Készült: 2020.08.15.07:36:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

102. ülésnap, 219. felszólalás
Felszólaló Dr. Völner Pál (Fidesz)
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Beosztás Igazságügyi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:12

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr, és a türelmet. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az Alaptörvénnyel és a nemzetközi egyezményekkel összhangban a magyar büntetőjog célja a társadalom védelme. Már az ítélet meghozatala előtt alkalmazható kényszerintézkedések két alapelve a szükségesség és az arányosság. Ez azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak az elkövető veszélyességéhez és az elkövetett cselekmény súlyához igazodó, egyúttal a sértettek védelmét is garantáló kényszerintézkedések. Ezek közül a letartóztatás a legsúlyosabb fokban korlátozza a személyi szabadságot. Éppen ezért a letartóztatás akkor rendelhető el, ha a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél távoltartással, illetve bűnügyi felügyelettel nem biztosítható.

Távoltartás esetén a terhelt meghatározott személlyel nem léphet kapcsolatba, illetve meghatározott helyektől távol kell tartsa magát. Bűnügyi felügyelet esetén a terhelt meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt engedély nélkül nem hagyhat el, illetve meghatározott jellegű nyilvános helyeket, nyilvános rendezvényeket vagy közterületeket nem látogathat.

Mind a távoltartás, mind a bűnügyi felügyelet biztosítható a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel, illetve óvadékkal, és mindkét kényszerintézkedés folyamatosan meghosszabbítható. Ha a terhelt a távoltartás vagy a bűnügyi felügyelet magatartási szabályait megszegi, ideértve a technikai eszköz működtetésével kapcsolatos közreműködési kötelezettség elmulasztását is, letartóztatása is elrendelhető.

Hangsúlyoznám, hogy az új Btk. alapjaiban szabályozta újra a szexuális bűncselekményeket, jelentősen szigorította azokat. Kifejezetten a gyerekek sérelmére elkövetett cselekmények esetén van lehetőség szigorú fellépésre, továbbá az elévülésbe nem számít bele az az időtartam, amíg a sértett a 18. életévét nem tölti be. Az elkövetőt végleges hatállyal el kell tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amely során 18 éven aluliak nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi, befolyásolási viszonyban áll.

Látható, hogy szigorú a szabályozás. A bíróságokon múlik annak alkalmazása. Abba pedig sem a jogalkotónak, sem a kormányzatnak nincs beleszólása, hogy egyedi ügyekben hogyan járnak el a bíróságok, a hatalmi ágak elválasztása miatt. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai