Készült: 2020.01.26.09:30:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

270. ülésnap (2018.02.21.), 79. felszólalás
Felszólaló Dr. Varga László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 14:35


Felszólalások:  Előző  79  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Jómagam Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerületének egyéni képviselőjeként vagyok most itt. Az itt élőket képviseltem az elmúlt négy évben az Országgyűlésben, és nagyon remélem, hogy elnyerem a bizalmukat április 8-án és képviselhetem őket újabb négy évre. Azért mondom el ezt, mert ez egy olyan választókerület, ahol nagyon sokféle településtípus található, ebben a választókerületben található Miskolc nyugati része, a Győri kapu, a belváros egy része, Diósgyőr és nagyon sok peremkerület. Itt található egy olyan kisváros, amely mintegy 2800 lakossal bír, Sajóbábony, és négy kisebb település, négy község, Varbó, Parasznya, Radostyán és Sajólászlófalva.

Én azokat a problémákat, amelyek itt felvetődtek, nagyon konkrétan, az itt élők szemszögéből vizsgáltam az elmúlt években, ezeknek a problémáknak a megoldásáért küzdöttem itt az elmúlt négy évben, és azt szeretném mondani, hogy sokan hiányolták a konkrétumokat a kormányoldalról, szeretném ezeket a konkrétumokat az itt élők szemszögéből most elmondani.

Az első kérdéskör, amiről ez a vitanap szól és nagyon sok említés történt, az az egészségügy, az egészségügy kérdései, ezért is örülök, hogy itt van államtitkár úr. Sokan beszéltek azokról az elképesztő állapotokról, arról a leépülésről, ami egyes egészségügyi intézményekben történt, illetve történik. Sokan beszéltek emellett persze az egészségügyi dolgozók áldozatkész munkájáról is, amit itt is mindannyiunknak meg kell köszönni. De sokan mondták el, hogy bizony alacsony béreik vannak mind a mai napig, és közel sem kapták meg azokat a béreket, amiket önök ígértek nekik.

(13.50)

Ha valahol érezhető az egészségügyi dolgozók elvándorlása, a szakképzett dolgozók hiánya, az Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország. Ez a térség is, tehát Borsod-Abaúj-Zemplén megye egésze is ilyen.

Három nagyon konkrét szemszögből szeretném vizsgálni választókerületem lakosainak szempontjából az egészségügy problémáit. Először is önök egy évvel ezelőtt, nagyjából pontosan mondom, egy évvel ezelőtt létrehoztak egy szuperkórházat Miskolcon. Ezt úgy sikerült, hogy semmilyen újabb fejlesztés nem történt, egész egyszerűen négy állami fenntartású telephelyen működő egészségügyi intézményt összevontak. Itt két korábbi megyei önkormányzat által fenntartott intézményről van szó, a Megyei Kórházról és a Szent Ferenc Kórházról, illetve két korábbi városi intézményről, a Semmelweis Kórházról, illetve a vasgyári, diósgyőri telephelyről. Ezeket összevonták, és nagyon gyorsan munkához láttak, sajnos nem igazán jó irányban, hiszen az elmúlt egy év nagyon sok botránytól és problémától is hangos volt az új szuperkórház kapcsán. Nagyon sok nagy múltú, nagyon komoly szakember hagyta ott az egészségügyi intézményt, többek között egy nagyon-nagyon komoly gyermekgyógyász is. Nagyon komolyan küzdenek a szakdolgozói hiánnyal, és a város lakosai érezhetik a várólisták hosszúságát vagy az óriási sorakozást a szakrendeléseken is. Ráadásul nem régi fejlemény, hogy néhány hete leváltották ennek a szuperkórháznak az igazgatóját is, aki problémás szerződésekről, problémás ügyekről is beszélt több nyilatkozatában azóta. Felmerül a kérdés, hogy miért kellett őt leváltani, ha éppen ezeknek a feltárásába fektetett nagyon komoly munkát. Tehát azt tudom mondani, hogy a szuperkórház az elmúlt egy évben és az állami hatókörbe teljesen bevont egészségügy Miskolcon bizony nem sikertörténet.

Miért mondom ezt? Azért mondom, mert nézzük meg ezt a történetet a diósgyőriek szemszögéből is, tehát a Miskolc nyugati részén élők szemszögéből és a környező településeken élők szemszögéből is. Azt tudom mondani, hogy 2010 óta mind a három szintje az egészségügyi ellátásnak leépült ebben a térségben. Kezdődött azzal, hogy még az előző ciklusban, már a Fidesz kormányzása és a Fidesz városvezetése idején megszüntették a felnőtt háziorvosi ügyeletet Diósgyőrben. Tiltakoztunk, aláírásokat gyűjtöttünk, a környék lakói felháborodtak, mégsem változtatták meg azt a döntésüket, hogy csak egyetlen telephelyen, a belvárosban működhet háziorvosi ügyelet.

Másodikként mondanám, hogy mára gyakorlatilag kiürítették a vasgyári sztk-t, a szakrendelések túlnyomó részét vagy megszüntették az itt élők számára, vagy a belvárosba, a Csabai kapui telephelyre vitték át. Ez egyértelmű csökkenés, romlás az ellátás színvonalában a diósgyőrieknek, még akkor is, ha a szakrendelések egy részét a diósgyőri telephelyre, a diósgyőri kórházba tették át, hiszen a diósgyőri kórházat mint aktív betegellátó helyet, aktív ágyakkal teli kórházat gyakorlatilag kiüresítették az elmúlt években.

Tehát el lehet mondani, hogy ez a telephely egyértelmű vesztese a szuperkórházi projektnek. Mondhatom tehát, hogy sajnos sok küzdelmem ellenére az önök kormánya Diósgyőrben leépítette az egészségügyi ellátást.

Bizonyítja ezt az is, és ez is konkrét szám, konkrét statisztika, amit harmadikként szeretnék elmondani ebben a témában, hogy az Európai Unió régióit összehasonlító statisztikai mutatók, versenyképességi szempontból összehasonlító statisztikai mutatók szerint Észak-Magyarország az egészségügy paraméterében a 262. helyen áll az Európai Unió régiói között. 263 régió van az Európai Unióban, tehát az utolsó előtti.

Mielőtt azt mondanák válaszképpen, hogy ezek biztos régi folyamatok, szeretném elmondani, hogy 2016-os számok ezek, és a 2013-as számokkal vetették ezt össze legutóbb. Egyértelműen romlott a térségünk versenyképessége, ezen belül az egészségügy helyzete is. Nem véletlenül mondjuk tehát, hogy az egészségügyben dolgozók áldozatkész munkája ellenére a feltételek romlottak, és nem véletlenül követeljük azt, hogy ez változzon, fejlődjön a térség egészségügye. Ezért mondjuk azt, hogy kormányváltásra van szükség ahhoz, hogy ez megtörténjen.

Áttérve egy másik fontos területre, ami érinti a választókerületemet és persze az egész országot: ez az oktatás ügye. Az oktatásban is nagyon komoly átszervezések történtek, nemcsak az elmúlt négy évben, hanem az azt megelőző ciklusban is. Gyakorlatilag az önkormányzatok intézményfenntartó szerepüket az óvodák kivételével elvesztették. Miskolc bár iskolaváros, nem fenntartója általános iskoláinak, nem fenntartója gimnáziumainak. Ez nagyon komoly problémákat okoz a hétköznapokban, és az emberek által helyben választott képviselők döntési körétől távol viszi az iskolák kérdését, nem tudnak a városlakók általuk érdemben beleszólni abba, hogy milyen szakmai munka történjen és milyen feltételek között ezekben az intézményekben.

Azt tudom mondani, hogy egyértelmű vesztese az elmúlt években az állami fenntartású oktatási intézményrendszer az önök kormányzásának. Azt tudom mondani, hogy számtalan olyan fejlesztéspolitikai lépés történt az elmúlt években, ami adott esetben támogatott egyházi oktatási intézményeket. Hadd mondjam el, hogy a választókerületemben például a parasznyai református általános iskolát sajnálatos módon pont nem, amire pedig nagyon nagy szükség lenne, hiszen térségi ellátó szerepe van ennek az általános iskolának. De egyértelműen tetten érhető volt például az év végi maradványösszegek kiosztásánál is, hogy az egyházi oktatás irányába mozdultak el.

Nem ez ellen, de az állami oktatás mellett szeretnék érvelni, amikor azt mondom, hogy gyermek és gyermek között ne tegyünk különbséget, kapják meg ugyanazokat a feltételeket az állami intézményrendszerben tanuló gyermekek is, illetve kapjanak lehetőséget az önkormányzatok, elsősorban azok az iskolavárosok, amelyektől elvették ezeket az intézményeket, hogy újra működtethessék az iskoláikat, újra fenntarthassák az iskoláikat. Nem arról beszélek, hogy egy-egy kistelepülésen vagy egy nehezebb sorsú járásban ne lenne fontos az állami fenntartás, ahol ez nehézséget okoz az önkormányzatoknak, de határozottan azt mondom és érvelek amellett, hogy az iskolavárosokban mindenképpen lehetőséget kell nyújtani az önkormányzatoknak arra, hogy újra fenntartókká váljanak. Nem véletlen tehát, hogy Miskolcról indultak az elmúlt években a pedagógusdemonstrációk, és hogy a Herman Ottó Gimnázium bátor pedagógusainak nyílt levele rávilágított arra, hogy milyen állapotok vannak a magyar oktatásban.

Harmadikként egy önkormányzatokat és az ott élőket érintő fontos kérdésről beszélnék, a fejlesztések kérdéséről. A fejlesztéspolitika egyre jobban távolodott az önkormányzatoktól az elmúlt években. 2010-2014 között azt figyeltem meg a választókerületemet érintően, hogy tulajdonképpen zömmel a 2010 előtt megkezdett, illetve akkor leszerződött beruházások befejezése történt meg úgy-ahogy ebben a ciklusban, néhány kivételtől eltekintve. Hogy mondjak a választókerületet érintő ilyen elképzeléseket: a diósgyőri vár felújítása, ami összefüggött a lillafüredi függőkert felújításával, ami egy projekt volt, egy 2010 előtti projekt volt, aztán a főutca felújítása Miskolcon, és egy olyan projektet szeretnék említeni, amelyet a Fidesz 2010 előtt le akart állítani, majd most talán erre a legbüszkébb, ez a miskolci villamosprojekt, hiszen nálunk új villamosok felújított pályán futhatnak. Ez egy fontos eredmény, de ez a forrás is 2010 előtt érkezett Miskolcra, akkor került sor a szerződésre, és a kivitelezés is akkor indult meg.

Újabb beruházások akkor nem történtek. Nagyon kíváncsian vártam egyéni képviselőként, hogy hogy indul meg az újabb ciklus. Ott voltam akkor, amikor a miniszterelnök több minisztere jelenlétében az elsők között jelentette be Miskolcon a „Modern városok” programot, és nagyon reméltem, hogy ez jelenthet újabb fejlesztéseket a városnak. Ennek gyakorlatilag már három éve, és azt tudom mondani, hogy érdemben egy kapavágás sem történt a városban ezekben a fejlesztésekben. Tudom ezt mondani a tapolcai fürdő tekintetében, tehát a strandberuházás folytatása tekintetében, de a várfelújítás újabb lépcsője tekintetében sem történt semmi, ugyanakkor bezárták az itteni környéken nagyon fontos diósgyőri strandot négy éve, és nem nyitják újra. Az M30-as befejezést 2018-19 fordulójára ígérték, hogy meglesz a Kassa irányában való összekötés. Másfél kilométer épült meg belőle, pedig ez nem is a miskolciaknak tett ígéret elsősorban, hanem egy nemzetközi szerződés, a Via Carpatia egyezmény részeként kell hogy megépüljön. Hiába ígértek Y-hidat vagy intermodális csomópontot, ezekből sem látszik semmi a Tiszai pályaudvar környékén, pedig ezeket is nyolc éve ígérgették.

(14.00)

Próbáltam konstruktív javaslatokat tenni, ezeket letettem az asztalra. Ilyen volt, hogy a vasgyári kórház felújítása is kerüljön be ezek közé a projektek közé, a Várfürdő, tehát a diósgyőri strand felújítása is. A légszennyezettség felszámolása kapcsán, ami a térségben hatalmas probléma, szintén innovatív javaslatok vannak, a Miskolci Egyetem nagyon komoly munkája révén. Sajnálom, hogy ezek sem kerültek be a „Modern városok” program támogatott projektjei közé egyelőre, csakúgy, mint a DAM-rehabilitáció, a DAM területének rehabilitációja. De tovább fogok küzdeni ezekért is. Azért is van szükség kormányváltásra, hogy ezek is megvalósuljanak.

A „Modern városok” program kapcsán egy ígéretügyi minisztert kaptunk Kósa Lajos személyében, aki ugyanazokat megígérte most még egyszer, egy bő hónapja. Értem én azt, de azt látom, hogy ősz magasságában nagyjából 10 százalékot fizettek ki mindössze az önkormányzatoknak.

A kistelepüléseket érintőleg az a hír járja, és elég sok helyen lehetett erről olvasni, hogy ha önök folytatják a kormányzásukat, akkor az 5 ezer fő alatti településeken a mai értelemben vett önkormányzatiságot felszámolják, egyfajta elöljárói rendszert terveznek bevezetni. Azt gondolom, ez méltatlan lenne, és tulajdonképpen csak a kormány kegyétől tenné függővé az ottani intézmények sorsát, az emberek életét, illetve a fejlesztések tekintetében is teljesen kiszolgáltatná a településeket még jobban a kormánynak. Tehát ezt határozottan elutasítjuk.

Azt szeretném mondani még egyszer, összefoglalva tehát, hogy konkrétumokat mondtam a konkrét ügyekben, amik itt ma felmerültek, ezek az ügyek így néznek ki konkrétan a választókerületemben élők szemszögéből. Nagyon büszke vagyok, hogy őket képviselhettem itt az elmúlt négy évben, és nagyon remélem, hogy elnyerem újra a bizalmukat, küzdeni fogok értük a továbbiakban is. Most azonban meg kell állapítsam, hogy az elmúlt nyolc évben Miskolc és térsége az önök kormányzásával rosszabbul járt. Ezért is van szükség változásra az országban. Ezért van szükség kormányváltásra. Köszönöm, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  79  Következő    Ülésnap adatai