Készült: 2019.12.07.02:32:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

266. ülésnap (2017.12.12.), 42-44. felszólalás
Felszólaló Balla György (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:25


Felszólalások:  Előző  42 - 44  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha jól látom, akkor az MSZP mindkét képviselője kivonul a teremből éppen. (Hiszékeny Dezső távozik az ülésteremből, dr. Molnár Zsolt visszaül képviselői üléshelyére.) Sokáig úgy tűnt, hogy hozzá sem fog­nak szólni, hiszen az MSZP vezérszónoka bár má­so­dik­ként következett volna, de valószínűleg korán kellett fölkelni, és éppen ezért csak most sikerült be­érnie a terembe. Nem sűrűn van, azt gondolom, erre példa, és különösen nem egy ilyen típusú ügynél.

Nem gondoltam volna, hogy bármikor is ezt mon­dom, de most úgy érzem, lehet, hogy jobb lett vol­na, ha az MSZP vezérszónoka be sem jön, a saját szempontjukból. A saját szempontjukból, mert az a ski­zofrén állapot, amiben vannak, az tényleg egészen elképesztő. Most azt mondja, hogy nem fognak tá­mo­gatni egy ilyen javaslatot, egy olyan javaslatot, ami egy felső korlát nélküli betelepítést tesz köte­le­ző­vé, sem az Európai Unióban, sem Magyar­or­szá­gon. (Dr. Molnár Zsolt: Igen.) Ehhez képest az ő európai parlamenti képviselőjük meg megsza­vaz­ta ‑ már múlt időben: megszavazta ‑ ezt a nyilván­való javaslatot. (Dr. Molnár Zsolt: Nem igaz.)

Azt mondja, nincsen ilyen terv ‑ miközben az Európai Unió határozatot hozott róla, többségi döntéssel elfogadták ezt a tervet. (Dr. Molnár Zsolt közbeszólása.) Ha csak egyszer elolvasta volna azt a határozati javaslatot, képviselő úr, ami egyébként a parlament elé be van nyújtva, akkor annak az indoklásában tételesen szerepelnek az Európai Par­la­ment által elfogadott tények. (Jelzésre:) Erre lehet csóválni valakinek a fejét, de a tények tényleg makacs dolgok. Én egészen egyszerűen már nem is értem, hogy önök mit csinálnak.

Annak idején arról beszéltek, hogy bevándorlás sincs, álprobléma, most arról beszélnek, hogy Soros-terv nincs. Tudja, mi az, ami nincsen, képviselő úr? Önöknek igaz szava. Az nincsen. Ez elég régóta kiderült. Miért nem vallják be világosan, hogy önök bevándorláspártiak? (Dr. Molnár Zsolt nevet.) Miért nem vallják be világosan? Miért hazudnak nyíl­ván­valóan mindenkinek a szemébe? Miért jó ez? Kivel készülnek önök koalícióra, képviselő úr? Kivel egyeztetnek nap mint nap? (Dr. Molnár Zsolt: A magyar néppel.) A magyar néppel. Ön szerint Gyurcsány Ferencnek hívják a magyar népet. Bravó! (Derültség a kormánypártok soraiban.) Mindennap az önök pártelnöke Gyurcsány Ferencnél van, és közös választási indulásra, majd közös kor­mány­koa­lícióra készülnek. Azzal a Gyurcsány Ferenccel, aki saját maga is és az ő európai parlamenti képviselője is többször elmondta nyíltan, hogy egyébként a be­ván­dorlás jó dolog, a bevándorlás fontos dolog, az Euró­pai Parlament kiváló határozatot hozott. Nie­der­müller Péter büszkén vállalta, hogy az elő­készí­té­sé­ben is egyébként részt vett.

Szeretném világossá tenni, és ezt a Jobbik szá­mára is szeretném világossá tenni: a bevándorlás kérdése nem egy probléma. Az egy olyan ügy, ami Magyarországnak és Európának a létét teljesen meg tudja változtatni, öt-tíz éven belül. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Ez nem egy egyszerű probléma. Ez egy sorskérdés. Egy sorskérdés kapcsán összevissza hazudozni, nem elmondani a valós gondolatainkat, az egészen döbbenetes. Szabó Szabolcs képviselő úr elmondta. Itt hallhattuk: szerinte kiváló dolog, ha a menekültek érkeznek, az nem fogja megváltoztatni a kultúránkat; mi hazudunk, ha azt gondoljuk egyéb­ként, hogy az arab világból, Afrikából érkező, tel­jesen máshogy szocializálódott emberek tömegei (Szabó Szabolcs folyamatosan közbeszól. ‑ Az elnök csenget.) majd hatással lesznek a magyar kultúrára, Magyarországra és annak az etnikai összetételére. Tessék elmenni Nyugat-Európába néha, és körül­néz­ni, mert ott sajnos már láthatjuk mindennek a kö­vetkezményét. Létkérdés, hogy ebben az ügyben mi­lyen álláspontot képvisel Magyarország, milyen állás­pontot képvisel a magyar kormány.

Örömmel hallottam, hogy a Jobbik most támo­gatni fogja ezt a határozati javaslatot. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Tegnap is hallottad.) Kis probléma, hogy a Jobbik sokszor sok mindent mond, aztán sokszor sok mindent máshogy tesz, egyik pillanatban így, a másik pillanatban úgy. (Dr. Gyüre Csaba: Ti mindig így csináljátok.) Mindenképpen előrelépés az, hogy önök ezt most támogatják, mármint önök­nek, de azt a szégyent soha nem fogják tudni lemosni magukról, hogy amikor lehetőségük volt 3 millió 300 ezer ember nyilvánvaló és egyértelmű akaratát kö­vetően alkotmányt módosítani Magyarországon, akkor önök nemmel szavaztak. (Zaj, felzúdulás, közbeszólások a Jobbik soraiból, köztük: Hatszor szavaztátok le. ‑ Dr. Staudt Gábor kezeivel hatot mu­tat.) Ezt a szégyent ‑ egyszer volt a magyar par­la­ment előtt egy nyilvánvaló, egyértelmű, a nép­sza­vazás kérdését kitűző javaslat, önök akkor egyszer nem voltak hajlandóak ezt megszavazni, amikor lehetőségük lett volna erre. (Zaj, közbeszólások a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget.)

ELNÖK: Képviselőtársaim! Bocsásson meg, képviselő úr! Mindenkinek megvan a lehetősége, kérem, jelezzék felszólalási szándékukat, megadom a szót. Folytassa, képviselő úr!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Mindenképpen di­csé­retes természetesen, és ez a Jobbik javára írható, hogy az ő európai parlamenti képviselőjük, Morvai Krisztina nem fogadta el ezt a határozati javaslatot. Vona Gábor nem is hajlandó vele beszélni három éve. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Ezt maga Morvai Krisztina nyilatkozta, nem én találtam ki, ő mondta el többször.

Vona Gábor mással szeretne beszélni, Vona Gábor Szél Bernadett-tel szeretne beszélni, az LMP társelnökével. Vele kíván egyébként szövetséget kötni. Na, azzal az LMP-vel, tisztelt képvi­selő­társa­im, aki most nincs itt ezen a vitán; aki végig követ­ke­ze­tesen és egyértelműen bevándorláspárti állás­pon­tot képviselt; aki egy Soros-szervezetnél dolgozott. Vona Gábor nem a határozati javaslatot elutasító Morvai Krisztinával beszél, Vona Gábor Szél Ber­na­dett-tel beszél, aki egy Soros-szervezetnél dolgozott, és aki bevándorláspárti.

Ezért mondom, hogy most örülök annak, ha a Jobbik ezt a határozati javaslatot elfogadja, de azért száz százalékig megnyugtatni nem fog. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok sorai­ban.)
Felszólalások:  Előző  42 - 44  Következő    Ülésnap adatai