Készült: 2020.08.09.14:08:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

190. ülésnap (2001.03.05.), 88. felszólalás
Felszólaló Becsó Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Területfejlesztési bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:12


Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BECSÓ ZSOLT, a területfejlesztési bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A területfejlesztési bizottság az elmúlt év december 7-én megtárgyalta a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló H/3462. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Egy olyan határozati javaslat került most napirendre, amely jelentős mértékben segítheti mind a megyei, mind a regionális fejlesztési tanácsok munkáját. Jelen országgyűlési határozattervezet előzménye a 30/1997. (IV.18.) számú országgyűlési határozat, mely a különböző elkülönített állami pénzalapok, fejezeti célelőirányzatok összehangolt felhasználását írta elő.

Az 1997-es határozathoz képest most egy lépést teszünk a programozás, a programtervezés irányába. Helyes célként fogalmazódik meg, hogy a területfejlesztési támogatásoknál át kell térni a programfinanszírozásra, és a pénzügyi szabályozásnak ösztönözni kell a regionális és megyei koncepciók alapján kidolgozott és jóváhagyott fejlesztési programok megvalósítását.

A határozati javaslat első fejezete lényegében a tervezésről és a különböző ágazati eszközök összehangolásáról, koordinációjáról szól.

 

 

(18.40)

 

Itt jelenik meg a strukturális alapok fogadására való felkészülést szolgáló, három kelet-magyarországi régiót érintő Phare 2000 program, abból a megközelítésből, hogy szükséges a másik négy régió fejlesztési programjainak a támogatása is. Ehhez a költségvetési fedezet biztosított.

Élénk érdeklődéssel fogadta bizottságunk "A területfejlesztési célelőirányzatok decentralizálásának elvei" fejezetben megfogalmazott változtatási javaslatokat. A régiók megjelenése szükségessé tette, hogy a TFC, a területfejlesztési célelőirányzat bizonyos részét regionális szintre kell decentralizálni. Örömteli tény, hogy a decentralizáció aránya úgy növekszik 50 százalékról 65 százalékra, hogy a megyék támogatása nominálisan nem csökken - remélhetőleg.

Megújításra kerül a mutatórendszer. Az egyszerűsítés és átláthatóság irányába mutat, hogy a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek lehatárolására egy olyan komplex mutatószámrendszer kerül kialakításra, mely 28 helyett csak 18 mutatót tartalmaz, és ami a társadalmi-gazdasági, infrastrukturális és életmódmutatókat tartalmazza. A mutatók kiválasztásának alapvető szempontja az volt, hogy valamennyi kistérségre egyaránt rendelkezésre álljanak, és megfelelően jellemezzék a kistérségek átfogó helyzetét.

A kedvezményezett térségek besorolásánál további változtatási javaslattal találkoztunk. Jelenleg négy kedvezményezett térségtípust különböztet meg a hatályos országgyűlési határozat: a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottakat, a tartós munkanélküliséggel, az ipari szerkezetátalakítás által, valamint a vidékfejlesztés által érintett térségeket.

A jelenlegi javaslat csökkenti a kedvezményezett térségek számát, és három kedvezményezett térségtípust javasol az Országgyűlésnek elfogadásra.

Logikusnak tűnik, hogy nincs szükség a továbbiakban fenntartani a tartós munkanélküliséggel jellemezhető térségek körét, mivel ilyen jellegű térségtípus nincs az Unióban, miközben amúgy is nagy az átfedés. Ennek a kedvezményezett térségtípusnak a fenntartása vagy elhagyása lényegében nem érinti a kistérség kedvezményezetti körbe kerülését.

Mivel nem lehet cél a támogatási források szétaprózása, ezért a kedvezményezett térségek lakónépességének felső határát az ország népességének egyharmadában határozza meg a javaslat. Alapvetően a bizottság egyetértett azzal a megközelítéssel is, hogy a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásánál még erőteljesebben kell prioritást kapjon a munkahelyteremtés és a munkahelyek megőrzése, a gazdaságfejlesztést elősegítő programok támogatása.

A bizottsági ülésen két, a jövőt érintő felvetés is megfogalmazódott a határozati javaslattal kapcsolatban. Az egyik, hogy fontosnak tartanánk, ha készülne egy olyan határozati javaslat, amely az összes fejlesztési alap tekintetében összehangolná ezt a tevékenységet. A másik, hogy miképpen lehetne lebontani azokat a korlátokat, amelyek a kistérségek GDP-számításával kapcsolatban már jelentkeznek.

Összességében elmondható, hogy az előterjesztés megfelel a törvényben meghatározott elveknek. Költségvetési forrásai biztosítottak, és összhangban van az Unió elveivel, illetve más nemzetközi szabályokkal. Szeretném kiemelni azonban, hogy az országgyűlési határozat elfogadása feltétele az olyan kormányrendeletek kidolgozásának, amelyek a területfejlesztési közvetlen támogatások felhasználását lehetővé teszik.

A bizottság többsége a benyújtott határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai