Készült: 2020.07.05.12:56:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

72. ülésnap (2011.03.07.), 290. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 8:21


Felszólalások:  Előző  290  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A jó közszolgálat a jó állam stabil tartópillére. Ehhez nemzedékeket átfogó felelősséget vállalva erkölcsileg és szakmailag hiteles közszolgálat kell. A közszolgálat jövője a képzés, az utánpótlás-nevelés minőségén is múlik.

A törvényjavaslat célja, hogy a közszolgálati életpályák megújításának programjában létrehozza a nemzeti közszolgálati egyetemet, amely 2012. január 1-jével kezdi meg működését. Az egyetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem karaként működő egykori Államigazgatási Főiskola, ma Közigazgatás-tudományi Kar egyesülésével jön létre. A három jogelőd általános jogutódja a nemzeti közszolgálati egyetem lesz. Az egyesülés időpontja a korábbi felsőoktatási integrációk mintájára a költségvetési évfordulóhoz igazodik.

A törvényjavaslat és a kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány előkészítése tárcaközi munkacsoportban a három intézmény vezetőinek és hallgatói érdekképviseleteinek bevonásával készült. Az egyetem a közszolgálat három nagy területének, a polgári közigazgatásnak, a rendvédelemnek és a honvédelemnek utánpótlásképző bázisintézménye lesz. Az igazgatási és védelmi területek összehangolt működése nélkülözhetetlen a közrend fenntartásában, a katasztrófavédelemben, a közigazgatás, a rendészet és a védelmi szakterületek hatékony működtetésében.

Az állam igazgatásának tágabb összefüggéseit is értő tisztviselők, tisztek képzésére és a három közszolgálati hivatásrend életpályái közötti mobilitást segítő átképzési és továbbképzési programokra van szükség. E célból a törvény az összehangolt közszolgálati humánpolitika alapját jelentő tervezett utánpótlásképzés és továbbképzés egységes intézményi alapjait teremti meg. A tisztán közszolgálati profillal működő három állami intézmény - a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara - ma egymástól elszigetelten működik az igazgatási és védelmi képzés területén. A három intézmény egy egyetemi keretben integráltabb képzési szerkezetet fog működtetni az alapképzések, mesterképzések, doktori képzések, szakirányú továbbképzések és az átképzések területén.

A közszolgálati képzési és kutatási erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás lehetőségét az integráció fogja megteremteni. A három intézmény egységesítésével csökken az intézmények száma. A kormány elkötelezett, hogy a 2012. és 2013. évi intézményi költségvetésben már érvényesíteni kell az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodásból következő költségvetési megtakarításokat, bár nem ez az előterjesztés elsődleges célja.

Az egyetem átképzési programokkal fogja biztosítani, hogy a fegyveres szolgálat után a tisztek a közigazgatásban folytathassák közszolgálati életpályájukat. Az új egyetem az állami közszolgálat tisztségviselői utánpótlásának biztosítására diplomáciai képzéseket is működtetni fog. Új államtudományi doktori programokkal és kutatásokkal az állam újraszervezésének és a közigazgatás fejlesztésének magas szintű képzési és kutatási hátterét kell megteremteni.

A közszolgálati személyzetpolitika igényeinek egyeztetett közvetítése érdekében a nemzeti közszolgálati egyetem fenntartói jogait a közigazgatásért felelős miniszter, a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter fenntartói megállapodásán alapuló közös fenntartói testület fogja gyakorolni.

Az egyetem székhelye ugyan Budapest lesz, azonban miniszteri biztos vezetésével megkezdődött a közös egyetemi stratégia kidolgozása, amelynek során a vidékre kihelyezett képzés és gyakorlat lehetőségeit is vizsgálják.

A törvényjavaslat a jogutódlással és a jogelődök átalakulásával kapcsolatos szabályokat is rögzíti. A jogelődök alkalmazottainak foglalkoztatására irányuló jogviszony és hallgatóinak jogviszonya a nemzeti közszolgálati egyetemen folytatódik. A három jogelőd az egyetem egy-egy karaként működik tovább. A képzés folytatásának feltételeit a 2011-2012-es tanévre felvett hallgatók tanulmányainak befejezéséig eredeti szakjukon kell biztosítani. Az RTF rektora, a Közigazgatási Kar dékánja, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt vezetője a nemzeti közszolgálati egyetemen a jogelődnek megfelelő kar dékánjaként, helyettesei pedig dékánhelyettesként folytatják vezetői megbízásukat. A jogelődnél indult megbízások 2012. január 1-je után a nemzeti közszolgálati egyetem karán a megbízás lejártáig folyamatosak, azok a vezetői megbízások azonban, amelyek 2012. december 31. után járnak le, 2013. január 1-jei hatállyal megszűnnek. Az új vezetői megbízásokról az újraválasztott egyetemi testületek döntenek majd.

A jogelődökből létrejövő új intézmény a felsőoktatási törvény által meghatározott állami felsőoktatási intézményként fog működni a külön törvényben meghatározott polgári közigazgatási, katonai, rendvédelmi és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezések szerint. Az átalakulást előkészítő testületek és intézkedések közül kiemelendő, hogy a jogelődök közös előkészítő testületet hoznak létre, amelynek feladata a gazdálkodási előkészítő bizottság létrehozása, valamint az egyetem ideiglenes szenátusa megválasztásának előkészítése és lebonyolítása. A törvény szabályozza, hogy az ideiglenes szenátust 2011. július 31-éig kell megválasztani, intézkedései és döntései alapján kezdheti meg az egyetem 2012. január 1-jétől a szabályos működést. Az ideiglenes szenátus 2011. augusztus 31-éig benyújtja a fenntartónak az egyetem 2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot.

(22.10)

Az új felsőoktatási törvénnyel párhuzamosan kerül kidolgozásra a nemzeti közszolgálati egyetemmel kapcsolatos fenntartói jogokra, a finanszírozásra, az egyetem irányítására, szervezetére és működésére, valamint az oktatók és a hallgatók jogállására vonatkozó speciális szabályokat tartalmazó törvény 2011 májusáig.

Tisztelt Ház! Az intézményi átalakulás fontos célkitűzése, hogy a nemzeti közszolgálati egyetem stabil fenntartói támogatással, hosszú távon prognosztizálható megrendelői igényekkel a közigazgatás, a rendvédelem, a nemzetbiztonság, valamint a honvédelem érdekében eredményesen betöltse rendeltetését, megfeleljen hivatásának és a vele szemben támasztott felsőoktatási, tudományos és szakmai követelményeknek.

Közép- és hosszú távon a képzési szerkezet összehangolásával, valamint a közszolgálati karrierpályákkal való harmonizálásával növelni fogja az utánpótlásképzés hatékonyságát, ezért várhatóan csökkenni fog a képzés utáni pályaelhagyás. Az átképzési rendszerek összehangolásával meghosszabbodik a fegyveres testületek tagjainak a közszolgálatban való alkalmazhatósága, ezáltal a társadalmi ellátórendszerek, így a nyugdíj- és társadalombiztosítás igénybevétele is csökkenni fog. A nemzeti közszolgálati egyetem a közszolgálati felsőoktatás három tradicionális intézményének erősségeit egységesíti, vonzó bemenetet kínálva a fiatalok számára a közszolgálati, közigazgatási életpályára.

A törvényjavaslattal az Országgyűlés olyan egyetemet alapít, amely az eljövendő generációk számára a haza szolgálatának, védelmének, szeretetének és a közjó iránti elkötelezettségnek emblematikus intézménye, a közszolgálat akadémiája lesz. Kérem, hogy ennek érdekében a tisztelt Országgyűlés a törvényjavaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  290  Következő    Ülésnap adatai