Készült: 2020.08.13.19:48:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

165. ülésnap (2000.10.18.), 189. felszólalás
Felszólaló Becsó Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:20


Felszólalások:  Előző  189  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Óriási előrelépés, hogy a gazdaság szereplői, az önkormányzatok számára több évre szólóan kiszámítható gazdasági környezetet, gazdasági szabályozórendszert tudunk biztosítani a többéves költségvetési törvényjavaslaton keresztül.

A területfejlesztés szempontjából is kifejezetten előnyös ez, hiszen a területfejlesztés nem napi, még csak nem is éves ügy, mivel a területfejlesztési folyamatok jellegükben olyanok, hogy minimum középtávon változtathatóak meg.

Az európai uniós csatlakozásra készülve is jelentőséggel bír a kétéves költségvetési tervezés, hiszen ez tapasztalatokat adhat számunkra, mert az Európai Unión belül a hosszú távú gondolkodás, tervezés és megvalósítás az elsődleges szempont. A költségvetési politika kedvezményezett területei, fő prioritásai között örömmel fedezhetjük fel a területfejlesztéshez kapcsolhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztést és a Széchenyi-terv kiemelt támogatását.

A nemzet jövője szempontjából természetesen kiemelt prioritásként kell kezelni - és ezt a Fidesz-Magyar Polgári Párt által vezetett kormány meg is teszi - a következőket: a családtámogatási rendszer bővítését, az emberi erőforrás fejlesztését, az életszínvonal emelését és az EU-integrációval kapcsolatos feladatok megoldását is.

A közlekedésfejlesztés elengedhetetlen feltétele a vidék, valamint a turizmus fejlődésének, amit a Széchenyi-terv is kiemelten támogat. Az észak-magyarországi régión belül lényeges, hogy folynak az M3-as út építési munkálatai, ami nemcsak a kormány kitűzött céljaival egyezik meg, hanem fontos a régiókban élők számára is.

Kiemelkedő jelentőséggel bír a nógrádi polgárok számára, hogy az elmúlt húsz év legjelentősebb útfejlesztési beruházása elindulhatott Salgótarjánban. A két körforgalmi csomópont megépítése és a 21-es fő közlekedési útvonalnak a városból az ipari parkig vezető 2,6 kilométeres szakasza négy nyomsávossá alakítása már érzékelhetően fogja javítani a térség és a salgótarjáni ipari park elérését. Mind az autópálya, mind a 21-es fő közlekedési út építése és korszerűsítése közvetlenül érint több százezer embert, de köztudott az a hatás is, hogy a befektetők számára az időmegtakarítás növeli a beruházási kedvet, és ezáltal az adott térségben kimutathatóan csökkenni fog a munkanélküliségi ráta.

Mérföldkőnek tartom azt, hogy ezen fejlesztéseknek a hazai kis- és középvállalkozások lettek a kedvezményezettjei. Fontos, hogy az Európai Unió átlagát meghaladó növekedésben a hazai kis- és középvállalkozások egyre nagyobb részt tudjanak vállalni. Mindehhez a polgári kormány azzal is hozzájárul, hogy a kis- és középvállalkozások terheit évről évre csökkenti, így a munkahelyek teremtéséhez, illetve a versenyképesség javításához is segítséget nyújt.

 

(17.30)

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A közös gondolkodással létrehozott Széchenyi-terv más területe is érinti vagy közvetve érintheti Nógrád megyét. A kutatás-fejlesztési és innovációs programelemeken belül a nagy múltú miskolci egyetemmel történő kooperáció, a megyénk fejlődését is elősegítő együttműködés biztosíthat jelentős fejlesztési lehetőségeket. A lakásépítési program első eredményeit hamarosan többen is megtapasztalhatják Salgótarjánban, s csak bízni lehet abban, hogy a megye más önkormányzatai is élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. A turizmusfejlesztési program egyes alprogramelemei - mint például a turisztikai információs rendszerek, az egyéb minőségi turisztikai termékek fejlesztése - megyénk egészét érinthetik, és hozzájárulhatnak a turisztikai piacon betöltött pozíciónk javításához, a vendégforgalom növeléséhez.

Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy a Széchenyi-terv - amely egy korszakalkotó program - tulajdonképpen egy társfinanszírozói ajánlkozás, amely csak akkor fejtheti ki kedvező hatását, ha mind a régiók és megyék, mind a gazdaság szereplői és mind az önkormányzatok tudják azt, hogy ehhez milyen módon lehet csatlakozni, milyen módon lehet olyan programokat benyújtani, amelyekben a társfinanszírozói szerepre az állam vállalkozik. Kiemelt jelentőséggel bír a területi aránytalanságok mérséklése, az elmaradott régiók, megyék, kistérségek felzárkóztatási esélyének javítása.

