Készült: 2020.07.07.21:43:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

192. ülésnap, 194. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:03

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az előterjesztő - ahogy a korábbiakban elhangzott - az ajánlás II. része 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás I. rész 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. pontját, valamint a II. rész 5. pontját.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 195 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 152 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8872. számú törvényjavaslatot annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 196 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 155 tartózkodás mellett elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 349 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Munkánk folytatása előtt két perc technikai szünetet tartunk. (Rövid szünet. - Számos képviselő elhagyja az üléstermet.)

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatnánk a munkát. Amennyiben azok, akik részt kívánnak venni a további napirendi pontok tárgyalásán, esetleg helyet foglalnának, megköszönném, aki pedig úgy gondolja, hogy valami más fontos közfeladat van még ma estére, azt kérem, hagyja a felszólalni kívánó képviselőket nyugodtan dolgozni. Összesen most már csak két napirendi pontunk van egyébként.

Soron következik a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása. A törvényjavaslatot T/8374. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/8374/1. és 2. számokon kapták meg.

A képviselői felszólalások következnek 15-15 perces időkeretben. Írásban előre nem jelentkezett senki sem. Megkérdezem, hogy most kíván-e valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Nincs jelzés.) Nem jelentkezett senki, sem a monitoron, sem kézfelemeléssel.

Akkor nincs más teendőm, mint hogy az általános vitát elnapoljam, és bejelentsem, hogy a folytatására egy későbbi ülésünkön, várhatóan a jövő héten kerül sor.

Soron következik a társadalmi szervezetek működését segítő jogszabályi háttér kialakításáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája. Pettkó András képviselő úr önálló indítványát H/6805. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/6805/5. számon kapták kézhez.

Megnyitom a részletes vitát a határozati javaslat 1. pontját érintő három módosító javaslatra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a rendelkezésre álló 6 perces időkeretben. (Pettkó András jelzésére:) A képviselő úr, gondolom, majd az előterjesztő jogán kíván szólni. (Pettkó András: Nem.) Esetleg vitatkozni kíván saját magával? Ez is egy lehetőség, bár szokatlan forma, nem nagyon szokott ez előfordulni a parlamentben. De akkor, miután a képviselő úrral nem akar vitatkozni senki sem, mert más nem jelentkezett, így most a képviselő úr vitatkozhat saját magával. Úgyhogy akkor 6 percben öné a szó.

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai