Készült: 2020.07.10.17:46:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

262. ülésnap, 207. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 15:51

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 29. pontjában lévő javaslat elfogadását.

Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e ezeket.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 291 igen szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 1. pontjában Pap János módosító javaslatáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 182 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 4. pontját teszem fel szavazásra, amely szintén Pap János javaslata.

A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 183 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 11., 14., 17. és 20. pontjaiban Pap János módosító javaslatairól szavazunk. Ennek alternatíváját tartalmazza a kiegészítő ajánlás 1., 2. és 7. pontjában Latorcai János javaslata.

A 20. pontra további alternatívát tartalmaz Parragh Dénes indítványa.

Először a 11. ponttal kezdődő javaslatsorról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 124 igen szavazattal, 180 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasította.

Most a kiegészítő ajánlás 1., 2. és 7. pontjairól szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 114 igen szavazattal, 185 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasította.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjáról szavazunk, amely Parragh Dénes javaslata. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 187 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 13. pontjában Pap János módosító javaslatáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 182 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 16. pontjában Molnár László módosító javaslatáról szavazunk. A gazdasági bizottság támogatja, a környezetvédelmi bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, 293 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította. (Az eredményjelző táblán 15 igen, 293 nem, 1 tartózkodó szavazat jelenik meg.)

 

(19.10)

 

Az ajánlás 19. pontjában Pap János módosító javaslatáról szavazunk. Alternatív tartalmú módosítást tartalmaz Parragh Dénes javaslata a kiegészítő ajánlás 5. pontjában.

Először az ajánlás 19. pontjáról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most a kiegészítő ajánlás 5. pontjáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 25. pontjában Molnár László módosító javaslata szerepel. A gazdasági bizottság támogatja, a környezetvédelmi bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 28. pontjában Parragh Dénes módosító javaslatáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 186 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 30. pontjában Parragh Dénes módosító javaslata szerepel. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 123 igen szavazattal, 186 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 31. pontjában Molnár László módosító javaslata szerepel. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a gazdasági nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 182 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Most a kiegészítő ajánlás 22. pontjáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen szavazattal, 184 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 35. pontjában Parragh Dénes módosító javaslatáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 186 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most az ajánlás 36. pontjáról döntünk Pap János javaslata alapján. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a gazdasági bizottság nem.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 37. pontjában Parragh Dénes módosító javaslata szerepel. A mezőgazdasági bizottság támogatja, a többi nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna szavaznunk, de az Országgyűlés nem döntött róla. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem jelzi szándékát.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/17535. számon, az egységes javaslatot pedig T/17535/35. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában összevontan tárgyaljuk meg a benyújtott javaslatokat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/17535/38. számú ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Mivel senki nem jelzi felszólalási szándékát, a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Pásztohy András államtitkár urat, kíván-e szólni. (Pásztohy András jelzi, hogy nem kíván szólni.) Köszönöm szépen.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosító javaslatokat az ajánlás 1., 2. és 3. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 189 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 120 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a T/17535. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 182 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 124 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem az Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 183 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Soron következik a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Farkas Imre, Jauernik István és Godó Lajos képviselők önálló indítványát T/16418. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/16418/8. és 11. számokon kapták kézhez.

Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatal következik.

Az előterjesztők az alapajánlás 2. pontjában szereplő módosító javaslatot támogatják. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 187 igen szavazattal, 118 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Most a további módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1., a kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjai a törvényjavaslat 1. §-ában a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosítását kezdeményezi.

Először az ajánlás 1. pontjáról szavazunk Kékkői Zoltán javaslata alapján. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 192 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Most Latorcai János módosító javaslatáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 123 igen szavazattal, 194 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította a javaslatot.

Kékkői Zoltán javaslata következik, a kiegészítő ajánlás 2. pontja alapján. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 120 igen szavazattal, 180 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasította.

Most Kékkői Zoltán javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán a következő szavazási eredmény látható: 42 igen, 140 nem, 1 tartózkodás. - Zaj. - Közbeszólások a kormánypártok padsoraiból: Nem volt határozatképes a Ház!) Bocsánat, Kékkői Zoltán 2. pontjáról már szavaztunk.

Ezzel a határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor. (Nagy zaj.) Végeredményében ugyanaz, ismétlés volt.

Soron következik a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/17290. számon, az egységes javaslatot pedig T/17290/53. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

(19.20)

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott indítványokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/17290/56. számú ajánlás 1-16. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Senki nem jelzi felszólalási szándékát.

Kérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, kíván-e szólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a módosító javaslatokról döntünk.

Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a módosító javaslatokat az ajánlás 1-16. pontjai szerint. Ezeket az alkotmányügyi és a költségvetési bizottság egyaránt támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 126 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/17290. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/17547. számon, az egységes javaslatot T/17547/129. számon kapták kézhez a képviselők.

Az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott indítványokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

A látható többség a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/17547/131. számú ajánlás 1-48. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Megadom a szót Font Sándor képviselő úrnak, a Fideszből.

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai