Készült: 2020.06.02.11:26:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

229. ülésnap (2009.10.08.), 96. felszólalás
Felszólaló Firtl Mátyás (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 13:57


Felszólalások:  Előző  96  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az utolsó hozzászólásban Paizs képviselő úr arra utalt, hogy mit tudna a Fidesz tenni vagy mit tudna az ellenzék tenni. Tisztelt képviselő úr, önök 2002 óra kormányon vannak, 2002 óta; ilyen hosszú ciklus senkinek nem adatott meg ebben az országban, és 2002 óta hozták ebbe a helyzetben ezt az országot, amibe hozták, tisztelt képviselő úr. És azt is szeretném elmondani a képviselő úrnak, hogy önöknek ez a válság, ami jelenleg Európában, a világban van, jól jött, tisztelt képviselő úr, hiszen a pénzügyminiszter úr expozéjában elhangzott az a szám, hogy 1200 milliárd csak a kamatteher.

Ez az önök áldásos munkájának az eredménye, hogy 1200 milliárdos kamatterhet tudtak összehozni, úgy, hogy a tőkéből még semmit nem fizetünk vissza. Ez az eredmény, amit önök az elmúlt két ciklus alatt itt meg tudtak valósítani, valóban az országot olyan gazdasági helyzetbe hozta Európában, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy nemzetellenes ez a költségvetés, ez azért nemzetellenes, képviselő úr, mert az IMF szabályozza be azt, hogy egyáltalán mit kell nekünk tenni, és azért szabályozza be, tisztelt képviselő úr, mert önök így kormányozták ezt az országot, ezt a gazdaságot ebbe a helyzetbe hozták, amilyen helyzetbe hozták.

Úgy gondolom, hogy a pénzügyminiszter az expozéjában érintette azokat az elvonásokat, amelyek megtörténnek ebben a költségvetésben, és mint az önkormányzatban 1990 óta tevékenykedő önkormányzati képviselő - és itt a magyar parlamentben is -, kénytelen vagyok pénzügyminiszternek az önkormányzattal kapcsolatos mondandójához néhány gondolatot hozzátenni. Hiszen ő azt mondja, hogy a tavalyi 150 milliárdos elvonás nem az önkormányzatokat érintette, hanem most a 120 milliárd fogja az önkormányzatokat érinteni, és a 120 milliárdos önkormányzati megszorításnál, megvonásnál olyan javaslatokat tesz itt a pénzügyminiszter úr, hogy majd a térítési díjakat növeljék az önkormányzatok. Tisztelt képviselő úr, tudja, nem a kormányt fogják ott szidni a helyszínen, hanem azokat az önkormányzati képviselőket, akiknek muszáj lesz végrehajtaniuk azt, amit már nem lehet végrehajtani. Miért nem lehet végrehajtani? Azért, mert a feladatelvonásokat megemlítette, de azt nem mondta el, hogy melyek lesznek azok a feladatok, amelyeket önök esetlegesen el akarnak vonni az önkormányzatoktól.

Nézzük meg például, hogy Sopron megyei jogú városnál ez az áldásos tevékenység, amivel most a 120 milliárddal sújtani akarják az önkormányzatokat, a kórház finanszírozása nélkül több mint 458 milliós elvonást jelent. De nézzük meg a megyei önkormányzatokat, szó volt már itt a megyei önkormányzatokról. Ha a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzatot nézem, képviselő úr és tisztelt Ház, 672 milliós elvonás történik. Szeretném elmondani, hogy ezt az elvonást megelőzően mi minden racionális lépést megtettünk, nincs hová menni, mögöttünk már nincs, összevontuk az iskolákat, bezártuk a kollégiumokat, összevontuk a közgyűjteményi intézményeinket, a kórházunk olyan helyzetbe került, hogy több mint másfél milliárdos adósságállománya van, úgy, hogy közben vagy ezer fővel csökkentette a létszámát.

Tisztelt Képviselő Urak! Ma a megyei közgyűlés rendkívüli közgyűlésén tárgyalta volna a kórház-finanszírozásnak azt a lehetőségét, hogy hogyan, mondja már el nekünk valaki, hogy hogyan kell ezt a kórházat megfinanszírozni, egy regionális kórházat, ahol más betegeket is be kell fogadni. Meghívott vendégeink, az egészségügyi miniszter nem jelent meg, Kökény úr nem jelent meg, Falus Ferenc nem jelent meg. Megmondani azoknak a képviselőknek, akiknek működtetniük kell, nincs bátorságuk eljönni? Lehet akkor közgazdász szemlélettel megmondani, hogy hogyan tovább, és nem csak arra kell hivatkozni, hogy most megoldottuk azt a kérdést, hogy a 4,5 millióra ráteszünk még 6 milliót (Paizs József: Milliárdot!), de - hozzáteszem - ön nem mondta el, hogy a jövő évi költségvetés terhére. (Paizs József: Milliárdot! Milliárdot!) Tetszik tudni, ez nem egészen úgy működik, ahogy ön mondja.

De akkor nézzük meg azt, hogy a 672 millión belül önök a legfontosabb területre, a számomra legfontosabb területre, mondjuk, az oktatásra hogyan gondolnak. Hiller miniszter úr az oktatási év megnyitásakor azt mondta, hogy egy jól működő oktatási rendszernek a kulcsszavai a tehetség, a színvonal, rámutatott, hogy az oktatásnak az a feladata, hogy minden szinten, az óvodától az egyetemig fejlessze, kiteljesítse a tehetséget, feladata, hogy minden magyar gyermeknek, fiatalnak biztosítsa a tudáshoz való hozzáférés lehetőségét. Hol? A minisztérium honlapján? Mert ehhez képest önök valamennyi területen csökkentik a támogatást: az alap-hozzájárulást 8 százalékkal, a gyakorlati oktatás, szakképzés terén mínusz 8 százalék, a sajátos nevelés-oktatásban mínusz 6 százalék, a korai fejlesztésben mínusz 4 százalék van, a nemzetiségi, két tannyelvű oktatást 41 százalékkal csökkentik.

A két tannyelvű oktatásról csak annyit, tisztelt képviselőtársaim, hogy a napokban jelent meg egy európai uniós híradás, amely arról szólt, hogy a magyaroknak a leggyengébb az idegen nyelvi tudása. Ha még a két tannyelvű oktatásból is elvesszük azokat az összegeket, azt a 64 ezer forint/főt, akkor tessenek megmondani, hogy hogyan jutunk tovább ezen a területen. A miniszter úr a tehetségről és a színvonalról képzeleg, de a támogató tettek hiányoznak, csak az elvonásokban tapasztaljuk meg ezt. Egyszerűen egy vicc jut az ember eszébe: amikor Pistike hazamegy az iskolából, és boldogan mondja, hogy, anya, képzeld, ötöst kaptam. Tényleg, nem csak képzeled? Hát ez a képzelőerő kell ahhoz, hogy hogyan lehet ezt az oktatást ilyen magas szintre hozni.

Aztán nem beszélek tovább még azokról a kérdésekről, mint a pedagógusképzés támogatásának a megvonása valamennyi területen, holott ezen a területen is továbblépni kellene, nem pedig elvonni, tisztelt Ház. Az alapfokú művészeti oktatás ellehetetlenítése pedig már nyilvánvaló, hosszú idő óta ez történik ebben az országban, amikor a tehetséges fiataloknak egyáltalán nincs lehetőségük, akinek nincs jómódú szülője, az igazán nem tud támogatásban részesülni, kiváltképp, ha az önkormányzatok sanyargatását tovább tesszük.

Az oktatásról ennyit, de az igazgatás, a sport és a kultúra területén is mintegy mínusz 21 százalékos megvonás van ebben a 672 millióban. A területi szakszolgálatoknál is egy 6 százalékos megvonás van. A kötött felhasználásúban pedig - a képviselő úr mondta, hogy közgazdász -, azt mondják, hogy a közoktatási közalapítvány tevékenysége teljesen megszűnt. A pedagógusok szakvizsga-támogatása megszűnt. A diáksporttal kapcsolatos tevékenység támogatása megszűnt. Mi ez, ha nem oktatásellenes politika, tisztelt képviselőtársaim?

Szeretném még azt is elmondani, hogy a megyei önkormányzatokat nagyban sújtja az, hogy a személyi jövedelemadó... - mintegy 370 milliót tesz ki Győr-Moson-Sopron megyében ennek a megvonása.

(13.30)

Azt is szeretném elmondani, hogy az illetékbevételek is nagymértékben fogják csökkenteni a megyei önkormányzat egyetlen bevételi forrását az állami visszaosztáshoz képest, amikor a változások eredményeképpen abban gondolkodunk, hogy az illetékbevételeknél az általános vagyonszerzési illeték 10 százalékról 4 százalékra csökken, a 4 millió forint értéket meghaladó lakóingatlanok illetéke 6 százalékról szintén 4 százalékról csökken. Ez azt jelenti, hogy a bevételek az illetékbevételek területén csökkenni fognak, és ez már azt jelenti, tisztelt Ház, hogy ha az előbb elmondott 670 millióhoz hozzátesszük ezt a 200-300 milliós illetékcsökkenést, akkor a megyei önkormányzatnak mintegy egymilliárdos hiánya jelenik meg a következő költségvetési évben. Márpedig az önkormányzatoknak törvény által megszabott módon hitelt azon túlmenően, mint amit a törvény megszab, nem lehet felvenni. Tehát egyszerűen nem tudunk már hová hátrálni ezekkel az intézkedésekkel.

(A teremből távozni készülő dr. Gál Zoltánnak:) Gál képviselő úr kimegy. Mielőtt kimegy, a közbiztonsággal foglalkozott, és a rendőrséggel kapcsolatos Fidesz-gondolatokra tett megjegyzéseket. Én szeretném elmondani, hogy a közbiztonság területén Sopronban 50 rendőrt bocsátanak el, közben beszélnek településőrségről. Nem kell elbocsátani a rendőröket, a településőrségek helyett meg kell tartani azokat a rendőröket, akik vannak, nem kell őket elbocsátani. Ön ugyan említette, hogy a nyugdíjasokat vissza kell venni, ez a cél, hogy vegyük vissza, vagy ne is küldjük el őket, tisztelt képviselő úr; mondom: 50 rendőrt. A településőrséggel kapcsolatban azok a polgármesterek, akik települési őrt fel is vettek már ez idáig, azok azt mondják, hogy év végéig a finanszírozás meg van oldva, azon túl pedig majd csoda történik, vagy nem tudja senki, hogy miként fog a településőrség finanszírozása megtörténni.

Az európai parlamenti képviselők között felszólalt Gurmai Zita képviselő asszony is, és akkor talált egy olyat mondani, hogy az önök áldásos tevékenységeképpen a forint stabilizációja révén mintegy 900 milliárd forint marad az emberek kasszájában; csak azt felejti el mondani, hogy mihez képest. Azok az emberek, akik felvették azokat a hiteleket, nem 260-270-nél vették fel a hiteleket, hanem amikor 230 vagy 240 forint volt az euró, tisztelt Ház.

Mondta azt is, hogy ebben a parlamentben egyedül van nő, illetve ketten még vannak, tehát "hárman vagyunk nők", és józan paraszti ésszel kellene gondolkodni a költségvetés megtervezésénél. Ezt ajánlottam volna én magam is, két cikluson keresztül józan paraszti ésszel kellett volna megtervezni a költségvetéseket, hogy addig nyújtózkodjanak, ameddig a takaró ér, és akkor nem jutottunk volna ilyen helyzetbe.

Képviselő asszony még arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen jó - és valóban jó -, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, mert az Európai Unió megsegített minket a nehézségekben. Az Európai Uniónak akkor leszünk igazán jó tagjai, ha egy erős Európai Uniónak egy erős Magyarország a tagja, nem pedig állandó segítségre szoruló európai uniós tagságot szeretnénk.

Említette a spanyol-belga triót, hogy első alkalommal lesz Magyarország az Európai Unió soros elnöke. Tisztelt Ház! Már megemlítettük a lisszaboni szerződés kapcsán is, hogy valóban fontos lenne, egy kitörési lehetőség Magyarország bemutatkozásának az idő alatt, amikor az Európai Unió soros elnökségét ellátja, hogy megfelelő költségvetési kondíciókkal tudja ezt megtenni. Többször tettünk rá javaslatot és költségvetési módosítást, sőt parlamenti határozatot is, hogy külön soron foglalkozzunk a soros európai uniós elnökségnek a finanszírozásával. Én Gurmai Zita után mondanám: itt a lehetőség, növeljük az európai uniós elnökségre szánt összegeket, hogy méltóképpen tudjuk az európai uniós forrásokat az elnökség lebonyolítására biztosítani.

Amit még szeretnék elmondani itt az európai uniós források kapcsán és a gazdasági lehetőség, a gazdaságélénkítési lehetőség kapcsán, amit meg kellett tapasztalnunk, hogy nem igazán működnek a kis- és középvállalkozókra szánt átcsoportosítások az európai uniós forrásokból, hogy ők megfelelő módon tudjanak ezen európai uniós forrásokból részesülni.

Külön meg kell említeni még azért a településeknek az uniós forrásokhoz való önrész-biztosítási lehetőségét. Az előbb már ecseteltem, hogy egy megyei önkormányzat hol van, egy Sopron megyei jogú város hol van a költségvetési lehetőségei között. A kistelepülések pedig végképp ott vannak, hogy nem tudják azokat a forrásokat biztosítani, amivel megfelelő európai uniós pályázatokon indulni tudjanak. Úgyhogy ezeket a kérdéseket jó, ha őszintén egymás szemébe nézve megmondjuk, hogy jelenleg a kistelepülések ugyanolyan eladósodás szintjén vannak, mint ahogy a többiek, ahogy az ország. Azt is látni kell, hogy ezek a települések már minden vagyonelemüket, amit lehetett, felhasználtak, nincs olyan vagyonelem, aminek eladásából ezeket a forrásokat biztosítani tudják.

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai nap érinteni akartam a fogyatékosságot, az elesett emberekkel való törődést, de miután némi megállapodásra jutottak, ami azért kétségeket is hagy, hogy milyen módon tudtak megállapodni a fogyatékkal élő emberekkel, mert egy bizonyos elmozdulás történt, de azért azt vegyék figyelembe, hogy az érdek-képviseleti szervezetek vezetői azt is elmondták, hogy ez a pályázatos módszer, amihez majd még hozzá lehet férni, az azért nem egészen járható út ma Magyarországon, mert a pályázati rendszerekben is sok-sok probléma merült fel. De ez is azt tükrözi, tisztelt ház, hogy önök szembementek az egész országgal akkor, amikor ezt a költségvetést beterjesztették.

Akik beterjesztették ezt a költségvetést, egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi a társadalom problémája, milyen mély szegénységben élnek ma Magyarországon emberek. Tehát ez a költségvetés így, ahogy van, elfogadhatatlan, ez a költségvetés a Kereszténydemokrata Néppárt részéről és szövetségeseinkkel együtt szerintünk nem támogatható, elfogadhatatlan.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  96  Következő    Ülésnap adatai