Készült: 2020.02.27.00:35:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

99. ülésnap (2019.12.02.), 338. felszólalás
Felszólaló Bartos Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:49


Felszólalások:  Előző  338  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BARTOS MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. november 28-án tartott ülésén megtárgyalta a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/8012. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 22 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország és Bulgária között komplex, többrétegű kapcsolatrendszer áll fenn. Történelmi gyökereink és a földrajzi közös pontokon túl összeköt minket egyrészről az európai uniós tagság, másrészről az, hogy mindkét ország tagja a NATO-nak, tehát a két ország közötti diplomáciai kapcsolat minőségének nagyon komoly védelem- és biztonságpolitikai implikációi is vannak.

Közel 40 évvel ezelőtt, 1980. december 6-án ültek le egymással a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság képviselői azon célból, hogy a bolgár nagykövetség alkalmazottainak átadott földterületek tartós használatát és az építési feltételeket rendezzék. Az akkor aláírt megállapodás azonban, mint tudjuk, hagyott maga után rendezetlen ügyeket, ami a végrehajtást illeti. Ezért a szóban forgó törvényjavaslat célja a bolgár diplomáciai képviselet ellátására szolgáló ingatlanok jogi helyzetének rendezése. Bulgária jelenleg birtokol egy-egy épületet a Pajzs utca 24-26., illetve a Hegyalja út 4. szám alatt. Azonban azoknak a telkeknek, amelyeken ezek az ingatlanok állnak, a magyar állam a tulajdonosa. Ennek a két teleknek a tulajdonjogát Magyarország most átadja Bulgáriának. Ezenkívül a bolgár fél jelenleg használ további három ingatlant, a Levendula utca 15-17., a Bartha utca 6. és a Stromfeld Aurél út 22. szám alatt, amelyeket most 4 millió euró kompenzációért átad Magyarországnak.

Összességében elmondható, hogy ez a törvényjavaslat hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleg fennálló rendezetlen viszonyoknak véget vessünk, tovább emelve ezzel a magyar-bolgár kétoldalú kapcsolatok minőségét. Köszönöm képviselőtársaimnak, ha támogatják a javaslatot, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  338  Következő    Ülésnap adatai