Készült: 2020.04.08.18:47:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

8. ülésnap (2006.06.26.),  242-248. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 16:37


Felszólalások:   198-242   242-248   248-265      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az együttes általános vitát lezárom. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat érkezett, részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor.

Most pedig soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/231. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/231/84. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a hatályos törvény szerkezeti rendjét követve és a módosító javaslatok közti összefüggésekre figyelemmel a részletes vitát két szakaszban folytassa le az Országgyűlés.

Felkérem Hende Csaba jegyző urat, hogy ismertesse a vitaegységeket.

DR. HENDE CSABA jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az első vitaszakaszban a jövedelemadókkal, a forgalmi adókkal, illetékekkel és egyéb adókkal kapcsolatos módosító javaslatok szerepelnek, az ajánlás 1-18. pontjai szerint. Tartalmilag, az összefüggésekre figyelemmel ebben a vitaszakaszban szerepelnek az ajánlás 39-54. pontjai is, valamint a 62-67. pontok.

A vita második szakaszát képezik az egyes eljárási és az ezekhez kapcsolódó törvényeket módosító indítványok, az ajánlás 19-38. pontjai alapján, valamint az 55-61. pontok.

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy egyetértenek-e ezzel a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Arra kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy a felszólalásuk kezdetén jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjához kívánnak hozzászólni.

Ezek után megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1-18. pontjaira, a 39-54. pontjaira, valamint a 62-67. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. A felszólalásra egyébként nyolcperces időkeret áll rendelkezésre. Van-e valaki, aki kíván hozzászólni? Nincs. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Tállai!) Bocsánat, rossz helyen néztem a monitort, úgyhogy én vagyok a hibás. Nos, Tállai András képviselő úrnak adom meg a szót, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség.

TÁLLAI ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Mint az látható, a törvényjavaslathoz a frakció nem nyújtott be módosító javaslatokat, ezzel mintegy kifejezve azt, hogy a törvényjavaslat céljával, a törvényjavaslat tartalmával és azzal, ami ennek a következménye lesz majd az országra, a társadalomra, egyáltalán nem ért egyet a Fidesz frakciója, és úgy ítéltük meg, hogy egy-két módosító javaslattal, de akár jó néhány tízzel vagy százzal sem lehet helyrehozni azt a hihetetlen kárt, amit ez a törvényjavaslat okozni fog az országban. Egyetlen képviselőtársunk, Kovács Ferenc volt az, aki módosító javaslatokat nyújtott be. Ismerjük Kovács képviselő urat, hogy ő elsősorban az idegenforgalomért dolgozik az Országgyűlésben, és ebből a szempontból közelítette meg a törvényjavaslatot, és alapvetően olyan módosító javaslatokat nyújtott be, amelyek a törvényjavaslat elhagyását kezdeményezik.

Tehát úgy ítéljük meg, hogy ez a törvényjavaslat egy olyan rendkívüli helyzetben született, amely politikailag lényegében értelmezhetetlen, mert a kormánypártok, a szocialista és a szabad demokrata frakciók egy olyan politikai helyzetben teszik ezt, amely egyszerűen megmagyarázhatatlan. Teljesen másról beszéltek a kampányban, mást tartalmaz a kormányprogram szövege is, hiszen elsősorban adócsökkentésről, a járulékok csökkentéséről szólt, és ehelyett az első törvényjavaslat, amit az Országgyűlés elé terjesztettek, másról sem szól, mint 1300 milliárd forint elvonásról. Éppen ezért úgy ítéljük meg, hogy ezt a törvényjavaslatot módosító javaslatokkal nem lehet olyan állapotba hozni, figyelemmel persze arra is, amit a szocialisták és a szabad demokraták gyakorlatként követtek ez ideig, hogy általában az ellenzéki javaslatokat annak tartalmi vizsgálata nélkül azonnal lesöpörték az asztalról.

Így tehát úgy ítéljük meg, hogy ezt a törvényjavaslatot leginkább vissza kellene vonni, és egy olyan törvényjavaslatot előkészíteni, amely azoknak a céloknak, amelyeket maguk a kormányzók is meghatároztak, meg tudna felelni. Így elsősorban a versenyképesség javítása és a munkahelyek létesítése lenne fontos kérdés Magyarországon. Ez a törvényjavaslat sajnos ezekkel a paragrafusaival ezt nem teljesíti, nemhogy nem teljesíti, hanem az ellen hat. Úgyhogy figyelmükbe ajánlom Kovács Ferenc módosító javaslatát például a 7. pontban, amikor ennek a bizonyos elvárt adónak az átgondolását javasolja. Sajnos, sem a költségvetési bizottság, sem az előterjesztő nem támogatta.

Ezt már az általános vitában is hangsúlyoztuk, hogy ezzel az adónemmel valószínűleg nem fog tudni újabb forrásokat szerezni a költségvetésnek a pénzügyminiszter úr, hiszen ennek a hatása várhatóan az lesz, hogy azok az adózók, akik eddig nyereségesek voltak és tisztességesen adóztak, most már a 4 százalékkal megemelt adóval nem fogják tudni ezt teljesíteni; és mivel maga a kormány határoz meg egy olyan összeget, ami szerint azt mondja, hogy ez a minimum elvárt adó, amit várok minden vállalkozástól, be fognak állni majd arra a szintre, és annyi adót fognak bevallani, mert a kormány törvényi szintre vitte az elvárt adó összegét, és ezért nyilván, ha az elvárt adót valaki megfizeti, ami jóval kevesebb lesz, mint amit eddig tisztességesen megfizetett, nyilván békén fogja hagyni a kormány, és nyugodtan fog aludni a vállalkozó.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Ennek viszont sajnos az lesz a következménye, hogy még kevesebb adóbevétel fog az államkasszába befolyni. Nagyon veszélyes, amit tesznek, úgy gondolom, ezzel a törvényjavaslattal a kormányzók.

A 11. pontban Kovács Ferenc képviselőtársunk: az eva pozitív adóalap összege 25 százalékra emelkedik a 15 százalékról. Tisztelt Pénzügyminiszter Úr! Sokkal jobb lenne, ha kiállna. Egyébként, gratulálok hozzá, mert ezt meg is tette, azt mondta, hogy ez az adónem nem jött be, mert nagyon kedvező volt a vállalkozóknak, és nagyon hátrányos volt az állami költségvetésnek. Akkor viszont azt kell mondani, hogy egyszerűen megszüntetjük. Tehát nem azt, hogy 15-ről felemeljük 25 százalékra, és utána rákényszerítjük lényegében, hogy az eva adózást ne tudják választani (Dr. Veres János: Módosító javaslat!), és így azt tudja mondani a Pénzügyminisztérium, hogy mindenkinek a saját döntése. Az más kérdés, hogy a törvény kényszeríti rá. Véleményünk szerint sokkal, de sokkal tisztességesebb megoldás lenne, ha ezt a megoldást választanák.

(21.00)

Összesítve az általános vitában elmondottakat, szeretném hangsúlyozni (Göndör István: Ez részletes vita!), hogy módosító javaslatokkal tehát nem lehet kijavítani ezt a törvényjavaslatot. Ha nem akarják a szocialisták, nem akarja maga Gyurcsány Ferenc kormányfő azt, hogy valóban minden vállalkozó elhagyja az országot, vagy legalábbis aki csak teheti, és nagyon sokan megtehetik, akkor ezt a törvényjavaslatot még nem késő visszavonni.

Én javaslom Göndör István frakcióvezető-helyettesnek is, aki részt vesz a vitában, legalábbis itt van, hogy gondolja át a frakció, hogy ha a kormány nem képes arra, kérjék erről a törvényről a szavazásnak az elhalasztását, mert beláthatatlan károkat fog okozni ez a törvényjavaslat, ez a három törvényjavaslat, hogyha el fogja fogadni a parlament. Nincs már teherbíró képessége sem a lakosságnak, de különösen a vállalkozásoknak nem. Ez a törvényjavaslat alapvetően a fekete- és a szürkegazdaság irányába fogja elvinni a ma tisztességesen adózó vállalkozásokat is.

Tehát még egyszer mondjuk, itt a részletes vitát is kihasználva ajánljuk a kormányzóknak, mindenkinek, aki most a teremben van, hogy álljanak oda a frakció elé, mondják azt, hogy elfogadhatatlan ez a törvényjavaslat, látom, a szabad demokraták részéről is van egy képviselő, ő is tegye ezt meg, menjen oda a szabad demokrata frakció elé, és mondja azt, hogy tisztelt Kuncze frakcióvezető úr, ezt a törvényjavaslatot ne szavazzuk meg így, ilyen formában, mert ez tönkre fogja tenni még jobban a magyar gazdaságot, és tönkre fogja tenni a hazai, magyar kis- és középvállalkozásokat. És valóban az lesz a vége, amit Gyurcsány Ferenc kormányfő kért tőlük, hogy hagyják el az országot - hát el fogják hagyni! El fogják hagyni, mert van egy politikai indíttatás, hogy menjenek, és van mellé egy törvényjavaslat, nem egy, hanem három törvényjavaslat, ami még rá is fogja őket kényszeríteni arra, hogy valóban elhagyják az országot.

Uraim! Ha jót nem tudnak tenni, akkor inkább ne csináljanak semmit! Ebből nagyon nagy baj lesz ebben az országban! És ne tessenek majd azt mondani, hogy nem tudtuk, és ne tessenek azt mondani majd, hogy az ellenzék is felelős azért, mert mi már most megmondjuk, hogy nagyon nagy baj lesz belőle, és vonják vissza ezt a törvényjavaslatot!

Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Köszöntöm képviselőtársaimat. Nyolcperces időkeretben felszólalni kíván Molnár Albert képviselő úr, MSZP. Öné a szó, képviselő úr.

MOLNÁR ALBERT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is a vitaszakasz 1-18. közötti ajánlási számú módosítóival szeretnék foglalkozni, amivel Tállai úr kezdte.

Először is, azt, hogy a Fidesz mint frakció nem adott be módosítócsomagot, két dolognak tudjuk be: az egyik az, hogy vagy lusták voltak, a másik pedig az, hogy nem tudtak jobbat vagy olyan ajánlatot tenni a magyar társadalomnak, amely megfelelt volna. Ezt azért mondom, mert a Fidesz képes volt akár kétezer módosító indítványt is beadni, tehát nem a lustaság van itt, hanem egyszerűen ötletük sincs ahhoz, hogy a helyzetet jobbá tegyék, ha pedig nincs ötletük, akkor kérem, támogassák azt az adócsomagot, amelyet benyújtottunk.

A konkrét ajánlási számú képviselői módosítókhoz a következőt mondanám. Az elvárt adóhoz csak egy példát mondanék, hogy akik még minket hallgatnak, azért tudják, hogy miről van szó: ha egy vállalkozásnak 100 millió forint árbevételalapja van, mondjuk, ez az adó alapja, akkor ennek a vállalkozásnak 2 millió forintnak a 16 százalékát kell elvárt adóként teljesíteni. Ez 320 ezer forint, képviselő urak, 100 millió forintos forgalomnál! És akkor még nem beszéltem arról, hogy az elábé, tehát az eladott áruk beszerzési ára levonható egyébként az adóalapból, de most vegyük úgy, hogy ez egy szolgáltató cég, és semmit nem vonhat le. Egy 100 milliós cégnél ez 320 ezer forint. Ha több volt eddig a nyeresége, akkor egyszerűen levonja ezt, és befizeti a különbözetet, ha pedig nem volt ennyi, akkor pedig igenis fizessen be ennyit, járuljon hozzá a közszolgáltatások finanszírozásához.

Felvetődött az evával kapcsolatos módosító indítvány. Kérem, én azt tudom mondani, hogy akik eddig eváztak, azok, úgy szokta mondani Veres János, hogy nagyon, nagyon, nagyon, ötször elmondja a "nagyon" szót, hogy hogyan jártak. Most azt tudom mondani, hogy ez a "nagyon" szó csak kétszer lesz vagy háromszor, és megmondom, hogy miért: a 25 százalékos evázók, mondjuk, 4 millió forintos árbevételnél 2 millió 550 ezer forint nettó jövedelmet tudnak elérni. Ez azt jelenti, hogy a nettó jövedelem a bruttó bevétel 64 százaléka. Ha ugyanezt munkaviszonyban nézzük, akkor ugyanez a 100 forint munkáltatói költségre jutó nettó jövedelem mindössze 40,8 forint. Kérem, majdnem a duplája így is! Ha 10 millió forint az evázónak a bevétele, akkor ebből közel 7 millió forint nettó jövedelme származik, ami azt jelenti, hogy a 100 forint kifizetői költségre jutó nettó jövedelem 83,9 százalék.

Én azt gondolom, hogy a 25 százalékos mértékkel is, különösen, ha az általános forgalmi adót megnézzük, és ott emelkedés van, mert nyilván azzal ez már korrigálva van, ha ezeket a számokat megnézzük, akkor az evázóknak, mindenkinek személyre szabottan ki kell számolni, hogy hogyan jár, és mindenki azt fogja találni, hogy még mindig sokkal jobban jár, mint ha munkaviszonyból származó jövedelmet venne igénybe.

Tehát, képviselőtársaim, azt tudom mondani, hogy ha már nincsenek olyan módosító javaslataik a magyar társadalom számára, amelyet ajánlatként tudnának tenni, akkor kérem, támogassák szavazataikkal ezt az adócsomagot.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom.

Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 19-38. pontjaira és az 55-61. pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni nyolcperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt a monitoron nem látok, ezért a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom.

Megkérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Veres János: A határozathozatal előtt.) Köszönöm szépen, miniszter úr.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról későbbi ülésünkön határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/229. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/229/5. sorszámon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a módosító javaslatok számára és összefüggéseire figyelemmel a részletes vitát egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége indítványomat elfogadta.

Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-9. pontig terjedő szakaszára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Jelzésre:) Igen, Tállai András képviselő úr kér szót. Öné a szó, képviselő úr.
Felszólalások:   198-242   242-248   248-265      Ülésnap adatai