Készült: 2020.07.08.07:11:45 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Latorcai János
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 87
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2009.11.30.(248)  257 Részletes vita lefolytatása T/11025 A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról felszólalás 4:21
 271 Részletes vita lefolytatása T/11025 A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról kétperces felszólalás 0:33
2009.10.19.(233)   26 Házszabálytól való eltérés T/10933 A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről felszólalás 1:57
 231 Általános vita lefolytatása T/10933 A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről felszólalás 0:14
 279 Általános vita lefolytatása H/10900 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
J/9457 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
vezérszónoki felszólalás 10:56
 307 Általános vita lefolytatása H/10840 Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról felszólalás 10:03
2009.10.07.(228)  164 Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről felszólalás 8:12
2009.10.05.(226)   40 Interpelláció megtárgyalása I/10793 Magyar vasút, magyar gazdaság elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 3:12
  44 Interpelláció megtárgyalása I/10793 Magyar vasút, magyar gazdaság képviselő elutasította a választ 1:11
2009.09.15.(221)   68 Vita folytatása J/9585 A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról
H/10555 A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról
vezérszónoki felszólalás 21:12
  84 Általános vita megkezdése H/10377 A hitelkárosultak megsegítéséről szóló törvényjavaslat előkészítéséről kétperces felszólalás 2:11
 110 Általános vita megkezdése H/10377 A hitelkárosultak megsegítéséről szóló törvényjavaslat előkészítéséről kétperces felszólalás 2:11
 138 Általános vita lefolytatása H/10507 Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztő részletek valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Expozé 5:17
2009.04.20.(203)  228 Részletes vita lefolytatása H/8864 Az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről kétperces felszólalás 2:09
2009.02.16.(188)   28-30 Napirend előtti felszólalások "Magyarország helyzetéről" napirend előtti felszólalás 5:12
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 87