Készült: 2020.07.11.23:13:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

156. ülésnap, 226. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:30

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A szavazási eredmény megállapításáig a törvényjavaslat zárószavazására nem kerülhet sor, így most a napirend szerinti következő előterjesztés tárgyalásával folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket.

Tisztelt Országgyűlés! A jegyzők befejezték munkájukat, és összeszámolták az országgyűlési képviselők választásáról szóló előterjesztés T/5006/27. számú ajánlásának 19. pontja név szerinti szavazása során leadott szavazatokat. Bejelentem, hogy a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 291 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az Országgyűlés nem fogadta el. (Több képviselő állva beszélget.)

Most soron következik a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Kérem, foglalják el helyüket! Az előterjesztést T/4997. számon, az egységes javaslatot pedig T/4997/109. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság ajánlása T/4997/112. számon valamennyiük számára elérhető.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre tekintettel kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-32. pontjaira. Megkérdezem, hogy ki kíván felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom.

Ennek megfelelően Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter úrnak nincs szüksége arra, hogy válaszoljon a vitában elhangzottakra.

Most a módosító javaslatokról határozunk, amennyiben a képviselőtársaim elfogadják a felszólításomat, és leülnek. Ennek során különleges eljárást követünk. Az ajánlás 30. pontjában szereplő indítvány az egységes javaslat 158. §-ában meghatározza a törvény sarkalatos rendelkezéseinek körét. Először erről a javaslatról határozunk az egyszerű többség szabályai szerint. Ezt követően pedig ennek alapján döntünk a minősített többséget, majd az egyszerű többséget igénylő módosító javaslatokról. A zárószavazás során pedig szintén ezt figyelembe véve határoz az Országgyűlés a különböző, többséget igénylő rendelkezésekről.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 30. pontjában a sarkalatos rendelkezésekre utaló 158. § rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a 158. §-t 288 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(19.30)

Az elfogadott módosító javaslatra figyelemmel most az ajánlás 1-29. pontjairól, valamint a 30. pont minősített többséget igénylő rendelkezéseiről döntünk. Ez utóbbiak az egységes javaslat 156. és 157. §-ait, a 159-183. §-ait, valamint a 193. §-át tartalmazzák. Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő módosító javaslatot 251 igen szavazattal, 47 nem ellenében és 51 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő javaslatokról döntünk a 30. pont vonatkozó része szerint, továbbá a 31. és 32. pontok alapján. Kérdezem, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 300 igen szavazattal, 48 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 1-157. §-ainak, a 159-183. §-ainak, valamint a 193. §-ának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges, erre tekintettel két részletben kerül sor a határozathozatalra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4997. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 294 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4997. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 291 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Egy kis türelmüket kérem. (Rövid szünet.) Köszönöm szépen a türelmüket.

Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 294 igen szavazattal, 57 nem ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4864. számon, az egységes javaslatot pedig T/4864/718. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság ajánlása T/4864/726. számon valamennyiük számára a hálózaton elérhető.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre tekintettel kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez látható többség.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-72. pontjaira. Megkérdezem, ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) Elsőnek Varga Zoltán képviselő úrnak adok szót, az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai