Készült: 2020.08.14.22:35:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2014.11.25.), 152. felszólalás
Felszólaló Révész Máriusz (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:19


Felszólalások:  Előző  152  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Magam is a tankötelezettségről szerettem volna beszélni, hiszen én is azt gondolom, hogy adminisztratív eszközökkel, mint ahogy egyébként a statisztikai adatok is mutatják, nem lehet megoldani, kedves Ágnes, kedves szocialista képviselők, ezt a problémát. Nem tudom, ismerik-e a statisztikai adatokat. Hiller István idején jelent meg egy Zöld könyv, amely a következőket tartalmazta. A szakiskolába járó gyerekek egyharmada, 30 százaléka egyébként kimarad, lemorzsolódik a szakoktatásból. A hátrányos helyzetű gyerekeknél még sokkal rosszabb az arány, náluk 50 százalék a lemorzsolódás.

Tisztelt Képviselőtársaim! Lehet azt mondani, hogy legyen 18 év a tankötelezettség korhatára, de mit is old meg? Az égvilágon semmit nem oldott meg. Európában számos ország van, majd’ az európai uniós országok fele, ahol a tankötelezettségi korhatár alacsonyabb, mint Magyarországon, és egyébként a szakképesítést nem szerző gyerekek száma pedig jóval alacsonyabb, töredéke egyébként a magyar­országinak. Nem itt van egyébként az esély­teremtés lehetősége.

Az az igazság, hogy nagyon sok lépést tettünk ebben az ügyben. Az esélyteremtés irányába hat például a 3 éves kortól bevezetett óvodáztatás. Ebbe az irányba hat az egész napos iskola vagy az egész napos foglalkoztatás, és ebbe az irányba hat az önök által sokat bírált fenntartóváltás is, hiszen Magyar­országon az volt a helyzet, hogy miközben önök sokat beszéltek arról, hogy milyen fontos az esélyegyenlőség, önök ezt a szót használták, igazából az volt a helyzet, hogy a szegény településeken pró­bálták fenntartani azokat az iskolákat, ahol egyéb­ként pont a legfontosabb lett volna, hogy jó színvonalú oktatás legyen, csak az ottani önkor­mányzatnak nem volt lehetősége hozzátenni egyébként az oktatáshoz a szükséges anyagi erő­forrásokat. Az a lépés, hogy itt az állam beszállt, és gyakorlatilag mindenkinek a számára megpróbál azonos minőségű oktatást biztosítani, ez egy óriási előrelépés. Idetartoznak egyébként a Híd-progra­mok, amit ön is megjegyzéssel illetett az előbb.

Tisztelt Képviselő Asszony! Biztos lehet abban, én még fogadást is mernék ajánlani (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), hogy néhány éven belül nagyon jelentősen csökkenni fog egyébként az iskolából lemorzsolódó gyerekek aránya ezeknek a döntéseknek köszönhetően.
Felszólalások:  Előző  152  Következő    Ülésnap adatai