Készült: 2020.08.05.01:57:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2006.11.16.), 272. felszólalás
Felszólaló Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:34


Felszólalások:  Előző  272  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Akkor az utolsó szó jogán: a mi bizottságunk alapvetően az igazságszolgáltatással kapcsolatos fejezeteket kell hogy vizsgálja, ezért engedjék meg nekem, hogy az alkotmányügyi bizottság tagjaként én alapvetően az igazságszolgáltatást érintő fejezetekkel foglalkozzam.

Kezdeném a bíróságokkal. A kormánnyal való előzetes egyeztetés után az OIT elnöke benyújtotta a költségvetés-tervezetet az Országgyűléshez. Tudvalevő, hogy a jogszabályok alapján az Országos Igazságszolgáltatási Tanács maga terjeszti elő a költségvetés-tervezetét. Bár egyes ellenzéki képviselők kifogásolták az abban foglalt számokat, azért arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy az OIT az ülésén egyhangúlag fogadta el a beterjesztendő költségvetést, és én azt gondolom, hogy ha valaki a legjobban tudja, hogy mi az, ami a bíróságok zavartalan működését biztosítja, akkor az maga a bíróságok felső vezetése, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács.

Kiemelném tehát azt, hogy a rendelkezésre álló forrásokból biztosítható a bíróságok, illetve az ítélőtáblák zavartalan működése, biztosítható a szakmai munka magas színvonalú elvégzése, biztosítható a már megkezdett beruházások - gondolok a városi és megyei épületekre - tervezett ütem szerinti folytatása, illetve befejezése. A Magyar Bíróképző Akadémia működéséhez biztosított teljes évi forrás rendelkezésre áll a költségvetésben.

A 2006-ban hatályba lépett egyes jogszabályok új feladatokat határoznak meg a bíróságok számára. A többletfeladatok ellátására a költségvetés-tervezet szintén megfelelő fedezetet biztosít. Az intézményi beruházások 2007. évi előirányzata 200 millió forinttal magasabb, mint a 2006. évi előirányzat, ez pedig lehetővé teszi az évek óta elmaradt irodatechnikai berendezések cseréjét és kisebb épületberuházásokat. Az NFT keretében a cégbírósági rendszer modernizációjára kerülhet sor, itt gondolok az e-bíróság modern intézményére.

Az igazságszolgáltatási beruházások közül háromnak a folytatására, illetve befejezésére kerülhet sor, itt a PKKB épületének emeleti rekonstrukciójára, a kazincbarcikai városi bírósági beruházásra, illetve a Fonyódi Városi Bíróság épületének beruházására gondolok. A bíróságok vonatkozásában azt hadd említsem meg, hogy szintén tévedés az, hogy a költségvetés csökkenő tendenciát mutat. Ugyanis a most beterjesztett költségvetés éppen és pontosan ugyanannyi, mint a múlt évi költségvetés volt, amennyi pénzt a múlt évben a bíróságok a működésükhöz kaptak.

Az ügyészségek vonatkozásában a jogszabályi változások következtében természetesen az ügyészségek feladatai is bővülnek. A benyújtott tervezet szerint lehetőség nyílik egy rendkívül takarékos gazdálkodás mellett ezeknek a feladatoknak az ellátására, és nemcsak az ellátására, hanem a megfelelő színvonalú ellátására, tehát a költségvetés biztosítja az ügyészségek zavartalan működésének a lehetőségét. Lehetőséget biztosít ezenkívül az ügyészségek vonatkozásában a költségvetési tervezet a képzésre, a továbbképzésre - itt gondolok különösen a 2006. év során megalakult Magyar Ügyészképző Központra -, a szaknyelvi képzésre, ami az uniós tagságunk óta különös jelentőséggel bír, az OKRI működtetésére, tárgyi eszközök cseréjére, építési beruházásokra, informatikai és biztonságtechnikai fejlesztésekre. Hadd emeljem ki, hogy az Állami Számvevőszék a véleményében úgy fogalmaz, hogy a költségvetési előirányzatok meghatározásánál figyelembe vették a szakmai feladatok ellátásának és az intézményi működések feltételeinek szükségleteit.

Végül csak néhány szót az Alkotmánybíróságról, illetve az Alkotmánybírósággal kapcsolatos költségvetési fejezetről. Itt is biztosított a szakmai feladatok eddigiekhez hasonlatos, magas szintű ellátásának lehetősége. A dologi kiadások előirányzata itt is - természetesen szigorú takarékosság esetén - biztosítja az Alkotmánybíróság megfelelő működését. Itt is lehetőség nyílik intézményi beruházásokra és felújításokra, ezt fedezi a költségvetési összeg, így lehetővé válik majd a személygépkocsik cseréje, lehetővé válik az épületfelújítási munkák halaszthatatlannak bizonyuló elvégzése. Az állami számvevőszéki jelentés szintén úgy rendelkezik, úgy nyilatkozik, hogy a költségvetési javaslatban tervezett pénzügyi források várhatóan biztosítják a jogszabályokban a fejezet részére meghatározott feladatok végrehajtását.

Tehát meglátásom szerint az igazságüggyel foglalkozó fejezetek megfelelő forrást biztosítanak a szervezetek számára a további zavartalan működéshez, ezért remélem, és kérem önöket, hogy a költségvetést az Országgyűlés majd fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  272  Következő    Ülésnap adatai