Készült: 2020.07.06.04:52:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

240. ülésnap (2009.11.09.), 199. felszólalás
Felszólaló Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:44


Felszólalások:  Előző  199  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Bár ahhoz képest, hogy milyen terjedelmű a módosítás, meglehetősen élénk vita bontakozott ki az általános vita során a frakciók képviselői között a szabálysértési, illetve a büntető törvénykönyvet módosító javaslat kapcsán. Végül csak jómagam és Balogh László képviselőtársam nyújtottunk be módosító indítványokat a törvényjavaslathoz. Ezek jó része jogtechnikai jellegű módosító javaslat, amelyek magukért beszélnek, tehát erről részletesen szót ejteni nem kívánok.

Egyetlenegy módosító, illetve pontosabban kapcsolódó módosító javaslat az, amiről pár szót szeretnék szólni, erről sem hosszan, hiszen ennek az indokoltságát, sőt magának a javaslatnak a lényegi, tartalmi elemeit is elemeztem, és szóltam róla az általános vita során. Nos, tehát ebben a javaslatban nem másról esik szó, mint hogy az érték-egybefoglalást, amely egyébként meglátásom és meglátásunk szerint egy helyes jogalkotói törekvés, nem a szabálysértési törvény, illetve az úgynevezett Btké. módosításával célszerű kezelni, illetve elérni, hanem sokkal inkább megfelel a büntetőjog-dogmatika szabályainak akkor, hogyha az úgynevezett felminősítő körülmények körében rendelkezik erről a jogalkotó, méghozzá a büntető törvénykönyvön belül.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyes büntető törvénykönyvi fejezetekhez - ez két fejezetet érint - egy-egy értelmező rendelkezés kapcsolódna, továbbá a következő bűncselekményeknél - úgymint a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés, a lopás, a sikkasztás, a csalás, a hűtlen kezelés, a rongálás, illetve az orgazdaság - felminősítő körülményként kerülne szabályozásra az úgynevezett érték-egybefoglalás. A cél tehát ugyanaz, mint ami az előterjesztői álláspontban, illetve az előterjesztő által beterjesztett törvényjavaslatban szerepel, csupán jogtechnikai, jogdogmatikai, illetve a jogdogmatika szabályát szem előtt tartó technikai jellegű módosításról van szó.

Tehát kérem a tisztelt Országgyűlést, ezeket a módosító javaslatokat elfogadni szíveskedjék. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  199  Következő    Ülésnap adatai