Készült: 2020.07.08.05:35:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

62. ülésnap (2010.12.21.), 24. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:58


Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! A XX. század második felétől tapasztalható egyre felgyorsult folyamat részesei vagyunk, amit összefoglaló néven globalizációnak nevezünk, amely globalizáció az emberiség számára hozott nagyon sok hasznos és előremutató, az életet könnyebbé tevő, új jelenséget, de óhatatlanul bizonyos területeken hátrányokkal is jár. Ezek a hátrányok talán elsősorban a környezetvédelemmel kapcsolatosan általánosak, ott mutathatók ki, ott érzékeljük leginkább, de mindjárt mellette vagy utána a közbiztonság és a bűnügyi tevékenységgel kapcsolatos körülmények, környezet is jelentősen megváltozott. Ez érthető, hiszen miközben a világ összezsugorodott, és órák alatt a világ egyik részéről a másikba el lehet jutni, az információs forradalom következtében, az információk szabad térnyerése következtében minden jó információhoz a világ távoli részéről is hozzá tudunk jutni.

Ugyanakkor ezekkel az új eszközökkel természetesen a bűnelkövető magatartás is megváltozott, a bűnelkövetők is új eszköztárat, új technikát, új módszereket vezettek be. Ennek az egyik legsajátosabb vonása a korábbi egyéni elkövetőkkel szemben a bűnözés szervezetté válása, nemzetközivé válása, és talán ezen belül is az egyik legsúlyosabb terület a terrorizmus elterjedése és mindennapivá válása. Ez is feltételezi, szükségessé teszi a bűnüldözés sikeressége érdekében a nemzetközi együttműködést, ezt meg is valósítják. Ahhoz, hogy ezzel szemben eredményesen tudjunk fellépni, alapfeltétel az, hogy a bűnüldözésnek, a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia. Különösen igaz ez akkor, amikor az Európai Közösség, az Európai Unió, a schengeni határok nélküli Európai Unió gyakorlatilag szabad személyi mozgást eredményez, és olyan új fogalmakkal, új szituációkkal szemben kell a bűnüldözésnek felvennie a harcot, ami korábban ismeretlen volt. Ez csak a nemzetközi együttműködés igénybevételével, a lehetőségek kihasználásával kecsegtethet reménnyel és sikerrel.

Ennek a nemzetközi együttműködésnek az egyik alapvető fóruma az Europol, az Európai Rendőrségi Hivatal, amely 1992 óta fejti ki tevékenységét, és amely minden újonnan csatlakozó európai uniós országnak is új lehetőségeket jelent, de ahhoz, hogy ezekkel a lehetőségekkel élni lehessen, nagyon fontos jogharmonizációs tevékenységet kell elvégezni. Az előttünk álló törvénytervezet tulajdonképpen három magyarországi törvény jogharmonizációjával, az Europol munkájának maximális segítésével és lehetőségeinek kihasználásával kíván foglalkozni, illetve ennek hatékonyságát kívánja javítani.

Az előttem szólók számos apró részletbe menően foglalkoztak a három alapvető törvénnyel. Én ebbe nem óhajtok különösebben belemenni, sokkal inkább a célokat tartom fontosnak kiemelni, amely célok között elsőként meg kell említeni azt, hogy egy közös nyelvet beszéljünk, a szakma közös nyelvét, közös célkitűzéseink között folyamatosan védelmezzük és maximálisan vegyük figyelembe az emberi jogokat, különösen az adatvédelem kapcsán, hiszen az együttműködési tevékenység egyik legalapvetőbb követelménye az információk, az adatok, sokszor nagyon bizalmas adatok rendelkezésre bocsátása, de olyan feltételek között, amely feltételek garantálják az adatok sérülésmentességét és idegen kezekbe kerülésének az elkerülését. Ezt kifejezetten folyamatosan védeni, védelmezni kell, tehát az adatvédelmet minden országnak a saját törvényeinek megfelelően.

A különböző területeken tevékenykedő, akár a pirotechnika területén tevékenykedő vagy a vagyonvédelem területén tevékenykedő személyek képzettségével kapcsolatban is előírásokat fogalmaz meg a törvénytervezet, illetve a harmonizáció, amely elkülöníti például a ténylegesen vagyonvédelmet vagy magánnyomozói tevékenységet folytatók és az esetlegesen tervezői, szerelői tevékenységet folytatók körét, ami azt is jelenti, hogy más követelményrendszer vonatkozik a két csoportra.

A vagyonvédelem is egy teljesen újszerű fogalma a rendszerváltozás óta például a magyar mindennapoknak. Látjuk, hogy ott, ahol korábban csak a rendőrség, az egyenruhás rendőrök végezték a törvények betartatását és a bűnüldözést, bűnmegelőzést, ott ma nagyon sokan hivatásosan, megfelelő képzettséggel végzik a vagyonvédelmi őrző-védő tevékenységet. Ennek a megfelelő szabályozása, lebontása, a különböző vállalkozások, alvállalkozások működésének a szabályozása nagyon-nagyon fontos, és sok-sok előnyös következménnyel járhat.

Összességében az egész tervezet, a jogharmonizáció megvalósítása, azt lehet mondani, egyfajta késedelmet számol fel, amellyel a magyar törvényhozás a 2003. évi CXXX. törvény módosításával próbál felzárkózni, és meggyőződésünk, hogy ez a jogharmonizáció a magyar bűnüldözésnek, bűnmegelőzésnek a nemzetközi segítség felhasználásával nagyon nagy mértékben hasznára válik, és ilyen értelemben a magyar lakosságnak és az Európai Unió, sőt egész Európa lakosságának egy nagyon figyelemreméltó és érzékelhetően az életminőség javulását szolgáló törvénytervezet, ezért az elfogadását és a szükséges finomítások elvégzését javasoljuk.

Köszönöm szépen. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai