Készült: 2020.08.13.13:37:52 Dinamikus lap

6. ülésnap (2002.06.04. ) felszólalásai

Ülésnap megnyitása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   1 Dr. Szili Katalin (MSZP) Az ülésnap megnyitása     0:33

Mandátumigazolás tárgyalása
Mécs Imre (SZDSZ)
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   2 Dr. Géczi József Alajos (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Mentelmi bizottság 09:07:00 0:50
   3 Dr. Szili Katalin (MSZP) mandátum igazolás     1:13
   4 Mécs Imre (SZDSZ) Eskü     1:20
   5 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     1:24
   6 Dr. Füle István (MSZP) jegyzői ismertetés jegyző   1:20

Napirend előtti felszólalások
Trianoni évforduló
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   7 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:50
   8 Dr. Balsai István (MDF) napirend előtti felszólalás   09:14:00 3:53
   9 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:13
  10 Kovács László (MSZP) napirend előttihez hozzászólás külügyminiszter 09:18:00 7:10

Napirend előtti felszólalások
"Romok a kormányváltás kapcsán" avagy csontvázak a szekrényben.
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  11 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:25
  12 Gy. Németh Erzsébet (MSZP) napirend előtti felszólalás   09:23:00 4:58
  13 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:15
  14 Dr. László Csaba napirend előttihez hozzászólás pénzügyminiszter 09:29:00 2:44

Napirend előtti felszólalások
Szent-Bertalan éjszakája a közigazgatásban
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  15 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:22
  16-20 Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) napirend előtti felszólalás   09:32:00 5:03
  21 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:10
  22 Dr. Kiss Elemér napirend előttihez hozzászólás a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 09:37:00 4:19

Napirend előtti felszólalások
A gazdaság helyzete
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  23 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:13
  24 Kuncze Gábor (SZDSZ) napirend előtti felszólalás   09:42:00 5:18
  25 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:17
  26 Dr. Csehák Judit (MSZP) napirend előttihez hozzászólás egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 09:47:00 4:27

Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  27 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülés napirendjének elfogadása     5:01

Sürgősség kérése
T/65 A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról
T/66 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  27 Dr. Szili Katalin (MSZP) Sürgősség elfogadva     5:01

Közjogi méltóság megválasztása
H/67 A Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnökségének, illetőleg Ellenőrző Testületének kiegészítéséről
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  28 Dr. Füle István (MSZP) jegyzői ismertetés jegyző   0:39
  29 Dr. Szili Katalin (MSZP) önálló indítvány elfogadva     5:09

Zárószavazás önálló indítványról
H/85 Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság felállításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  29 Dr. Szili Katalin (MSZP) önálló indítvány elfogadva     5:09

Interpelláció megtárgyalása
I/30 Mikor és milyen összeggel tervezik a szőlő- és gyümölcsültetvények tavaszi fagykárainak enyhítését?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  29 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     5:09
  30 Font Sándor (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:03:00 2:40
  31 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:10
  32 Dr. Németh Imre (MSZP) interpelláció szóban megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 10:05:00 3:59
  33 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:08
  34 Font Sándor (MDF) képviselő elfogadta a választ   10:09:00 1:06

Zárószavazás önálló indítványról
H/87 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V.16.) OGY határozat módosításáról (Gazd.biz-ba: Puch L., Tfejl.biz-ba: Szabó Gy. elnökévé; Alk.biz-ba: Dr. Fodor G., Emb.jogi biz-ba: Hárs G., Önk. biz-ba: Jauernik I., Terfejl. biz-ba:Dr. Wekler F. alelnökévé; Alk.biz-ba: Dr. Eörsi M., D.né Molnár K., Eü.biz-ba: Molnár L., Emb.jogi biz-ba: Urbán Á., Molnár J., Dr. Simon G., Eu.,biz-ba: Káli S., Fogl.biz-ba: Dr. Jné Lévai K., Kis P., Szabó Gy., Gazd.biz-ba: Zwack P., Molnár A., Honv. biz-ba: Ágota Zs., Dobó L., Idforg. biz-ba: Kránitz L., Dr. Szent-Iványi I., Ifj.biz-ba: Szitka P., Dr. Tóth I., Inf.biz-ba: Mécs I., Költ. biz-ba: Dr. Bőhm A., Gőgös Z., Környv.biz-ba: Dné Lévai K., Gusztos P., Kult. biz-ba: dr. Szabó Z., Kül.biz-ba: dr. Gedei J., dr. Fazakas Sz., Kékesi T., Mezőg.biz-ba: Zwack P., Nemzetb.biz-ba: Dr. Bőhm A., Okt.biz-ba. Dr. Kozma J., Arató G., Gusztos P., Önk.biz-ba: Tóth Gy., Gyárfás I., Rend.biz-ba: Vadász I., Szoc.biz-ba: Török Zs.B., Terfejl.biz-ba: Hagyó M.tagjává)
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  35 Dr. Szili Katalin (MSZP) önálló indítvány elfogadva     2:01

Interpelláció megtárgyalása
I/31 Milyen eszközök állnak a tárca rendelkezésére a nyugdíjasok által benyújtott segélykérelmek elbírálására és kielégítésére?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  35 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     2:01
  36 Dr. Vojnik Mária (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:13:00 1:32
  37 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:14
  38 Dr. Csehák Judit (MSZP) interpelláció szóban megválaszolva egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 10:14:00 4:10
  39 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:08
  40 Dr. Vojnik Mária (MSZP) képviselő elfogadta a választ   10:19:00 0:54

Interpelláció megtárgyalása
I/32 Milyen ügyeket vezethet az ügyvezető?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  41 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:25
  42 Dr. Pető Iván (SZDSZ) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:20:00 2:32
  43 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:10
  44 Dr. Kiss Elemér interpelláció szóban megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 10:23:00 3:12
  45 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:09
  46 Dr. Pető Iván (SZDSZ) képviselő elfogadta a választ   10:26:00 1:00

Interpelláció megtárgyalása
I/41 Kiskirályok aranykoronája
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  47 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:25
  48 Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:27:00 2:56
  49 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:10
  50-52 Dr. Németh Imre (MSZP) interpelláció szóban megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 10:30:00 4:14
  53 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:28
  54 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:10
  55-57 Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) képviselő elutasította a választ   10:35:00 1:17
  58 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta     0:43

Interpelláció megtárgyalása
I/59 Szüret előtt módosítják-e a jövedéki törvényt?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  58 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:43
  59 Karakas János (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:37:00 0:58
  60 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:08
  61 Dr. Németh Imre (MSZP) interpelláció szóban megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 10:38:00 3:30
  62 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
  63 Karakas János (MSZP) képviselő elfogadta a választ   10:42:00 0:34

Interpelláció megtárgyalása
I/34 Kinek kedvez a tőzsdei nyereségadó megszüntetése?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  64 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:12
  65 Dr. Boros Imre (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:43:00 2:45
  66 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
  67 Dr. László Csaba interpelláció szóban megválaszolva pénzügyminiszter 10:46:00 2:24
  68 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
  69 Dr. Boros Imre (MDF) képviselő elutasította a választ   10:48:00 1:04
  70 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta     0:42

Interpelláció megtárgyalása
I/54 Látszatpárbeszéd vagy valódi érdekegyeztetés?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  70 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:42
  71 Simon Gábor (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:50:00 2:30
  72 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:07
  73 Kiss Péter (MSZP) interpelláció szóban megválaszolva foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 10:52:00 4:12
  74 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
  75 Simon Gábor (MSZP) képviselő elfogadta a választ   10:57:00 0:53

Interpelláció megtárgyalása
I/36 Polgári jólét kiszolgáltatottsággal
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  76 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:21
  77-79 Dr. Mester László (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   10:58:00 3:46
  80 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:16
  81 Kiss Péter (MSZP) interpelláció szóban megválaszolva foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 11:02:00 4:10
  82 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
  83 Dr. Mester László (MSZP) képviselő elfogadta a választ   11:06:00 0:22

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
K/62 A sikerpropaganda és ami mögötte van?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  84 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:18
  85 Filló Pál (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:07:00 2:14
  86 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
  87 Kiss Péter (MSZP) kérdés megválaszolva foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 11:09:00 2:06

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
K/69 Átlátható lesz-e a területpolitiika, a területi tervezés, fejlesztés irányítása és ellenőrzése, avagy nem vész-e el a gyermek a sok bába közt?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  88 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:19
  89 Balsay István (Fidesz) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:12:00 2:06
  90 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
  91 Dr. Kiss Elemér kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 11:14:00 2:16

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
K/57 Mit kívánnak tenni a kényszervállalkozók és a legalacsonyabb jövedelmű alkalmazottak helyzetének javításáért?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  92 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:17
  93 Gúr Nándor (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:17:00 2:04
  94 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
  95 Kiss Péter (MSZP) kérdés megválaszolva foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 11:19:00 2:10

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
K/61 Szükség van-e Ön szerint szakképzett munkaerőre a szociális ellátásban?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  96 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:16
  97 Kárpáti Zsuzsa (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:21:00 2:07
  98 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:03
  99 Kiss Péter (MSZP) kérdés megválaszolva foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 11:23:00 2:10

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
K/70 A személycserék lehetősége vagy a szakmai megalapozottság vezérli majd az új honvédelmi vezetést döntéshozatalai során?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 100 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:16
 101 Dr. Simicskó István (Fidesz) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:26:00 1:46
 102 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 103 Juhász Ferenc (MSZP) kérdés megválaszolva honvédelmi miniszter 11:28:00 2:14

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
K/71 Európába megy-e a régió, az önkormányzati régió?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 104 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:12
 105 Balsay István (Fidesz) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:30:00 2:06
 106 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 107 Dr. Kiss Elemér kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 11:32:00 1:56

Bejelentések
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 108 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:06
 109 Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) jegyzői ismertetés jegyző   0:09

Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása
A/74 A Medgyessy-villa titka
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 110 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:27
 111 Dr. Répássy Róbert (Fidesz) bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról   11:35:00 0:13

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/75 Az írói munkásság része?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 112 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:37
 113 Tállai András (Fidesz) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:36:00 2:04
 114 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
 115 Dr. László Csaba kérdés megválaszolva pénzügyminiszter 11:38:00 1:42
 116 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:08
 117 Tállai András (Fidesz) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   11:40:00 1:00
 118 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 119 Dr. László Csaba azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminiszter 11:41:00 1:06

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/79 Mikor születik döntés a céltámogatásokról?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 120 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:12
 121 Dr. Horváth Balázs (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:42:00 1:33
 122 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
 123 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kérdés megválaszolva belügyminiszter 11:44:00 1:20
 124 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
 125 Dr. Horváth Balázs (MDF) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   11:45:00 0:07
 126 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
 127 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz belügyminiszter 11:45:00 1:07

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/82 Tartja a vállalásait Miniszterelnök Úr?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 128 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:23
 129 Juhász Gábor (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:47:00 1:23
 130 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 131 Dr. László Csaba kérdés megválaszolva pénzügyminiszter 11:48:00 1:08
 132 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:03
 133 Juhász Gábor (MSZP) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   11:49:00 0:39
 134 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 135 Dr. László Csaba azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminiszter 11:50:00 0:43

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/76 Szent Bertalan éjszakája a Külügyminisztériumban
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 136 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:10
 137 Németh Zsolt (Fidesz) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:51:00 2:01
 138 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
 139 Kovács László (MSZP) kérdés megválaszolva külügyminiszter 11:53:00 2:15
 140 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
 141 Németh Zsolt (Fidesz) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   11:55:00 0:56
 142 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 143 Kovács László (MSZP) azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz külügyminiszter 11:56:00 0:23

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/80 Eléggé tiszteli-e Önök a Szent koronát, avagy díszőrség visszavonása csak ideiglenes volt?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 144 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:14
 145 Font Sándor (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   11:57:00 2:04
 146 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 147 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kérdés megválaszolva belügyminiszter 11:59:00 1:54
 148 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 149 Font Sándor (MDF) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   12:01:00 1:10
 150 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 151 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz belügyminiszter 12:02:00 0:59

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/78 Fiatal diplomások lakhatási támogatásáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 152 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:15
 153 Gusztos Péter (SZDSZ) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   12:04:00 2:02
 154 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:07
 155 Dr. Kiss Elemér kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 12:06:00 2:10
 156 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 157 Gusztos Péter (SZDSZ) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   12:08:00 1:01

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/83 Hol tartanak a gyógyszerár tárgyalások? Van-e lehetőség a lakossági gyógyszerterhek növekedésének megakadályozására?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 158 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:21
 159 Dr. Tóth István (MSZP) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   12:09:00 1:50
 160 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 161 Dr. Csehák Judit (MSZP) kérdés megválaszolva egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 12:11:00 2:16
 162 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 163 Dr. Tóth István (MSZP) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   12:14:00 0:34

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/77 Szent Bertalan éjszakája a Köztársasági Őrezrednél
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 164 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:16
 165 Nyitrai Zsolt (Fidesz) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   12:15:00 1:37
 166 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 167 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kérdés megválaszolva belügyminiszter 12:16:00 2:23
 168 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:03
 169 Nyitrai Zsolt (Fidesz) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   12:19:00 0:58
 170 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:05
 171 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz belügyminiszter 12:20:00 1:08

Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
A/81 Mire jó a vadásztársaság?
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 172 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:22
 173 Dr. Boros Imre (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés   12:21:00 1:51
 174 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 175 Dr. Kiss Elemér kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 12:23:00 1:19
 176 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 177 Dr. Boros Imre (MDF) azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz   12:24:00 1:07
 178 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:04
 179 Dr. Kiss Elemér azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 12:26:00 0:24
 180 Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) ülésvezetés     0:10

Általános vita lefolytatása
T/13 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 181 Mandur László (MSZP) általános vita megkezdve     0:49
 182 Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) Expozé   14:06:00 4:27
 183 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:21
 184 Dr. Kökény Mihály (MSZP) felszólalás egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár 14:11:00 2:12
 185 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:13
 186 Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Szociális bizottság 14:13:00 0:33
 187 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:07
 188 Kárpáti Zsuzsa (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Egészségügyi bizottság 14:14:00 3:30
 189 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:22
 190 Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) felszólalás   14:18:00 8:40
 191 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:16
 192 Szűcs Lajos (Fidesz) felszólalás   14:27:00 5:29
 193 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:16
 194 Béki Gabriella (SZDSZ) felszólalás   14:32:00 8:24
 195 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:14
 196 Göndör István (MSZP) kétperces felszólalás   14:41:00 1:50
 197 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:09
 198 Pichler Imre László (MDF) felszólalás   14:43:00 3:42
 199 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:32
 200 Dr. Salamon László (Fidesz) felszólalás   14:47:00 5:52
 201 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:31
 202 Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) Előadói válasz   14:54:00 5:17
 203 Mandur László (MSZP) általános vita lezárva     1:00

Általános vita lefolytatása
T/12 A gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 203 Mandur László (MSZP) általános vita megkezdve     1:00
 204 Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) Expozé   15:00:00 4:43
 205 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:15
 206 Dr. Kökény Mihály (MSZP) felszólalás egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár 15:05:00 1:48
 207 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:10
 208 Dr. Tittmann János (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Egészségügyi bizottság 15:07:00 3:01
 209 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:21
 210 Kuncze Gábor (SZDSZ) felszólalás   15:10:00 6:34
 211 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:17
 212 Dr. Frajna Imre (Fidesz) felszólalás   15:17:00 4:53
 213 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:11
 214 Dr. Csáky András (MDF) felszólalás   15:22:00 13:10
 215 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:14
 216 Dr. Vojnik Mária (MSZP) kétperces felszólalás   15:36:00 2:20
 217 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:09
 218 Dr. Csáky András (MDF) kétperces felszólalás   15:38:00 1:37
 219 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:28
 220 Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) Előadói válasz   15:40:00 4:38
 221 Mandur László (MSZP) általános vita lezárva     0:55

Általános vita lefolytatása
H/15 A hazai népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszútávú feladatokról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 221 Mandur László (MSZP) általános vita megkezdve     0:55
 222 Dr. Vojnik Mária (MSZP) Expozé   15:46:00 4:42
 223 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:14
 224 Dr. Kökény Mihály (MSZP) felszólalás egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár 15:51:00 3:12
 225 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 226 Dr. Frajna Imre (Fidesz) Ismerteti a bizottság véleményét Egészségügyi bizottság 15:54:00 0:13
 227 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 228 Korózs Lajos (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Szociális bizottság 15:54:00 4:27
 229 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:31
 230 Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP) felszólalás   15:59:00 4:20
 231 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:07
 232 Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) felszólalás   16:04:00 9:27
 233 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 234 Kuncze Gábor (SZDSZ) felszólalás   16:13:00 9:37
 235 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 236 Dr. Csáky András (MDF) felszólalás   16:23:00 9:36
 237 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:16
 238 Béki Gabriella (SZDSZ) felszólalás   16:33:00 3:17
 239 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 240 Dr. Surján László (Fidesz) felszólalás   16:36:00 5:35
 241 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 242 Dr. Gógl Árpád (Fidesz) felszólalás   16:42:00 6:53
 243 Dr. Szájer József (Fidesz) ülésvezetés     0:19
 244 Dr. Vojnik Mária (MSZP) Előadói válasz   16:49:00 11:25
 245 Dr. Szájer József (Fidesz) általános vita lezárva     0:48

Ülésnap lezárása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 245 Dr. Szájer József (Fidesz) Az ülésnap bezárása     0:48