Készült: 2020.05.26.02:11:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

134. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka mentelmi jog fenntartva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 1:25

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel.

Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Oláh Lajos országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Oláh Lajos független képviselő mentelmi jogát 18 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem függesztette fel.

Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.Bpk.1834/2015/8. számú megkeresésére H/9598. számon határozati javaslatot terjesztett elő Tóth Bertalan országgyűlési képviselő mentelmi jogával kapcsolatban. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

A határozathozatal előtt megadom a szót Vejkey Imre elnök úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni. Ötperces időkeret áll rendelkezésre. Öné a szó, elnök úr.

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai