Készült: 2020.08.12.00:15:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

91. ülésnap, 220. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka mentelmi jog fenntartva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:41

Felszólalások:  <<  220  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, bizottsági elnök úr. Megkérdezem Meggyes Tamás képviselő urat, kíván-e szólni. (Meggyes Tamás jelzésére:) Jelzi, hogy nem.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Meggyes Tamás országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 49 igen szavazattal, 244 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett Meggyes Tamás mentelmi jogát nem függeszti fel.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésre a mai napon nem kerül sor.

Határozathozatalunk végére értünk, munkánk folytatása előtt két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik az ülésteremből.)

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, tegyék lehetővé, hogy munkánkat folytatni tudjuk. (Zaj, beszélgetés. - Az elnök csenget.)

(18.50)

Tisztelt Képviselőtársaim! Miniszteri expozé következik. Kérem, hagyják el azok az üléstermet, akik nem kívánnak részt venni a napirend tárgyalásán.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a világörökségről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. Az előterjesztést T/3087. sorszámon, a bizottsági ajánlást T/3087/2. sorszámon megismerhették.

Megadom a szót Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának. Kérem képviselőtársaimat, aki nem vesz részt a vitában, az hagyja el az üléstermet. (Zaj. - Csenget.) Miniszter úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  220  >>    Ülésnap adatai