Készült: 2019.10.18.20:13:20 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Hörcsik Richárd
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2019.09.18. (84)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 22
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2019.07.08.(82)   63 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 2:42
2019.05.28.(68)  106 Összevont vita H/5486 A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról vezérszónoki felszólalás 10:43
2019.03.19.(61)  182 Összevont vita T/5244 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról felszólalás 10:18
2019.03.05.(58)   78 Összevont vita T/4072 Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 5:18
 136 Összevont vita T/4821 Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról felszólalás 9:33
 142 Összevont vita T/4821 Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról kétperces felszólalás 2:12
2018.12.11.(49)   42 Összevont vita T/3975 A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról felszólalás 4:59
2018.11.26.(43)   26 Napirend előtti felszólalások "Brexit - fájdalmas búcsú" napirend előtti felszólalás 4:34
2018.11.13.(39)  100 Általános vita lefolytatása H/3355 A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról vezérszónoki felszólalás 14:03
2018.10.15.(29)  176-178 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2608 Elveheti-e Brüsszel a határvédelem jogát? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:04
 182 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2608 Elveheti-e Brüsszel a határvédelem jogát? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:54
 232 Bizottsági jelentések vitája H/1487 A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról Ismerteti a bizottság véleményét 4:07
2018.10.03.(27)   87 Általános vita lefolytatása H/1487 A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról felszólalás 12:11
2018.06.28.(14)   36 Általános vita folytatása T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről felszólalás 21:57
2018.06.20.(10)   32 Általános vita lefolytatása T/534 A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 5:02
<< 1  2 >>
Összesen: 22