Készült: 2020.08.08.04:20:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

195. ülésnap (2001.03.26.), 117. felszólalás
Felszólaló Herényi Károly (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:45


Felszólalások:  Előző  117  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HERÉNYI KÁROLY, a gazdasági bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A gazdasági bizottság múlt szerdai ülésén tárgyalta a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítását, illetve az erről szóló törvényjavaslatot.

Az előbb képviselőtársam, Vojnik Mária, azt mondta, hogy az egészségügyi és szociális bizottság ülésén kormánypárti képviselők nemigen tettek fel kérdést a kormány képviselőjének, előadójának. Hasonló helyzet állt elő a gazdasági bizottság ülésén is. Azt gondolom, hogy ennek oka az, hogy a kormánypárti képviselők számára e törvénymódosítás evidenciaszámba megy, tehát különösebb kérdéseket nem kellett ott föltennünk, mert meggyőző volt az előterjesztés.

1991-hez képest - hiszen a törvénymódosítást nyilván az indokolja, hogy a helyzet alapvetően megváltozott - tényleg lényeges változásnak lehettünk tanúi. 1993-ig meredeken emelkedett a munkanélküliek száma. A rendszerváltozás egyik legkritikusabb időszaka volt ez, és az egyik legsokkolóbb jelenség és hatást kiváltó folyamat a munkanélküliség nagy arányú terjedése, térhódítása volt, amely, ahogy 1993-at elértük, kezdett megfordulni, és azóta a trend egészen más lett.

Akkoriban a munkahelyek elvesztésének alapvetően az volt az oka, illetve a munkanélküliek létszámának gyarapodását az idézte elő, hogy munkahelyek szűntek meg százezrével, hiszen a szerkezetváltásnak, a privatizációnak, az állami vagyon lebontásának ez volt a következménye. Mára a gazdasági helyzet változása következtében a munkanélküliség sokkal inkább abból adódik, hogy a munkavállalók képzettsége nem felel meg az elvárásoknak, hiszen fejlettebb országrészeinkben már tapasztalható, hogy számos betöltetlen munkahely van, mert egyszerűen nincs kellően képzett munkaerő, amely rendelkezésre állna.

Ezért gondoljuk, hogy ez a kormány által beterjesztett törvénymódosítás megteremti annak a lehetőségét, hogy egyfelől a képzést hatékonyabbá, jobbá tegye, és ezáltal az elhelyezkedést, a munkába állást elősegítse, másfelől az inaktívak, akik még nem vesztették el a munkahelyüket, de valamilyen okból nem vesznek részt munkában, ne kerüljenek hátrányba. Itt nagyon fontos a gyermekgondozási segélyt, ápolási díjat vagy gyermekgondozási díjat igénybe vevők köre, akik azáltal, hogy meghatározott időre kiesnek a munkavégzésből, lépést tudjanak tartani a technológiai folyamatok változásával, fejlődésével, be tudjanak kapcsolódni ennek az ellátásnak a keretébe, és munkaerő-piaci esélyeik növekedjenek vagy javuljanak.

A törvényjavaslat másik lényeges eleme egy új központi hivatal, a foglalkoztatási hivatal létrehozása, amelynek törvényi feltételeit teremti meg ez a módosítás. Egy 1997-es törvénymódosítást követően állt elő az a helyzet, amely irányítási nehézségeket eredményezett és okozott.

A gazdasági bizottság tagjai a beszámoló meghallgatása után 16 igen szavazattal, 10 nem ellenében és tartózkodás nélkül ezt a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartották, és javasolták az Országgyűlésnek.

Köszönöm szépen. (Taps az MDF és a Fidesz soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  117  Következő    Ülésnap adatai