Nógrád megye valamennyi polgára nevében örömmel üdvözlöm, hogy a törvény 61. §-ában a leghátrányosabb helyzetű megyék kiemelt támogatása konkrét támogatási célok és összegek megjelölésével szerepel. A javaslat alapján 2001-ben plusz 10 százalékkal, 2002-ben további 10 százalékkal nagyobb összeggel gazdálkodhatnak az érintett megyei területfejlesztési tanácsok, mint az idén. A hazai területfejlesztés történetében először nyílik lehetőség arra, hogy - bízva a parlament általi elfogadásban - már most elindulhat a tervezés a konkrét támogatási módszerekről. Vélhetően a megye gazdálkodói és önkormányzatai az előző évekhez képest hamarabb megismerhetik a pályázati lehetőségeket, és eszerint kalkulálnak jövőre a tervezett fejlesztéseik megvalósításakor.

Évek óta visszatérő kérdés, hogy szükség van-e a hátrányos helyzetű megyék kiemelt támogatására, a rendelkezésre bocsátott források hatékonyan kerülnek-e felhasználásra, a megyéken belüli kistérségi különbségeket tudják-e a megyei területfejlesztési tanácsok mérsékelni. A válaszom egyértelműen igen. Nógrád megye gazdasági szereplői rendkívül intenzíven vettek részt az elmúlt években és ez évben is a meghirdetett programokban. Csak ebben az évben 441 pályázó nyújtott be támogatási igényt, a jogszerűen kért támogatás lényegesen meghaladja a rendelkezésre álló kereteket.

A kormány nem olyan régen tárgyalta a kiemelt megyék felzárkóztatási konstrukciójának 1997-99. évi tapasztalatait, és egyértelműen bebizonyosodott, ha több, főleg központi pályázati rendszerrel működő minisztérium esetében ez a kiemelt konstrukció nem lett volna, akkor nagyon gyengén, valószínűleg népességarány alatt részesedett volna a forrásokból. Örömmel jelentem be, hogy az előző években elindult folyamatok már éreztetik hatásukat, amelyek statisztikai adatokkal is kimutathatók, illetve a folyamatban lévő beruházásokból következnek.

A céljaink között megfogalmazott felzárkózás az átlagosnál nagyobb növekedést igényel. Mindez erőteljes támogatást kíván, mivel a beruházásokhoz szükséges önerő Nógrád megyében korlátozottan áll rendelkezésre. A regionális és vidékfejlesztési programok azonban önmagukban nem elégségesek a hátrányos helyzet megszüntetéséhez, ezért a megkülönböztetett támogatás szükséges a megye egészére, de azon belül differenciáltan az egyes kistérségekre.

Tisztelt Ház! Külön és röviden kell szólnom az önkormányzati szabályozásról, mert az önkormányzati szabályozás a területfejlesztés egyik meghatározó eleme. Összességében azt lehet mondani, hogy az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai jelentősen bővülnek. Kiemelném, hogy tíz év óta ez a legnagyobb reálérték-növekedés, miközben itt a fő prioritás a több százezer munkavállaló bérhelyzetének javítása. Megjegyzem, hogy majd' tízéves huzavona után hozzájuthatnak az önkormányzatok a gázközművagyon ellentételezéseként részükre juttatott 61 milliárd forinthoz is. Nógrád megye hat településére a törvény elfogadását követően több mint 1,2 milliárd forint érkezik, és ez biztosít többletlehetőséget az érintett önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához.

A fejlesztési oldalon differenciált az elmozdulás, a korábbi területi kiegyenlítő támogatásaink, céljellegű decentralizált támogatásaink közel szinten maradnak, a címzett és céltámogatásokban viszont 10 milliárd forint körüli a növekedés, amiatt is, hogy azt a hatalmas determinációt le lehessen dolgozni. Ezzel együtt a címzett és céltámogatási törvény néhány ponton módosul, ezt a költségvetési törvény javaslata tartalmazza. Ugyancsak megmarad az önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségeket mérséklő rendszer, amely az adóerő-képességet is figyelembe veszi.

Tisztelt Ház! A 2001-re és 2002-re készített költségvetés a lehetőségek bővülésének költségvetése. Elérkezett az az idő, amikor az ország, Nógrád megye és polgárai együtt gyarapodhatnak.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 
Felszólalások:  Előző  189  Következő    Ülésnap adatai