Készült: 2020.07.12.06:10:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

110. ülésnap (2011.09.13.), 114. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:15


Felszólalások:  Előző  114  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mind saját ügyeink intézése során, mind a hozzánk forduló állampolgárok kéréseiből, sokszor inkább panaszaiból megtapasztalhattuk, hogy sem a hivatalok, sem a jogszabályok útvesztőiben még mindig nem egyszerű eligazodni. A nemzeti ügyek kormánya éppen ezért hirdette meg programjában, hogy a bonyolult és sokszor kiszámíthatatlan állami szabályozás visszaszorítása érdekében határozott lépéseket tesz a bürokrácia és az adminisztráció csökkentése érdekében, amely nemcsak a jogbiztonságot növeli, de az állampolgárok és a vállalkozások ügyintézését megkönnyítheti, ügyintézési határidejét is megrövidítheti.

A jogalkotás szakmai színvonalának növelése és az egyes jogszabályok gyakorlati hasznosulásának javítása érdekében fogadta el az Országgyűlés az új jogalkotási törvényt és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényt, amelyek együtt, 2011. január 1-jén léptek hatályba. Ezek a törvények az új jogszabályok előkészítésének folyamatában előírt előzetes hatásvizsgálat mellett kötelezővé teszik a jogszabályok hatásainak utólagos elemzését is, így a szabályozásért felelős miniszter folyamatosan figyelemmel kísérheti, sőt figyelemmel kell hogy kísérje a feladatkörébe tartozó jogszabályok hatályosulását, a jogszabályok által elérni kívánt eredeti céloknak a megvalósulását.

Az utólagos elemzés keretében a miniszterek feladata az is, hogy gondoskodjanak az elavult, a szükségtelenné vált vagy tartalmilag kiüresedett, illetve egyébként alkalmazhatatlan jogszabályok hatályon kívül helyezéséről. A közigazgatás megújítását célzó Magyary-program részeként éppen ezért megkezdődött a 2011. január 1-jét megelőző időszakban kihirdetett jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálata. A program keretében különös hangsúlyt kap azoknak a szabályoknak a jogrendből való kiemelése, amelyek a kormány programjával nem összeegyeztethető feladatokat állapítanak meg. A dereguláció folyamata ugyanakkor nem értelmezhető csak a törvények vagy miniszteri rendeletek felülvizsgálataként, annak a tágabb értelemben vett jogalkotás teljes spektrumára ki kell terjednie. Éppen ezért kéri fel a kormány az Országgyűlést saját határozatainak áttekintésére is. Az országgyűlési határozati javaslat az Országgyűlés korábbi, még hatályban levő döntései áttekintésének eredményeként közel 900 határozat hatályon kívül helyezésére, illetőleg visszavonására tesz javaslatot, amelyek között nem egy még a '60-as vagy '70-es években született, és jobbára akkori személyügyi döntéseket tartalmaz.

A hatályon kívül helyezés, illetve visszavonás az Országgyűlés ez irányú döntése esetén azokat a 2010. május 14., vagyis a jelenlegi Országgyűlés megalakulása előtt hozott és gondos mérlegelés eredményeként kiválasztott határozatokat érintené, amelyek az előzetes elemzés alapján már betöltötték a rendeltetésüket, így időközben feleslegessé, sokszor meghaladottá váltak. Különösen igaz ez az 1990. május 2. előtt hozott, még hatályban levő összesen 171 darab döntésre, ezek összességét hatályon kívül helyezni, illetve visszavonni javasolja a határozati javaslat. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az Országgyűlés döntésének hatályon kívül helyezése nem érinti a hatályon kívül helyezést megelőzően keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogokat vagy kötelezettségeket.

A deregulációs program azonban nem áll meg az országgyűlési határozati javaslatok hatályon kívül helyezésénél, ez annak csak egy első üteme. Második lépésként a kormány- és minisztertanácsi határozatok kerülnek sorra, amelynek keretében a felülvizsgálatra váró határozatok száma mintegy háromezer. A határozatok deregulációs szempontú felülvizsgálatát követően lehet elvégezni a jogszabályok, azaz a törvények és törvényerejű rendeletek, kormány- és minisztertanácsi rendeletek felülvizsgálatát is. Erre részben az alaptörvénnyel kapcsolatos jogalkotási munkák keretében, részben azt követően fog a kormány sort keríteni. Ezeknek célja kettős: egyrészről maguknak a jogszabályoknak a hatályon kívül helyezése - legyen az kormányhatározat, kormányrendelet, miniszteri rendelet -, másrészről a tartalmi dereguláció, annak a szintnek a megtalálása, amelyen az adott kérdést rendezni kell. Tehát ha valamit nem kell törvényi szinten, hanem kormányrendeleti szinten lehet rögzíteni, akkor azt tegyük meg úgy.

Engedjék meg, hogy az előterjesztésből pár, most hatályon kívül helyezni javasolt országgyűlési határozatra hívjam föl az önök figyelmét. Ilyen például a 13/1980-85. országgyűlési határozat, amely felhatalmazást ad a Varsói Szerződés hatálya meghosszabbításáról szóló okmány aláírására, vagy a II. Havannai Kiadvány, amely a független Kuba melletti szolidaritásáról biztosítja az ott élőket, vagy amely "A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának a világ dolgozóihoz, politikusaihoz és közéleti személyiségeihez, a tudomány és kultúra képviselőihez, valamennyi ország parlamentjéhez intézett felhívásával kapcsolatban" címet viseli.

(15.50)

De szintén itt szerepel a 4/1971-75-ös országgyűlési határozat, amely a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megválasztásáról rendelkezik. Tehát van olyan, amelyik tartalma miatt nyilván már politikailag jelenti meghaladott időknek a jeleit. Más pedig teljesen fölöslegesen van a jogrendszerünkben, ilyen például a 28/1990-es országgyűlési határozat, amely a Honvédelmi Minisztérium vezető tisztségviselői és tábornoki kara szolgálati lakásainak felújításával kapcsolatos kérdéseket rendezi. Úgy gondolom, hogy ez akkori jogszabály már nem igazán kell hogy itt a magyar jog részévé váljon, ezzel is 700 jogszabállyal tudjuk egyszerűsíteni a magyar corpus jurist.

Kérem, hogy a kormány deregulációs programjával elérni kívánt célokat és a program első lépéseként a jelen határozati javaslatot az elhangzott érvek alapján támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  114  Következő    Ülésnap adatai