Készült: 2020.07.10.18:52:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

47. ülésnap (2015.02.20.), 212. felszólalás
Felszólaló Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:48


Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Nem szeretnék visszaélni képviselőtársaim idejével, és valóban az ügy és a köznevelés méltóságának megfelelően szeretnék hozzászólni. Mégis, engedje meg Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársam, hogy egy olyan ember, aki volt a katedrának azon az oldalán, amellyel szemben gyermekek ültek, az arcrezgéseivel jelezzen. Az normális egy osztályteremben vagy egy vizsgaszituációban, hogy az ember az arcrezzenéseivel üzen a felelőnek vagy üzen a diáknak. Elnézést kérek, hogy vannak ilyen természetes rezzenéseim, amikor, mondjuk, olyan furcsaságokat hallok, amelyeknek köszönő viszonya sincs az előterjesztéshez vagy a valósághoz.

Ilyen arcrándulásokat láthatott képviselőtársam, amikor Kunhalmi Ágnes hozzászólásában hallottam felsorolni jó néhány korábbról gyökerező, köznevelési intézményeket érintő problémát. Bevallom őszintén, hogy örömmel hallottam volna korábban is, ha ezeket a problémákat ilyen hangosan és harsányan kéri számon a szocialista oktatási miniszterektől vagy a szocialista oktatásirányítás szakembereitől. Bizony, jó néhány kérdésre kellett volna már akkor választ adni, és akkor nem ahhoz az eszközhöz kellett volna 2010-11 után nyúlnunk, ami egy egységes fenntartói rendszeren keresztül megpróbál az esélyteremtésre, megpróbál a lemorzsolódásra, megpróbál a felzárkózási kérdésekre és megpróbál a köznevelés tartalmi kérdéseire a jövőt tekintve választ adni. Jó lett volna, ha ezek az aggodalmak, ezek a hangos szavak akkor is elhangoznak, amikor éppen a köznevelési rendszernek, a vidéki iskoláknak a szétverése zajlik, amikor éppen iskolákat zárnak be vidéken, amikor a 2006-os országgyűlési tárgyalásokon a 2007. évi önkormányzati költségvetési fejezetből elvonják az önkormányzatok fenntartói normatíváját. Örömmel hallgattam volna ezeket az aktív és valóban erőteljes hozzászólásokat az ön részéről akkor is.

Aztán valóban megrezdül az arcom… (Dr. Kovács Zoltán: Nem volt képviselő!) De aktív tagja volt az MSZP-nek, azt gondolom, képviselőtársunk ilyen módon tudott volna már akkor is véleményt formálni. Megrezdült az arcom, vagy valóban a homlokom összerezdült, amikor a működtetésre vonatkozó adatkérés tekintetében, amely a Belügyminisztérium és az önkormányzatok költségvetési zárszámadásához kapcsolódó adatszolgáltatást jelent a gyakorlatban az államháztartás szabályainak megfelelően, vizionál mindenféle olyan bővített adatkérést, amely személyes adatokat érintene. Tájékoztatnám róla, ha ráklikkelne az államháztartási törvényre és ráklikkelne annak megfelelő szakaszaira, akkor tudhatná, hogy a működéssel összefüggésben milyen adatokat rögzít, tárol, alkalmaz és kezel az önkormányzat vagy a Magyar Államkincstár, vagy bármely olyan központi költségvetési szerv, amely adatok ezen, mondjuk úgy, határidő-módosítást érintő köznevelési törvényi szakasz kapcsán előkerülhetnek, vagy jelenthetnek kérdést.

(17.20)

Néhány esetben természetesen megértem, hogy amikor adódik az alkalom és a lehetőség, akkor elő kell venni a paneleket, és a kommunikációs panelgyárakat ismét lendületbe kell hozni, és el kell mondani általános kritikákat. Nem zárjuk be ezt, hiszen valóban így van: az általános vita módot, teret ad arra, hogy kicsit tágabb összefüggésekben is beszéljünk a köznevelés rendszeréről. Éppen ezért ha megengedi Gúr képviselőtársam, mégiscsak megnyugtatnám, hogy a szakképzést érintően az a folyamat, amelyről ön beszél, az igényel törvénymódosításokat; lesz bőven módja, alkalma a tisztelt Ház előtt a szakképzést és a szakképzés okán a köznevelést érintő törvénymódosításokat véleményezni, illetve nyilván annak a normális országgyűlési vitájában, bizottsági vitájában részt venni.

Eme szakasznak valóban egy, az önkormányzatoknak korábban is lehetőséget biztosító, az önkormányzati választást követő fél évben meghozható döntéséről van szó, amely a működtetési jogot érintően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felállítását követően is megmaradt. Ennek a jelzésnek, ennek a bejelentésnek a határideje módosul Kucsák képviselőtársam javaslata szerint ‑ ennyiről, és nem többről van szó. Ráadásul összhangban mindazzal a törvénymódosítással, hiszen január 1-jével módosultak a működtetésre vonatkozó, önkormányzati és KLIK közötti, mondjuk úgy, hogy szabályok, és egyszerűsödtek, világosodtak a működtetésre, fenntartásra vonatkozó szabályozók és előírások. Azt gondolom, hogy ez is indokolja, hogy egy, az önkormányzati zárszámadást követően tiszta képpel, egy júniusi határidővel, egyébként kapcsolódik még hozzá gyakorlatilag a köznevelési törvényben található átszervezési döntések idejére vonatkozó határidő is, így ennek a kettőnek az egymásmellettiségével, azt gondolom, hogy biztosítható ezeknek az önkormányzati szándékoknak a kivitelezése.

Nem mellesleg azért hadd mondjam el azt, hogy itt nem arról van szó, hogy kötelező erővel bírna, hiszen olyan is elhangzott Kunhalmi Ágnes képviselőtársam hozzászólásában, hogy akkor már ahhoz sem lesz joguk az önkormányzatoknak. Ez lehetőség volt, lehetőség is marad a köznevelési törvényben a későbbiekben is, egészen pontosan le van írva a képviselőtársam által benyújtott törvény általános és részletes indokolásában, hogy ez lehetőségként ott van a 3 ezer feletti településeknél, és a 3 ezer alatti települések esetében pedig pozitív lehetőségként, ha akarja, képes rá, akkor a működtetését is átveheti. Nem gondolom, hogy itt tömeges bejelentkezésekre kell számítani, így tehát azok az aggodalmak, amelyek mondjuk, az adminisztrációval összefüggő aggályokat érintik, kevésbé megalapozottak az én olvasatomban, ismerve ezeknek az átadás-átvételi protokolloknak a gyakorlatát.

Tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom tehát, visszatérve a köznevelési törvényt módosító egyéni képviselői indítványhoz, hogy az átadás-átvétel, illetve a működtetés jogának az önkormányzatoknál lévő döntés alapján történő megerősítése okán ennek a határidőnek a kitolását javasolom, és tényleg tisztelettel kérem önöket arra, hogy ez a téma és az önkormányzatoknak az ebben a döntésben álló szabadsága is egy picit több méltóságot érdemel. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai