy megerősített, modern rendőrséggel a bűnözés további visszaszorítása és az illegális migráció elleni küzdelem a legfontosabb célunk ennek a költségvetésnek a beterjesztésekor. A kormány egyik legfőbb célja Magyarország biztonságának és közrendjének megőrzése, a határok védelme, illetve az illegális migráció elleni hatékony küzdelem.

(8.20)

A nemzeti kormány elkötelezett nemzeti szuverenitásunk és keresztény kultúránk védelme mellett is. Ezek nélkül sem a gazdaság, sem a családok, sem a vállalkozások nem erősödhetnek. Ennek megfelelően a magyarok biztonságát ma már a korábbiaknál több rendőr, több rendőrautó és modernebb eszközök szavatolják. A rendőrség működésére összességében  úgy, ahogy képviselő úr is mondta  12,4 milliárddal több forrás jut a javaslat szerint, mint korábban, valamint a megkezdett fejlesztések is folytatódhatnak. Ez egy nagyon fontos része a mi programunknak.

A 2019-es költségvetés főbb rendészeti célú kiadásai: a közbiztonságra, a rendőrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ működésére és fejlesztésére 350,5 milliárd forintot terjeszt elő a javaslat. Ebből a rendőrség határvédelmi és mélységi felderítési feladatainak ellátását, többek között a 3 ezer fős határvadász-fejlesztés finanszírozását közel 15,7 milliárd forint többlettámogatás biztosítja. Ahogy ön is mondta, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal működésére közel 9,4 milliárd forint jut. Az ő szerepük, az ő munkájuk nélkülözhetetlen az illegális migráció elleni küzdelemben, ugyanúgy, mint a rendőrség, a határvadászok és a többi rendvédelmi szerv tevékenysége is.

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra a javaslat 15 milliárd forintot irányoz elő, de ha szükséges, akkor ezt az előirányzatot tudjuk növelni. Ez egy felülről nyitott előirányzat, a helyzettől függően tudjuk ezt változtatni, tudjuk emelni. A cél az, hogy megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar embereket úgy, ahogy 2015 óta eddig is tettük. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadásokra 25,1 milliárd forint jut, a katasztrófavédelem működésére, fejlesztésére pedig 77,6 milliárd forint.

Ahogy a képviselő úr is mondta, 2015. július 1-jén lépett hatályba az új szolgálati törvény, amely egy új életpályaprogramot is megfogalmazott a hivatásos rendvédelmi állomány és a honvédség számára, az ő részükre is egy életpályaprogram indult el. De az új szolgálati törvény 2015. július 1-jétől kezdődően átlagosan 50 százalékos illetményemelést irányzott elő, amelynek a 2019-es forrásai is biztosítottak a költségvetésben.

Ez 7,6 milliárd forintot jelent. De ugyancsak a hivatásos állomány elismerését jelenti a 2 milliárd 810 millió forintos keret, ami a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításáról rendelkezik, illetőleg azt fogalmazza meg. Úgy gondolom, az is önmagáért beszél, hogy ezt a forrást is biztosítjuk erre a célra. Tehát 2019-ben mind létszámában, mind erőforrásaiban tovább kívánjuk erősíteni a rendőrséget, s feladatainak magas színvonalú ellátására és a kitűzött célok elérésére 12,4 milliárd forint többletforrást biztosítunk. A létszámfejlesztés forrásai is biztosítottak a 2019-es költségvetésben.

Tisztelt Országgyűlés! Én úgy gondolom, hogy ezek a számok garanciát jelenthetnek arra, hogy ha a parlament elfogadja ezt a költségvetést, akkor 2019-ben is meg tudjuk védeni Magyarországot, meg tudjuk védeni a magyar embereket, Magyarország továbbra is biztonságos országnak számít, és meg tudjuk védeni Európát is, hiszen a schengeni külső határ védelmével, a déli határ védelmével azt az ötszáz éves gyakorlatot folytatjuk, hogy mi a keresztény Európát is megvédjük. Ahogy tettük korábban, most is ezt tesszük. Ezért egyébként az Uniótól semmiféle támogatást nem kaptunk, ezt saját nemzeti forrásból finanszíroztuk ez idáig is. De mi az ígéreteket betartjuk, azt mondtuk, hogy az emberek április 8-ai döntése számunkra kötelező, amikor azt mondták, hogy biztonságot szeretnének. Ez a költségvetés nemcsak a biztonságos növekedés költségvetése, hanem Magyarország, a magyar emberek biztonságának a költségvetése is. Ezért arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a javaslatot támogassa. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
15 52 2018.06.29. 1:45  1-88

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a képviselő úr és a Ház türelmét. Nagyon röviden Harangozó képviselő úr hozzászólására szeretnék reagálni. Elöljáróban annyit szeretnék leszögezni: úgy, ahogy korábban a mai ülésnapon elmondtam, hogy ez a költségvetés a biztonság, a magyar emberek biztonságának a költségvetése, a legfőbb célja az, hogy biztosítsuk Magyarország és a magyar emberek biztonságát, és az ehhez szükséges források ebben a költségvetésben rendelkezésre állnak.Ami a túlmunkavégzés kérdését illeti, az a célja a kormánynak, a Belügyminisztériumnak és a rendőrség vezetésének, hogy a 3000 határvadász szolgálatba állításával a lehető legkisebb mértékre leszorítsa 2019-ben a túlmunkavégzést. Ennek a feltételeit a költségvetésben biztosítani fogjuk, hiszen korábban azért volt szükség ennek a túlmunkának az elrendelésére, hogy Magyarország védelmét, a déli határ, a schengeni határ védelmét tudjuk biztosítani.

A másik pedig, ami a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadásokra betervezett 25,1 milliárd forint kérdését illeti, erre vonatkozóan nyilvános ülésen nem szeretnék információt adni. A lényeg az, hogy ez azért szükséges, hogy a Terrorelhárítási Központ el tudja látni azokat a feladatokat, amelyek a terrorellenes feladatokhoz, a megelőzéshez, illetőleg az egyéb feladatokhoz szükségesek, tehát erre teremt megfelelő forrást. Részleteket itt a nyilvános ülésen nem szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
15 58 2018.06.29. 3:09  1-88

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Staudt Gábor képviselő úr által elmondottakra, annak néhány részére, amely a Belügyminisztérium fejezetet érinti, szeretnék reagálni. Legelőször is szeretném leszögezni, hogy téves az a véleménye, mintha az lenne a helyzet, hogy a büntetés-végrehajtás hivatásos állománya nem részesülne az életpályaprogram hátralévő 2019-es további 5 százalékának az emeléséből. Ezt ők is megkapják. A Pénzügyminisztérium fejezet céltartalékában szerepel ez az összeg, ennek a forrása. Tehát nincs szó arról, hogy a büntetés-végrehajtás kevesebb forrásból gazdálkodhatna, és a hivatásos állomány ne részesülhetne ebből az illetményfejlesztésből. Szeretném elmondani, hogy amit ígérünk, azt mi betartjuk. Azt mondtuk 2015-ben, hogy 2015-től 2019-ig átlagos 50 százalékos illetményemelés lesz a rendvédelmi hivatásos állomány vonatkozásában. Jelenleg 45 százaléknál tartunk. A 2019-es források is rendelkezésre állnak. Még egyszer mondom, a Pénzügyminisztérium fejezet céltartalék címénél lévő források adnak erre garanciát. Kérem tisztelt képviselő urat, hogy kísérje továbbra is figyelemmel, és ha mégse ez lenne a helyzet, akkor nyugodtan szóljon. De még egyszer mondom, szeretném megnyugtatni a hivatásos állományt is és önt is, hogy ez a forrás rendelkezésre áll, és ennek a végrehajtása 2019. január 1-jétől meg fog történni.

(11.30)

Ennek a hatásait 2019. január végén, február elején, amikor megkapják az emelt illetményt, tudják nyomon követni a hivatásos állomány tagjai, ezt mi is figyelemmel kísérjük, és garantáljuk, hogy ez meg fog történni.

Ami pedig az önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatását, illetőleg a feladatát illeti, mi általánosságban azt szeretnénk elmondani, hogy mi minden olyan törvényes tevékenységet, amely a rendnek, a közbiztonságnak, Magyarország és a magyar emberek biztonságának a javítását, erősítését szolgálja, támogatunk ebben a költségvetésben is, nemcsak a hivatásos állomány, nemcsak a rendőrség és a rendvédelmi szervek vonatkozásában, hanem például a polgárőrség tekintetében is, hiszen 1 milliárd 50 millió forrást tartalmaz 2019 vonatkozásában a polgárőrség, a polgárőrök támogatására.

Nagyon fontosnak tartjuk az önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatását is, a költségvetési forrásokon kívül is arra törekszünk, hogy támogassuk őket technikai eszközökkel, például fecskendők, felújított fecskendők átadásával; magam is ebben az évben is többször voltam részese ilyen eseménynek. Nagyra értékeljük és ezúton is köszönetet mondunk az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek a végzett szolgálatért, a végzett munkáért. Szeretném elmondani, hogy nagyra értékeljük őket, és nagyra értékeljük minden olyan szervezet tevékenységét, amely Magyarország rendjének, közrendjének, közbiztonságának, egyáltalán a biztonságának az erősítését szolgálja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
15 74 2018.06.29. 4:38  1-88

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném visszautasítani azt a mondatát, azt a megállapítását, hogy a büntetés-végrehajtás összeomlással fenyeget. Ez nem igaz. Ellentmondás van az ön által elmondott azon kijelentés között, hogy a toborzott állomány jelentős része már leszerelt, illetőleg létszámhiány van a büntetés-végrehajtásban, illetve a Belügyminisztérium vezetése sem tudja, hogy mi a helyzet. Illetve azt is mondta, hogy vezetési válság van, fogolyszökések vannak, és összeomlás fenyeget. Ezt mondta.Szeretném elmondani és szeretném megnyugtatni önt, hogy a 2019-es költségvetés biztosítja azokat a forrásokat, amelyek a büntetés-végrehajtás eredményes szolgálatellátását eredményezi mind a működés vonatkozásában, mind a fejlesztés vonatkozásában. Ami az új börtönök, új büntetés-végrehajtási intézmények építését illeti, szeretném elmondani, hogy többszörös közbeszerzési eljárás kiírására került sor, ezek eredménytelenek voltak, de azon dolgozunk, hogy azt a programot, amit meghirdettünk, és amely a büntetés-végrehajtási férőhelyek bővítését jelenti, végrehajtsuk.

Jelentős különbség van egyébként, filozófiai különbség van az önök álláspontja és a mi álláspontunk között a büntetés-végrehajtást illetően, a büntetés-végrehajtásban büntetésüket töltők vonatkozásában. Korábban Staudt Gábor képviselő úr kérdésére is válaszolva elmondtam, hogy a hivatásos állomány illetményfejlesztésére, a 2019-es átlagosan 5 százalékos, további 5 százalékos illetményfejlesztésre vonatkozó források rendelkezésre állnak, méghozzá a Pénzügyminisztérium fejezet céltartalékában állnak ezek a források rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ezek a tények elvitathatatlanok.

Azt javaslom tisztelt képviselő úrnak, hogy önnek mint a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjának módja van ellenőrizni a kormányt a bizottsági ülésen, vesse föl ezeket a kérdéseket, ha úgy gondolja, hogy ezek aktuálisak. Én azt tudom mondani, hogy a legjobb tudásunk szerint a legjobb válaszokat fogjuk megadni azokra a kérdésekre, amelyeket föltesz.

De még egyszer szeretném azt is elmondani, hogy a büntetés-végrehajtás betölti a feladatát. Persze a cél az, hogy minél kevesebb fogolyszökés legyen, illetve egyáltalán ne legyen fogolyszökés, ha pedig fogolyszökés van, akkor a megszökött foglyokat elfogják, mint ahogy legutóbb is történt. Nyilvánvalóan ezeket követően vizsgálatok indulnak, hogy ezek ne ismétlődjenek meg.

Ami a túlmunkát, képviselő úr hozzászólásának első részét illeti: szintén korábban válaszoltam arra, hogy az a célunk a létszámfejlesztéssel, hogy minimálisra szorítsuk vissza a túlmunkát. Ennek a teljesülését is módja lesz képviselő úrnak ellenőrizni. Úgy gondolom, a tények majd igazolják a mi álláspontunk helyességét. Az a cél, hogy a megemelt létszámú személyi állomány el tudja látni a feladatát, Magyarország, a magyar emberek biztonságát, a magyar határok megvédését, a schengeni külső határok megvédését. Ennek személyi feltételei biztosítottak, a forrásoldal is biztosított a költségvetésben.

Elmondtuk többször  most nem akarom megismételni -, hogy mennyivel több jut a rendvédelem területére a 2019-es költségvetésben, ön is elismerte, hogy a Belügyminisztérium fejezet, illetve a rendvédelem a 2019-es költségvetés nyertese. De azt gondolom, én meg azt mondanám, hogy nem a rendvédelem, nem a Belügyminisztérium a nyertese, hanem a magyar emberek lesznek a nyertesei reményeink szerint, és folytatódik az a tendencia, hogy a biztonság tovább nő Magyarországon, és mind meg tudjuk védeni a határokat, mind pedig a belbiztonság vonatkozásában további jó eredményeket érünk el.

Itt is szeretnék köszönetet mondani a rendőrségnek, a rendvédelmi hivatásos állománynak azért a szolgálatáért, amit Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében eddig is tettek és a jövőben is tesznek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
16 22 2018.07.02. 5:08  19-22

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Arra kérem önt, mivel én tisztességesen végighallgattam, ön ne határozza meg, hogy mire válaszolok, illetőleg mit nem fogok elmondani, vagy mit ne mondjak el. Tartsa tiszteletben azt, hogy én a legjobb tudásom szerint (Dr. Vadai Ágnes: Az nagyon kevés lesz most!) és a törvényeket betartva szeretném önt tájékoztatni az ön által feltett kérdésekre adandó válaszomban. Ez az én kiindulási alapom, és kérem, hogy ezt tartsa tiszteletben. Ami a lényeget illeti, tisztelt képviselő asszony, Magyarországon rend van, Magyarországon biztonság van, és ma a biztonság a legnagyobb közösségi érték az egész világon, Európában, Magyarországon is, hiszen ez meghatározza a mindennapok boldogulását, biztonságunk alapvető feltételeit. Én itt is szeretnék köszönetet mondani mindazon hivatásos állományúaknak, mind a honvédeknek, mind a rendőröknek, a rendvédelmi hivatásos állománynak, akik annak érdekében dolgoznak, hogy Magyarországon rend legyen, biztonság legyen. Ennek ellentételezéseként a kormány ígéretének megfelelően 2015. július 1jétől új szolgálati törvényt léptetett hatályba, amelynek egyik nagyon fontos eleme az életpályaprogram, előmeneteli és illetményrendszer, amelynek fontos része az, hogy 2019. január 1-jéig átlagosan 50 százalékos illetményemelést hajtunk végre mind a honvédeknél, mind pedig a rendvédelmi hivatásos állománynál. Ez a rendvédelmi hivatásos állománynál több mint 60 ezer hivatásos állományút érint, akik a Belügyminisztérium irányítása alatt végzik a tevékenységüket, és ebből az illetményemelésből már 45 százalékát végrehajtottuk, és 2019. január 1-jétől a fennmaradó 5 százalékot is teljesíteni fogjuk. Meg fogják kapni a 2019. évi januári illetménnyel a hivatásos állományúak az újabb 5 százalékot, és megvalósul az átlagos 50 százalékos illetményemelés.

Szeretném tisztelettel felhívni az ön figyelmét arra, hogy a 2019-es központi költségvetés tárgyalását, általános vitáját a parlament az elmúlt héten folytatta le, és én hozzászólásomban ott elmondtam, hogy ennek az illetményemelésnek a forrásai a 2019-es költségvetésben mind a honvédek vonatkozásában, mind pedig a rendvédelmi hivatásos állomány vonatkozásában teljes mértékben rendelkezésre állnak. De nemcsak ez áll rendelkezésre, tisztelt képviselő asszony, hanem 12 milliárd forint teljesítményjuttatás is, amelyet az elért teljesítmény alapján kap meg a hivatásos állomány, és a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek a támogatására is közel 3 milliárd forint áll rendelkezésre. Tehát illetményemelést hajtunk végre, a teljesítményjuttatást biztosítjuk, és a lakhatási támogatást is biztosítjuk a hivatásos állományúaknak, mind a rendvédelmi hivatásos állományúaknak, mind pedig a honvédek részére.

Amit ön mond, hogy óriási létszámhiány van, fluktuáció, azzal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ez egyszerűen nem igaz. Nem igaz, amit mond, képviselő asszony, nincs óriási létszámhiány. Volt egyébként, 2010 előtt valóban, csak az a korábbi időszakra vonatkozott, amikor ezrével, sőt tízezrével hagyták el a fiatal, szolgálatot teljesítők 40 éves koruk táján (Demeter Márta: A biztonsági őrökről beszéljen, államtitkár úr!) a hivatásos állományt mind a rendőröknél, mind a katonáknál, de ez megszűnt, és 2012 óta ez a lehetőség bezárult, 2015-től pedig az új szolgálati törvénynek köszönhetően megbecsüljük a hivatásos állományúakat. Korábban is egyébként, 2010-től, amikor mi kormányra kerültünk, kiegészítő juttatást biztosítottunk a tiszthelyetteseknek és a zászlósoknak (Dr. Vadai Ágnes: Muszáj volt, mert elvitte az adó!), 2015-től pedig átfogó illetményemelést valósítottunk meg.

(14.00)

Ami pedig a közfoglalkoztatottakkal, a közmunkásokkal kapcsolatos negatív észrevételét illeti, én szeretném visszautasítani. Én nagyra becsülöm a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hiszen nagyon fontos munkát végeznek, hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját és családjuk eltartását a közfoglalkoztatással biztosítsák.

Ami pedig a biztonsági őrök munkáját illeti (Ungár Péter: Vagyonőrök!), illetőleg az ellenőrzéseket meg a jogsértéseket, szeretném elmondani, hogy a Belügyminisztérium minden jogszabályban előírt kötelezettségének és a rendőrség is minden jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tesz, a szükséges ellenőrzéseket elvégzi (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy ezen a területen jogszerű állapotok kerüljenek fenntartásra.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
16 152-154 2018.07.02. 2:04  147-158

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy nyugodjon meg, ne ilyen megalapozatlan indulatossággal tegye föl az azonnali kérdését, amely ráadásul nem is a Belügyminisztérium kompetenciájába tartozik, hanem a mellettem ülő Igazságügyi Minisztériumot képviselő államtitkár úr kompetenciájába. (Zaj.) De természetesen válaszolok. (Dr. Apáti István: Arra haragudjon, aki kinevezte!) Apáti István képviselő úrtól is nyugalmat kérek. (Zaj.  Az elnök csenget.)

ELNÖK: Képviselő úr, hagyja, hogy államtitkár úr folytassa!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tehát Apáti képviselő úr is nyugodjon meg, biztosan van rá oka, hogy megnyugodjon, és reméljük, hogy ez így is lesz. Képviselő úr, szeretném elmondani, hogy nem félünk semmitől és nem félünk senkitől. Önöktől sem félünk. Az Alkotmánybíróság kötelezett bennünket arra, hogy az ön által feltett kérdéskört törvényben szabályozzuk. Egyébként pedig ha elolvassa ennek a törvényjavaslatnak az indokolását, akkor láthatja, hogy nemzetközi példákat állít párhuzamba és nemzetközi példákra is hivatkozik. Valamint az indoklás tartalmazza azt is, hogy ez a javaslat, amely egyébként Magyarország és a magyar emberek érdekeit szolgálja, semmi olyan félelmet nem támaszt alá, amit ön most megfogalmazott az azonnali kérdésében.

(16.30)

Úgy gondolom, hogy Magyarországon a biztonság egy olyan fontos érték, olyan fontos közösségi érték, amelynek fönntartása a jövőben is indokolt. Arra kérem tisztelt képviselő urat, hogy ha legközelebb azonnali kérdést fogalmaz meg, akkor azt a megfelelő címzettnek tegye föl. De egyebekben állunk rendelkezésére, és abban bízom egyébként, hogy a Jobbik, amelyik az Alaptörvény módosításának vitájában még ezt támogatta, megtartja a szavát, amit akkor tett. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
16 158 2018.07.02. 1:13  147-158

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, hogy amikor Észak-Koreát állította párhuzamba, akkor nem minket sértett meg elsősorban, hanem a magyar embereket sértette meg. (Felzúdulás a Jobbik soraiban.) A magyar embereket sértette meg, akik 28 éve hitet tettek a demokrácia mellett, és ez a hitük azóta is megvan.Tisztelt Képviselő Úr! Arra kérem önt, hogy olvassa el a törvényjavaslatot, olvassa el az indokolást részletesen (Jakab Péter: Elolvastam.), és akkor megérti, hogy az ön félelme megalapozatlan. Én kérdezhetném, hogy mitől fél ön, képviselő úr. Mitől félnek önök, jobbikosok, tisztelt képviselőtársaim? (Dr. Rétvári Bence: Novák Elődtől.) Erre a kérdésre adják meg a választ valóban, de azt gondolom, ez önökre tartozik.

Ami pedig a törvényjavaslatot illeti, holnap lesz ezzel kapcsolatban hétpárti egyeztetés. Arra kérem önöket, hogy ha komolyan gondolják, hogy egy jobb javaslatot szeretnének benyújtani, elfogadtatni, erre vonatkozóan van konkrét elképzelésük, akkor a holnapi hétpárti egyeztetésen tegyék meg Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
16 180-182 2018.07.02. 2:10  177-182

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Van egy bölcs, régi mondás: audiatur et altera pars!  hallgattassék meg a másik fél is! László Tamás most nem lehet itt, de én megkérdeztem a mai napon, felhívtam telefonon, hogy mi is az igazság ezzel az üggyel kapcsolatban. Nekem a következő tájékoztatást adta. (Korózs Lajos: Autentikusabb forrást is meghallgathatott volna!) Képviselő úr, ön állítólag demokrata, ha meghallgatna engem (Zaj.  Az elnök csenget.), megtisztelne. (Cseresnyés Péter: Állítólag!)

ELNÖK: Államtitkár úr, folytassa!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Azt a tájékoztatást kaptam László Tamás korábbi képviselő úrtól, képviselőtársamtól, hogy ő mint a Költségvetési bizottság tagja, javaslatcsomagot nyújtott be a Költségvetési bizottság a 2017-es költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslathoz, és ebben a Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztésére tett javaslatot. A kormányhatározatban nem pontosan ez jelent meg, és ezt pontosította utólag a másik kormányhatározat. Erről egyébként László Tamás tájékoztatása szerint önt tájékoztatta. Ön akkor nem emelt kifogást. Az embereket is tájékoztatta, méghozzá nekem megküldte most a sajtótájékoztató anyagát a Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztésének kormányzati támogatásáról. Ez 2017. június 2-án történt ott, a helyszínen. Nem ismerem azt a helyszínt, de azt mondta nekem László Tamás korábbi képviselő úr, hogy ez egy elhanyagolt terület, mindenképpen célszerű ennek a fejlesztése. Azt mondta, hogy az ott élők nem emeltek kifogást. Az ifjúság egyébként kifejezetten örült ennek.Én egyébként 20 évig voltam önkormányzati képviselő, két cikluson át alpolgármester is voltam Pápa városban, és amikor kormányzati támogatást kaptunk bármilyen jogcímen, annak én mindig örültem és megköszöntem, képviselő úr. Abban bízom, hogy maguk is örülnek, az ott lakók és a fejlesztés alatt álló területet érintően is örülnek, és az ott élők érdekeit szolgálja. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Kérem, gondolkodjon el ezen a javaslaton (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), és örüljön ennek a támogatásnak. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
17 100 2018.07.03. 4:21  99-146

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés által nagy többséggel elfogadott Alaptörvény hetedik módosításának értelmében önkormányzati rendeletek nem jelölhetnek ki külön területeket, ahol tilos a közterületen való életvitelszerű tartózkodás. A közterületen való tartózkodás ugyanis általános jelleggel tilalmazott lesz 2018. október 15-étől. A jelen törvényjavaslat azért született meg, hogy a hatályos szabálysértési törvényt hozzáigazítsa ehhez az alaptörvényi változáshoz. A törvénytervezet alapján szabálysértést követ el az, aki életvitelszerű tartózkodásának közterületi helyszínét nem hagyja el.

E törvényjavaslat célja a hajléktalanokat érintő szociális ellátások jobb és tudatosabb megszervezése is és az, hogy a jelenleg az utcán élő embereket arra ösztönözzük, hogy vegyék igénybe azokat a szálláshelyeket, amelyek alkalmasak arra, hogy számukra megfelelő ellátás álljon rendelkezésre. Emellett célunk az is, hogy közterületeink állapotát, azok rendezettségét megőrizzük. A közrend, a közbiztonság területén elért eredményeinket meg kell tartanunk, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét tovább kell javítanunk.

A Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma szorosan együttműködik annak érdekében, hogy felmérjük, pontosan hány ember él jelenleg az utcán és számukra milyen férőhelyeket tudunk biztosítani. A törvényjavaslat végrehajtásában számítunk a bevett egyházak közreműködésére és az önkormányzatok segítségnyújtására is.

Tisztelt Országgyűlés! Most is szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány kiemelt figyelemmel kíséri a hajléktalanok ügyét. Célunk az, hogy a törvényjavaslatban foglaltak emberséges módon kerüljenek végrehajtásra és nem az, hogy ezeket az embereket a büntetés-végrehajtási intézetekben helyezzük el.

(A jegyzői székben dr. Tiba Istvánt Móring József Attila váltja fel.)

Fontos hangsúlyozni, hogy ha a hajléktalan személy részéről együttműködő magatartást tapasztalunk, akkor semmilyen jellegű szabálysértési szankció kilátásba helyezéséről nincs szó. Ha a helyszíni intézkedés során az életvitelszerűen közterületen tartózkodó személy a jelen lévő hatóság felajánlott segítségét elfogadja, és igénybe veszi a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátásokat, akkor semmilyen joghátrány nem fogja érni.

Tisztelt Országgyűlés! A törvény végrehajtása során kidolgozásra kerül az intézkedésre jogosultak eljárási protokollja. Eszerint a hatóságok tudni fogják majd, hogy őket merre kell útba indítani ahhoz, hogy fedél legyen a fejük felett és emberséges ellátásban részesüljenek. Egy naprakész nyilvántartásban kerül majd rögzítésre, hogy pontosan mely ellátórendszer tudja fogadni őket, és pontosan az adott pillanatban hány főt.

A helyszínen intézkedésre jogosult a rendőrség; a járási, kerületi hivatal arra felhatalmazott ügyintézője; a közterület-felügyelő; a természetvédelmi őr; az önkormányzati természetvédelmi őr; illetve a kormányhivatali alkalmazottként az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője; a halászati őr és a mezőőr.

(13.00)

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat rendelkezik a szankciókról is, de ismételten kiemelném, hogy az alkalmazható szankciók köréből a pénzbírság teljesen kikerül. Elsődlegesen a közérdekű munkára épül a törvényjavaslat a jogkövetkezmények tekintetében, a fokozatosság elvének figyelembevétele mellett másodlagos szankcióként csak akkor alkalmazható elzárás, ha az érintett személy a közérdekű munkát nem vállalja.

Az elmondottakból is megállapítható, hogy a tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat célja nem a szankcionálás, hanem az ösztönzés az életvitelszerűen közterületen tartózkodók, a hajléktalanok ellátása érdekében nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Összegezve megállapítható, hogy a szabálysértési törvény módosítása a fokozatosság elvének figyelembevételével teremti meg a jogi koherenciát az Alaptörvényben foglaltakkal. Mindezekre tekintettel arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja meg és fogadja el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
17 124-126 2018.07.03. 13:57  99-146

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért kértem most is szót, mert a vita olyan fordulatot vett, ami, azt gondolom, ennek a súlyos problémának a megoldásához nem visz bennünket közel, és azokat az embereket is sérti, akikről önök olyan nagy elszántsággal beszélnek.Stummer János jobbikos képviselő úr hozzászólására szeretnék először reagálni, aki a Jobbik vezérszónoka volt, és azt a hazugságot vetette föl, hogy ez a józsefvárosi kampány miatt került ide. Ön is tudja, képviselő úr, hogy az Alaptörvény hetedik módosítása miatt van szükség erre a törvénymódosításra, a szabálysértési törvény módosítására, ennek ehhez a kampányhoz semmi köze nincsen. Ezt szeretném itt is rögzíteni.

Azt is el kell mondani, remélem, egyetértenek képviselőtársaim velem abban, hogy a jelenlegi helyzet senkinek nem jó. A közterületeket rendeltetésszerűen használni kívánó lakosoknak sem, a hajléktalan embereknek sem jó, hiszen az utcán kell élni, és éppen az ön által elmondott köztisztasági állapotok is indokolják a törvényjavaslat szükségességét.

Móring képviselőtársam elmondott adatokat, hogy 9800 éjjeli menedékhely van, átmeneti szállások vonatkozásában további 1500, országosan 7600 nappali melegedő, 218 férőhelyes rehabilitációs intézmény, 446 férőhellyel hajléktalanok otthona. De nem is ez számít. Hanem az számít, hogy ezeknek a szállásoknak az igénybevétele milyen. Ez mutatja a valós helyzetet, ez mutatja azt, hogy aki akar, be tud menni ezekre a férőhelyekre. Egy friss adatot mondok, 2018. január 1. és március 18. közötti adatok szerint az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága… (Az elnök csenget.)

Bocsánat, normál hozzászólást nyomtam, elnök úr, és szeretném folytatni.

ELNÖK: Tessék, hallgatjuk!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.

(14.10)

Tehát az éjjeli menedékhelyek kihasználása országos átlagban 76,3 százalékos volt, képviselő urak, hölgyek  ez egy önmagáért beszélő szám , az átmeneti szállásoké pedig 83,8 százalék, tehát van kapacitás. Aki be akar menni ezekre a szállásokra, az be tud menni.

Itt is szeretném leszögezni, hogy nem az a cél, hogy bezárjuk a hajléktalanokat. Az hazudik, aki ezt mondja. Az a cél, hogy vegyék igénybe ezt az ellátórendszert. Ami a költségvetési helyzetet illeti, képviselő úr, szeretném elmondani, hogy a hajléktalanok ellátására az elmúlt években 9 milliárd forintot költöttünk (Csárdi Antal: Kevés!), a 2019-es költségvetésben is megfelelő összeg áll rendelkezésre, és arra kérem, akinek valóban fontos az, hogy ezt a kérdést ilyen módon is támogassuk, az támogassa a költségvetést.

Aztán szeretnék rátérni Korózs Lajos MSZP-s képviselő úr hozzászólására is, és arra is szeretnék reagálni. Képviselő úr, tudja, az ön által elmondottak hitelességét az vonja az én szememben kétségbe, hogy ha ön ennyire világosan látja a megoldást, ennyire tisztában van azzal, hogy mit kellett volna tenni, önök például 2002-2010 között, ön, aki államtitkár volt (Felzúdulás az ellenzéki pártok soraiban.), ha tudta a tuti megoldást, miért nem oldották meg. (Korózs Lajos: Nem is volt ilyen gyalázatos helyzetben, mint most!) Nem oldották meg. Ezzel szemben ugyanúgy, 2011-ben bevezettük a „Segély helyett munkát” programot és elindítottuk a közfoglalkoztatási programunkat, azt is számos kritika érte. Stummer képviselő úr, akkor ön nem volt a tagja a parlamentnek, de én itt voltam, és az ön frakciója is támadta, minden ellenzéki frakció támadta a közfoglalkoztatási megoldásunkat, a „Segély helyett munkát” programot. Ma már mindenki elismeri, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy azok az emberek, akik a közfoglalkoztatási programokban részt vettek, az életük értelmét megtalálták, a családjukat el tudták tartani, és értelmes életet tudnak élni azóta is. A 2019-es költségvetésben is jelentős összeg, 180 milliárd forint áll ennek a programnak a rendelkezésére. Azt gondolom, hogy ez is önmagáért beszél.

Megoldottuk az ország megvédését is, azt mondták, hogy ezt nem lehet megoldani. A migránsválságra is olyan megoldást találtunk, amelyet ma már Európa is elismer. Ezt a problémát, ami súlyos probléma. Potocskáné képviselő asszony hozzászólására reagálva, ön azt mondta, hogy ez a javaslat nem jó. Önök parlamenti képviselők. Z. Kárpát Dániel rutinos képviselő. (Z. Kárpát Dániel: Köszönöm!) Tudja azt, hogy módjuk van módosító javaslatot beterjeszteni ehhez a törvényjavaslathoz. Kérem önöket, biztatom önöket, hogy tegyék meg.

Itt még Korózs Lajosra visszatérnék. A hajléktalanok méltóságáról beszélt a képviselő úr. Elismerem, nagyon fontos, tartsuk tiszteletben ezeknek a nehéz sorsú embereknek a kérdését, de ez nem jelenti az, hogy ők pluszjogosítványokat kaphatnak. Pluszsegítséget érdemelnek. Azért is mondtuk el, hogy ennek a javaslatnak az is a célja, hogy igénybe vegyék ezeket az ellátási formákat.

Arató Gergely képviselő úr, ön arról beszélt, hogy mi majd a rendőröket olyan méltatlan helyzetbe hozzuk, hogy ezeknek az embereknek a vegzálása lesz a feladatuk. (Arató Gergely: Pontosan így van!) Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném elmondani önnek válaszolva és a tisztelt Háznak is, hogy a mi kormányunk  a mi kormányunk  mindig csak a törvényben biztosított feladatok ellátására vette igénybe a rendőröket, és ezért köszönet illeti a rendőrség személyi állományát. Ezzel szemben önök 2006 őszén, például 2006. október 23-án… (Dr. Varga-Damm Andrea: Jaj, ne tessék már 2006-ról beszélni…!) Varga-Damm Andrea képviselő asszony, hallgasson meg engem! (Nacsa Lőrinc ellenzéki padsorok felé mutatva: Őket védi?) Így van, ez bizonyítja be, hogy merről is fúj a szél. (Z. Kárpát Dániel: Ha más a véleménye, akkor ki kell irtani, ugye? Kicsit kisebb mellénnyel kellene beülni a parlamentbe! Hölggyel beszélsz!)

Tehát 2006. október 23-án önök a rendőrséget jogellenesen vették igénybe. A békés, ünneplő emberekre vitték a rendőröket, ezt mindannyian tudjuk. Tehát ne mondja azt, hogy mi jogellenesen vesszük igénybe, és méltatlan helyzetbe hozzuk a rendőröket. Mi ezt soha nem tettük, mert nekünk a felelősségérzetünk ennél sokkal nagyobb, és mi betartjuk a törvényeket, mi törvénytisztelő és Magyarország érdekében eljáró kormány vagyunk.

Csárdi Antal LMP-s képviselő úr hozzászólására. Sokszor elmondta, hogy szégyelljük magunkat. Képviselő úr, azt gondolom, hogy az ön színészi alakítása lehet, hogy egy jó érdemjegyet érdemel, de maga se vette komolyan, amit mond, hiszen arra hivatkozott, hogy fővárosi képviselőként ismeri ezt a rendszert, ismeri az előnyeit, a hátrányait. Ha ez így van  én ezt nem vonom kétségbe , akkor tudja, hogy ez egy súlyos probléma, amelynek a megoldására közösen kell megtalálnunk a szabályokat. Tételezze fel, hogy mi tisztességes szándékkal, a megoldás céljából terjesztettük be ezt a javaslatot, és még egyszer mondom, nem az a cél, hogy elzárjuk ezeket az embereket, az a cél, hogy az igénybevételre rábírjuk őket, és az együttműködőket semmiféle joghátrány nem éri, tisztelt képviselő úr.

Amit a bérlakásépítéssel kapcsolatban mond: jövedelem hiányában nem jelent megoldást a bérlakás biztosítása. Az első feladat az, hogy fedél legyen a fejük fölött, hogy ne fagyjon meg senki az utcán, hogy ne éljen senki a közterületen életvitelszerűen. Van egy program egyébként. Ami a közfoglalkoztatást, közmunkaprogramot illeti, szeretném elmondani, hogy jelenleg is van a hajléktalanok számára egy program. Szeretnénk ezt kiterjeszteni, szeretnénk azt, hogy először is menjenek be a szállásokra, maradjanak ott, aztán majd később vegyenek részt ezekben a programokban, hogy tudjanak továbblépni, hogy esetleg olyan feltételeket tudjanak teremteni, hogy a saját jövedelmükből tudják a megélhetésüket, a szállásukat biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez egy humánus cél. Ha ezt önök is így gondolják, akkor kérem, hogy támogassák ezt.

Ami az életvitelszerű tartózkodás fogalmát illeti, mert azt is mondta, hogy nincs meghatározva ennek a fogalma, képviselő úr, igaz? Hadd hivatkozzam a jelenleg hatályos szabálysértési törvényre, ami tartalmazza ennek a fogalmát. Ez a fogalom változatlan, idetartozik minden olyan magatartás, amely huzamos tartózkodást valósít meg a lakó- és tartózkodási helyre vagy egyéb szállásra való visszatérési szándék nélkül; és ami az intézkedő közterületi állományt illeti, van gyakorlatuk, hogy meg tudják ítélni. Ön is meg tudja ítélni, hogy az, aki szendvicset eszik az utcán, az nem él a közterületen életvitelszerűen, hiszen maga is hivatkozik a főváros gyakorlatára, de én is meg tudom ítélni, hogy az az ember, aki ott a kapualjban fekszik a matracon, a papírokon vagy az akármin, és ott van egy Tesco-szatyor mellette, na, hát ő életvitelszerűen. De aki egy fagyit nyal… Tehát ön relativizálja és komolytalanná akarja tenni ezt a problémát. Ez egy súlyos probléma, amelynek a megoldását meg fogjuk valósítani. Arra kérem önöket, hogy támogassák ezt.

Ami Potocskáné képviselő asszony hozzászólását illeti, szeretném elmondani, hogy 4 milliárd forint áll rendelkezésre a rászoruló személyeket támogató operatív programban a hajléktalanok étkeztetésére. Például ennek egyik kísérő intézkedéseként több száz millió forint áll rendelkezésre addiktológusok, pszichiáterek alkalmazása céljára ’18-ban és ’19-ben is. Csak hogy egy példát mondjak, ön siófoki példát említett, és hiányként mondta, hogy ezeket a szakembereket nem lehet igénybe venni: ezeknek a forrása megvan.

Ami pedig Budapest közbiztonságát illeti, szeretném elmondani, hogy a tényszámok fokozatos javulást mutatnak. Országosan is, ha 2010-hez viszonyítjuk a mostani számokat, akkor azt mondhatjuk, hogy 438 ezerről közel 50 százalékkal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma országosan és Budapest vonatkozásában is. Például ’14-hez viszonyítva is közel 33 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. Tehát azt gondolom, hogy ezek a számok is fontos számok, önmagukért beszélnek, és azt is mindig elmondjuk, hogy a közbiztonságban komoly eredményeket értünk el, de hogy holnap is ugyanilyen eredmények legyenek, ugyanilyen jó közbiztonság legyen, azért még többet kell tenni holnap, mint amit ma vagy tegnap tettünk. Tehát mi elszántak vagyunk e tekintetben, hogy ennek a forrásoldalát, a személyi, tárgyi, dologi feltételeit is biztosítani fogjuk.

Ami pedig a bérlakásépítési programot illeti, még egyszer Csárdi Antalhoz visszatérek. Azok számára, akik megfelelő mentális állapotban vannak, és kellő jövedelemmel rendelkeznek, most is fut egy támogatási program, talán ezt ön is tudja. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP keretében az úgynevezett „Elsőként lakhatás” program valósul meg, amelyben elősegíthető, hogy az utcán élő hajléktalan személyek önálló lakásba kerülhessenek. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg konvergenciarégiók szerint különböző. 1 milliárd 750 millió forint áll rendelkezésre a közép-magyarországi régióban, illetve a konvergenciarégióban 11 támogatási szerződés már megkötésre került.

(14.20)

Tehát minden lehetséges eszközt igénybe akarunk venni annak érdekében, hogy ezt a súlyos problémát megoldjuk. Még egyszer, most is szeretném leszögezni, hogy mi abszolút nyitottak vagyunk minden olyan javaslatra, amely a probléma megoldásához visz. Elhangzott egy hozzászólásban a szállóra bemenő hajléktalanok vagyonbiztonsága és az életük biztonsága. Képviselő úr, mi minden javaslatot meg fogunk fontolni. Mi is fontosnak tartjuk, hogy ne legyen visszatartó erő, hogy ha valaki bemegy a hajléktalanszállóra, onnan esetleg eltűnjenek a személyes tárgyai, azok az egy- vagy kétszatyornyi tárgyak, személyes tárgyak, használati tárgyak, amelyek a mindennapi életéhez szükségesek. Meg fogjuk fontolni azt, hogy mit tudunk tenni többet annak érdekében, hogy ilyen helyzetek ne forduljanak elő.

Tehát még egyszer azt szeretném kérni tisztelt képviselőtársaimtól, hogy vegyék komolyan ezt a problémát, és azt lássák, hogy a kormányzatnak az a célja, hogy a megoldást tudja elérni humánusan, összefogva a bevett egyházakkal, és szeretném ezt kiemelni.

Még egyszer mondom képviselő úrnak, az, hogy szégyelljük magunkat, meg hogy ön katolikus… Én is katolikus vagyok, és nem dicsekszem vele, tisztelt képviselő úr, hanem mindent megteszek azért ebben a feladatkörben is, hogy humánusan, emberségesen eljárva tudjuk képviselni ennek a súlyos problémának a megoldását, és eljussunk a megoldáshoz. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
17 130 2018.07.03. 1:39  99-146

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Varga-Damm Andrea Képviselő Asszony! Szeretném megnyugtatni önt, és arra kérni, hogy ne ilyen indulatosan, önmagát is indulatba hozva beszéljen erről a nagyon fontos kérdésről.A másik pedig, amit szeretnék elmondani és szeretnék a tisztelt figyelmébe ajánlani, hogy önöknek, országgyűlési képviselőknek módjuk van az ellenőrző feladataik, az ellenőrző szerepük keretében számonkérni majd ennek a törvényjavaslatnak  ha ebből törvény lesz  a végrehajtását akár bizottsági ülés keretében, akár a plenáris ülésen, akár napirend előtt, akár azonnali kérdésben, interpellációban, szóbeli kérdésben vagy írásbeli kérdésben. Megvannak azok a parlamenti műfajok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezt az ellenőrző szerepet gyakorolni tudják a képviselőtársaink. Én erre biztatom önöket.

Még egyszer: arra biztatom, hogy ha ön ezt annyira fércműnek tartja, és annyira leszólja, mint ahogy itt saját magát felindítva mondta a végén, és ha komolyan gondolja azt, hogy ön szeretne jóindulatú módon javítani ezen, és nem farizeus módon, politikai haszonszerzés céljából ócsárolja ezt a javaslatot, hát akkor, tisztelt képviselő asszony, tegyen módosító javaslatot, tegyenek módosító javaslatot, és akkor annak a megvitatására van mód. Abban bízom, hogy ezt megteszik, és nem csupán egy politikai attrakció keretében tekinthető ez a hozzászólás.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
17 146 2018.07.03. 3:20  99-146

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Legelőször is most szeretném megköszönni Hubay György képviselőtársamnak, aki a Fidesz-frakció képviseletében támogatásáról biztosította a javaslatot, valamint Móring József képviselőtársamnak, aki a KDNP támogatásáról biztosította a javaslatot, tehát az ő hozzászólásukat és támogatásukat szeretném megköszönni most itt az általános vita lezárásaként, és kérem, hogy a szavazásnál is támogassák a javaslatot.Azért kértem szót a vita közepén, hogy legyen módunk arra, hogy tényleg azokat a nézeteket, amelyek ennek a kérdésnek a megoldásához szükségesek, kölcsönösen elmondhassuk és érvelhessünk emellett. Sajnálom, hogy a jó szándékot vonják kétségbe az ellenzéki képviselőtársaim.

Szeretném leszögezni azt, hogy a hajléktalan emberek méltóságát nem azzal segítjük álláspontom szerint, hogy hagyjuk, hogy az utcán éljenek, hanem azzal, hogyha megfelelő körülményeket és hozzáférhető ellátórendszert biztosítunk az ő számukra. Tiltásra pedig azért van szükség, hogy azokkal szemben, akik szántszándékkal nem veszik igénybe az ellátórendszert, el lehessen járni. A kormány úgy tud segíteni ezeknek az embereknek, hogy hozzáférhető ellátórendszert biztosít a számukra. Ezt a rendszert a kormány eddig is biztosította, és a jövőben is ezt fogja tenni. A jövő évi költségvetés kapcsán elmondható, hogy a szociális terület forrásaiban továbbra is biztosított a szolgáltatások finanszírozása.

Még engedjék meg, hogy Z. Kárpát Dániel képviselő úr második vagy harmadik, nem is tudom, hányadik, talán utolsó felszólalására reagáljak itt a devizahitelesekkel kapcsolatban, amikor elmondta, hogy mi mindent megtettek ezért. Én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk a 2010-et követő időszakra, akkor azt mondhatjuk, hogy nekünk, kormánypárti frakciónak és a kormánynak az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy a magyar embereket a devizahitel-csapdából kiváltsuk. Ebben nagyon sok mindent tettünk az árfolyamgáttól kezdve az átváltásig, és én azt gondolom, hogy ezen a területen nagyon fontos eredményeket tudtunk elérni, és nagyon sok embernek tudtunk segíteni ennek a kérdésnek a megoldásában.

Visszatérve még a jelen törvényjavaslatra, hiszen most a T/708. számú törvényjavaslatról beszélünk, ami a 2012. évi II. törvény, a szabálysértési törvény módosításáról szól, szeretném megköszönni a vitában részt vevő képviselőknek a hozzászólását, azoknak is, akik talán indulatosan szóltak hozzá. Abban bízom, hogy ez a vita is hozzájárult a megoldáshoz.

A benyújtott javaslatok, a módosító indítványok, ha lesznek ilyenek, azzal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy érdemben mérlegeljük őket, hiszen egy nagyon súlyos probléma megoldására vállalkoztunk a tekintetben, hogy az Alaptörvény hetedik számú módosításával kapcsolatban hozzáigazítjuk a szabálysértési törvény rendelkezéseit, illetve hozzájárulunk annak a problémának a megoldásához, hogy emberek életvitelszerűen a közterületen a jövőben, a törvény hatálybalépését követően ne éljenek. Ehhez kérem minden képviselőtársam támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 93 2018.07.16. 3:19  90-95

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és a magyar kormány számára a magyar emberek biztonsága az első. (Dr. Vadai Ágnes: Álljon fel, aki orosz érdekeket képvisel!) Július 1-jén lépett hatályba a Stop Soros törvény, amely újabb erős eszközt ad a rendőrség kezébe annak érdekében, hogy megvédje Magyarországot és a magyar embereket az illegális migrációtól.

Mostantól ugyanis bűncselekménynek számít az illegális migráció szervezése, és büntethető mindenki, aki a magyar törvények kijátszására buzdítja a migránsokat. A törvény hatálybalépéséről valamennyi érintett rendőri szerv tájékoztatást kapott, a vezetők részére meghatározásra került, hogy intézkedjenek az érintett állomány törvénycsomagból adódó feladataira történő felkészítésre. Az erős törvényi felhatalmazás azért szükséges, mert folyamatos az Európát sújtó tömeges bevándorlás, a Soros-hálózat, valamint a brüsszeli bevándorláspárti politika továbbra is migránsokkal próbálja elárasztani a kontinenst, ami indokolttá teszi a szigorítást, hogy ne legyen kritikus helyzet a balkáni útvonalon, ahol a migránsok tömegei akarnak különböző szervezetek és embercsempészek segítségével továbbjutni.

A Stop Soros kiegészítette a rendőrségi törvényt azzal is, hogy a rendőrség részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában, és működik a határbiztosítási távoltartás intézménye is. Mostantól nem lehet elfogadni annak a menedékkérelmét, aki olyan országon keresztül érkezik Magyarországra, ahol nincs kitéve üldözésnek, illetve olyan országon keresztül utazott, ahol védelmet biztosítottak vagy biztosítottak volna számára, ha ezt a védelmet igényli.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! A rendőrség jogalkalmazó szervei felkészültek tehát a jogszabályi változásokból következő feladatok végrehajtására, így különösen az új törvényi tényállás megvalósításának észlelése vagy az arról történő tudomásszerzés esetén az állam büntetőjogi igényének érvényesítését szolgáló büntetőeljárás lefolytatására. Sor került a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló belügyminisztériumi rendelet módosítására, amely meghatározta a határbiztosítási távoltartási intézkedés végrehajtásának szabályait. A kormány elkötelezett a határvédelem, a rendőrség megerősítése és a közbiztonság növelése mellett.

A kormány a jövőben is azon fog dolgozni, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő feltételek nemcsak a napi munkavégzéshez, de a szakma rangjának emeléséhez is.

Hozzájárult a rendőrség hatékonyságának javításához a rendvédelmi életpályamodell bevezetése, az 50 százalékos illetményemelés, az informatikai rendszer teljes megújítása (Dr. Vadai Ágnes: Ó!), a fegyverzet fejlesztése, a helikopterek beszerzése és a gépkocsiállomány megújítása is.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Pénteken fog szavazni az Országgyűlés a 2019-es költségvetésről. Ebben a költségvetésben még több jut biztonságra, mint a 2018. éviben. Arra kérem önt és képviselőtársait, arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassák a 2019-es költségvetésitörvény-javaslat elfogadását, hiszen ezzel Magyarország és a magyar emberek biztonságát támogatják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 105 2018.07.16. 2:58  102-107

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország 2017. július 1-jén vette át a visegrádi csoport soros elnöki tisztségét, az azóta eltelt közel egy évben folytatni tudtuk a hagyományosan kiváló együttműködésünket, és ezt tovább erősítettük mindannyiunk számára kulcsfontosságú célkitűzéssel, hogy az illegális migránsok beáramlását mind regionális együttműködéssel, mint pedig uniós erőfeszítések által már az Unió területén kívül megállítsuk, és a külső határok védelmével együtt megelőzzük a válsághelyzetek kialakulását. A migráció és a határvédelem kérdései több találkozó programját is meghatározták. Számos alkalommal sikerült erős, közös visegrádi álláspontot megfogalmaznunk, amelyet az Európai Unió fórumain is hatékonyan és közösen képviselhettünk. A magyar elnökségi évben számos magas szintű találkozót rendeztünk, a belügyminisztériumi egyeztetések mellett találkoztak a visegrádi országok határrendészeti, migrációs, valamint polgári védelmi szervezeteinek vezetői is. Büszkeségre ad okot, hogy ezeken nem kizárólag a visegrádi négyek képviselői vettek részt  és ez munkánk elismerése is , hanem munkánkban közreműködött Bulgária, Románia és Japán is.

Szakértői szinten is rendkívül aktív évet zártunk, a 2017. júliusi V4 plusz Izrael miniszterelnöki csúcstalálkozón támogatást nyert a terrorellenes együttműködés fokozása, ennek megfelelően létrejött a Terrorelhárítási Központ igazgatásával egy terrorellenes munkacsoport. Emellett vízügyi területen is sor került szakértői találkozóra a visegrádi országokkal, valamint Bulgária és Románia részvételével.

A V4-országok fővárosai közúti összeköttetésének fejlesztése a magyar fél számára fontos célkitűzés, a meglévő autópályák országhatárokig való kiépítése elsődleges közútfejlesztési célunk.

A „Digitális Visegrád” kapcsán a V4-ek digitalizációs nemzetközi együttműködésében való nagyobb szerepvállalását, illetve a térségi tudáscserét támogattuk, különös tekintettel az ipari digitalizációra és az önvezető járművek gyártására.

Magyarország a válság kezdete óta, egyeztetve a visegrádi csoport tagjaival, következetesen képviseli a külső határok megvédésének és a migrációs beáramlás megállításának gondolatát. Célunk, hogy az egész Európai Unió egységesen gondolkozzon a migrációról, az országok védelméről és a belső határok átjárhatóságáról.

Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt egyéves magyar elnökség hozzájárult a visegrádi négyek, a V4-es országok közös céljainak megvalósításához, az országok biztonságának növeléséhez, és köszönöm szépen, hogy interpellációjával lehetőséget adott arra, hogy erről az Országgyűlést is tájékoztassam. Köszönöm szépen. Arra kérem, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
19 104 2018.07.17. 0:09  101-104

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot fogadják el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
19 112 2018.07.17. 1:18  105-112

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslathoz benyújtásra került módosító javaslat az életvitelszerűen közterületen tartózkodókkal szembeni eljárásrendet az általánostól eltérő szabályokkal tartalmazza. Csak abban az esetben indul meg a szabálysértési eljárás, ha a rendőr 90 napon belüli három felszólítása ellenére az elkövető ismételten életvitelszerűen a közterületen tartózkodik. Mivel az eljáráshoz az érintettet előállítják, a gyorsított bírósági eljárásig őrizetbe vételre kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Én abban bízom, hogy a lefolytatott általános vita  amely egyébként egy szenvedélyes vita volt itt a tisztelt Ház falai között  és a bizottsági állásfoglalás is azt az esélyt fogalmazza meg, hogy itt egy széles körű támogatással elfogadható törvényjavaslatot tud a parlament elfogadni, és egy olyan törvényt alkot, amely hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a rend, a biztonság tovább fog javulni.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot támogassa. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 166 2018.09.17. 3:29  163-169

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A képviselő asszony cinikus felszólalását, valótlan állításait, a tények elferdítését visszautasítom. A Honvédelmi és rendészeti bizottság, valamint a Nemzetbiztonsági bizottság tagjai is jártak korábban tranzitzónákban, de eddig egyetlen ellenzéki képviselő sem akart valótlan állításokra alapozva ebből politikai erényt kovácsolni. Nyilvánvalóan nem a gyerekektől kell megvédeni az ország biztonságát, hanem az illegális migránsoktól. Magyarország nemzetbiztonsága, nemzeti szuverenitásunk nem alku tárgya. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a hazai és európai uniós, továbbá a többi nemzetközi jogszabály rendelkezéseinek megfelelően jár el, kiemelt figyelmet szentelve a gyermekek jogaira és a gyermekek mindenek felett álló érdekeire, tisztelt képviselő asszony.

A tranzitzónában a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő foglalkoztató helyiség, orvosi szoba, játszótér, közös étkezőhelyiség és imaszoba is rendelkezésükre áll. Ezt ön is tapasztalhatta és láthatta. Gondoskodunk a gyermekek életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő napi ötszöri étkezéséről. Tehát még egyszer mondom, napi ötszöri étkezést biztosít a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

A 14 év alatti, kísérő nélküli kiskorúak, kérelmezők elhelyezése gyermekotthonokban biztosított, így nem helytálló az írásban benyújtott interpellációban megjelölt javítóintézetben történő elhelyezésre vonatkozó megállapítás. Szintén az írásban beadott interpellációjában említett tranzitzónából történő szállítás közben bekövetkezett vetélésről - amit az írásban benyújtott interpellációban megjelölnek - sem a rendőrségnek, sem a hivatalnak nincs tudomása. Képviselő asszony, nagyvonalúak voltunk, és nem jegyeztük meg, hogy eltért a beadott interpelláció szövegétől, és nem azt a szöveget olvasta föl, de én arra válaszolok. (Dr. Rétvári Bence: A házszabály pedig ezt írja elő.) Így van.

Tájékoztatom az önök által említett pánikbetegségben szenvedő kisfiú kapcsán, hogy a korábbi orvosi vizsgálatok eredménye alapján nem pánikbeteg. A helyszínen biztosított a gyermek- és felnőttszakorvos, az egészségügyi személyzet, valamint indokolt esetben a klinikai szakorvosi vizsgálatra történő szállítás is megoldott.

Emellett tisztelettel felhívom képviselő asszony és képviselő úr figyelmét, hogy a tranzitzóna Szerbia irányába bármikor elhagyható, ezért nincs szó személyes szabadság korlátozásáról. Ez a vád többször is elhangzott, de teljes mértékben megalapozatlan. Ön is látta, önök is láthatták, hogy a tranzitzónából Szerbia irányába el lehet távozni.

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! A magyar hatóságok az eljárások során törvényesen járnak el, az emberséges bánásmód szellemében, és az emberi méltóság tiszteletben tartásával járnak el az eljárásuk során. Tisztelt képviselő asszony és tisztelt képviselő úr, bízom abban, hogy a válaszomat elfogadják.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 78 2018.09.18. 2:16  77-86

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ma Európában és az egész világon is a biztonság a legfontosabb közösségi érték. Ez az, amely meghatározza a mindennapjainkat, s meghatározza boldogulásunk feltételeit is. Az elmúlt nyolc év erőfeszítéseinek megfelelően, annak köszönhetően és annak eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy ma Magyarország Európában és a világon is az egyik legbiztonságosabb ország. A magyar kormány minden olyan intézkedést és határon átnyúló együttműködést támogat, amelynek célja a biztonság fenntartása, a szervezett bűnözés elleni küzdelem és a terrorizmus megelőzése. A parlament előtt fekvő megállapodás erősíti a macedón és magyar rendőri szervek közötti együttműködést, amelynek elsődleges célja a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni közös fellépés összehangolása. Ilyen típusú megállapodás megkötésére már számos környező országgal sor került, például Ausztriával, Szlovákiával, Szlovéniával, Romániával és Szerbiával is. Az egyezmény alapján, annak elfogadása esetén lehetővé válik, hogy a két állam hatóságai tapasztalatokat és információkat cseréljenek egymással, elsősorban a tervezett terrorcselekmények megelőzésével, az elkövetett terrorcselekmények és a kapcsolódó más bűncselekmények során használt módszerekkel és technikai eszközökkel kapcsolatban. A felek hatóságai tájékoztatást és adatszolgáltatást nyújtanak a szervezett bűnözés területén elkövetett bűncselekményekről és azok elkövetőiről. A megállapodás végrehajtása során a két ország hatóságai kölcsönösen megosztják egymással információikat, tapasztalataikat és adataikat az illegális bevándorlás, az emberkereskedelem és embercsempészet elleni küzdelem területén is.

Tisztelt Országgyűlés! A tisztelt Országgyűlés előtt fekvő jelen megállapodás helyes célokat szolgál, megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek és a magyar emberek biztonságát tartja szem előtt. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot vitassa meg és fogadja el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 86 2018.09.18. 4:11  77-86

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Könnyű dolgom van, hiszen a megszólaló képviselőtársaim a frakcióik nevében támogatásukról biztosították a törvényjavaslatot; így Fenyvesi Zoltán a Fidesz képviseletében, köszönöm, képviselő úr.Bana Tibor képviselő úr a Jobbik képviselőcsoportja nevében szólt hozzá, és az embercsempészet elleni küzdelmet kérte számon. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy Magyarország Kormánya jelentős mértékben segíti a macedón határvédelmet, hiszen rendőreink rendszeresen segítik a macedónok határvédelmét, rendszeresen jelen vannak a határ védelme érdekében. Úgy gondolom, köszönet illeti ezért rendőreink szolgálatát, hiszen így nemcsak a macedónokat, Macedóniát, hanem a mi biztonságunkat is védik.

Ami pedig az embercsempészet elleni küzdelmet jelenti, tisztelt képviselő úr, szeretném elmondani, hogy a magyar rendőrség megerősített erőkkel vesz részt ebben a küzdelemben. Nagyon fontos feladatának tartja az embercsempészek elleni küzdelmet. Rendszeresek az elfogások, rendszeresek a kísérletek, kezdjem ott. Hiszen a balkáni, a nyugat-balkáni útvonal jelenleg is él, jelenleg is veszélyt jelent. A magyar határon a hármas védelem, az élőerős védelem, a kerítés, illetve a jogi védelem egysége bizonyítja és biztosítja azt a helyzetet, hogy a jelenlegi biztonságos helyzet fönnáll. Ennek ellenére az embercsempészek valóban mindig próbálkoznak, és mi, a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket meghiúsítsa, ezeket elfogja. Fontos a felderítés is, ahogy ön mondta, és mi azt gondoljuk, hogy mindig többet kell tenni, mindennap többet kell tenni a biztonság érdekében, az embercsempészet elleni küzdelemben, a határok megvédése érdekében, mint amit tegnap tettünk.

Tehát, ezt egy olyan tevékenységnek, olyan értéknek tartjuk, amire vigyázni kell, amire áldozni kell, amelynek forrásait, feltételeit biztosítani kell. Úgyhogy ezt tudom mondani, képviselő úr, hogy a magyar rendőrség mindent megtesz az embercsempészet elleni küzdelemben. A bíróság feladata pedig az ítéletek kiszabása. Az, ugye, külön hatalmi ág, azzal én most nem kívánok foglalkozni.

Molnár Gyula MSZP-s képviselő úr támogató nyilatkozatát köszönjük. Azt vetette föl, hogy Macedónia névváltoztatása esetén újra kellenee tárgyalni. Nem kell újratárgyalni, mert már aláírták, akkor Macedón Köztársaság volt a neve, ahogy az egyezményben is olvashatja. Egyébként most is ez a neve, ezért a nemzetközi jog szabályainak megfelelően nem kell újratárgyalni.

(12.40)

Ezt az információt kaptam a munkatársaimtól, amit én most megosztottam önnel. Biztos vagyok benne, hogy ez helytálló információ. Köszönöm a támogatását. Valóban, arra is szeretnék reagálni, hogy az egyezmény hiányában is sok mindent meg lehetett tenni, eddig is megtettünk. Azt vetette fel képviselő úr, hogy vane olyan kvázi magyar referens, illetőleg macedón referens az adott szerződő felek tekintetében. Azt gondolom, eddig elmondtam, hogy nagyon sok országgal kötöttünk már hasonló megállapodást, és ennek egy kialakult nemzetközi gyakorlata van, amely a szerződésekben részes országokkal is működik, így Macedóniával kapcsolatban is működni fog.

Úgy gondolom, hogy ennek a szerződésnek az elfogadása is egy fontos lépés a biztonság tekintetében, úgyhogy köszönöm a hozzászólásokat, és arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat és a frakciókat, hogy a javaslatot fogadják el. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 88 2018.09.18. 2:29  87-94

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat elfogadása, az egyezmény megkötése hozzájárul a honvédelem, a belügyi, rendőri együttműködés, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harc területén való együttműködés erősítéséhez és annak sikerességéhez. A minősített adatról szóló törvény 2010. évi hatálybalépését követően kezdődött meg az a szakmai munka, amelynek célja a partnerországokkal történő együttműködés során keletkezett és kicserélt minősített adatok védelmének a biztosítása. Ennek megfelelően hazánk már 22 ország kormányával kötött a minősített adatok csereéjéről és kölcsönös védelméről szóló törvényben már kihirdetett egyezményt. Ilyen országok, akikkel egyezményt kötöttünk: például Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Lettország, Franciaország, a Koreai Köztársaság, a Belga Királyság, Olaszország, Szlovénia, a Spanyol Királyság és a Svéd Királyság is.

Több ország esetében a hasonló egyezményekkel kapcsolatos tárgyalásokat előkészítő munka már lezárult. Az egyezmények végleges szövegének megállapítása jelenleg is folyamatban van. A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezményt a szerződő felek 2018. június 28-án Lisszabonban aláírták. Az egyezmény célja elsődlegesen, hogy az országok közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára védelmet biztosítsanak. Ennek keretében szabályozzák a felek közötti biztonsági együttműködést, és kijelölik a hatáskörrel rendelkező hatóságokat. Rendelkeznek az egyes minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetőségéről és a minősített adat biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásról.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A jelenleg tárgyalt megállapodás megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, erősíti az országok közötti bűnügyi együttműködést. Erre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslatot tárgyalják meg, támogassák, és majd fogadják el.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 94 2018.09.18. 0:40  87-94

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megköszönni Manninger Jenő képviselő úrnak, aki a Fidesz képviselőcsoportja nevében támogatásáról biztosította és a támogatását kérte a javaslatnak, valamint Bana Tibor képviselő úrnak, aki a Jobbik képviselőcsoportja nevében szólt a javaslathoz. Köszönöm az észrevételét, köszönöm a támogató nyilatkozatát, és kérem az ő támogatásukat a szavazáskor is, és kérem a többi frakció, illetőleg képviselőtársunk szavazatát is, illetőleg támogatását a javaslatok elfogadásához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 44 2018.09.24. 2:13  41-44

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Ön sem 2015-ben, sem 2016-ban, sem 2017-ben nem szavazta meg a rendőrök következő évre vonatkozó béremelését. Tehát miről beszél, képviselő asszony? (Demeter Márta közbeszól.) Vajon hogyan számol el ezekkel a döntéseivel? Ami a kérdéseit illeti: az ön állításaival szemben az új szolgálati törvénynek köszönhetően 2015 és 2019 között átlagosan 50 százalékos illetményemelés zajlott a hivatásosoknál, ebből 45 százalék már meg is valósult. 2018-ban is lehetőség van a teljesítményjuttatás kifizetésére, erre 12 milliárd  még egyszer mondom: 12 milliárd  forint áll rendelkezésre, és lakhatási támogatásként 2018-ban több mint 2,8 milliárd forint többletforrás áll a hivatásos állomány rendelkezésére. Ma több mint 7000 fővel több rendőr teljesít szolgálatot, mint 2010-ben. Nem igaz, képviselő asszony, hogy több ezren elhagyják a pályát, nem igaz az a fluktuációs jóslat, amit ön állít. Sajnálatos, hogy ön egyébként rémhíreket terjeszt ahelyett, hogy támogatta volna a rendőrök illetményemelését (Demeter Márta közbeszól.), tisztelt képviselő asszony, amikor erre lehetőség nyílt.

Az elmúlt nyolc évben egyébként közel felére csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, javult a nyomozáseredményesség  mindezek hatására együttesen nőtt a lakosság (Közbeszólás az ellenzék soraiból.  Derültség az ellenzék soraiban.) rendőrség iránti bizalma, és a rendőrség visszaszerezte a társadalom tiszteletét, azt a tiszteletet, amelyet 2006-ban önök veszíttettek el a rendőrséggel. 2010 előtt, amikor az ön korábbi pártja volt kormányon, jelentős volt a létszámhiány, a fluktuáció, sem béremelés nem volt, sem a túlszolgálat megváltásáról (Demeter Márta: Nem lesz rendőr az utcán! Kifizetik-e a túlórákat?) nem beszélhettek.

Tisztelt Képviselő Asszony! Hamarosan belügyi törvénycsomagot terjesztünk a Ház elé (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), aminek része lesz a 2019-es illetményemelés, akkor önnek színt kell vallania. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 76 2018.09.24. 1:49  73-76

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és a kormány számára a magyar emberek biztonsága az első. A magyar emberektől felhatalmazást kaptunk az ország megvédésére, elfogadtuk az Alaptörvény módosítását, a Stop Soros törvénycsomagot, és meghosszabbítottuk a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A kormány elkötelezett a határvédelem, a rendőrség megerősítése és a közbiztonság további javítása mellett. Az illegális migráció és a terrorveszély sújtotta Európában ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, köszönhetően a kiváló munkát végző rendőreinknek. Azért támadják Magyarországot, mert el akarják venni a kapukulcsot hazánktól. Nem engedjük! A magyar kormány elkötelezett amellett, hogy nem fogja átadni a határőrizet jogát.

A jövő legfontosabb kérdése a határvédelem és a migráció lesz, ennek megfelelően a politikai erők ma Európában két táborra oszlanak: bevándorlást támogatókra és ellenzőkre. Magyarországot azért támadják, mert a magyar emberek döntöttek, nem leszünk bevándorlóország, megvédjük a határainkat és a schengeni határt. Világossá tettük, kikkel akarunk együtt élni, és kikkel nem akarunk együtt élni. Nem engedjük, hogy a határőrizet jogából bárki is akár egy jottányit is elvegyen tőlünk. A határvédelemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben. A mi határainkat nemcsak profik, hanem hazafiak védik, belőlük áll a magyar rendőrök és a honvédek erős köteléke.

Magyarország kitart uniós kötelezettsége és Európa védelme mellett, továbbra is megvédjük az Unió schengeni határát az illegális migrációtól, és nem adjuk át a határvédelmet. Nekünk Magyarország, a magyar emberek biztonsága, Magyarország biztonsága az első.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 164 2018.09.24. 2:14  161-168

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány 2010-ben történt hivatalba lépésekor és azóta is zéró toleranciát hirdetett a drogfogyasztással, a droggal kapcsolatos bűncselekményekkel szemben, és eszerint is cselekszik. Ami pedig a rendőrség hozzáállását illeti, szeretném önnek elmondani, hogy a rendőrség Magyarország valamennyi területén minden bűnözővel szemben a törvények alapján határozottan fellép a közrend, a közbiztonság fenntartása, az emberek élet- és vagyonbiztonsága érdekében. Ez történik Budapest X. kerületében, Kőbányán, az ön által kérdezett területen is.

Ön is a napirend előtti hozzászólásában érintette a kerületben meglévő állapotot. Szeretném elmondani, hogy az érintett területen fokozott ellenőrzés került elrendelésre. Ebben Budapesten összesen 80 fő vett részt, részben a Budapesti Rendőr-főkapitányság, részben a Készenléti Rendőrség állományából. Az ellenőrzés során 1012 főt igazoltattak, és foganatosították a szükséges rendőri intézkedéseket. A rendőrség most is 0-24 órás, tehát állandó közterületi jelenlétet biztosít a X. kerület érintett részein. A rendőrség, a rendőrök a jövőben is ott lesznek ezeken a részeken, és megtesznek minden olyan szükséges intézkedést, amit a helyzet megoldása indokol.

A rendőrség 2017-es beszámolójában, amit a X. kerületi önkormányzat megtárgyalt, javuló eredményekről számolt be. Aktív szerepet vállal a helyi kábítószer-ellenes egyeztető fórumban. Minden iskolába eljuttattak dizájnerdrogokról szóló tájékoztatót, előadások, drogprevenciós pályázatok kerültek meghirdetésre.

Tehát szeretném érzékeltetni, hogy nemcsak rendőrségi, hatósági intézkedések vannak, hanem a megelőzés, a prevenció területén is történt előrelépés. De nyilván többet szeretnénk tenni, és a helyzet megoldásán dolgozunk, képviselő úr. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 168 2018.09.24. 1:05  161-168

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Azt azért az igazság kedvéért mondjuk el, hogy sokkal könnyebb helyzetben lenne a rendőrség és a hatóság, ha annak idején, 2002 és ’10 között önök nem folytattak volna drogliberalizációs politikát. Sokkal könnyebb lett volna a hatóság fellépése, a törvényalkotó fellépése, ezt ne felejtsük el. És ha ön valóban az igazságot és a törvényes állapotok helyreállítását akarja, akkor gondolkodjon el azon, hogy annak idején az önök kormányzása is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen állapot kialakuljon.De szeretném elmondani, mi ebbe nem nyugszunk bele. Mi a törvényes állapotokat helyreállítjuk, és ami pedig a szabályozást, a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos szabályozást illeti, szeretném elmondani, hogy azonnali vagy gyorsabb reagálásra is szükség van, való igaz, és megelőzésre is. Még többet kell tenni annak érdekében, hogy ezek az állapotok megszűnjenek. Mi elszántak vagyunk, megtesszük, folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a törvényes állapotokat helyre fogjuk állítani a Hős utcában is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
25 58 2018.10.01. 2:07  55-61

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Egyet sem engedtünk be, tisztelt képviselő asszony, hogy válaszoljak mindjárt a kérdéseinek a leglényegesebbjére. A letelepedésikötvény-program ellenőrzési mechanizmusában feladatot ellátó, végrehajtó belügyminisztériumi szervek minden esetben a magyar törvények betartásával, Magyarország törvényes érdekeit szem előtt tartva járnak el. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a letelepedési joggal rendelkező személy körülményeiben változás áll be, ilyen esetben is lehetőséget biztosít a törvény a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére. A letelepedésikötvény-programban részt vevő személyek mindegyikét átvizsgálták a hatáskörrel rendelkező szervek. A letelepedési kötvényt benyújtók négyszeres szűrőn mennek át, vizsgálta őket a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ és a szakszolgálatok is.

A jogszabály lehetőséget biztosít a letelepedési engedélyek felülvizsgálatára is. Azokban az esetekben, amikor kiderült, hogy a letelepedési engedéllyel rendelkezők vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázat állt fenn, az engedélyeket felülvizsgáltuk, és azokat vissza is vontuk.

Azt, hogy a letelepedési kötvénnyel rendelkezők nyilvántartásába ki tekinthet be, tisztelt képviselő asszony, a jogszabályok, a magyar törvények határozzák meg, mi ezeket a törvényeket végrehajtjuk. A Belügyminisztérium irányítása alatt álló szervek mindenben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el a letelepedési engedélyek kiadása során, ezt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke a bizottság 2018. szeptember 17-ei ülését követően is megerősítette, tisztelt képviselő asszony.

Ami pedig a finnországi esetet, a Finnországban történteket illeti, egy Finnországban élő orosz üzletember gazdasági ügyeit ne kérje számon a magyar kormányon.

Amennyiben további információt szeretne, akkor az a tiszteletteljes javaslatunk, hogy forduljon bizalommal a finn hatóságokhoz, ha pedig a sajtóhíreken túl, amelyeket itt említett, konkrét bizonyítékai is vannak, tegyen feljelentést. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 52 2018.10.08. 2:03  49-52

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném megköszönni képviselő úrnak, hogy felhívta a figyelmünket, az Országgyűlés és a tisztelt Ház figyelmét a jász emberek kitartására és az önrendelkezésük megóvása érdekében tett erőfeszítésekre. Ma is kalapot emelünk előttük, és tisztelettel tekintünk rájuk. Ma, képviselő úr, a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és a kormány számára a magyar emberek biztonsága az első. A magyar emberektől felhatalmazást kaptunk az ország megvédésére, elfogadtuk az alaptörvény-módosítást, a Stop Soros törvénycsomagot, illetve meghosszabbítottuk a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet.

(12.50)

Azért támadják Magyarországot, mert el akarják venni a kapukulcsot hazánktól, de a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy nem fogja átadni a határőrizeti jogát. A jövő legfontosabb kérdése a migráció lesz, ennek megfelelően a politikai erők Európában két táborra oszlanak: bevándorlást támogatókra és azt ellenzőkre. Magyarországot azért támadják, mert a magyar emberek döntöttek, nem leszünk bevándorlóország, képviselő úr. Megvédjük a határainkat, megvédjük a schengeni határt, és világossá tettük, hogy kikkel akarunk együtt élni és kikkel nem. Nem engedjük, ha a határőrizet jogából bárki akár egy jottányit is elvegyen. A határvédelemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben.

A magyar rendőrség az uniós és magyar törvényeket teljes mértékben betartva eredményesen védi a magyar határt, és az Unió schengeni határát is. A mi határainkat nemcsak profik, hanem hazafiak védik, belőlük áll a Magyar Honvédség és a rendvédelmi erők köteléke. Ezúton is köszönetet mondunk a sikeres és eredményes szolgálatukért, amellyel megvédik Magyarországot, megvédik a magyar emberek biztonságát.

Magyarország kitart uniós kötelezettségei és Európa védelme mellett. Továbbra is megvédjük az Unió schengeni határát az illegális migrációtól, és nem adjuk át a határvédelem jogát. Köszönöm szépen a kérdését, képviselő úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 108 2018.10.08. 2:02  105-112

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Frakcióvezető Úr! Szeretném határozottan visszautasítani az utolsó mondatában megfogalmazott, illetőleg az azonnali kérdése címében megfogalmazott állítást. Pintér Sándor senkitől nem fogadott el semmiféle ajándékot. Pintér Sándor és a Belügyminisztérium valamennyi munkatársa, a Belügyminisztérium irányítása alatt álló szervek azért dolgoznak, hogy megvédjék Magyarországot, megvédjék a magyar emberek biztonságát, megvédjék az Európai Unió schengeni határait.Úgy gondolom, hogy az az elmúlt három évi munka, amit a magyar hatóságok, a magyar rendőrség, a Magyar Honvédség a magyar és az uniós határok védelme érdekében megtett, elismerésre méltó. Egyre többen ismerik el ezt az eredményes szolgálatot. Ezúton is köszönetet mondok a hivatásos állománynak, mind a rendőröknek, mind pedig a honvédeknek, amiért megvédték Magyarországot, megvédték Magyarország déli határát.

Sajnálom egyébként, hogy az önök pártja az alaptörvény-módosítást nem szavazta meg (Z. Kárpát Dániel: Melyiket?), hiszen a magyar védelem hármas védelem, van az élőerős védelem, van a kerítés, és van a jogi határzár. Ezt erősítette volna meg a 2016. októberi népszavazás után az alaptörvény-módosítás, amelyet, tisztelt képviselő úr, frakcióvezető úr, önök nem támogattak. Úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél, és kifejezi azt a hozzáállást, amit önök tanúsítanak ebben a kérdésben.

Ami az önálló határőrség visszaállítását illeti, tisztelt képviselő úr, szeretném elmondani, hogy a rendőrség, a határvadászok eredményesen látják el a magyar határvédelmet, ezért több elismerést is kaptak, nemzetközi szinten is elismerik ezt a tevékenységet, eredményes ez a védelem, és ez a védelem, ez a szervezeti forma megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 112 2018.10.08. 1:15  105-112

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Frakcióvezető Úr! Indulatos szavai teljes mértékben megalapozatlanok, hiszen a tények azt mutatják, hogy Magyarország Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa. Ezt annak is köszönhetjük, hogy sikerült megvédeni a migrációtól Magyarországot, sikerült megvédeni a déli határt. Úgy gondolom, hogy ez az elmúlt hároméves közös erőfeszítés, amelyet Magyarország, Magyarország Kormánya, a rendőrség, a határőrség, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal és a többi eljáró magyar hatóság ebben a kérdésben megtett, azok mind elismerésre méltóak és azt bizonyítják, hogy Magyarország elkötelezett az Európai Unió mellett, elkötelezett az uniós értékek védelme mellett.

(14.00)

Hiszen nemcsak Magyarországot, a magyar emberek biztonságát védjük, hanem védjük a schengeni határt is. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Mekkora az a schengeni határ?)

Tisztelt Frakcióvezető Úr! Ezért óriási erőfeszítést tesz Magyarország, a magyar emberek, hiszen az adófizetők pénzéből több mint egymilliárd eurós terhet vállalt, illetve egymilliárd eurónál is többet fordítottunk erre a védelemre (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hogy megteremtsük ennek a feltételeit. Ez a védelem ma is szilárd, ma is azt tudjuk mondani, hogy Magyarországon a magyar emberek biztonságban vannak.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 180 2018.10.15. 1:29  175-184

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is hadd szögezzem le, Magyarország a határvédelemből egy jottányit sem enged, Magyarország nem lesz bevándorlóország. Brüsszelben nem megállítani, hanem menedzselni akarják a bevándorlást, úgy, ahogy ön is elmondta, Brüsszel tervei ugyanis állandó betelepítési programról, legális migrációs útvonalak megnyitásáról, afrikai országokkal közös kísérleti migrációs programokról és humanitárius vízum bevezetéséről szólnak, továbbá bevonná az NGO-kat a vízumelbírálásba, elvenné a határvédelem jogát a tagállamoktól és átadná a Frontexnek, ahol már nem határvédelemről beszélnek, hanem határmenedzsmentről. A határvédelem szó azt jelenti, a határ, amit megvédünk, a határmenedzsment pedig azt jelenti, hogy van ott valami, amin az átjutást valahogy el kell intézni. A migrációs veszély megjelenésekor, 2015-ben Magyarország azonnal cselekedett, azonnal cselekedtünk, létrehoztuk a hármas védelmet: megépítettük a kerítést, az élőerős védelmet és a jogi határzárat is létrehoztuk. Az elsők között felismertük azt, hogy a migráció és a terrorizmus között összefüggés van, és azonnal cselekedtünk is. Ezeket az elért eredményeket a kormány meg fogja őrizni, és nem adja át a határvédelem jogát.

Még egyszer leszögezem: Magyarország a határvédelemből egy jottányit sem enged, Magyarország nem lesz bevándorlóország. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 184 2018.10.15. 0:57  175-184

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A mi határainkat nemcsak profik, hanem hazafiak védik, belőlük áll a magyar hadsereg és a rendvédelmi erők, a magyar rendőrök köteléke, erre esküsznek fel, és ez az a többlet, amit semmilyen pénzért nem lehet megvásárolni. Nekünk ez a legerősebb védőpajzsunk, és ez a védőpajzs megvéd bennünket, tisztelt képviselő úr.A Magyar Rendőrség az uniós és a magyar törvényeket teljes mértékben betartva eredményesen védi nemcsak Magyarország déli határát, Magyarország határait, hanem az Európai Unió schengeni határait is. A kormány a határ védelme és a magyar emberek biztonsága érdekében minden rendelkezésre álló eszközzel fellép, nem engedjük ki a határvédelem jogát a kezünkből, megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar embereket, megvédjük az Unió schengeni határait is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 190-194 2018.10.15. 2:10  185-198

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is határozottan visszautasítom azokat a megalapozatlan és valótlan kijelentéseket, amelyeket Magyarország rendőrségéről, a magyar rendvédelemről, a magyar rendőrökről tett. Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire kötelezőek (Szilágyi György: Szabadlábon az elkövetők?), és Magyarországon a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Senki nem mentesül… (Szilágyi György: Nem, nem!  Az elnök csenget.) Elnök úr, engedje meg, Szilágyi képviselő úrnak talán orvos szükséges az izgalmak miatt.

ELNÖK: Tessék, folytassa, államtitkár úr!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Ha megengedi, akkor válaszolok. (Szilágyi György folyamatosan közbeszól.  Az elnök csenget.)

ELNÖK: Szilágyi képviselő urat figyelmeztetem, fejezze be!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. (Szórványos taps a kormánypártok padsoraiban.) Ha kíváncsiak a válaszra, akkor engedtessék meg, hogy meghallgatnak! Tisztelt Jakab Péter képviselő úr, tehát folytatom a választ. A magyar rendőrség Magyarország valamennyi településén minden bűnözővel szemben határozottan fellép az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a közrend és közbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében. Ezért küzdöttünk 2010-től, és ma már elmondhatjuk, hogy Magyarország biztonságos ország. Ahol pedig jogsértést, bűncselekményt követnek el, ott a rendőrök határozottan föllépnek és a szükséges intézkedéseket megteszik. Az encsi üggyel kapcsolatban a következőről szeretném tájékoztatni, ha kíváncsi a válaszomra. A rendőrök 10 percen belül a helyszínre érkeztek, és elfogták a gépjárművezetőre támadó személyeket, tehát a rendőrség 10 percen belül föllépett, képviselő úr. A rendőrség az érintett településen folyamatos közterületi jelenlétet biztosít, és a törvény által biztosított minden lehetséges eszközzel fellép a bűncselekmények elkövetőivel szemben, és azért teljesít szolgálatot, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét fönntartsa, a biztonságot ezen a településen és Magyarország minden településén fönntartsa.

Magyarországon minden településen állandó a rendőri jelenlét, és ahol megszegik a törvényeket, ott a rendőrség közbelép, a rendőrségre lehet számítani. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 198 2018.10.15. 1:16  185-198

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tudja, képviselő úr, az ön és a Jobbik magatartása, a Jobbik álláspontja és a Jobbik nyilatkozatai farizeus magatartású. Amikor a rendőrség megerősítéséről van szó, amikor a rendőrség költségvetésének megnöveléséről, amikor a rendőri létszámemelésről van szó, akkor önök a parlamentben állandóan nemet mondanak, képviselő úr. Ilyenkor meg számonkérik rajtunk azt, ha bűncselekményt követnek el.Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném leszögezni, hogy a magyar rendőrök Magyarország minden településén jelen vannak, együttműködnek az önkormányzatokkal, együttműködnek a polgárőrökkel, együttműködnek az egyházakkal, a karitatív szervezetekkel mindannak érdekben, hogy a biztonságot az embereknek garantálni tudjuk, és a magyar rendőrség mindenhol jelen van, mindent megtesz annak érdekében.

Az a tény egyébként, hogy 2010-hez viszonyítva 50 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, önmagáért beszél. Ön mosolyoghat, képviselő úr, ezek a magyar kormány által meghozott intézkedéseknek, a költségvetési törvényeknek és a rendőrök hatékony fellépésének köszönhetőek.

Ha önök valóban támogatni szeretnének bennünket, ha támogatni szeretnék azt, hogy rend legyen, még nagyobb rend legyen Magyarország valamennyi településén, akkor támogassák (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) azokat a javaslatokat, amelyeket ennek érdekében nyújtunk be. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 104 2018.10.24. 2:01  101-104

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Magyarország biztonságát nem kell önnek féltenie, az jó kezekben van. Aggodalomra ad viszont okot, amikor ön politikai haszonszerzés céljából olyan kérdéseket tesz fel, illetve olyan kérdésekre vár választ az Országgyűlés nyilvános ülésén, amelyeknek zárt ülésen való megtárgyalásának lehetne csak helye.A kormány az elmúlt időszakban már bebizonyította, hogy intézkedéseinek célja a magyar emberek biztonságának garantálása. A képviselő asszony viszont képviselői megbízatását felhasználva, iratbetekintésekor megszerzett adatokkal visszaélve, a politikai haszonszerzés és a társelnöki pozíció reményében hoz hamis hírbe ártatlan személyeket. Önnek tisztában kellene lennie a minősített adatokra vonatkozó szabályozással.

Hiteltelen, hogy egy olyan képviselő aggódik a magyar emberek biztonságáért, aki a missziókban szolgálatot teljesítő katonák adatait használja fel sajtócélokra és használja fel saját politikai céljaira. Ön és a pártja rendszeresen nem szavazzák meg a rendvédelmi szervek támogatását biztosító törvényeket. Ön sem 2015-ben, sem 2016-ban, sem 2017-ben nem szavazta meg a hivatásosok következő évre vonatkozó béremelését.

Ami a letelepedési kötvényeket illeti, tájékoztatom, hogy a letelepedésikötvény-program ellenőrzési mechanizmusában feladatot végrehajtó belügyminisztériumi szervek minden esetben a törvények betartásával, Magyarország érdekeit szem előtt tartva járnak el. A letelepedési kötvényt kérelmező személyek mindegyike átvizsgálásra került, csak azok kapták meg az engedélyeket, akik vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázat nem állt fenn, nemzetközi tilalmi listán, sem NATO-, sem európai uniós listán nem szerepeltek. Azon személyek, illetve családtagjaik, akik vonatkozásában valamilyen biztonsági kockázat merült fel, kérelmük elutasításra került.

A törvény rendelkezésének megfelelően a kérelmezők személyére és azok körülményeire vonatkozóan nem adható tájékoztatás. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 182 2018.10.29. 1:33  179-186

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rendelkezésre álló információk szerint jelenleg mintegy 70 ezer migráns van a balkáni útvonalon, akik észak felé mozognak és Magyarország irányába tartanak, ezért a belügyminiszter úr javaslatára a kormány a magyar emberek és Magyarország biztonsága érdekében a következő intézkedéseket tette a magyar-horvát határ megerősítése érdekében.Fokozott határellenőrzést rendelt el a belügyminiszter Magyarország külső, schengeni határszakaszain a belépő forgalom tekintetében (Arató Gergely: Mit csinált, még egy kerítést húz fel?!), egy bevetési osztállyal megerősítettük a magyar-horvát határszakaszon jelenleg szolgálatot teljesítő állományt, a határvadászok fokozott járőrszolgálatot hajtanak végre, a rendőrség fokozott mélységi ellenőrzési tevékenységet végez, és ezeket az intézkedéseket fokozott, megerősített légi felderítő tevékenység is támogatja. A kormány az elmúlt héten a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához további 24 milliárd forintot biztosított.

Ezek az intézkedések is azt bizonyítják, hogy Magyarország azonnal tud és képes reagálni egy megváltozott migrációs helyzetre, hasonlóan 2015-höz a magyar kormány most is azonnal cselekedett. Az elért eredményeket a kormány meg fogja őrizni, nem adja át a határvédelem jogát, megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar embereket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 186 2018.10.29. 0:42  179-186

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország a határvédelem jogából egy jottányit sem enged. Magyarország nem lesz bevándorlóország. Brüsszelben nem megállítani, hanem menedzselni akarják a bevándorlást.A magyar rendőrség az uniós és a magyar törvényeket teljes mértékben betartva, eredményesen védi Magyarország határait, eredményesen védi az Európai Unió schengeni határát. A rendőrség, a határvadászok a honvédséggel, a honvédekkel összefogva megbízhatóan el tudják hárítani az olyan kísérleteket, mint ami a bosnyák-horvát határnál bekövetkezett. Magyarország továbbra is Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa, és az is marad. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 2-4 2018.10.31. 10:31  1-28

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat előkészítése során a Belügyminisztériumot az a szándék vezérelte, hogy további jogintézményeket teremtsen a biztonság, a terrorellenes küzdelem és az illegális migráció elleni harc területén. Ezekről a célkitűzésekről és a törvényjavaslat tartalmáról a belügyminiszter úr vezetésével 2018. október 25-én hétpárti tájékoztatót tartottunk…

ELNÖK: Kérem szépen, Kontrát államtitkár úr mikrofonját kapcsolják be, mert nincs hang. (Kontrát Károly elé kézi mikrofont helyeznek.)

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a segítséget. Ezekről a célkitűzésekről, a törvényjavaslat tartalmáról a belügyminiszter úr vezetésével 2018. október 25-én hétpárti tájékoztatót tartottunk a Belügyminisztériumban. Ez már hagyomány… (Dr. Vadai Ágnes: Hétpártit?) Hétpártit, igen. Ahogyan az is, hogy a miniszter úr felkérte a részt vevő frakciókat, az ott megjelent képviselőket, hogy amennyiben szövegszerű módosító javaslatuk van, azt írásban küldjék meg annak érdekében, hogy azokat érdemben megvizsgálhassuk. Ezzel a lehetőséggel a Jobbik élt, a szövegszerű javaslataikat megvizsgáltuk, és abból többet is támogattunk. Varga-Damm Andrea képviselő asszony  akit köszöntök egyébként, ha idefigyel, megtisztel a figyelmével  javaslataiból, amit megkaptunk, többet is támogattunk. (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem jellemző, hogy megszólítanak!) 2010 óta felére csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. De a biztonság olyan közösségi érték, amelyért mindig többet kell tenni, mint tegnap vagy tegnapelőtt. Magyarország biztonsága érdekében tovább növeltük a közbiztonságra, határvédelemre fordított kiadásokat, és további hatékony eszközöket kívánunk adni a rendőrség kezébe.

Ennek szellemében a törvényjavaslat egyik fontos újítása az úgynevezett „szitakötőprojekt” megvalósítása, amely biztosítja a rögzített kamerafelvételek központi tárhelyen való tárolását. A rendszer teljes kiépülésével megszűnik a felvételt készítő szervezetek, hatóságok helyi adattárolása, így egyszerűsödik az adatmegismerés folyamata a bűnüldöző szervek számára.

A javaslat számos garanciális elemet tartalmaz annak érdekében, hogy ezen adatok tárolása és továbbítása a lehető leghatékonyabb legyen. Felhívom a figyelmet arra is, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a normaszöveg kialakításában aktívan közreműködött, amit most is köszönünk. Az egyeztetések eredményeképpen a hatóságnak semmilyen észrevétele nem maradt fenn, azok maradéktalanul, teljes mértékben beépültek a jelen javaslat szövegébe.

Tisztelt Országgyűlés! A terrorcselekmények rendkívül gyors és eredményes felderítői tevékenységet követelnek meg. Fontos emlékeztetni arra, hogy a brüsszeli és párizsi terrorcselekményeket elkövető személyt a magyar nyilvántartási eszközök segítségével tudtuk beazonosítani. Érdemes megemlíteni azt is, hogy Londonban például több mint 30 ezer kamera van, és nincs olyan közösségi gépjármű, amelybe ne lenne kamera beszerelve. Ennek is köszönhető a terrorellenes tevékenység, a terrorellenes küzdelem hatékonysága.

A rendszer a javaslat szerint fokozatosan kezdi meg a működését. Első ütemben Budapest főváros közigazgatási területén valósul meg a közterület-felügyelet és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. felvételei vonatkozásában. Jelenleg kizárólag a fővárosban tervezzük a kihirdetést követő 6. hónapban bevezetni. A rendszer kiépítése a későbbi ütemekben országosan is megvalósulhat.

Nagyon fontos a hivatásos személyi állomány megfelelő elismerése, megfelelő illetmény biztosítása. A törvényjavaslat módosításai közül kiemelem a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományára vonatkozó módosításokat. Az állomány illetményfejlesztése 2019 januárjában is folytatódik úgy, ahogy ezt korábban megígértük. Kiemelt cél, hogy a hivatásos rendvédelmi életpálya továbbra is vonzó legyen a fiataloknak. Átlagosan újabb 5 százalékkal nő a hivatásosok illetménye 2019. január 1-jétől. Ezzel megvalósul a béremelés teljes üteme. A rendvédelmi hivatásos állomány életpályamodellje keretében a hivatásos állomány illetménye 2015. július 1-je  az új szolgálati törvény hatálybalépése  és 2019 között átlagosan 50 százalékkal emelkedik. Ezzel a kormány és a Belügyminisztérium teljesítette erre vonatkozó ígéretét. A rendőrök, a katonák, a katasztrófavédők és a szolgálatok hivatásos állományú tagjainak anyagi és erkölcsi megbecsülése ezzel az intézkedéssel jelentős mértékben javul.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat hatásköre a korrupciós cselekmények minél eredményesebb felderítése érdekében a jövőben a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkavállalóira is kiterjed a javaslat szerint.

Egy uniós irányelv, a NIS-irányelv alapján az alapvető szolgáltatásokat és bejelentésköteles szolgáltatásokat teljesítő szervezeteket, például webáruházakat érintő informatikai biztonsági eseményeket kezelő szerv a jövőben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat lesz. A korrupció elleni további küzdelem érdekében a Nemzeti Védelmi Szolgálat jogköre egyrészt kiterjesztésre kerül a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkavállalóira. Másrészt a munkáltatói jogkör gyakorlója soron kívüli előléptetés és vezetői kinevezés előtt szakvéleményt kérhet a Nemzeti Védelmi Szolgálattól. Harmadrészt pedig lehetősége lesz a rendőrségi törvény alapján titkos információgyűjtést alkalmazni a védett szerv korrupciós kockázatának beazonosítására.

Tisztelt Országgyűlés! A vízgazdálkodási törvény alapján az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatban a bírságmentességi moratórium ez év december 31-ével lejárna. A most benyújtott és jelenleg tárgyalt törvényjavaslat ezt a határidőt 2020. december 31-ig  még egyszer mondom, ezt a határidőt 2020. december 31-ig  meghosszabbítja. Tehát aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kúttal rendelkezik, még két évig bírságmentesen bejelentheti azt a hatóság felé.

A TEK-nek lehetősége lesz arra, hogy a külföldön megrendezésre kerülő, kiemelt terrorfenyegetettségűnek minősített nemzetközi sportrendezvényeken részt vevő magyar sportolók védelmében személy- és létesítményvédelmi feladatokat lásson el a fogadó állam együttműködésével.

A Tibek lehetőséget kap arra, hogy amennyiben rendelkezésre álló PNR-adatai alapján egyértelműen állást foglalni nem lehet, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon keresztül kezdeményezzen intézkedést.

A polgárőrség egyesületi alapon működik, így megyei szervei önállóak. A törvényjavaslat szigorítja a megyei szervek vezető tisztségviselőire vonatkozó előéleti követelményeket.

(9.10)

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A közlekedésbiztonságot növeli, hogy a tengelysúlymérő kamera képfelvétele alapján a törvényjavaslat lehetőséget biztosít a felelősségbiztosítással nem rendelkezők kiszűrésére.

A titkos információgyűjtésre vonatkozó garanciális szabályok további szigorítása érdekében a törvényjavaslat kimondja, hogy a lehallgatást, küldeménymegfigyelést és informatikaieszköz-megfigyelést a jövőben kizárólag a szakszolgálat végezhet.

A Vizek-projekt keretében megtörténik a különböző vízügyi nyilvántartások elektronizálása. Ez 2020. január 1-jével lép hatályba.

Az Alkotmánybíróság  a bírákra vonatkozóan  megsemmisítette azt a rendelkezést, amely szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója is elrendelhette az ellenőrzést. A most benyújtott tervezet megszüntetve ezt a lehetőséget, az Alkotmánybíróság által nem vizsgált egyéb esetekben is felhatalmazza a főigazgatót arra, hogy nemzetbiztonsági kockázat észlelése esetén a szerv azon vezetőjét értesítse, aki már jogosult a nemzetbiztonsági ellenőrzés elrendelésére.

A hatályos szabályozás előírja, hogy a száz főnél nagyobb létszámmal üzemelő, ipari és mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozásoknál a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni. Pusztán az alkalmazottak létszámán alapuló szigorú szabályozás fenntartása a jövőben nem indokolt, a gazdálkodó szervezet maga döntheti el, hogy a megfelelő tűzvédelem biztosításáról milyen módon gondoskodik. Ezt célozza a benyújtott javaslat.

A közlekedési szolgáltató lehetőséget kap arra, hogy a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utast a lakcímnyilvántartás adatainak segítségével azonosítsa.

Felhatalmazást kap a kormány arra, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos korai figyelmeztetés szabályait meghatározza.

Tisztelt Országgyűlés! A most tárgyalt törvényjavaslat biztosítja, hogy a bűnüldözés és a terrorellenes küzdelem területén eddig elért eredményeinket megtartsuk, és alkalmazkodjunk ahhoz a megváltozott helyzethez, amely Európában az illegális migráció következtében kialakult. 2019-ben is a biztonság lesz az első. Ehhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat, a szükséges támogatást a források és a technikai, jogi eszközök tekintetében is.

Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvényjavaslat Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja, ezért kérem a tisztelt Házat, hogy ezt a javaslatot tárgyalja meg és támogassa. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 26-28 2018.10.31. 14:57  1-28

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a szót. Legelőször is szeretnék köszönetet mondani azon képviselőtársaimnak, akik a vitában támogatták a benyújtott törvényjavaslatot. Így Simon Miklós képviselő úrnak, aki a Fidesz képviseletében, valamint Móring József Attila képviselő úrnak, aki a KDNP képviseletében… (Dr. Vadai Ágnes: Akkor a frakcióülésen is meg lehet beszélni.) Bocsánat, képviselő asszony, én is meghallgattam önt, kérem, tegye ön is ezt. Tehát szeretném megköszönni a támogatást.Ami pedig a többi képviselői hozzászólást illeti, először is Varga-Damm Andrea képviselő asszony hozzászólásaival kezdem. A kamerarendszerrel kapcsolatban  és ezt több képviselőtársam is elmondta, Vadai Ágnes képviselő asszony és mások is - szeretném leszögezni, hogy ennek a célja a bűnmegelőzés, és ez a módszer bevált az elmúlt nyolc esztendőben. Azt is szeretném elmondani, hogy az elmúlt nyolc esztendőben felére csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. Tehát jelentősen javult a közbiztonság, az emberek szubjektív biztonságérzete nőtt, és ezt egy olyan helyzetben sikerült elérni, amikor 2015-től, tehát több mint három éve olyan migrációs nyomásnak van kitéve Magyarország, hogy a rendőrség kétfrontos harcot vív, egyrészt a belbiztonság területén, másrészt pedig az országhatár védelmében a honvédekkel együttműködve védi meg Magyarországot, amelynek eredményeképpen azt mondhatjuk, és nem mi mondjuk egyébként elsősorban, hogy Magyarország biztonságos ország, Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa. De ez nem tölt el minket biztonsággal, vagy hogy azt mondjuk, most már tényleg minden rendben van, hanem a biztonság  és én ezt a hozzászólásomban elmondtam  az a terület, amelyért holnap sokkal többet kell tenni, mint ma vagy tegnap tettünk.

Tehát mi tudjuk azt, hogy a feladatok megvannak, a közbiztonságért mindennap többet kell tenni. A kormány elszánt, és ennek a törvényjavaslatnak köszönhetően is, amit remélem, majd elfogad a parlament, nőhet a biztonság, és fontos az, hogy ezeket a javaslatokat a parlament elfogadja. Tehát a kamerarendszerrel kapcsolatban a képviselő asszony meg mások is a magánélet védelmét hozta fel ellenpéldaként, mintha az veszélybe kerülhetne. Szeretném elmondani, hogy a magánélet védelme garanciális elemekkel van az Alaptörvényben és más törvényekben körülbástyázva, így az semmilyen módon nem sérülhet. Még egyszer mondom, egyetértek Simon Miklós képviselő úrral, magam is egyéni képviselőként azt tapasztalom, és a Belügyminisztérium egyik vezetőjeként azt tapasztalom, hogy amikor a Belügyminisztérium kamerapályázatot hirdet, akkor sokszoros túljelentkezés van, sokszoros túligény fogalmazódik meg, hiszen ezt az önkormányzatok egy olyan lehetőségnek tekintik, amely az adott település polgárainak a biztonságát növelheti.

Ezekkel a kamerapályázatokkal kapcsolatban, illetőleg a kamerarendszer működésével kapcsolatban én még visszaélésekről nem hallottam, képviselőtársaim. Tehát teljes a bizalom, hiszen mindenki tudja, hogy ez nem azért van, hogy ez bárkit is kukkoljon, hanem azért van, hogy a közrendet, közbiztonságot, annak a fenntartását segítse.

(10.50)

Folytatva Varga-Damm Andrea képviselőtársamnak: a Kkt. 33/D. §-ra vonatkozó módosítása tekintetében figyelembe vettük a Jobbik, az önök által benyújtott technikai módosítást, amire azért volt szükség, mert nemcsak az Infotv.-re szükséges ilyenkor hivatkozni, hanem a GDPR-rendeletben is vannak személyes adatkezelésre vonatkozó szabályok. Én köszönöm, hogy ezt a javaslatot benyújtották. Ezzel kapcsolatban ez a helyzet.

A személyi adat- és lakcímnyilvántartásból való adatkérés nem lehet önkényes. A taxisofőr, akinek megtetszett a taxiban utazó hölgy, ugye, ezt a példát hozta föl a képviselő asszony, ha jól emlékszem, nos, erre a jelenlegi jogszabályok és a benyújtott jogszabály nem ad lehetőséget. Ezt mondjuk ki! Nagyon hangzatos egyébként egy ilyen példát fölhozni, de ez nem valós, nem életszerű. Tehát kizárólag a jogszabályban meghatározott célra lehetséges személyes adat- és lakcímnyilvántartásból adatokat kérni.

A következő pedig az, hogy a kormánynak a szervezetalakítási szabadságot is figyelembe véve nem lehet taxatív felsorolást adni, hogy mely szervek, szervezetek azok, amelyek a kormányzati tevékenység szempontjából fontosak. Viszont a törvény már most rögzíti, hogy ennek a szervnek a diplomácia tevékenységgel kell összefüggésben állnia.

Szintén Varga-Damm Andrea a benyújtott törvényjavaslat 153. §-át idézte mint olyan pontot, amit nem tudnak támogatni. Szeretném elmondani ezzel összefüggésben, hogy az állami támogatás egy felhatalmazás annak a lehetőségnek a megteremtésére, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásra kerülhessen sor, de kizárólag úgy, hogy az az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon történjen. A törvény hatálya alá tartozó infrastruktúrákkal kapcsolatban a törvényjavaslat a magyar és az uniós befektetőket kívánja helyzetbe hozni az állami támogatás megteremtésével.

Itt mondom el generálisan minden ellenzéki képviselőtársam kritikájával kapcsolatban, hogy ha valamelyik jogszabályhellyel nem értenek egyet, akkor azt kérem, hogy nyújtsanak be módosítási javaslatot, és azt tudom ígérni, hogy minden módosítási javaslatot, ahogy eddig is, ezután is érdemben meg fogunk vizsgálni. (Arató Gergely, távozóban a teremből: Igen, ahogy eddig!) Arató Gergely képviselő úrnak nyugalmat és békességet kívánok nagy szeretettel. Amikor mobiltelefonálás közben kivonul a teremből és beordít egyet ide, hát kérem, ez a demokrácia, képviselő úr! Ennyire tiszteli a demokráciát? Sajnálom.

Bangóné képviselő asszony hozzászólására is reagálnék, annak ellenére, hogy ő most halaszthatatlan közfeladatai miatt nem tartózkodik a teremben. De válaszolok az adattárolással kapcsolatos kérdésére. Harminc napra tárolják az adatokat. Ha nem merül fel bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, ezek a felvételek megsemmisítésre kerülnek. Ha visszagondolunk a körúti robbantásra, akkor is nagy segítség lett volna, ha van ilyen szabályozás. Ezt a szabályozást abból a szempontból kell vizsgálni, hogy nagyobb biztonságot fog jelenteni a közterületeken. Gondolom, ez elvitathatatlan, erről több alkalommal több mindenki szólt.

A jegyvizsgálókkal szembeni bűncselekmények száma: a jegyvizsgálók hivatalos személyek, így megilleti őket a büntető törvénykönyv hivatalos személyekre vonatkozó szabályozása, annak védelme. A belügyminiszter úr elrendelte, hogy a nemzetközi vonatokon kötelező a vonatkísérés, amely jelentős biztonságot nyújt a jegykezelők számára. Egyebekben pedig arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a törvényjavaslat által rögzített adatkezelési szabályok a jegykezelők számára is nagyobb biztonságot jelentenek.

Elhangzott, hogy volt-e hatástanulmány a kamerarendszerekkel kapcsolatban, meg történt-e fölmérés. A kamerarendszerek már jelenleg is megvannak, azok felszerelésével kapcsolatban az önkormányzatoknak semmilyen többletköltségük nincs. Az adatok rögzítéséről és összekapcsolásáról van szó. A kamerák felhelyezésével kapcsolatban a rendőrség döntési jogot kap, így azok elhelyezésénél kiemelt szerepet kapnak a bűnüldözési szakmai szempontok; ezt szeretném kiemelni. Jelenleg a rendőrség javaslatot tehet csak, és az önkormányzat dönt. Ennek a helyzetnek a jobbá tételét szolgálja a javaslat. Most a logika megfordul, az önkormányzat javaslatára a rendőrség dönt az elhelyezésről. Úgy gondolom, hogy az is közérdek, hogy a szakmai javaslatokat figyelembe véve történjen meg a döntés e tekintetben.

Bangóné és Vadai képviselő asszony a tárhellyel kapcsolatban: a tárhelyszolgáltató kormányrendeletben kerül majd kijelölésre. Ez a szolgáltató nem ismerheti meg a feltöltött adatokat  ez nagyon fontos , a feltöltött adatok tartalmát kizárólag a feltöltő ismeri, aki egyébként eddig is rögzítette és kezelte ezeket a felvételeket. Az ágazati törvény alapján az adatigénylésre jogosultak  a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság  jelenleg is igényelhetnek adatot, az adatigénylés céljának megjelölésével. Ezen a tervezet nem változtat. Tehát az eddigi adatkezelési garanciák továbbra is élnek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ellenőrzi az adatkezelés törvényességét.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Vadai képviselő asszony az Országos Polgárőr Szövetséggel kapcsolatban tett egy kritikus megjegyzést. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az Országos Polgárőr Szövetség egy önkormányzatiságon alapuló köztestület. A Belügyminisztérium a közterületi bűnözés visszaszorítása érdekében a szervezet működéséhez valóban biztosít támogatást, tehát a közterületi bűnözés visszaszorítása érdekében. Az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett programok tekintetében a Belügyminisztériumnak nincs és nem is lehet felügyeleti jogköre, mivel egy köztestületről van szó. Ezt szerettem volna elmondani. De azt is el kell mondani, hogy az ön által említett program nem tartozik ennek a célnak a megvalósítása közé.

Varga-Damm Andrea képviselő asszony a vízgazdálkodási törvény 15/E. §-ának módosításával kapcsolatos szabályozással kapcsolatban fogalmazott meg kritikát. Az új adózási rendre vonatkozó törvényre való hivatkozása semmilyen tartalmi módosítást nem jelent.

Ami a kútügyet illeti, tisztelt képviselő asszony, szeretném elmondani, hogy ennek a javaslatnak az elfogadása reményeink szerint lehetőséget teremt arra, hogy 2020. december 31-ig olyan szabályozást sikerült majd közösen meghozni e tekintetben, ami megfelel a vízvédelmi feladatoknak, megfelel az Alkotmánybíróság döntésének, a köztársasági elnök úr által megfogalmazott észrevételeket is figyelembe veszi, és az embereknek se okoz olyan többletkötelezettséget, amit ne tudnának teljesíteni. Mi magunk is azon vagyunk, hogy ezt a célt meg tudjuk valósítani. Bízunk benne, hogy ebben a támogatást megkapjuk. Az egyeztetések, az előkészítés jelenleg is folyik. Még egyszer mondom, a vízbázisok védelme, a lakosság házi vízigényének a teljesítése is fontos, hogy megvalósuljon. S arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy nincs arra vonatkozó szándék, hogy a természetes személyeknek vízkészletjárulékot kelljen fizetni. Tehát ez a házi vízigényt nem terheli, ezt szeretném elmondani korrekten. S arra kérem a tisztelt képviselő asszonyt, hogy ha erről a kérdésről beszél, akkor ezt az információt vegye figyelembe, hiszen önnek sem célja az, hogy rémhíreket terjesszen, valótlanságokkal ijesztgesse az embereket. Még egyszer mondom, ez világosan megfogalmazott cél.

Ami a fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos…  képviselő asszony, önhöz beszélnék, ha megengedi, és ha a képviselőtársa is helyet foglalna, akkor megtisztelné a tisztelt Házat. Bár nem feladatom az ülésvezetés. (Arató Gergely: Kérje meg az elnököt, hogy tegyen rendet!  Dr. Vadai Ágnes: Korlátozza az elnök jogait!) Tehát a fegyveres biztonság… (Zaj.)

ELNÖK : Vadai képviselő asszony, ha megnyugodott, szóljon, mert akkor az államtitkár úrnál marad a szó. (Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr, én az ön jogait védem!) Parancsoljon, államtitkár úr, folytassa!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Nagy tisztelettel köszönöm szépen. Tehát a fegyveres biztonsági őrök túlnyomó többségben jelenleg is munkavállalók. A fegyveres biztonsági őrséget határozattal hozzák létre, s ezen határozatok alapján jelenleg is őriznek objektumokat, amelyek során alapfeladatuk az objektum védelme. De a járőrtevékenység, a fegyveres biztonsági őrség is hierarchikus utasítási szabályzattal rendelkezik, ami meghatározza a tevékenységet. Ami pedig a távmeghallgatással kapcsolatos impulzív kritikáját illeti: a bíróság az ügy ura, amely a távmeghallgatás alkalmazásáról dönt; nem a Belügyminisztérium, nem a rendőrség, nem más, hanem a bíróság. Tisztelt képviselő asszony, ön ezt biztos tudja, szerintem csak félreértés volt, hogy ezt tévesen idézte föl.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos javaslat általános vitájának a végéhez közeledünk. Még egyszer szeretném megköszönni valamennyi képviselőtársamnak, aki a vitában részt vett, a hozzászólását, különösen azoknak a képviselőknek, akik támogatásukról biztosították a javaslatot. S köszönöm azoknak is, akik kritikával illették, de arra biztatom őket, hogy nyújtsanak be módosító javaslatot, és azokat meg fogjuk vizsgálni.

Egy nagyon fontos tényre szeretném fölhívni a figyelmet. Ez a javaslat is Magyarország, a magyar emberek biztonságát szolgálja.

Ez egy olyan közcél, amelyet, bízom benne, valamennyi frakció méltányol, és az így elfogadandó törvényjavaslat is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország továbbra is biztonságos ország marad. Magyarországon a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

(11.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 118 2018.11.15. 4:08  117-140

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amelyet a kormány minden rendelkezésére álló eszközzel meg fog védeni. Az utóbbi években tapasztalt rendkívüli migrációs nyomás új kihívás elé állítja egész Európát, ami a nemzeti jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát teszi szükségessé.Magyarországon a nemzeti érdekek alapján kidolgozott szabályrendszer van hatályban, amely egyértelműen meghatározza, hogyan viszonyuljunk a migrációhoz, kit engedünk be és kit nem engedünk be, miért engedjük be, meddig maradhat itt. (Dr. Harangozó Tamás: Azt látjuk!) Ez a szabályrendszer nem elvont elvekből, hanem a magyar emberek, Magyarország érdekeiből indul ki. Annak érdekében, hogy a migráció kapcsán jelentkező kihívásoknak az eddigiekhez hasonló színvonalon, vagy ha lehet, még ennél is magasabb szinten eleget tudjunk tenni, szélesítjük az idegenrendészeti hatásköröket. A biztonság ugyanis egy olyan közösségi érték, amelyért mindig többet kell tenni holnap, mint amit ma vagy tegnap tettünk.

A Belügyminisztériumban hagyomány a hétpárti vagy többpárti egyeztetések lefolytatása, fontosnak tartjuk a frakciókkal való együttműködést. Ezért 2018. november 7-én valamennyi frakció számára megküldtük véleményezésre a törvényjavaslatot azzal: ha bármelyik képviselőcsoport részéről igény merül fel, javaslataik vannak, akkor a Belügyminisztérium vezetése készen áll az egyeztetésre annak érdekében, hogy a lehető legjobb, leghatékonyabb törvényjavaslatot sikerüljön elfogadni a legnagyobb támogatottsággal. Bízom abban, hogy ez a törvényjavaslat, amelyet most tárgyalunk, valamennyi képviselőcsoport támogatását élvezi, mivel egyeztetési szándékot és módosítási javaslatot felénk egyik képviselőcsoport sem jelzett.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslatban fontos változást jelent, hogy bővül az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság ellenőrzési jogköre a külföldiek magyarországi tartózkodásával kapcsolatos visszaélések megelőzése, felderítése, az ellenőrzés hatékonyabbá tétele érdekében. A törvényjavaslat számos rendelkezést tartalmaz az idegenrendészeti engedélyezés területén, és bővíti az elektronikus ügyintézési lehetőségeket is. A tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat szerint a magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjai a továbbiakban nem bírnak a szabad mozgás és tartózkodás jogával, ehelyett rájuk más európai uniós tagállamok rendelkezéseivel összhangban harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályokat kell majd alkalmazni.

(A jegyzői székben Hiszékeny Dezsőt Szabó Sándor váltja fel.)

A javaslat fontos eleme a menedékjogról szóló törvény azon módosítása, amely a menekültügyi és az idegenrendészeti hatáskörök közötti átfedéseket szabályozza. A menedékjogról szóló törvény szerinti tartózkodásra jogosító jogcíme visszavonásra kerül annak, aki más jogcímen tartózkodásra jogosító engedélyt szerez. A javaslat számos rendelkezést tartalmaz az idegenrendészeti engedélyügyi területen bevezetendő, illetve a jelenlegi elektronikus ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatban.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Egyes esetekben lehetővé válik a kérelmezés elektronikus úton történő indításának lehetősége. A biometrikus adatok rögzítésének szükségessége miatt jogilag és biztonsági szempontból is elengedhetetlen személyes megjelenési kötelezettség továbbra is megmarad. Ennélfogva az elektronikus ügyintézés lehetősége részleges, mivel az nem mehet a biztonság rovására.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott törvénymódosítások megfelelő garanciákat jelentenek a külföldiek magyarországi tartózkodásának hatékony nyomon követéséhez és a Magyarországra történő bevándorlás kontrolljának megteremtéséhez. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 140 2018.11.15. 13:23  117-140

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Nagy tisztelettel köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Legelőször is szeretném megköszönni Kósa Lajos képviselő úrnak, illetőleg a Fidesz képviselőcsoportjának, akik támogatásukról biztosították a javaslatot, illetve Móring József Attila képviselő úrnak, aki a KDNP képviselőcsoportja részéről nyilatkozott a tekintetben, hogy teljes mértékben támogatják. Köszönöm a támogatásukat, és a szavazásnál is kérem, hogy a szavazatukkal is támogassák.Ami az ellenzéki képviselő hölgyek és urak megszólalásait illeti, kezdem először is  időrendben is  a Jobbik képviseletében Varga-Damm Andrea képviselő asszony hozzászólásával, az azzal kapcsolatos reagálással. Én szeretném megköszönni képviselő asszonynak azt a támogatást, amit a hozzászólásában megfogalmazott, és majd válaszolok is egyébként a felvetett kérdésére. Illetve már most arra biztatom, hogy módosító javaslatot adjanak be, és akkor meglátjuk, hogy azt hogy tudjuk támogatni, mert azt gondolom, hogy a parlamentáris eszközök igénybevétele mindenképpen lehetőséget biztosít arra, hogy a legjobb törvényjavaslatot tudjuk elfogadni itt a tisztelt Házban.

(14.20)

Mielőtt még a két fölvetésére válaszolnék: azt furcsának találom, hogy képviselő asszony támogatásáról biztosította a javaslatot, Z. Kárpát Dániel képviselő úr pedig egy új frontot nyitott, és a törvényjavaslat tárgykörébe nem tartozó kérdéseket hozott a Ház elé, a házelnöki türelmet próbára téve, de azt talán nem feszegetve teljes mértékben. Az a benyomásom alakult ki, tisztelt képviselőtársaim, mintha nem azonos frakcióban lennének, vagy a frakciónak két álláspontja lenne, két megszólaló (Z. Kárpát Dániel: Ezt hívják demokráciának, sokszínűségnek!), egy támogató és egy teljesen másik, amit Z. Kárpát Dániel képviselő úr fogalmazott meg. Mintha nem beszéltek volna egymással e tekintetben.

A 30. §-t több képviselőtársam is szóvá tette, nem csak Varga-Damm Andrea. Szeretném elmondani, hogy ez a módosítás egy korábbi meglévő gyakorlat pontosítása. Az egyéb célú beutazás lehetősége többféle tényleges célt is magába foglalhat, a családtagok együttélését, a tanulmányok folytatásától egészen a jelentős értékű befektetésig. A módosítás másrészt összefüggésben van azzal a tervezett szigorítással, miszerint, ahogyan az kiderül, a jövedelemszerzési cél esetén már csak a cégükből ténylegesen rendszeres jövedelmet szerző vezető tisztségviselők kaphatnak tartózkodási engedélyt. Még egyszer mondom, ez egy szigorítás, és nem egy új kapu kinyitása. Ez szigorítás, tisztelt képviselőtársaim. Tehát szó sincs letelepedési kötvényről. Ezt több mindenki fölvetette, teljesen megalapozatlanul, nem akarom fölsorolni ezeket a képviselőtársaimat. Tehát nincs szó erről, hanem ez egy szigorító rendelkezés, összhangban a magyar nemzeti érdekekkel, tisztelt képviselőtársaim.

Varga-Damm Andrea képviselő asszony a törvényjavaslat 68. §-át idézte, illetőleg azt kritizálta. Szeretném elmondani, hogy a törvényjavaslat 68. §-a szerint a törvényjavaslat biztosítja annak lehetőségét, hogy nyilatkozatot tegyen, ha nincs nála közokirat. Ez gyakorta megtörténik a menekültügyi eljárásokban, viszont a nyilatkozat hitelességét a hatóság vizsgálja  tehát nincs kiskapu! Se kiskapu, se nagykapu, tisztelt képviselőtársaim. Egyébként ez egy utaló szabály az általános közigazgatási rendtartásra, ahol ugyanez a rendelkezés szerepel. Ezt mindenképpen szerettem volna kiemelni e tekintetben.

Ami Harangozó Tamás képviselőtársamat, illetőleg az ő hozzászólását illeti: sajnálom, hogy nem hallgatja meg a válaszom, mert azt gondolom, a parlamentáris demokrácia fontos eleme az, hogy ha valaki mond valamit, adassék meg a lehetőség; audiatur et altera pars, ahogy a latin mondja  hallgattassék meg a másik fél is! Ugye, ő nem kíváncsi a véleményemre, de én azért a tisztelt Háznak elmondanám, hogy egyrészt a magyar kormány, a magyar Belügyminisztérium soha egyetlen törvénysértő utasítást sem a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak, sem a rendőrségnek nem adott. Arra kérem minden képviselőtársamat, hogy tartsa tiszteletben azt a magas szintű szakmai munkát, amely nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte, sőt világszerte elismerést érdemelt és vívott ki magának mind a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal személyi állományát, mind pedig a rendőrség személyi állományát illetően. Ne támadják ezeket az intézményeket, hiszen ez Magyarország nemzeti érdekeit sérti, Magyarország biztonságát rongálhatja, és egyébként teljesen megalapozatlan. Ezt szeretném leszögezni.

S még egy dolgot szeretnék itt az elején az ellenzéki képviselőtársaim hozzászólásaira válaszolva elmondani. Egy személlyel kapcsolatban tettek föl kérdéseket. Szeretném elmondani, hogy ezzel a személlyel kapcsolatban a mai nap a Miniszterelnökséget vezető miniszter úr a kormányinfón részletes és kimerítő tájékoztatást adott, én ahhoz hozzátenni nem akarok. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ehhez a nyilatkozathoz igazodjanak e tekintetben, ha kérdésük van.

Ami pedig Harangozó képviselő úr harmadik országbeli családtagokkal kapcsolatos hozzászólását illeti: a kormány megvizsgálta azokat a problémákat, amelyek a külföldiek tartózkodásával kapcsolatban felmerültek, ideértve többek között a visszaéléseket is. E módosítással hatékonyabban tud reagálni a hatóság az esetleges visszaélésszerű magatartásokra. Az Európai Unió több tagállamában a saját állampolgár harmadik országbeli állampolgárral létesített családi kapcsolatára tekintettel nem biztosítanak azonos elvárást az EGT-állampolgárokkal. Például Svédország, Franciaország, Bulgária, Észtország, Litvánia. S azt is szeretném hangsúlyozni, tisztelt képviselőtársaim, hogy a már státusszal rendelkezők az átmeneti szabályok értelmében a jogosultságaikat megtarthatják. Ez tehát a jövőre vonatkozó szabályozás, amiről itt beszéltünk.

Keresztes László képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Tisztelt Képviselő Úr! Az expozém elején elmondtam, hogy a Belügyminisztérium a korábbi szokásaihoz tartva magát egyeztetést kezdeményezett, és a képviselőcsoportok részére lehetővé tette, hogy ha van indítvány a törvényjavaslattal kapcsolatban, akkor szívesen állunk rendelkezésre azok megbeszélése, egyeztetése, a törvényjavaslatba való beemelése érdekében. Még egyszer mondom, mi mindig is nyitottak voltunk a tekintetben, hogy akár korábban, 2014-18 között az ötpárti, most pedig a hétpárti egyeztetéseket megtartsuk. Legutóbb a belügyi törvénycsomag tekintetében volt ilyen egyeztetés, és most is kezdeményeztük ezt. Sajnálom egyébként, hogy nem éltek ezzel a lehetőséggel. Mindenesetre azt tudom javasolni önnek is, ön ugyan említette, hogy nyújtanak be módosító javaslatot, hogy ezt tegyék meg.

Ami pedig Martonfát illeti: én átgondoltam és gondolkodtam a 2015-ös martonfai üggyel kapcsolatban, és emlékezetem szerint  de cáfoljon meg, képviselő úr, ha nem mondanék igazat  Pogácsás Tibor államtitkár-kollégám járt Martonfán, és a testületet, a polgármester urat, a martonfai embereket tájékoztatta a tervekről. (Dr. Keresztes László Lóránt: Utólag!) De a helyszínen, Martonfán, képviselő úr. Cáfoljon meg, képviselő úr, ha nincs így. (Dr. Keresztes László Lóránt: A kormányrendelet megszületése után!) De a helyszínen. Ez az egyik, amit szeretnék elmondani.

A másik pedig az, tisztelt képviselő úr, hogy Martonfán nem létesült tábor, ezt szeretném elmondani, és arra kérem, hogy ne riogassa a martonfaiakat. Ön tábort szeretne Martonfán, képviselő úr, hogy ennyiszer előhozza ezt a nem létező veszélyt? Ezt nem tudom. (Dr. Keresztes László Lóránt: Hatályban van a rendelet!)

Szeretném elmondani, hogy a kodifikációt követően mára kormányzati döntés született arról, hogy Martonfán nem lesz ideiglenes befogadóállomás. Azért sem volt társadalmi konzultáció, mivel nem is kezdődött meg még a tervezés sem. Ezzel együtt szerettem volna elmondani, hogy Pogácsás Tibor államtitkár-kollégám a helyszínen járt, emlékezetem szerint 2015 nyarán. A napot most nem tudom megmondani, de biztos, hogy 2015 nyarán adott tájékoztatást a helyieknek. S még egyszer mondom, nem is épült meg a tábor. Ön egy komoly ember, arra kérem, hogy ne riogassa a martonfaiakat a nem létező veszéllyel. (Dr. Keresztes Lóránt László: Ha visszavonják a rendeletet, többet nem hozom szóba!) Ne riogassanak!

Azt is szeretném elmondani, hogy a kormány a migrációs helyzet függvényében dönt befogadó intézmények megnyitásáról vagy megszüntetéséről. Ennek a jogszabálynak a felülvizsgálata folyamatban van. Magyarország Kormánya mindig a magyar emberek érdekében járt el, és a jövőt illetően is ez így történik.

Elhangzott kérdés a migrációs stratégiával kapcsolatban, egy felszólaló képviselő ezt firtatta. Szeretném elmondani, hogy a magyar kormány migrációs stratégiája világos, egyértelmű: a hármas védelem, az illegális migráció szervezése elleni fellépés és a magyar határok megvédése, a határvédelem nemzeti hatáskörben tartása. A kulcsot, a kapukulcsot nem adjuk át. Ezt mondom Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak is, aki most hátat fordít nekem, de ezt nem veszem udvariatlanságnak. (Z. Kárpát Dániel: Máris ön felé fordultam, államtitkár úr!) Ha megtisztel, akkor megköszönöm, képviselő úr. Még egyszer mondom, ez a helyzet ezzel kapcsolatban. Nem adjuk át a nemzeti hatáskörből a határvédelmet. Nagyon fontosnak tartjuk azt, és Magyarország képes arra, hogy megvédje a határait. Ezt az elmúlt években bebizonyítottuk. És azt is bebizonyítottuk, hogy a magyar rendőrség, a határvadász alakulatok, együttműködve a magyar honvédekkel, a Magyar Honvédség személyi állományával, képes megvédeni a magyar határokat. Ez a szervezeti felépítés, ez a szervezeti rendszer bevált, jól működik. Arra kérem, tisztelt képviselő urat, hogy ezt vegye tudomásul, és kérem, hogy ne támadja a jelenlegi rendvédelmi szervezeti rendszert, hiszen az Magyarország biztonságát gyengíti. Kérem, hogy ezt fontolja meg, képviselő úr, a jövőt illetően.

(14.30)

Azt is szeretném elmondani, hogy a 2013-ban elfogadott migrációs stratégia célja az volt, hogy 2014-20 közötti ciklusban létrehozásra kerülő menekültügyi és migrációs alaphoz kapcsolódó intézkedéseket összefoglalja. A migrációs helyzet folyamatosan változik, de már ez a dokumentum is tartalmazta 2013-ban az illegális migrációval szembeni határozott fellépés elvét. A stratégia felhívta a figyelmet a migrációt befolyásoló nemzetközi jelenségekre is, úgyhogy ez a helyzet.

De még egyszer mondom, a kormány migrációs stratégiája világos, és ezek a magyar kormány döntéseiben, cselekvéseiben teljes mértékben világosan, határozottan nyomon követhetők az elmúlt három és félévben. Ez tekintélyt és tiszteletet vívott ki Európa számos államában, a magyar migrációs stratégia sikerességét illetően is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Z. Kárpát Dániel képviselő úr kérdéseire is válaszoltam. Még egyszer mondom, sajnálom azokat a hozzászólókat, akik azt próbálták belemagyarázni ebbe a törvényjavaslatba, hogy ez a letelepedési kötvények újranyitását jelenti, meg kiskapuk kinyitását jelenti. Ezt határozottan cáfolom. Még egyszer elmondom, hogy ez a törvényjavaslat Magyarország nemzeti érdekeit szolgálja, Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja. Arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt fogadják el.

Az a képviselőcsoport pedig, amelyik jobbító szándékkal, frakcióálláspontot kifejtve módosító javaslatot terjeszt be, szeretném elmondani, hogy a módosító javaslatokat mindig érdemben vizsgáljuk, hiszen nagyon fontos az, hogy a lehető leghatékonyabb törvényt tudjuk elfogadni a parlamentben, Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében.

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 142 2018.11.15. 1:14  141-150

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A jelen törvényjavaslat a korábban a 2018. évi LI. törvénnyel kihirdetett szerződés szövegét változatlan formában hagyja, és kizárólag technikai jellegű módosítással a melléklet szöveges részét egészíti ki térképekkel. A szerződés az államhatár megjelölésére, láthatóságának biztosítására és a határjelek karbantartására vonatkozó elavult rendelkezéseket váltja fel, emellett az Ipoly határfolyó mederváltozása következtében szükségessé vált határ menti területek kicseréléséről is rendelkezik.Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! A szerződés hatálybalépését követően külön nemzetközi megállapodás létrehozása nélkül is megvalósíthatóvá válik az államhatár térségében a közlekedés, határrendészeti vagy vízgazdálkodási célokat szolgáló létesítmény, valamint államhatáron átnyúló vezeték kivitelezése. A területcseréhez szükséges kisajátítási eljárások, valamint a szerződés megerősítéséről szóló okiratok cseréjével kapcsolatos egyeztetések lezárultak. A kihirdetésre sor kerülhet.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 150 2018.11.15. 0:16  141-150

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megköszönni a vitában felszólaló képviselőtársaim támogató nyilatkozatát. Kérem a tisztelt képviselőcsoportokat, hogy a szavazásnál is támogassák a javaslatot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
42 8-12 2018.11.19. 4:08  5-12

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is határozottan visszautasítom azokat a jelzőket, amelyeket a közalkalmazottakra, a kormányzati tisztviselőkre használ. Pontosan ez jelzi az ön és a pártja hozzáállását. Egyébként kezdjük azzal, képviselő úr, hogy amikor ön a 2002-2010 közötti időszakban különböző minisztériumokban miniszteri tanácsadó posztokat töltött be, akkor vajon miért nem lépett föl a közalkalmazottak, köztisztviselők feladatai (Dr. Harangozó Tamás: Most nem erről van szó! A kérdésre válaszoljon!), illetve illetményének emelése érdekében. Önöknek megvolt a lehetőségük, önnek személy szerint is… (Dr. Harangozó Tamás: Akkor volt utoljára béremelés!)

ELNÖK: Képviselő úr! (Dr. Harangozó Tamás: Ne haragudjon, elnök úr, személyes megtámadtatás…) De, Harangozó képviselő úr, ez nem így működik! Ez parlament! Most itt van a szó, képviselő úr, majd amikor eljön az ideje, ön is fog kapni. (Taps a kormánypártok soraiban.) Államtitkár úr, folytassa nyugodtan, az idejébe ezt az időt beszámítjuk.

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tehát akkor meg lett volna a lehetőségük önöknek és a szocialista kormányoknak, hogy emeljék a közalkalmazottak, köztisztviselők illetményét. De önök nem ezt tették. Hanem mit is tettek akkor önök, tisztelt képviselő úr? Az önök intézkedésének esett áldozatul a 13. havi alanyi jogú külön juttatás, illetve az infláció gyors növekedésével párhuzamosan drasztikusan csökkentek a reálkeresetek. A közszféra 2007-től  még egyszer mondom, 2007-től  a közszféra folyamatos sztrájkkészültségben állt, amit csak a közszféra munkavállalóinak áldozatos többletmunkájával lehetett elhárítani. Tisztelt Képviselő Úr! Amikor önök nyolc évig kormányon voltak 2002 és 2010 között, ezt tették, önöknek ezt köszönhetik a közalkalmazottak és köztisztviselők, képviselő úr. Arra is szeretném fölhívni a figyelmét, hogy ön egy, az Országgyűléshez még be nem nyújtott, döntés-előkészítés alatt álló, egyeztetés alatt álló iratról beszél, és azzal kapcsolatban terjeszt valótlan információkat. A házszabálynak megfelelően a benyújtást követően az általános vita keretében lesz módja majd kifejteni álláspontját a törvényjavaslatról. (Varju László közbeszól.)

ELNÖK: Varju képviselő úr! (Boldog István: Ne károgj már!) Parancsoljon, államtitkár úr!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Ennyire veszik komolyan baloldali képviselőtársaink azt a témát, amit elővezetnek itt a tisztelt Ház előtt  ez is jellemző rájuk. De folytatni szeretném a mondandómat. 2015. július 1-jei hatállyal bevezettük az új rendészeti életpályát az új szolgálati törvény elfogadásával, amelynek eredményeképpen 2019. január 1-jéig átlagosan 50 százalékos illetményemelkedést valósítottunk meg. Nemcsak a rendőrök, a katasztrófavédők, a büntetés-végrehajtásban dolgozók, hanem a szakszolgálatoknál tevékenykedő hivatásosok anyagi megbecsülését is növeltük, és a közalkalmazottak számára is kétszer 5 százalék, azaz összesen 10 százalék illetményemelést valósítottunk meg ebben az időszakban.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány célja világos, nevezetesen, hogy a gazdaság teljesítőképessége függvényében mindenki léphessen egyet előre. A tárca a rendvédelmi ágazatban foglalkoztatott civil állományúak, a közalkalmazottak és kormánytisztviselők tekintetében új jogállási törvényt tervez, amely a jogok és kötelezettségek kiegyensúlyozott szabályozásán alapul, érdemi illetményemelést biztosít, és kiszámítható előmeneteli rendszert tesz lehetővé a rendészeti szerveknél dolgozók vonatkozásában.

A törvényjavaslatot, tisztelt képviselő úr, hamarosan benyújtjuk, és ha önnek valóban fontos a közalkalmazottak és a kormánytisztviselők előmenetele, a megfelelő illetmény biztosítása, akkor arra kérem, hogy támogassa a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
42 44 2018.11.19. 0:08  41-44

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által feltett kérdésre a válaszom határozottan nemleges. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
42 97-99 2018.11.19. 1:58  94-99

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Szívesen fölvilágosítom önt, de legelőször is engedje meg, hogy visszautasítsam a Magyarországot, hazánkat gyalázó, megalapozatlan kijelentéseit, tisztelt képviselő úr. (Arató Gergely: Én a kormányról mondtam csúnyákat, nem Magyarországról!  Az elnök csenget.)

ELNÖK: Válaszadás zajlik, képviselő úr. (Arató Gergely: Én a kormányról mondtam, nem Magyarországról!) Képviselő úr, válaszadás zajlik, nem privát vita az Országgyűlésben! Államtitkár úré a szó. Megkérem önt, legyen kedves...

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. A magyar kormány jogi kérdésnek tekinti valamennyi kérelmező menedékjogi kérelmét. A rendőrség, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a törvényeknek megfelelően jár el. A menekültügyi kérelmek elbírálásánál a jogszabályok határozzák meg azokat a garanciális kereteket, amelyek alapján a hatóság a döntéseit a későbbiekben meghozza. A kérelem elbírálására jogosult magyar hatóság a vonatkozó nemzetközi jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásával jár el. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény X. fejezete tartalmazza azokat a garanciális rendelkezéseket, amelyek pontosan meghatározzák, hogy a menekültügyi hatóság mely szerveknek vagy személyeknek jogszabályokban meghatározott feladataik ellátása céljából pontosan milyen adatkörben adhat tájékoztatást. A magyar hatóságok a menedékjogi törvény rendelkezéseinek betartása miatt, annak érdekében nem adhatnak tájékoztatást a menedékkérők adatairól, sem pedig az eljárásról.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön törvénytisztelő állampolgár, ha ön a törvényeket betartó országgyűlési képviselő, akkor kérem, hogy ne helyezze nyomás alá az eljáró magyar hatóságokat, hanem hagyja, hogy a döntéseket, úgy, ahogy a törvények előírják, meghozzák.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 8 2018.11.26. 4:51  5-8

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a magyar emberek az igazi szerencsések azért, mert szabadultak önöktől 2010-ben. (Taps a kormánypártok soraiban.) Azt is szeretném elmondani itt a tisztelt Ház nyilvánossága előtt, hogy Magyarország Kormányának minden tagja és a Fidesz-KDNP-frakciószövetség minden tagja Magyarország érdekében, a magyar törvények betartásával jár el. Azt a fenyegetést pedig, amit ön a napirend előtti hozzászólásában megengedett magának, azt a cinikus, teljesen megalapozatlan, vérlázító fenyegetést visszautasítom. Ha ön komolyan venné a képviselői munkáját, akkor tudhatná, hogy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbításáról a hatályos kormányrendelet most is hatályban van. Magyarország biztonsága és határvédelme érdekében a kormány 2019. március 6-ig meghosszabbította a Magyarország egész területére elrendelt, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Erről 2018. szeptember 11-én a Honvédelmi és rendészeti bizottságot a Belügyminisztérium képviseletében volt szerencsém tájékoztatni, ahol a rendőrség, valamint az idegenrendészeti hatóság képviselője is jelen volt. A beszámolóban részletesen kitértünk a meghosszabbítás okaira, annak indokoltságára. Ezt ön, képviselő asszony, pontosan tudja, mert részt vett a bizottság ülésén, jelen volt a bizottsági ülésen.

Ami pedig a menedékjogi ügyet illeti, amit ön a napirend előtti hozzászólásában említett: itt is szeretném leszögezni, hogy a magyar hatóságok a menedékjogi törvény rendelkezéseinek betartása érdekében nem adhatnak tájékoztatást egyetlen menekültügyi eljárásról sem a nyilvánosságnak (Arató Gergely: A Magyar Idők adhatott! Rá nem vonatkozik a törvény?) és más hatóságnak sem. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal minden esetben megvizsgálja, hogy a kérelem jogilag megalapozott-e, és a döntéseit minden esetben a törvények betartásával folytatja le. Magyarország mindenkinek biztosítja, megadja a tisztességes eljáráshoz való jogot. S azt is szeretném hozzátenni, tisztelt képviselő asszony, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2018. november 20-án tartott kihelyezett bizottsági ülésén, amit a Terrorelhárítási Központban tartott, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója az adott helyzetnek mindenben megfelelő, hiteles tájékoztatást adott a napirend előtti felszólalásában említett kérelemről.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A tömeges migráció, a migrációs veszély továbbra is fennáll, a balkáni útvonal jelenleg is aktív. (Zaj az ellenzéki oldalon.) Közel 70 ezer migráns várakozik a balkáni útvonalon, hogy Európába jusson. Magyarország ezért megerősítette a déli határ védelmét. A horvát határ védelme érdekében a belügyminiszter úr olyan intézkedéseket tett, amelyek garantálják, hogy ez a határszakasz is biztonságban van. Magyarország felajánlotta a segítségét Horvátországnak, valamint a balkáni migrációs útvonallal érintett összes országnak.

Arra is szeretném fölhívni a figyelmet a tömeges migráció okozta válsághelyzet indokoltságáról, hogy a görög hatóságok az elmúlt napokban 14 ezer migránst hoztak át a szárazföldre, akik bármikor útnak indulhatnak a szárazföldi Európa felé. Emellett azt is tudjuk, hogy a migránskártyák hatása ma még kiszámíthatatlan. Nem tudjuk még megállapítani, azt még nem tudjuk megmondani, hogy ez mennyivel növeli meg az embercsempészek feladatait  idézőjelbe téve , hogy mennyi migráns indul el ennek köszönhetően Európa felé, és ennek milyen hatása lesz.

Egy dolgot viszont szeretnék leszögezni, és szeretnék megnyugtatni mindenkit, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt Országgyűlés, hogy Magyarország Kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát, megvédje Magyarországot, a magyar határvédelem biztosított legyen. Az ehhez szükséges erőforrásokat a kormány biztosítja mind a jelenlegi, mind a 2019. évi költségvetésben, és a szükséges hármas védelem, a kerítés, az élőerős védelem és a jogi védelem biztosított. Garantálni tudjuk azt, hogy Magyarország ugyanúgy, ahogy korábban is, Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa volt, van és lesz. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 12 2018.11.26. 3:22  9-12

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Legelőször is arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a magyar emberek 2018. április 8-án véleményt mondtak Magyarország Kormányáról, Orbán Viktor miniszterelnök úrról, a Fidesz-KDNP-frakciószövetségről, önökről is, és mi ennek a véleménynyilvánításnak köszönhetően adhatunk választ az önök megalapozatlan és szégyenteljes napirend előtti hozzászólására. Ahogy korábban Vadai Ágnes képviselő asszony, úgy ön is gyalázatosan fenyegette a képviselőket, fenyegette a kormányt.Tisztelt Képviselő Asszony! Úgy gondolom, itt is el kell mondanom, önnek is elmondom, hogy Magyarország Kormánya, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség mindig a magyar emberek és Magyarország érdekében járt el, és minden törvényt, magyar és nemzetközi jogszabályt betartott és be is fog tartani a jövőben. Nagyon sajnálom, hogy önök nem tudják figyelembe venni, még a mai napig sem tudják tudomásul venni azt, hogy önök április 8-án veszítettek, és ilyen mértékben vannak jelen az Országgyűlésben. Ezt a jelenlétet próbálják fölnagyítani az ilyen gyalázatos, megalapozatlan, vádaskodó, szégyenteljes hozzászólással, amit most ezúton is visszautasítok.

Ami pedig a kérdését részletesen illeti: az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, úgy, ahogy elmondtam Vadai képviselő asszonynak is, 2018. november 20-án tartott zárt ülésén a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója az adott helyzetnek mindenben megfelelő, hiteles jogi tájékoztatást adott a napirend előtti felszólalásában említett menekültkérelemről. Másnap, november 21-én dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr is megjelent a bizottság előtt. (Mirkóczki Ádám közbeszól.)

A Belügyminisztérium kategorikusan visszautasít minden olyan politikai támadást, amely a munkájukat hivatali esküjüknek megfelelően végző kormánytisztviselők ellen irányul.

Mert önök, tisztelt képviselő asszony, nemcsak a kormányt, a képviselőket, a miniszterelnököt, hanem az eljáró hivatali embereket is támadják, teljes mértékben megalapozatlanul. Szeretném elmondani, hogy az európai uniós menekültügyi hatóságok sorában a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elismert, szakmailag magas színvonalú munkát végző hivatal. Ezt az európai uniós társhatóságok is elismerik.

A magyar hatóságok a menedékjogi törvény rendelkezéseinek betartása érdekében nem adhatnak egyetlen menekültügyi eljárásról sem részletes tájékoztatást. Ha menekültkérelemről van szó, Magyarország megadja mindenkinek a tisztességes eljáráshoz való jogot, a menekültügyi eljárások lefolytatása a hatóságok feladata, ebbe a politikának nincs beleszólása. Itt is szeretném leszögezni, hogy ebben az ügyben sem volt semmiféle beleszólása a politikának. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által lefolytatott eljárások mindenben megfelelnek a nemzetközi jogszabályoknak.

Elmondtam, hogy az uniós társhatóságok is elismerően nyilatkoznak a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal munkájáról. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a menekültügyi eljárást a magyar jogszabályoknak megfelelően, a nemzetközi joggal összhangban folytatja le. Így tettek eddig is, és így tesznek a jövőben is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
44 14-16 2018.11.27. 4:38  11-16

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is határozottan visszautasítom a Magyarország törvényes kormányát ért megalapozatlan, becsmérlő szavait, és visszautasítom azt, amit a miniszterelnök úrról mondott. Miniszterelnök urat és Magyarország törvényes kormányát, a Fidesz-KDNP-frakciószövetséget 2018. április 8-án kétharmados többséggel választották meg a magyar választópolgárok. (Arató Gergely: Kisebbséggel választották meg!  Gréczy Zsolt: Ráadásul csalással!) Folytatom, köszönöm szépen, elnök úr. A DK-s padsorokban a képviselők között izgalom került elő. Úgy tűnik, hogy nem tudják végighallgatni türelmesen a válaszomat, mert nem is kíváncsiak az igazságra, pedig én az igazságot mondom, tisztelt képviselőtársaim. Ami az ön által szóba hozott ügyet illeti, szeretném elmondani, hogy a bevándorlási és menekültügyi hatóság által lefolytatott eljárások mindenben megfelelnek a magyar törvényeknek és a nemzetközi jogszabályoknak. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2018. november 20-án tartott zárt ülésén a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója hiteles tájékoztatást adott a napirend előtti felszólalásban említett menekültkérelemről. A magyar hatóságok a menedékjogi törvény rendelkezéseinek betartása érdekében nem adhatnak tájékoztatást egyetlen menekültügyi eljárásról sem, a döntésről egyedül a kérelmezőt lehet a törvényeknek megfelelően tájékoztatni.

Ha menekültkérelmekről van szó, tisztelt képviselő úr, Magyarország mindenkinek megadja a tisztességes eljáráshoz való jogot. Önöknek az is fáj, hogy Macedónia is kerítést épített, mert önök az illegális bevándorlást akarják erősíteni. (Arató Gergely: Mikor mondtuk ezt?) Sokkal fontosabb lenne, ha azzal foglalkoznának, hogy a balkáni útvonalon jelenleg is körülbelül 70 ezer migráns várakozik arra, hogy az Európai Unió területére jusson. (Arató Gergely: Már csak 69 999!)

(9.30)

A görög hatóságok az elmúlt napokban 14 ezer migránst hoztak át a szárazföldre, akik bármelyik pillanatban útnak indulhatnak Európa felé. Önöket nem érdekli az sem, hogy a migránskártyáknak mi lesz a hatása; több száz euróval feltöltött, névtelen bankkártyákat osztogatnak a migránsok között, nem tudjuk, hogy ezt mire költik a migránsok (Arató Gergely közbeszól.), és milyen hatása lesz az embercsempész-hálózatokra.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha önöknek valóban fontos lenne Magyarország és a magyar emberek biztonsága, az a biztonság, amelyet ez a kormány évek óta szavatol, és ezt a biztonságot egyébként szerte a világban is elismerik, és Magyarországot Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országának tekintik, szóval, képviselőtársaim, ha ezeket az értékeket önök tiszteletben tartanák, akkor nem állítanának olyanokat, amiket Gréczy Zsolt képviselőtársam is említett, teljesen megalapozatlanul, amikor az 50-es évekbeli diktátorokhoz hasonlította a jelenlegi magyar kormányt. Ezt határozottan visszautasítom, tisztelt képviselő úr.

Úgy gondolom, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt ért valótlan és megalapozatlan állításait is vissza kell utasítanom. Fölhívom itt a figyelmet, az ön figyelmét, és a tisztelt Ház figyelmébe is ajánlom, hogy a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szakmai munkája az Európai Unió vonatkozásában is az egyik legjobb, szakmailag teljes mértékben elismert munka. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal munkatársainak azért a munkáért, amit az elmúlt három és fél évben Magyarország biztonsága érdekében végeztek. (Arató Gergely: Nem is látták ezt a kérelmet.  Az elnök csenget.)

ELNÖK: Arató képviselő úr, kérem, hogy a párbeszédet most zárjuk le. Államtitkár úré a szó. Parancsoljon, államtitkár úr!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország Kormánya betartja a törvényeket, a magyar hatóságok is a magyar törvények és a nemzetközi jogszabályok szerint járnak el. Kérem önöket, kérem képviselőtársamat, hogy ennek megfelelően értékelje ezt a munkát. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 42 2018.12.03. 2:16  39-42

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amelynek fontos része a közlekedésbiztonság is. Ez többek között magában foglalja a közlekedési balesetek megelőzését és a már megtörtént balesetek kivizsgálását is. Az ön által kérdezett Pillangó utcai metróbalesettel összefüggésben a nyomozás fokozott ügyészi felügyelet mellett zajlik, tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetés miatt. A nyomozó hatóság igen széles körű bizonyítást végez: 105 tanút hallgattak ki, több bizonyítási kísérletet folytattak le, igazságügyi vegyész szakértőt, illetve igazságügyi vasútbiztonsági, valamint vasútbiztonságiberendezés-szakértőt is kirendeltek az eljárás során.

(12.30)

Az ügyészség 2018. szeptember 17-én további nyomozási cselekmények foganatosítását határozta meg, amelyek jelenleg is folyamatban vannak. A nyilvánosság tájékoztatására a nyomozás befejezését követően a büntetőeljárásról szóló törvény szabályai szerint nyílik lehetőség. Arra kérem tisztelt képviselő urat, hogy ha önnek fontos a budapestiek biztonsága, mint ahogy a kérdésében többször is említette, akkor ne gyakoroljon nyomást az eljáró hatóságokra, várja meg az eljárás befejezését, amelyről a tájékoztatást meg fogják kapni.

A rendőrségi nyomozással párhuzamosan a közlekedésbiztonsági szervezet az esetet kivizsgálta, és erről jelentésében tájékoztatta a nyilvánosságot. A szervezet ajánlásokat fogalmazott meg az üzemeltető számára, hogy a hasonlóan kedvező időjárási körülmények esetén se történhessen még egyszer baleset. Képviselő úr figyelmébe ajánlom mind a jelentést, mind az ajánlásokat, amelyek 2017 óta elérhetőek a közlekedésbiztonsági szervezet honlapján.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! A hatóságok célja, hogy a tömegközlekedést igénybe vevő emberek a lehető legnagyobb biztonságban utazhassanak, és a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek, hasonló balesetek, hanem a jövőben balesetmentesen tudjanak közlekedni a budapestiek, illetve a Budapestre látogató vendégek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
49 96 2018.12.11. 3:27  91-96

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A most tárgyalt törvényjavaslathoz 15 módosító javaslat került benyújtásra, amelyek közül egyet az előterjesztő visszavont, a többi, a fenntartott 14 módosító javaslatból 6 olyan módosító javaslat volt, amely vagy teljes egészében vagy kisebb pontosításokkal, de támogatásra került. A módosító javaslatokat a Honvédelmi és rendészeti bizottság és az Igazságügyi bizottság is megtárgyalta. Külön is kiemelem Balla György módosító javaslatát, amelynek köszönhetően már az önkormányzati bérlakásokban is ingyenes lesz a kéményseprési sormunka elvégeztetése, így az ingyenes kéményseprés további személyi körrel bővült. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlői részére is térítésmentes lesz a kéményseprőipari sormunka az első és második alkalommal.Arra is szeretném fölhívni a figyelmet  már az általános vitában is elmondtam , hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részéről megfogalmazott adatvédelmi javaslatokat a benyújtott törvényjavaslatban figyelembe vettük, és ez a javaslat úgy készült, tehát nem igaz az a korábbi támadás, amit megalapozatlanul indítottak, és azt állították, hogy ezeket a javaslatokat nem vettük figyelembe.

A törvényjavaslat biztosítja, hogy a bűnüldözés és a terrorellenes küzdelem területén eddig elért eredményeket megtartsuk, és alkalmazkodjunk ahhoz a megváltozott helyzethez, amely Európában az illegális migráció következtében kialakult. 2019-ben is a biztonság lesz az első, ehhez a kormány biztosítja a szükséges támogatást a források és a technikai, jogi eszközök tekintetében is.

Kiemelem azt a javaslatot, amely a hivatásos állomány életpályamodelljéhez kapcsolódó illetményfejlesztésről szól, és a 2019-es ütemet biztosítja, a kormány ezzel teljesíti ígéretét, amit a 2015. július 1-jén hatályba lépett új szolgálati törvény kapcsán megtettünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a hivatásos állomány számára.

Ami pedig a kutakkal kapcsolatos helyzetet illeti, én bízom abban, hogy a törvényjavaslat elfogadása lehetőséget teremt, hogy a 2020. december 31-ig terjedő időszakban egy olyan törvényt fogadjunk el, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja, és megfelel mind az Alkotmánybíróság, mind az Alaptörvény, mind pedig a köztársasági elnök úr által megfogalmazott elvárásoknak, és leginkább megfelel a magyar emberek érdekeinek. Szeretném elmondani, hogy a Belügyminisztérium készen áll arra, hogy ennek a kérdésnek a megoldása érdekében egyeztetéseket indítsunk valamennyi parlamenti párt részvételével. Bízom abban, hogy közösen megtaláljuk a jó megoldást, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Én még egyszer köszönöm a vitában elhangzott észrevételeket, köszönöm a benyújtott módosító javaslatokat, és arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a zárószavazásnál a törvényjavaslatot fogadja el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
49 102 2018.12.11. 1:09  97-102

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat biztosítja, hogy az új kihívásoknak megfelelően történjen az idegenrendészeti és menekültügyi eljárások lefolytatása. Ennek érdekében a javaslat számos rendelkezést tartalmaz, amely kibővíti az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság ellenőrzési jogkörét annak érdekében, hogy a törvényben jelenleg is szereplő ellenőrzési kötelezettségeiknek a hatóságok hatékonyabban, eredményesebben tudjanak eleget tenni. A törvényjavaslathoz négy módosító javaslat került benyújtásra, amelyeket megvizsgáltunk, és a tervezet szövegén azok figyelembevételével módosítottunk. A módosító javaslatokat a Honvédelmi és rendészeti bizottság megtárgyalta. Tárcánk egyetértett azzal az ellenzéki módosító javaslattal, amely szerint az egyéb célú tartózkodási engedélyre vonatkozó szabályozás elhagyásra kerül a törvényjavaslatból.

Elfogadása esetén összességében olyan törvény születhet, amely a jogellenes bevándorlás elleni hatékony fellépés biztosításával hozzájárul a magyar állampolgárok és Magyarország biztonságának növeléséhez, ezért arra kérem a tisztelt Házat, hogy a javaslatot támogassa. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 44 2019.02.18. 3:37  41-47

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország demokratikus jogállam, ahol bűncselekmény elkövetése esetén a rendőrség az Alaptörvénynek megfelelően Magyarország valamennyi településén minden bűnözővel szemben határozottan fellép a közrend és a közbiztonság érdekében. Tisztelt Képviselő Úr! Biztosíthatom, hogy bármely büntetőügyben eljáró rendőrnek törvényi kötelezettsége az objektív, elfogulatlan intézkedés és eljárás biztosítása. A magyar rendőrség mindenkivel szemben határozottan fellép, aki megsérti a törvényt, függetlenül faji, etnikai, vallási vagy anyagi állapotától, hovatartozásától.

2010-ben azt mondtuk, hogy helyreállítjuk a rendet és a biztonságot, Magyarországon megerősítjük a rendőrséget, szigorú törvényeket alkotunk. 2018-ban a Magyarországon rendőri eljárásban regisztrálásra került bűncselekmények száma 186 593 volt, összehasonlítva, 2010-ben ez a szám 428 785 eset. Tehát még egyszer mondom: 186 593, a korábbi, 2010-es 428 785-höz képest. Természetesen a kiindulási pontunk az és a rendőrségnek is, hogy egy bűncselekmény is eggyel több a kelleténél és elfogadhatónál, de mégis azt gondolom, ezek a számuk önmagukért beszélnek, és ezúton is köszönetet mondok a rendőrségnek ezért az eredményért. Úgy gondolom, hogy a kettős feladat - a közbiztonság, közrend fenntartása és a határvédelem Magyarországon, a magyar emberek biztonságának megvédése - együttesen sikerült a rendőrségnek, és bízom abban, hogy ezek a számok a jövőben még inkább kedvezőbbek lesznek.

A nyomozáseredményességi mutató is javult, 68,8 százalék, ami 2011-ben még csak 41,2 százalék volt, és a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is több mint 54 százalékkal csökkent.

(14.40)

Tisztelt Képviselő Úr! Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, és azt gondolom, ezek biztatóak azoknak a kérdéseknek a megválaszolására is, amelyeket ön feltett.

Felhívom arra is a tisztelt képviselő úr figyelmét, hogy a magyar parlament 1990 óta tartja magát töretlenül ahhoz a gyakorlathoz, hogy folyamatban lévő bűncselekmények esetén - mint amiről ön kérdezett - az ügy részleteiről itt a parlamentben nem áll módunkban tájékoztatást adni. Ezt a gyakorlatot fenntartjuk, pontosan annak érdekében, hogy ne legyen prejudikáció, és esetleg ne alkossanak megalapozatlan véleményt a folyamatban lévő eljárásokról. Annyit azért elárulok és elmondom, tisztelt képviselő úr, hogy a tárgyi ügyben is a nyomozás kiterjed mindazon körülmények vizsgálatára és megállapítására, amelyeknek a tényállás megállapítása, a cselekmény büntetőjogi minősítése kapcsán jelentősége lehet. A nyomozó hatóság a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, a részrehajlásmentes ügyintézés követelményének és a diszkrimináció tilalmának maximális szem előtt tartásával járt el és jár el a jövőben is. A nyomozó hatóság minden lehetséges és szükséges nyomozási cselekményt elvégez.

Tisztelt Képviselő Úr! Ennek alapján azt mondhatom, minden reményünk megvan arra, hogy itt is kiderül az igazság, és a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket. Kérem önt, hogy válaszomat fogadja el. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 178 2019.02.19. 1:29  177-194

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás aláírására 2018. október 16-án, Budapesten került sor. A program keretében a két ország 18-35 év közötti állampolgárai  Magyarországra évente legfeljebb 200 fő  egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén úgy, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen a turizmus, amely mellett a meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak.A megállapodásban rögzített legfeljebb 12 hónapig érvényes, turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum már létező, tartózkodásra jogosító okmány az Argentin Köztársaságban. Magyarország már részese több ilyen megállapodásnak, például Új-Zélanddal, a Koreai Köztársasággal, Tajvannal, Ausztráliával, Japánnal, a Chilei Köztársasággal, valamint Hongkonggal, így a megállapodásban foglaltak gyakorlati megvalósulása biztosított Magyarország részéről.

Bízom abban, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, hogy javaslatom meggyőzte önöket arról, hogy a benyújtott javaslat, illetőleg a megállapodás Magyarország érdekeit szolgálja, megkötése pedig igencsak időszerű. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 194 2019.02.19. 0:51  177-194

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Képviselőtársaim! Először is szeretném megköszönni Tessely Zoltán képviselőtársamnak és Nacsa Lőrinc képviselőtársamnak a támogató nyilatkozatot, hogy ezt a javaslatot támogatják. Ami pedig a megszólaló ellenzéki képviselők nyilatkozatait illeti, bár ugye azzal kezdték, hogy támogatják a javaslatot, de nyilván a munka törvénykönyvére való hivatkozás csak egy ürügy volt, és nyilván ez a választási kampány, az európai parlamenti választási kampány része, amit ők itt előadtak, azt szeretnék, ha bevándorláspárti többség lenne Magyarországon. A magyar kormány bevándorlásellenes, és a bevándorlás útjában áll, ezt próbálják kibillenteni, nem fog sikerülni.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot fogadják el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

(16.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 196 2019.02.19. 2:16  195-216

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyezmények megkötése hozzájárul a honvédelem, a belügyi, rendőri együttműködés, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harc területén való együttműködés további erősítéséhez. A minősített adat védelméről szóló törvény 2010. évi hatálybalépését követően kezdődött meg az a szakmai munka, amelynek célja a partnerországokkal való együttműködés során keletkezett és kicserélt minősített adatok védelmének biztosítása. Ennek megfelelően és ennek érdekében Magyarország már 24 ország kormányával kötött a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló, törvényben már kihirdetett egyezményt. Több ország esetében a hasonló egyezményekkel kapcsolatos tárgyalások már lezárultak, az egyezmények végleges szövegének megállapítása folyamatban van. Tisztelt Országgyűlés! Az egyezmények értelmében Magyarország kötelezettséget vállal arra, hogy az egyezmények keretében kicserélt vagy keletkezett minősített adatok számára védelmet biztosít az egyezményekben foglalt nemzeti minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetősége alapján. A kölcsönös védelem biztosítása érdekében folytatott biztonsági együttműködés keretében a hatáskörrel rendelkező biztonsági hatóságok kezelik az egyezmények keretében átadott minősített adatokat, tájékoztatást és segítséget nyújtanak egymásnak, elismerik egymás személyi és telephelybiztonsági tanúsítványait, valamint szükség esetén a minősített adatkezelés ellenőrzése céljából látogatásokat bonyolítanak le. A Magyarország és Luxemburg közötti egyezményt 2018. szeptember 5-én, Budapesten, míg a Magyarország és Románia közötti egyezményt 2018. október 3-án, Bukarestben írták alá.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Bízom abban, hogy a törvényjavaslatot támogatják, mivel ez megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, a megkötésük pedig teljes mértékben időszerű. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja meg és fogadja el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 216 2019.02.19. 2:03  195-216

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném megköszönni Tessely képviselő úrnak, illetve a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjának a támogatást. (Dr. Varga-Damm Andrea: A miénket nem?) Ami az ellenzéki képviselők hozzászólását illeti, azokat a mondatokat, amelyek a napirendről, a magyar-luxemburgi és a magyar-román egyezményről szóltak és támogató nyilatkozatok voltak, természetesen szintén köszönöm. Ami pedig az ezt meghaladó és a munka törvénykönyvéről szóló ürügy kihasználását jelenti, az előbb elmondtam, hogy ez nyilvánvalóan csak ürügy, és az európai parlamenti választási kampány érdekeit szolgálja az ellenzéki képviselők részéről, akik azt szeretnék, ha Magyarország bevándorlóország lenne, és a bevándorlásellenes kormányt támadják ezzel. (Z. Kárpát Dániel: Ti telepítettetek be tízezreket az országba!) Nyilvánvaló, hogy ez a kísérletük hiábavaló.

S még egy észrevételt engedjenek meg, tisztelt képviselőtársaim. Arató Gergely képviselő úrnak, a Demokratikus Koalíció képviselőjének a mondását, hogy operett-terrorelhárítás masíroztatásával akarunk itt bármit elérni, visszautasítom. A Terrorelhárítási Központ a magyar emberek biztonsága érdekében tevékenykedik immár kilencedik esztendeje. Olyan megbecsülésnek és társadalmi elismertségnek örvend a TEK az elmúlt közel kilenc éve végzett tevékenysége kapcsán, amit ezúton itt, a tisztelt Ház előtt is megköszönök, a nagy nyilvánosság előtt. Méltatlan és teljesen megalapozatlan Arató Gergely képviselő úrnak ez a hozzászólása, ezért ezt visszautasítom, és arra kérem, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen hazugságoktól. Köszönöm szépen.

Ami pedig, még egyszer, a két javaslatot, a két egyezményt illeti: kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(17.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 218 2019.02.19. 2:42  217-230

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Jelen egyezmény megkötése jogalapot teremt két új határátkelőhely megnyitására a magyar-szerb határszakaszon, továbbá összhangba hozza a közös határátkelőhelyek működésének szabályait az uniós előírásokkal. A 2012. évi IV. törvénnyel kihirdetett megállapodás módosítása a magyar-szerb határszakaszon létesíteni tervezett új határátkelőhely kialakításához, konkrétan Kübekháza-Rábé és Bácsszentgyörgy-Rastina kialakításához, valamint a schengeni határellenőrzési kódex által meghatározott előírásoknak történő megfelelés érdekében vált szükségessé.Tisztelt Országgyűlés! A megnyíló határátkelőhelyek alapvetően a helyi, helyben élő emberek mindennapjait fogják megkönnyíteni, könnyebbé és gyorsabbá teszik a családi, kulturális, társadalmi, sport-, önkormányzati kapcsolattartást, továbbá tehermentesítik a magyar-szerb határszakaszon levő többi határátkelőhelyet is. A Belügyminisztérium rendszeres egyeztetéseket folytat a szerb féllel annak érdekében, hogy a magyar-szerb határon tapasztalt megnövekedett várakozási idő csökkenjen. A tapasztalatcsere eredményeként született meg az a döntés, hogy indokolt a két új határátkelő megnyitása.

Tisztelt Országgyűlés! A Szerbiával való együttműködésünk kiemelt fontosságú az illegális migrációval szembeni küzdelemben. Jelenleg két tranzitzóna működik, ahol be lehet nyújtani menedékjogi kérelmet, mindkettő a magyar-szerb határszakasz közelében, ezért érdemel ez a szakasz kiemelt figyelmet, és ezért fontos különösen, hogy a határellenőrzés minél hatékonyabb és eredményesebb legyen. Magyarország a nyugat-balkáni migrációs útvonal tekintetében kulcsfontosságúnak tartja Szerbia határőrizetének támogatását. Ennek keretében 2018-ban 190 magyar rendőr teljesített szolgálatot a Szerb Köztársaság területén mind a határ közvetlen közelében, mind pedig mélységi területeken.

Az egyezmény aláírására, azaz szövegének végleges megállapítására 2018. február 9-én, a magyar és a szerb kormány Budapesten tartott találkozóján került sor. Az Európai Bizottság 2018 októberében erősítette meg, hogy az egyezmény szövege megfelel a schengeni határellenőrzési kódex előírásainak. Erre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassák, mivel az megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek.

Minderre tekintettel még egyszer kérem a tisztelt Országgyűlést a javaslat támogatására. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 230 2019.02.19. 3:02  217-230

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Engedje meg, hogy reagáljak a vitában elhangzottakra. Tessely Zoltán képviselőtársam a Fidesz képviseletében (Dr. Gurmai Zita: Kiment!) a támogatásáról biztosította a törvényjavaslatot. A Jobbik képviseletében felszólaló képviselőtársunk (Dr. Lukács László György: Csányi Tamás.), Csányi Tamás által felvetett kérdésekre a következő választ tudom adni. Amikor azt mondta, hogy túl nagy terhet jelent a rendőrségnek, és nem tudja, hogy ez hogy megoldható: egy hosszú előkészítő folyamat eredménye, hogy ezt az egyezménytervezetet be tudtuk a tisztelt Ház elé nyújtani. A rendőrség már ennek a két új határátkelőnek a működésével számol, és a szükséges rendőri állomány és a szükséges forrás is rendelkezésre áll. Tehát szeretném megnyugtatni jóindulatú aggodalmát, hogy ez nem megalapozott, a rendőrség készen áll, a törvényjavaslat elfogadását és az egyezmény hatálybalépését követően és a határátkelőhely megépítését követően ennek a megnyitása és a működtetése nem ütközik akadályba a rendőrség részéről.

Ami a határátkelőhelyek fejlesztését illeti: azt szeretném elmondani, hogy folyamatos. Jelenleg Röszkén és Tompán is infrastrukturális fejlesztés van tervben.

Ami Varju László képviselő úr hozzászólását illeti, engedjék meg, hogy arra is reagáljak: szeretném elmondani, hogy a rendőrség személyi állományára a 2015. július 1-jén hatályba lépett új szolgálati törvény vonatkozik, tehát nem a munka törvénykönyve, a szolgálati törvény vonatkozik. A rendőrök, akiknek a munkáját teljes mértékben elismerjük  és ezúton is köszönetünket fejezzük ki az elért eredményekért és az általuk végzett szolgálatért , a túlmunka esetén választhatnak, hogy azt pénzben kérik megváltani vagy pedig szabadidőben. (Dr. Harangozó Tamás: Kivéve Szabolcs megyében!) És szeretném elmondani, hogy az ön állításával ellentétben tudomásom szerint a rendőrség nem tartozik túlmunka ellentételezésével, túlmunka kifizetésével, tudomásom szerint ez rendben van. Tehát arra kérem tisztelt képviselőtársamat, hogy ezt a megállapítását vizsgálja felül, mert ez nem felel meg a valóságnak. És, ahogy már elmondtam, az új határátkelőhelyeknek a megnyitásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, mind a személyi állományt, mind a forrásokat tekintve.

Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik támogatták ezt. Azokra az ellenzéki megnyilvánulásokra, amelyek nem a törvényjavaslathoz kapcsolódnak, a korábban elmondott válaszomat fenntartom. Tehát arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a javaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 232 2019.02.19. 4:14  231-258

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2015-ben kezdődött migrációs válság példátlan kihívások elé állította Európa országait, Európa Unió-szerte jelentősen megnövekedett a menekültügyi és idegenrendészeti eljárás alá vont személyekkel kapcsolatos közbiztonsági és közrendvédelmi kockázat, több ország szigorító intézkedéseket vezetett be, és több ország visszaállította a belső határokon a határellenőrzést, például Svédország, Dánia, Németország, Ausztria és Franciaország élt ezzel a lehetőséggel. Mára az olasz partra szállítási gyakorlat is megváltozott, jelenleg egy segélyszervezet sem folytathat mentési műveletet a líbiai partok közelében. Az illegális migráció útvonalainak elemzése a nyugat-balkáni útvonalak aktivitását, valamint a kivezető útvonalak keresését és átrendeződését mutatja. Törökországban 4 millió migráns várakozik, hogy útra kelljen. A Balkánon több mint 70 ezer migráns áll készen, hogy az Európai Unió területére lépjen. Magyarország  a magyar kormány előrelátásának köszönhetően  azonnal cselekedett. Az illegális migráció megállítása érdekében Magyarország számos intézkedést tett már eddig is: létrehozta a hármas védelmet, elfogadta a Stop Soros törvényt, amely büntethetővé teszi az illegális migráció szervezését.

Ezekre az új kihívásokra reagál a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal átszervezése is. A magyar kormány álláspontja szerint egy átfogó, határőrizeti és menekültügyi kérdéseket együtt kezelő rendszer kiépítése jelentheti az eszközt az illegális migráció megállítására. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal közigazgatási és rendészeti jellegű feladatokat is ellát, azonban a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok napjainkban meghaladják az általános közigazgatási jogköröket. Stratégiai fontosságú a hivatal idegenrendészeti hatáskörének erősítése abból a szempontból is, hogy itt zajlik az az eljárás, ahol a valódi menekültek és a gazdasági bevándorlók elkülöníthetők.

Tisztelt Országgyűlés! Az átalakulás következtében a hivatal saját jogán tud majd megtenni olyan jellegű intézkedéseket, amelyeket eddig csak külön rendőri beavatkozásokkal tudott végrehajtani. Így többek között rendvédelmi szervként a hivatal az ellenőrzési tevékenysége során rendőri intézkedések alkalmazására is jogosulttá válik, ami hatékonyabb fellépést tesz lehetővé.

A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező közbiztonsági kockázatok már a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása során hatékonyabban kerüljenek beazonosításra és kiszűrésre. E cél megvalósítása érdekében 2019. július 1-jétől a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendőri szervként működne tovább a törvényjavaslat elfogadása esetén. Ez a szervezeti feladatellátás az Európai Unióban sem egyedi, hiszen számos uniós országban a menekültügyi és idegenrendészeti feladatokat a rendőrség szervezetébe tartozó szerv látja el.

Tisztelt Országgyűlés! A hivatalban a foglalkoztatottak jelentős részének, körülbelül felének eddigi kormányzati szolgálati jogviszonya hivatásos szolgálati jogviszonnyá alakul. Az átalakulás nem automatikus, a hozzájárulás szükségességét a törvényjavaslat garanciális szabályként rögzíti.

A törvényjavaslattal összefüggésben elengedhetetlen a rendőrségről szóló törvény, a kormányzati szolgálati viszonyról szóló törvény, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos és igazgatási alkalmazotti állományára vonatkozó törvény módosítása.

Tisztelt Országgyűlés! A fenti tények alapján Magyarország államhatárának védelme továbbra is szükségessé teszi a szigorú határvédelem fenntartását, az idegenrendészeti hatáskörök erősítését. A magyar kormány a magyar emberek biztonsága érdekében ezekhez az intézkedésekhez a szükséges forrást és a támogatást a jövőben is biztosítani fogja. Minderre tekintettel kérem arra a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

(17.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 258 2019.02.19. 7:48  231-258

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Legelőször is szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak a támogatását, akik a javaslat vitájában támogatólag nyilatkoztak a javaslat elfogadását illetően. Köszönöm Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak az első hozzászólásában megtett dicsérő szavait, ami a Belügyminisztérium munkatársait illeti meg a törvényjavaslat előkészítése és benyújtása területén végzett munkát érintően. Úgy gondolom, hogy ez a nemzet érdeke, és örülök annak, hogy képviselő asszony ezt elismerte.

(18.40)

Válaszolnék az első hozzászólásában felvetett kérdéseire. Az új jogállás tekintetében az intézkedések megvalósítása egyszerűbbé válik abban az értelemben, hogy eddig az idegenrendészeti intézkedés megvalósításához szükség volt egy hivatali ügyintézőre és egy rendőrre. A törvényjavaslat révén most már a rendőri intézkedést az idegenrendész is önállóan el tudja látni.

A törvényjavaslattal kapcsolatos személyi változásokból fakadó költségigények kapcsán azt kérdezte, hogy lesz-e módosítása a költségvetési törvénynek. A hatások vizsgálatát a Belügyminisztérium már tavaly megkezdte, és a tervezőmunka jelenleg is zajlik e tekintetben.

Ami a korábbiakat illeti, 2018 augusztusában kormánydöntés született arról, hogy a migrációs helyzetre tekintettel erősíteni kell a hivatal ellenőrzési hatáskörét. A törvényjavaslat elfogadása esetén ez a cél is megvalósul, tisztelt képviselőtársam.

Aztán Harangozó Tamás képviselő úr hozzászólására is szeretnék reagálni. Nincs szó konkurálásról. Ő azt mondta, hogy a különböző rendőri szervek vezetői majd konkurálnak, és esetleg ennek negatív következményei lesznek, mert teljesen eltérő feladatkörök vannak az egyes szervezeteknél. A migrációs területnek a már elért jelenlegi specializált feladatellátását meg fogjuk őrizni.

Kérdezte, hogy hány kormánytisztviselő van: 1016 kormánytisztviselő van jelenleg a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalban. Kérdezte, hogy hogy lesz a továbbiakban, hogy holnap majd rendőri egyenruhát, fegyvert kapnak-e. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy rendészeti alapkiképzésben fognak részt venni, ezt követi majd a rendészeti alapvizsga vagy szakvizsga. A törvényjavaslat szerint a vizsgákat 2022-ig kell teljesíteni. Az állomány egy része lesz csak hivatásos, a másik része rendvédelmi, igazgatási jogviszonyba fog kerülni. Ezt szerettem volna Harangozó képviselőtársamnak elmondani.

Arató Gergely képviselőtársunk hozzászólásával kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. Hamis az az állítás, hogy nincs migrációs veszély. Ezt egyébként más ellenzéki képviselőtársak is elmondták. Z. Kárpát Dániel is utalt arra, hogy ő is úgy látja, jelentős a veszély, hiszen az Afrikából meginduló migrációs folyamat nagy veszélyt jelent. Jelenleg három fő irány van a 2018-as adatokat tekintve. A Spanyolországba érkezettek száma 62 479 fő. Ez 120 százalékos növekedést jelent. Az Olaszországba érkezettek száma 23 192, ami 80 százalékos csökkenést jelent. A Görögországba érkezettek száma 31 867, ahol mintegy 5 százalékos növekedés tapasztalható. A balkáni útvonal még mindig aktív. Az ott tartózkodók száma 2018 januárjában megközelítőleg 60 ezer, idén ugyanebben az időszakban 70 ezer fő. A bihácsi táborban ismétlődő tömegverekedések, konfliktusok jelentkeznek.

Egy dolgot szeretnék elmondani nemcsak Arató Gergelynek, hanem valamennyi ellenzéki képviselőtársamnak is, aki a migrációs adatokat illetően azt a következtetést vonta le, hogy nincs szükség ekkora erőre és ilyen intézkedésekre. Szeretném elmondani, hogy a migrációs veszéllyel nem lehet játszani. Állandó jelleggel fenn kell tartani azt az állapotot, hogy meg tudjuk védeni Magyarország és a magyar emberek biztonságát, Magyarország érdekeit, hiszen itt nem lehet hibázni, tisztelt képviselőtársaim.

Még visszatérve a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalra, a hivatal dolgozói mindaddig nem tehetnek joghatályos nyilatkozatot, ameddig a parlament a törvényt nem fogadta el. Tehát ezt szeretném elmondani.

Szeretném visszautasítani Arató Gergely képviselő úrnak azt a mondatát, hogy a kormány toborozza a menekülteket. Jó reggelt kívánok, mi nem toborozzuk a menekülteket, mi fellépünk Magyarország nemzeti érdekei, a magyar emberek biztonsága érdekében, és az illegális migránsoktól  úgy, ahogy eddig tettük  megvédjük Magyarországot. Az is megalapozatlan volt Arató Gergely részéről, hogy itt gumibotozás történt, és gumibotokat emlegetett eléggé demagóg módon. Ezt teljes mértékben visszautasítom, tisztelt Arató Gergely képviselő úr, aki éppen a jegyzői pulpituson foglal helyet.

Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak mondom, akit tisztelettel köszöntök: belügyminiszter úr február 7-én az informális belügyi-igazságügyi tanácsülésen, ami Bukarestben a jelenleg zajló román elnökség keretében került megrendezésre, ezen a találkozón miniszter úr egyértelműen világossá tette, és ez a sajtóban is átjött, a nyilvánosság elé tárta, hogy Magyarország támogatja, hogy a Frontex létszámát a jelenlegi négyszázról 2027-ig tízezer főre emeljék. Első fázisban mintegy háromezer fős ütőképes állomány létrehozása lehetne a cél. Ez segítséget jelenthetne az Unió külső határát egyedül megvédeni képtelen országoknak, de csak azzal a feltétellel támogatta miniszter úr, ezt is világosan elmondta, hogy az operatív egységek a fogadó állam beleegyezésével vethetők be. Úgy gondolom, hogy ez minden nemzeti érzelmű képviselő számára elfogadható, és ez lehet a kiindulási alap e tekintetben, tisztelt képviselőtársam.

Még egy dolgot szeretnék elmondani, amit világosan meg kell fogalmazni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke soha nem támogatott, soha nem fogadott el, soha nem írt alá semmiféle kvótamegállapodást, semmiféle kötelező kvótán alapuló elosztást. Ezt szeretném elmondani itt is, mivel ez felel meg a valóságnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, fontos az, hogy ez a törvényjavaslat elfogadásra kerüljön, hiszen a magyar emberek biztonsága, Magyarország biztonsága azt kívánja, hogy mindennap többet kell tenni annak érdekében, hogy ez a biztonság fennmaradjon. Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik ezt a javaslatot a támogatásukról biztosították. Bízom abban, hogy ez a szavazás során is meg fog nyilvánulni, és ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
56 94 2019.02.25. 2:11  91-94

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A választási eljárásról szóló törvény és valamennyi jogszabály megfelel az európai normáknak. Magyarország Alaptörvényének megfelelően minden magyar állampolgárt általános és egyenlő választójog illet meg, a szavazás pedig mindenkor közvetlen és titkos. A választójog Magyarországon önkéntes és szabad. (Arató Gergely: Kivéve a Nyugaton élő magyarokat…) Lassan egy év sem volt elég arra, hogy a Demokratikus Koalíció a 2018. évi országgyűlési választások eredményét tudomásul vegye. (Arató Gergely: Ha egyszer csalás volt, miért vennénk tudomásul?) Tájékoztatom, hogy a 2018. évi országgyűlési választásokról szóló beszámolót 2018. május 8-án az Országgyűlés elfogadta (Gréczy Zsolt: Fideszes szavazatokkal!), ami egyértelművé tette, hogy a választások a törvényes rendben zajlottak le, tisztelt képviselő úr. A Demokratikus Koalíció részt sem vett ezen a szavazáson. (Közbeszólás a DK képviselői köréből: Még jó!)

A választások az alaptörvényi rendelkezésnek megfelelőek, törvényesek, befolyástól mentesek voltak. Azok a kormányzati feladatok, amelyek a választások technikai kivitelezéséhez kapcsolódtak, szakszerűen és átlátható módon lettek végrehajtva. (Gréczy Zsolt: Az EBESZ nem így látja.) Ezt az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala is megerősítette a jelentésében. Az EBESZ-jelentés megállapítása szerint (Gréczy Zsolt: Lefagyott a rendszer.) a választójog alkotmányos alapjogának szabad gyakorlása mindenki számára biztosított volt.

Megjegyzem, hogy a választási panaszokat, kifogásokat első körben elbíráló független testület Magyarországon a Nemzeti Választási Bizottság. A Nemzeti Választási Bizottságban az országos listát állító jelölő szervezetek egy-egy képviselője is tag lehet, így a Demokratikus Koalíció is delegálhatott tagot és részt vehetett a bizottság munkájában (Gréczy Zsolt: Államtitkár úr, a csalásról…), ahogy jelenleg is delegált taggal vesz részt a bizottság munkájában.

A törvények mindenkire egyaránt vonatkoznak. A rendőrség mindenkivel szemben fellép, aki megsértette a törvényt. Általános nyomozóhatósági jogkörében a büntetőeljárást minden esetben a törvényeknek megfelelően megindítja, lefolytatja, és végrehajt minden törvényes eljárási cselekményt. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.  Gréczy Zsolt: Csalás történt, államtitkár úr! Megtörtént a csalás! Választási csalás történt.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 74 2019.03.04. 2:19  71-77

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A túlszolgálat pénzbeni megváltásához szükséges forrásokat a kormány biztosítja, ahogyan biztosította a rendvédelmi életpályamodell keretében megvalósuló, átlagosan 50 százalékos béremeléshez szükséges anyagi fedezetet is. A rendőrségnél a túlszolgálat nyilvántartása, megváltása és elrendelése a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság túlszolgálat-elszámolási gyakorlatát érintő hamis híresztelésekkel összefüggésben a következőkről szeretném tájékoztatni. A Központi Nyomozó Főügyészség kaposvári regionális osztálya  mint az ügyben kijelölésre került szerv  és az Országos Rendőr-főkapitányság is folytatott ellenőrzéseket a kérdésben. Jogszabálysértő gyakorlatra utaló körülményeket egyik vizsgálat sem tárt fel, képviselő úr. A túlszolgálat pénzbeni megváltását a rendőrkapitányság, a rendőr-főkapitányság minden esetben biztosította. A hivatásos állomány tagja továbbra is dönthet arról, hogy a túlszolgálat megváltását pénzben vagy szabadidőben kéri-e. Az erre vonatkozó, Honvédelmi és rendészeti bizottság által benyújtott törvénymódosítást a kormány támogatta, és az Országgyűlés 2018. november 27-én el is fogadta. Ez a lehetőség a törvényjavaslat értelmében 2022. december 31-éig elrendelt és teljesített szolgálatok esetében áll fenn.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rendőrség kifizeti a túlórákat, a kormány pedig biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. A túlórák elrendelése és kifizetése valamennyi hivatásos szervnél a jogszabályban előírt módon történik. Tisztelt Képviselő Úr! Ha önnek fontos Magyarország biztonsága, ha önnek fontos Magyarország és a magyar emberek biztonsága, akkor kérem, ezt a válaszomat terjessze oda, ahol ezek a kérdések fölmerülnek.

Tehát amiket korábban mondtak ezzel kapcsolatban, hogy a rendőrség nem fizeti ki a túlórákat, azok álhírek, ezeknek ne üljön föl, higgyen nekem, mert a kormány, a rendőrség, a Belügyminisztérium vezetése teljesíti kötelezettségeit. Köszönöm szépen, és kérem, hogy fogadja el a válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 144 2019.03.04. 2:06  135-148

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és ma Magyarország biztonságos országnak számít. Magyarország álláspontja kezdettől fogva világos, hogy a külső határok, a schengeni külső határok megvédése, egyáltalán a határvédelmi kötelezettségnek eleget tenni nemzeti felelősség, nemzeti hatáskör. Mi nem engedünk ebből, nem engedjük át ezt a nemzeti hatáskört se a Frontexnek, se más európai uniós ügynökségnek.Fontosnak tartjuk, hogy minden uniós ország eleget tegyen ennek a kötelezettségének, és különösen a schengeni külső határokkal rendelkező országok tegyenek eleget ennek a határvédelmi kötelezettségnek. Tehát mi világosan megmondtuk és most is azon az állásponton vagyunk, hogy a külső határok védelme nemzeti hatáskör, ezt nem adjuk át. Nem adjuk át a kapukulcsot, megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar emberek biztonságát úgy, ahogy az elmúlt, közel négy esztendőben mindig tettük. Köszönetet mondunk mindazoknak a határvadászoknak, rendőröknek, katonáknak, akik ebben közreműködtek eddig is és a jövőben is közre fognak működni.

Ami a Frontex lehetséges szerepét illeti, a Frontex szerepe a schengeni külső határok biztosításában csak támogatói, kiegészítői szerep lehet az egyes tagállamok számára, és nem helyettesítheti a tagállamok felelősségét a határok védelmében. Tehát úgy tudjuk elképzelni, hogy ha egy uniós tagország nem tud eleget tenni annak a kötelezettségének, ami a külső határok megvédését jelenti és kéri a Frontex segítségét, akkor tudjuk elképzelni ezt a részvételt. Egyébként eddig a Frontex még egyetlen kilométer határt sem védett meg. De mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok tegyenek eleget ennek a kötelezettségüknek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 148 2019.03.04. 1:12  135-148

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország, úgy, ahogy korábban mondtam, eleget tett és a jövőben is eleget fog tenni a külső határok megvédése iránti kötelezettségének. Ezért óriási erőfeszítéseket tesz ez az ország, több mint egymilliárd eurónyi forrást biztosított Magyarország ennek a határvédelemnek a biztosítására. Kérelmünk ellenére az Európai Unió nem támogatta ezt a védelmet, nem térítette meg a költségek 50 százalékát úgy, ahogy Magyarország ezt alátámasztott beadványában kérte. Ennek ellenére természetesen a jövőben is a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első számunkra, és eleget tudunk tenni és fogunk tenni ennek a kötelezettségnek.Ami pedig a Frontexet illeti, kiegészítő, támogatói szerepkörét, a tagállami kérésre való közreműködését elképzelhetőnek tartjuk. Ha ez is hozzájárul a közös Európa megvédéséhez és a belső határok eltűnéséhez, akkor, azt gondolom, ez támogatható. De még egyszer, ez a hatáskör, a határvédelem hatásköre nemzeti hatáskör, nemzeti felelősség kell maradjon a jövőt illetően is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
63 74 2019.03.25. 2:12  71-74

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték szerte az országban, szerte a világon, így Miskolcon is. Azt gondolom, hogy a rendőrség az elmúlt tíz esztendőben kiemelkedő eredményeket ért el, nemcsak Miskolcon, hanem Magyarország egész területén. Hadd mondjak egy számot: 2010-ben 428 785 volt a regisztrált bűncselekmények száma, ez 2018-ban 186 593, tehát drasztikusan, több mint 50 százalékot csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. De ugyanígy csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, és a rablások száma még nagyobb mértékben csökkent.A biztonság az a közösségi érték, amiért holnap vagy holnapután még többet kell tennünk, mint amit tegnap vagy tegnapelőtt tettünk. Arról tudom biztosítani önt, hogy mind a 2019-es költségvetésben biztosítva van az a fejlesztési forrás, ami a rendőrség eredményes működéséhez szükséges, 3 ezer új határvadászt vett fel a rendőrség az elmúlt években, az elhelyezésükhöz szükséges épületek közül hét épület átadása már megtörtént, a többi átadása is folyamatosan történik. A gépjárműbeszerzés: 2017-ben 2629 új gépjárművet szerzett be a rendőrség, ’18-ban további 595 darabot, ez a beszerzés folytatódik. A rendőrségi gépjárművek életkora 6,4 évről 2,4 évre csökkent, ez európai színvonalú eredmény.

Ami pedig a miskolci eredményeket illeti, gratulálok a miskolciaknak, Miskolc megyei jogú város önkormányzatának. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a közrendért, közbiztonságért a rendőrség az elsődleges felelős, de nagyon fontos az önkormányzatok szerepe, az önkormányzatokkal való együttműködés, a polgárőrséggel való együttműködés. Azt tudom ígérni, hogy a fejlesztések folytatódnak ’19-ben és ’20-ban is, és mindent megteszünk annak érdekében, a határok megvédése mellett, hogy ezeket az eredményeket tovább javítsuk. Erről tudom biztosítani önt. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 90 2019.04.01. 2:09  83-90

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A jelen törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok elfogadása a törvényjavaslat 2018. novemberi benyújtását követően hatályba lépett jogszabályváltozás miatt szükséges, és ezúton is köszönöm a bizottságok támogatását és a vitában felszólaló képviselőtársaim támogatását a törvényjavaslat elfogadását illetően.A 2019. február 1-jétől bevezetett rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony jogintézményére tekintettel, más rendvédelmi szerveknél történt változás mintájára megváltozik az idegenrendészeti szerv állományának összetétele is. Az idegenrendészeti szerv személyi állományát a hivatásos állomány mellett rendvédelmi igazgatási alkalmazott és a munkavállalói állomány fogja képezni.

Tisztelt Országgyűlés! Lényeges kiemelni, hogy az átalakulás nem automatikus, minden egyes esetben a foglalkoztatott mérlegelheti, hogy vállalja-e a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony létesítését, a hozzájárulás szükségességét a módosító javaslat garanciális szabályként rögzíti. A módosítás nyomán lehetővé válik az alkalmassági követelményt önhibáján kívül nem teljesítő foglalkoztatottak esetében a továbbfoglalkoztatás, beleegyezésükkel rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban.

További módosító javaslatként került benyújtásra az a javaslat is, amely értelmében a meglévő személyi állomány 2018. évi esetlegesen megmaradt szabadságainak megváltására kerülhet sor. A törvényjavaslatot érintő további módosítások átvezetik a normaszövegen a szükségessé vált apróbb nyelvhelyességi, illetve jogtechnikai jellegű pontosításokat. A törvényjavaslat elfogadása megfelelően biztosítaná Magyarországon a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok jövőbeni hatékonyabb ellátását, így összességében Magyarország és a magyar emberek biztonságát egyaránt szolgálja a javaslat elfogadása.

Mindezekkel tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, a törvényjavaslatot és az ahhoz benyújtott összegző módosító javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm támogatásukat és megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
67 70 2019.05.27. 3:02  67-73

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A munkásszállóként történő hasznosításról a Belügyminisztérium tájékoztatást adott Újpest önkormányzata vezetésének, ezen a tájékoztatón magam is részt vettem. Ez a funkció nem ellentétes az ott lakók érdekeivel, nem deviáns csoportokról, hanem munkából élő, dolgozó emberekről van szó. Az önkormányzattal a jövőben is kölcsönösen együttműködünk annak érdekében, hogy a kivitelezés és hasznosítás során olyan megoldások szülessenek, amelyek elsősorban az újpesti emberek érdekeit szolgálják. A hajléktalanotthonként történő hasznosítás ellen a IV. kerületi önkormányzat kifogást emelt, ezért a hajléktalanszállóként való hasznosításra nem kerül sor, tisztelt képviselő úr. Szeretném elmondani önnek és a tisztelt Háznak, hogy Wintermantel Zsolt polgármester úr, Újpest polgármestere az eddigi tárgyalások során és korábban is mindent megtett az újpestiek érdekeinek képviselete érdekében.

A terület többirányú hasznosítását célozzuk meg, az önkormányzat a kerületben lakó fiatal házasok számára úgynevezett fecskeházat alakítana ki, amely támogatást nyújthat számukra az életkezdéshez, amíg nem tudnak saját tulajdonú ingatlanhoz jutni. A kormány határozott az újpesti egykori Árpád Kórház ingatlanának hasznosítását illetően, ezek a célok az 1194/2019. kormányhatározatban is egyértelműen és világosan megjelennek. A terveket érintően 2019. május 8-án írásbeli kérdésére már teljeskörűen a választ megadtuk.

Ismételten is és a tisztelt Ház előtt is elmondom önnek: az Árpád Kórház egykori telephelye jelenleg üresen álló ingatlanának a hasznosítása és főépületének felújítása közérdek, amely településfejlesztési célokat is szolgál. Amellett, hogy az épületek állagának további romlását megakadályozzuk, Újpest önkormányzata egyik jellegzetes épülete és annak környezete is megújulhat. 2010 óta folyamatosan nő a gazdaság teljesítőképessége, és a budapesti fejlesztések is vonzerőt jelentenek a munkaerő számára. A munkásszállás kialakítása azoknak a munkavállalóknak az érdekeit szolgálja, akik abból a célból utaznak vidékről Budapestre, hogy itt tartósan munkát vállaljanak. A kormány döntése értelmében e munkavállalók kedvezményes áron juthatnak majd a munkásszállás lehetőségéhez, ami elősegítheti a foglalkoztatottság további növelését.

Tisztelt Képviselő Úr! Minden kérdésére választ adtam. A kormánynak határozott döntése van, az újpesti önkormányzatot rendszeresen tájékoztatjuk, illetve megkérdezzük a IV. kerület önkormányzatának vezetőit, és kölcsönösen együttműködünk egymással. Bízunk abban, hogy ezek a megoldások az újpestiek érdekeit szolgálják. Ha ön is így gondolja, kérem, fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
69 38 2019.06.03. 2:39  35-38

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A döbbenet és a részvét után most a kutatás és a vizsgálat ideje van. Köszönjük a katasztrófavédők, a rendőrök, a mentők, a katonák, a TEK-esek, a vízügyi szakemberek és az önkéntesek munkáját és helytállását. A kormány a hatóságok munkájához minden segítséget megad. A Dunán a Margit hídnál 2019. május 29-én 21 óra 5 perckor összeütközött a Hableány személyhajó és a Viking szállodahajó. Az ütközés következtében a Hableány 7-8 másodperc alatt elsüllyedt. A hajón a rendelkezésre álló adatok szerint összesen 35 fő, két fő magyar állampolgár  a hajó személyzete , valamint 33 dél-koreai állampolgár tartózkodott.

A hatóságok 21 óra 15 perckor kapták az első állampolgári bejelentést az ütközésről. A vízi rendészet első hajózó járőre a vízen 21 óra 15 perckor, gyakorlatilag az első állampolgári bejelentéssel egy időben, az első gépkocsizó rendőr járőr a parton 21 óra 19 perckor, a bűnügyi állomány első tagjai 21 óra 29 perckor érkeztek a helyszínre. A mentésben az állami szervek részéről 621 fő vett részt, a kutató-mentő tevékenységet a belügyminiszter személyes jelenléte mellett a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, az országos és a budapesti rendőrfőkapitány, a katasztrófavédelem és a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, valamint a fővárosi katasztrófavédelmi igazgató a helyszínen irányította. Az állami szervek munkatársainak megfeszített küzdelmét számos önkéntes szervezet segítette, a heroikus, hősies helytállásukért ezúton is köszönetemet fejezem ki.

A mentésben részt vevők 7 főt kimentettek a vízből, további 7 személy holttestét találták meg. A hatóságok 21 főt eltűntként kezelnek, felkutatásukban jelenleg 158 rendőr, 47 szolgálati gépjármű, 16 szolgálati kisgéphajó, 2 darab rendőrségi helikopter vesz részt.

A szállodahajó ukrán állampolgárságú hajóvezetőjét halálos tömegszerencsétlenséget okozó, vízi közlekedés veszélyeztetése miatt a rendőrség őrizetbe vette, a letartóztatását a bíróság elrendelte.

Az elsüllyedt hajótest kiemelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására Magyarország belügyminisztere a Terrorelhárítási Központot jelölte ki. A TEK irányításával jelenleg zajlik a hajóroncs kiemelésének előkészítése.

Magyarország együttérez Dél-Koreával, és Magyarország mindenben együttműködik Dél-Koreával. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 178 2019.06.11. 2:52  175-178

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a kutatásban, a mentésben részt vevőknek, akik azon dolgoztak, hogy mentsék a bajbajutottakat, felkutassák az áldozatokat, és a hajóroncsot a felszínre hozzák. Ez az áldozatos munka ma kora délután eredményre vezetett, ezért a hősies munkáért köszönetet mondok.Arra is felhívom a figyelmét, tisztelt képviselő úr, hogy ezt a feladatot csak úgy lehet eredményesen végrehajtani, ha a politikai pártok politikai haszonszerzés céljából nem helyeznek nyomást sem a mentésben részt vevő szakemberekre, sem a nyomozást lefolytató hatóságokra. Tisztelt Képviselő Úr! Nem illik ezzel a fájdalmas balesettel politizálni!

Ami a vízi rendészet helyzetét illeti, van elég vízi rendész, minden feltételt biztosít a Belügyminisztérium annak érdekében, hogy a vízi rendészet eredményesen lássa el a feladatát, mint ahogy eddig is ellátta. Köszönetet mondok a vízi rendészet személyi állományának. Szeretném elmondani, hogy jelen pillanatban is 16 hajóval vesznek részt az áldozatok felkutatásában.

A hajóroncs kiemelése a Belügyminisztérium közvetlen irányítása mellett, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével ma reggel, 6 óra 30 perckor kezdődött, és kora délután sikeresen befejeződött. A kiemelésben 498-an vettek részt: magyarok, külföldiek, hivatásosok és együttműködők. Pintér Sándor belügyminiszter úr a helyszínen tájékozódott a mentés körülményeiről, beszélt a koreai küldöttség tagjaival és az áldozatok hozzátartozóival. Miniszter úr a nagykövet úrral is találkozott, közvetlenül kifejezte részvétét a megjelent hozzátartozóknak. A miniszter úr felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy duplázza meg a part menti személykeresésben részt vevők létszámát, az erre vonatkozó döntés, utasítás megszületett. Ma 12 óráig négy holttestet emeltek ki a roncsból, és még négy áldozatot keresnek. Mind a két magyar áldozat azonosításra került.

Magyarország Kormánya minden szükséges intézkedést megtett és meg fog tenni a még eltűntként nyilvántartott személyek megtalálására, illetve a balesethez vezető körülmények teljes körű tisztázására. Az ezzel kapcsolatos nyomozás… (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Engedje meg, mivel, úgy gondolom, ez egy fontos kérdés, hogy túllépjem az időkeretet, és befejezzem!

Az ezzel kapcsolatos nyomozás a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, az eljárási garancia betartásával folyik, amely egyébként nem ír elő kötelező lefoglalási kötelezettséget. Tartjuk magunkat ahhoz a töretlen parlamenti gyakorlathoz, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásról nem nyilatkozunk.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ezzel kapcsolatban szerettem volna tájékoztatást adni a képviselő úr kérdésére, illetőleg a tisztelt Országgyűlés felé. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
82 251 2019.07.08. 1:51  248-251

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték. Magyarország büszke lehet arra, hogy olyan rendőrei vannak, akik védik az életet és a vagyont, képesek garantálni a mindennapok biztonságát, és akik képesek voltak tíz év alatt a bűncselekmények számát a felére csökkenteni. Olyan rendőreink vannak, akik a legnehezebb időkben is, ha kell, a határra is kimennek, hogy megvédjék a magyar családokat. A Belügyminisztérium a rendvédelmi állománytól kapott visszajelzéseket folyamatosan nyomon követi, és együttműködik a Magyar Rendvédelmi Karral annak érdekében, hogy a hivatásosok anyagi elismerését tovább javítsa. A Belügyminisztérium vezetése a rendvédelmi szervek vezetőinek bevonásával a tavalyi évben megkezdte mindazokat a szakmai előkészítő munkákat, amelyek eredményeképpen bízhatunk abban, hogy a közeljövőben sor kerülhet a rendvédelmi hivatásos állomány illetményének a megemelésére.

Magyarország 2020. évi költségvetésitörvény-javaslata ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímen tartalmaz forrást, amely a kormány döntése esetén a rendvédelmi ágazat hivatásos állományú tagjai tekintetében is megalapozhatja az érdemi előrelépés lehetőségét. A hivatásosok áldozatvállalása, bátorsága és a rend iránti szilárd elkötelezettsége biztosítja a magyar emberek nyugalmát, a közrendet és a közbiztonságot. A Belügyminisztérium vezetésének az a célja, hogy minden támogatást megadjon a szakmai munkához.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön is valóban komolyan gondolja, hogy a hivatásos rendvédelmi állomány illetményét fel kell emelni, akkor arra kérem, hogy július 12-én, ezen a héten pénteken szavazatával a 2020. évi költségvetés elfogadását támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
85 84 2019.10.21. 2:01  81-89

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarországon senki nem áll a törvények felett. Felhívom a képviselő úr figyelmét, hogy az ön által hivatkozott védelem senkit nem illett meg Magyarországon, aki bűncselekményt követ el. (Dr. Vadai Ágnes: Azért ezek kemény szavak!  Közbeszólás a Jobbik soraiból: Farkas Flórián!) Biztosítom, hogy bármely büntetőügyben eljáró rendőrnek törvényi kötelezettsége az objektív, elfogulatlan intézkedés. A magyar rendőrség mindenkivel szemben határozottan fellép, aki megsérti a törvényt.Az interpellációban felsorolt ügyekkel összefüggésben nyomozás van folyamatban. A tárgyi ügyekben a nyomozás kiterjed mindazon körülmények vizsgálatára és megállapítására, amelyeknek a tényállás-megállapítása, a cselekmény büntetőjogi minősítése kapcsán jelentősége lehet.

Arra is felhívom a tisztelt képviselő úr és a tisztelt Ház figyelmét, hogy a magyar parlament 1990 óta töretlenül tartja magát ahhoz a gyakorlathoz, hogy a válaszadó a folyamatban lévő büntetőügyben az ügy részleteiről nem nyilatkozik. Ezt a gyakorlatot mi is tartjuk annak érdekében, hogy ne legyen prejudikáció, és ne alkossanak esetleg megalapozatlan véleményt a folyamatban lévő eljárásokról. (Dr. Vadai Ágnes: Az a videó magáért beszél!)

A helyi önkormányzásban hangsúlyosan jelenik meg az önállóság fogalma. Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a törvények keretei között önállóan mérlegelhet és önállóan dönthet, tisztelt képviselő úr. A Belügyminisztérium nem rendelkezik törvényességi felügyeleti joggal, és nem bírálhatja felül az önkormányzat bármely szerve által hozott döntéseket.

A győri választópolgárok egy pártok közötti versenyre épülő demokráciában, a történések ismeretében fejezték ki véleményüket az önkormányzati választás során.

Magyarország demokratikus jogállam, és a demokrácia hatékony működése során elengedhetetlen, hogy érvényesüljön a helyi választópolgárok önkormányzáshoz való joga. Kérem képviselő urat, fogadja el válaszomat.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
88 98 2019.10.28. 2:17  95-98

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretnék köszönetet mondani a büntetés-végrehajtás személyi állományának azért a szolgálatért, amelyet eredményesen és sikeresen ellátnak. A büntetés-végrehajtás területén rend van, az intézetek biztonságosan működnek. A büntetés-végrehajtás területén is léptünk egyet előre. Kiskunhalason az ország legmodernebb börtöne készült el, és került átadásra 2019. február 22-én, a halasi börtön átadása csak a fejlesztések kezdete, tehát a férőhelyek bővítése és a büntetés-végrehajtási intézetek modernizálása tovább folytatódik.Amit a sopronkőhidai büntetés-végrehajtási dolgozók lakhatási problémáival összefüggésben mondott, a következőket szeretném tájékoztatásul elmondani. Az állomány részére Sopronkőhidán nagyon kedvező áron biztosít lakást a büntetés-végrehajtás szervezete. Például egy 53 négyzetméteres lakást 3551 forint/hó, 67 négyzetméteres lakást 7316 forint/hó, egy 86 négyzetméteres lakást pedig 9960 forint/hó plusz rezsiköltség áron biztosít a büntetés-végrehajtás vezetése. A kérdésben foglaltakkal ellentétben ez 10 plusz 3 évre kérelmezhető, tehát hosszú távú megoldást ez is biztosít a bv-állomány és családtagjaik számára. A sopronkőhidai fegyház és börtön kezelésében jelenleg 110 darab szolgálati lakás van, amelyet az állomány rendelkezésére bocsátottak, tisztelt képviselő úr.

Emellett a rendvédelmi életpálya önálló elemeként működtetett lakhatási támogatások bővítésére a 2019-es, tehát a tárgyévi költségvetésben 2 milliárd 815 millió forint áll rendelkezésre, és a már elfogadott 2020-as költségvetésben is 2 milliárd 815 millió forint áll rendelkezésre, tehát saját célú lakás vásárlására is jelentős forrásokat biztosítunk.

Egyebek mellett a Belügyminisztérium elkötelezett a hivatásos állomány béremelésével kapcsolatban. A minisztériumban elkezdődött egy olyan szakmai előkészítő munka, amely a kormány döntésének függvényében hozzájárulhat az életpályamodell további elemeinek kidolgozásához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
88 184 2019.10.28. 2:04  181-188

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném elmondani, hogy a Vágóhíd utcai objektum nagyon fontos szerepet játszik a hivatásos állomány fizikai felkészítésében, és nemcsak az évenkénti felmérésben, hanem a fizikai felkészítésében, hiszen nagyon fontos az, hogy a hivatásos állomány, akár rendőr, akár más hivatásos állományúra gondolunk, megfelelő fizikai állapotban tudja ellátni a feladatát. Ez is hozzájárul az én megítélésem szerint ahhoz, hogy egyre jobb eredményeket érnek el akár a rendőrök: egyre inkább csökken a bűncselekmények száma, egyre javul a felderítési mutató és egyre nagyobb biztonságban élhetünk. Én a Magyar Rendészeti Sportszövetség elnökeként is mondhatom, nekem nincs tudomásom arról, hogy ezt bárkinek bárki eladta volna. Sőt, arról van tudomásom, hogy 2018 szeptemberében döntés született a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítására a Vágóhíd utcai objektum területén. A fejlesztési elképzelés szerint a területen meglévő épületek és kiszolgáló létesítmények több ütemben teljeskörűen felújításra kerülnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség beruházásában megvalósul egy nagy méretű műfüves labdarúgópálya világítással, lelátóval, öltözőkkel, illetőleg egy négysávos, rekortánborítású futópálya. A Készenléti Rendőrség 300 millió forinttal, az MLSZ ezen felül további 430 millió forinttal támogatja ezt a programot. A fejlesztések célja a Vágóhíd utcai objektumban a XXI. század kihívásainak és színvonalának megfelelő rendőrségi szabadidős, rekreációs, sportcentrum kialakítása. Tehát annak jelenlegi hasznosítása, a célja nem változik, ugyanakkor a kor elvárásainak megfelelő szabadidős és sporttevékenységek folytatására biztosít magasabb lehetőséget. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
88 188 2019.10.28. 1:12  181-188

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Valóban, ez az objektum elsősorban a fizikai felkészítését szolgálja a hivatásos állománynak, de az egykori, nyugdíjas hivatásos állomány is jelentős mértékben veszi igénybe, én magam is ezt látom. És a családi programoknak is ez egy kitűnő helyszíne. Nincs szó róla, és még egyszer mondom, nincs tudomásom arról, hogy ezt eladnánk, sőt ki merem jelenteni, hogy ez a hír nem igaz. És azt is szeretném elmondani, hogy ez a felújítás megkezdődik, amiről én beszéltem. Ez a felújítás nagyon is helyénvaló, mert ez az objektum, ami kitűnő adottságokkal rendelkezik, ennek az állapota ezt indokolja. És egyébként, képviselőtársam, azért azt elmondom, ön 2004 és 2009 között több szocialista rendészeti miniszternek volt a tanácsadója, politikai tanácsadója: ha akkor, amikor önök kormányon voltak, megkezdték volna ennek a felújítását, akkor nekünk sokkal kevesebb feladat jutna. De higgye el, meg fogjuk oldani, meg fogjuk tenni, mert nekünk nagyon fontos a hivatásos állomány állapota és a megbecsülése. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
89 48 2019.11.04. 3:17  45-51

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ami a 2018-as választási csalások nyomozását illeti, jó hírrel tudok szolgálni, hiszen ön is tanúja lehetett annak, amikor Varju Lászlónak, az ön képviselőtársának az ügyében a parlament tájékoztatást kapott és döntést hozott. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(14.50)

Arra is szeretném fölhívni a figyelmét, hogy az interpellációját, úgy, ahogy elnök úr elmondta, 2019. március 27-én adta be, de a Demokratikus Koalíciónak eddig nem volt fontos, hogy az elhangozzon, hogy azt sorra vetesse. Ma november 4-ét írunk, időközben lezajlott a választás, amelynek a tisztaságáért ön márciusban aggódott (Dr. Vadai Ágnes: Most is aktuális!), sőt túl vagyunk az önkormányzati voksolásokon is.

Magyarország demokratikus jogállam, ahol senki nem állhat a törvények fölött (Gréczy Zsolt: Kivéve a Czeglédy-ügyben.), a törvények mindenkire egyaránt vonatkoznak. A rendőrség általános nyomozóhatósági jogkörében a büntetőeljárást minden esetben a törvényeknek megfelelően megindítja, lefolytatja, és végrehajt minden törvényes eljárási cselekményt. (Z. Kárpát Dániel: Masszív ez az épület, de azért óvatosan!)

Felhívom a figyelmét arra is, hogy a magyar parlament 1990 óta töretlenül tartja magát ahhoz a gyakorlathoz, hogy a válaszadó a folyamatban lévő büntetőügyekben az ügy részleteiről nem nyilatkozik. Ezt a gyakorlatot mi is tartjuk annak érdekében, hogy ne legyen prejudikáció, és ne alkossanak esetleg megalapozatlan véleményt.

Tisztelt Képviselő Úr! Határozottan visszautasítom, hogy a Fidesz-KDNP bármelyik választáson törvénytelen eszközöket használt volna. (Derültség a DK soraiban.  Szilágyi György: Éljenek a lefagyott szerverek!) A választások az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően törvényesek, befolyástól mentesek voltak. A kormányzati feladatok, amelyek a választások technikai kivitelezéséhez kapcsolódtak, szakszerűen és átlátható módon kerültek végrehajtásra. Ezt az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala is a jelentésében megerősítette.

Tisztelt Képviselő Úr! A választások előkészítése, lebonyolítása a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság mint független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervek feladata. Magyarországon 10 285 szavazókör van, és minden párt jogosult a képviselőjét delegálni a választási bizottságokba. (Dr. Vadai Ágnes: Köszönjük a lehetőséget!) A választási panaszokat, kifogásokat első körben elbíráló független testület Magyarországon a Nemzeti Választási Bizottság. A Nemzeti Választási Bizottságban az országos listát állító jelölő szervezetek egy-egy képviselője is tag lehet, és a Demokratikus Koalíció delegáltja is részt vehetett a bizottság munkájában.

Tisztelt Képviselő Úr! A kormány és a Belügyminisztérium az önök kormányával, a Gyurcsány-kormánnyal ellentétben nem fejt ki nyomást a rendőrség munkájára, a nyomozati cselekményekre. (Dr. Vadai Ágnes: Tiborcz István, Mészáros Lőrinc!) Képviselő asszony, megtisztelne, ha meghallgatna engem. A magyar rendőrség mindenkivel szemben föllép, aki megsérti a törvényt, függetlenül faji, etnikai vagy vallási hovatartozásától, párthovatartozásától. Feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el. Kérem tisztelt képviselő urat, hogy önök is tartsák ezt tiszteletben. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 52 2019.11.05. 1:44  51-62

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat célja a magyar-szlovén államhatár új határokmányainak kihirdetése az államhatárról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.Az új határokmányokat a 2009. évi XII. törvénnyel kihirdetett, jugoszláv határszerződés alapján létrehozott magyar-szlovén vegyes bizottság dolgozta ki az államhatár 2017. évben befejeződött felmérése alapján. A vegyes bizottság a 2018. évi új határokmányokban dokumentálta az 1981. évi eredeti határokmányokban megállapított adatok helyesbítését, valamint a határvonalban és annak megjelölésében az 1981-2017. évek között bekövetkezett kiegészítéseket és módosításokat, amelyeket a magyar és szlovén jogszabályoknak megfelelően jóvá kell hagyni.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2017-ben befejeződött felmérés alapján modern technológiával teljesen új határokmányok készültek a régiek helyett. A határokmányok nem eredményezik a határvonal változását, és nem minősülnek nemzetközi szerződésnek sem, azonban az államhatárról szóló törvény értelmében nemzetközi szerződésként törvényben kell azokat kihirdetni.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
90 62 2019.11.05. 2:13  51-62

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Legelőször is szeretnék köszönetet mondani mindazon frakcióknak, illetőleg képviselőtársaknak, akik a benyújtott és most tárgyalt törvényjavaslat támogatásáról biztosították hozzászólásukban az előterjesztőt, illetőleg a parlamentet, és bízom abban, hogy ez a támogatás majd a szavazásnál is megnyilvánul, és szavazatukkal is támogatják a javaslatot. Steinmetz Ádám képviselő úr kérdéseire szeretnék válaszolni ezt követően. Az első kérdése: az áttekintő térképek a térképszelvények összesítői, amelyek csak kisegítő dokumentumok  mondják a szakértők , ezért ezt nem kell aláírni. A térképszelvények pedig alá vannak írva. Ez a válaszom az első kérdésére. A régi határvonalak ábrázolása azért nincs feltüntetve, mert a határvonalak nem változtak, csak koordináták kerültek pontosításra, az eddigi akár félméteres eltérések ma már csak maximum centis eltérések lehetnek.

A következő: nőtt vagy csökkent Magyarország területe? Nem változott, nem nőtt, nem csökkent. Kivétel a Lendva-patak esetében, de arról már külön törvényt fogadtunk el, ez a törvény csak azt a törvényt, amit korábban elfogadtunk, átvezeti.

A következő kérdés: a horvát-szlovén-magyar határszakasz nem változott, tehát nekünk ezzel kapcsolatban nincs vitánk, és jelen törvényjavaslat a magyar-szlovén államhatárról szól, a 2018. évi határokmányok kihirdetéséről. Úgyhogy erről tájékoztatjuk a tisztelt Házat, erről szól a benyújtott törvényjavaslat, és kérem önöket, hogy támogassák. Remélem, a képviselő úr megfelelő válaszokat kapott a kérdéseire. Köszönöm szépen a türelmet és a figyelmet. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
92 48 2019.11.11. 1:00  45-48

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kikötők létesítésének feltételeit szabályozó kormányrendelet számos feltételhez köti a kikötők létesítését. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy csak a helyi önkormányzati építési szabályzattal, illetve településrendezési tervvel összhangban lehet kikötőt létesíteni. Vagyis alapvetően az az önkormányzat határozza meg, hogy hová és milyen kikötő épülhet. A Balaton vízminőségének védelme érdekében elgondolások kidolgozása van folyamatban a tó üzemeltetését és fenntartását érintő kérdésekről. Ez a folyamat december 20-án zárul, arról a társadalom, a lakosság, a civil szervezetek, az önkormányzatok természetesen véleményt nyilváníthatnak. Az észrevételek, a vélemények határozzák majd meg a további tervezési lehetőségek sorsát. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
92 72 2019.11.11. 2:07  69-72

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, a kormány számára a magyar emberek biztonsága az első. Erre tekintettel járunk el a magyarországi 5G-hálózat kiépítésével kapcsolatban is. Az 5G-hálózati kiberbiztonsággal kapcsolatos kockázatokat az illetékes hazai szervek, együttműködve a nemzetközi partnerekkel, folyamatosan figyelemmel kísérik. Magyarország, a mértékadónak számító uniós tagországokhoz hasonlóan, szakmai alapon hozott döntést a Huawei bevonásáról az 5G-hálózat kiépítésébe. Fontos kiemelni, hogy nem Magyarország épít 5G-hálózatot, hanem a hazai területeken szolgáltató telekommunikációs cégek.Európa több országában részlegesen, részben vagy teljes egészében jelenleg is a Huawei által gyártott hálózati elemek felhasználásával kiépített 5G-szolgáltatás vehető igénybe. Hazánkban a meglévő és épülő hálózat nem kizárólagosan a Huawei eszközeiből fog állni, hanem más gyártók termékeiből is.

Magyarország versenyképességét, a magyar vállalkozások, a magyar családok, az oktatási és kutatási intézmények sikerességét alapvetően határozzák meg a digitalizáció területén elért eredmények. A kormány szándéka az, hogy az 5G-hálózatban rejlő új alkalmazási lehetőségek minden magyar vállalkozás és minden magyar ember hasznára váljanak.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény részletesen szabályozza a hírközlés biztonságával és a hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői adatok védelmével kapcsolatos előírásokat. Tehát ez a biztonság érdekében, amit ön kérdezett, nagyon fontos törvényi garancia, amely létezik. A továbbított adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról a szolgáltató köteles gondoskodni. Az előírások betartását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyeli és végzi. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
92 80 2019.11.11. 1:52  77-80

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az imént válaszoltam Tordai Bence kérdésére, képviselő úr kérdésére, hasonló kérdést tett föl. Sajnálom, hogy nem tartózkodott a teremben. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Dehogynem! Ő az egyik jegyző.) Bocsánat, akkor örülök, hogy a teremben tartózkodott. (Derültség.) Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én minden kérdésre őszintén válszolok, most is őszintén válaszolok.Akkor képviselő úr mindent hallott, szeretném elmondani, hogy Magyarországon a biztonság a legfontosabb közösségi érték. A kormány számára a magyar emberek biztonsága az első. Az 5G-hálózati, kiberbiztonsággal kapcsolatos kockázatokat az illetékes hazai szervek, együttműködve a nemzetközi partnerekkel, folyamatosan figyelemmel kísérik. Magyarország a mértékadónak számító uniós országokhoz hasonlóan szakmai alapon hozott döntést a Huawei bevonásáról az 5G-hálózatok építésébe. Azt is szeretném kiemelni, hogy Európa több országában részlegesen vagy teljes egészében jelenleg is a Huawei által gyártott hálózati elemek felhasználásával kiépített 5G-szolgáltatás vehető igénybe.

Célunk az, hogy Magyarország versenyképességét, a magyar vállalkozások, a magyar családok, az oktatási és kutatási intézmények sikerességét alapvetően határozzák meg a digitalizáció területén elért eredmények, ezt szeretnénk elősegíteni. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény részletesen szabályozza a hírközlés biztonságával és a hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői adatok védelmével kapcsolatos előírásokat. Tehát a biztonság, a fogyasztói, felhasználói biztonság törvényi feltételei garantáltak, az előírások betartását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyeli és végzi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
92 156 2019.11.11. 2:05  151-160

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a budapestieknek az útlezárások és a forgalomkorlátozások miatt, mert minden ilyen jelentős diplomáciai találkozó kényelmetlenségeket okoz. Köszönjük a budapestiek türelmét, együttműködését, és úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a látogatást biztonságosan tudják a magyar hatóságok lebonyolítani. Amikor azonban önök a közlekedési lezárásokat kérik számon, akkor az igazság másik oldalát is bontsuk ki, beszéljünk az igazság másik oldalról is. A török elnök itt-tartózkodása idején a korábban megszokottnál is nagyobb közlekedési kellemetlenséget éppen a különböző többórás vonulásos ellenzéki tüntetések és akciók okoztak, többek között Gulyás Márton Soros-aktivista mindent megtett, hogy lebénuljon a város. A rendészeti szervek feladata a közbiztonság, a közrend fenntartása, a magyar emberek és a diplomáciai testületek biztonságának megvédése.

A személyi védelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a Terrorelhárítási Központ hatásköre, amelyet a TEK más szervezetekkel együttműködve végez és koordinál. A TEK kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a korlátozó intézkedések a lehető legkisebb érdeksérelmet okozzák, a haladéktalan intézkedést igénylő helyzetekre tekintettel biztosította az orvosi ellátást, a mentést, illetve a lakóhely megközelítését és elhagyását az Országos Mentőszolgálattal, valamint az országos katasztrófavédelemmel együttműködve.

A nemzetközi delegációk biztosításával szükségszerűen együtt járó biztonsági intézkedések ugyanis önmagukban nem okoztak volna nagyobb fennakadást a budapesti közlekedésben, azonban hála önöknek Budapest területén november 7-én több demonstrációt is tartottak, amelyek szintén jelentős közlekedési hatással jártak. Ez az oka annak, hogy a kérdésére részletesen is válaszoljak, amit ön kérdezett. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
92 160 2019.11.11. 0:09  151-160

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ezúton is köszönetet mondunk a budapestiek türelméért, együttműködéséért. Köszönjük szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)