Készült: 2020.02.21.01:27:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 42. felszólalás
Felszólaló Dr. Rubovszky György (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:10


Felszólalások:  Előző  42  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Engedtessék meg, hogy én ne ismételjem meg azokat, amiket Vas Imre képviselőtársam elmondott. A kereszténydemokraták is támogatják a jelen törvény elfogadását.

Korózs Lajos felszólalásával kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. A Pp. vitája lezárult, már a szakbizottsági eljárásokon is túl van, és legjobb emlékezetem szerint a Törvényalkotási bizottság előtti eljárás van hátra, valamint az összegző módosítással és a zárószavazással kapcsolatos parlamenti munka.

A következőt kellett volna észrevenni. Amikor ez a törvényjavaslat a Pp.-módosításról, különösen az elektronikus eljárásról tárgyal, akkor azt az időszakot, azt az átmenetet kívánja rendezni, amely 2017. január 1-jétől a Pp. 2018. január 1-jén való hatálybalépéséig tart. Ez egy fokozatosságot vezet be, amit én helyesnek tartok.

Egy veszélyre azért szeretném felhívni a figyelmet, és ez tulajdonképpen a jogi segítségnyújtással kapcsolatos leglényegesebb kérdés. Én 1970 óta vagyok tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának, ami egy meglehetősen szép múlt, tekintettel arra, hogy túl vagyok a 46 éven. Az én korosztályom már nagyon nehezen fogja megtanulni az elektronikus eljárást.

(11.50)

Emlékszem arra, hogy nekem komoly szenvedést és komoly igénybevételt jelentett a cégeljárás. A saját korosztályom kétharmad része nem foglalkozik társasági joggal, mert a cégeljárás elektronikus dolgait nem képes és nem is hajlandó végigcsinálni. Ilyen körülmények között ez azért egy komoly veszélyt jelent.

Több szemlélete lehet ennek a dolognak. Az egyik szemlélete az igazságszolgáltatás gyorsítása. Ebből a szempontból minden további nélkül talán indokolt ez az elektronikus eljárás, de azért a következő törvényjavaslatnál ezzel kapcsolatban lesz egy-két megjegyzésem. Viszont van egy olyan szempontja is ennek a dolognak, hogy van egy olyan társadalmi réteg, amelyiknek a jövedelme abból áll, hogy nem azt mondom, hogy még mindig Erika írógépen, de azért a mai eljárási igényekhez képest meglehetősen fapados módon végzi a tevékenységét. Ezek az idős emberek egyre jobban kerülnek ki az ügyvédi gyakorlás lehetőségéből.

S szeretném egy nagyon igazságtalan döntésre fölhívni a figyelmet. Addig, ameddig az átlagdolgozók és az átlagemberek jövedelmét a nyugdíj-megállapításnál úgy számolják ki, hogy a régebbi években keresett jövedelmeket valorizálják, addig az ügyvédeknél volt egy törvény, hogy maximum 20 ezer forintig vehető figyelembe, azon túl nem. Ennek az a következménye, hogy az ügyvédek, akármennyi társadalombiztosítást is fizettek, rettenetesen alacsony nyugdíjjal mehetnek csak nyugdíjba. Ilyen körülmények között van egy olyan réteg, amelynek a megélhetése komoly veszélyben van.

Tisztelt Országgyűlés! Amire még szeretnék kitérni, az a bíróságok székhelyével és illetékességi területével kapcsolatos kérdéskör. Én támogatom azt, hogy egy évvel később, 2018. január 1-jétől legyen felállítva az Érdi Járásbíróság, de mi nagyon reménykedünk abban, hogy a közigazgatási bíróságok is valahogy létre fognak jönni, és ebben a kereszténydemokratáknak van egy olyan indítványuk, hogy Budaörs helyett a Pest megyei közigazgatási bíróság Érden legyen. Ilyen körülmények között nyilvánvalóan egy olyan beruházásra és olyan befektetésre kell kitérni, ami lehetőséget biztosít arra, hogy ha sikerül összehoznunk ezt a közigazgatási bíráskodást, ami gyakorlatilag a szakmaiság érdekeit mutatná ‑ és az a lényege, hogy nem minden törvényszék mellett lenne, hanem emlékeim szerint hat darab lenne csak az országban ‑, ilyen körülmények között ez nyilvánvalóan Érdre mutat, annál is inkább, mert Pest megye területén a kiemelt fővároson kívül van még egy megyei jogú város, ez Érd. Az egy külön meglepetés, hogy egészen 1918-ig Érdnek nem volt járásbírósága.

Tisztelt Országgyűlés! A fentiek figyelembevételével csak azt szeretném megismételni, hogy a kereszténydemokraták az előterjesztett törvényjavaslatot támogatják. Egy kissé nagyobb figyelmet kérnék a jogi segítségnyújtásban szereplő, idősebb ügyvédek megítélésében. Ezzel együtt kérjük, hogy a törvényjavaslatot a tisztelt Ház megtárgyalás után szíveskedjen elfogadni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  42  Következő    Ülésnap adatai