Készült: 2020.04.10.04:49:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

85. ülésnap, 49. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltérés elutasítása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:34

Felszólalások:  <<  49  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy valamennyi frakció indokolta döntését, felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e a H/5246/1. számú javaslatommal.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 144 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottság ma déli ülésén megállapodás született abban a kérdésben, hogy amennyiben az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést nem fogadja el, az előterjesztés általános vitájára kedden, utolsó napirendi pontként kerül sor. Ez tehát az elnöki jogkörben előterjesztett napirend részét képezi.

Tisztelt Képviselőtársaim! Felkérem az ügyrendi bizottságot, hogy a kormánypárti frakciók kezdeményezésére vizsgálja meg az előterjesztés házszabályszerűségét, és készítse elő az általános vitát.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz képviselőcsoportja hét további indítványt tett a napirend kiegészítésére.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a magyar nemzeti katasztrófaalap létrehozásáról és működési feltételei megalkotásáról szóló H/2828. számú, Papcsák Ferenc képviselő úr által előterjesztett országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a kiegészítést nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosításáról szóló T/3991. számú törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el a javaslatomat.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a védett őshonos állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló H/3709. számú országgyűlési határozati javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el az indítványomat.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét az osztatlan közös tulajdonú földterületek törvényben meghatározott megosztásának támogatásáról és végrehajtásáról szóló H/3951. számú határozati javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el a napirend kiegészítését.

 

 

(14.30)

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/3725. számon előterjesztett törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak kézfelemeléssel! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek állami megvásárlásáról és a megszűnt mezőgazdasági szövetkezetek üzletrész-tulajdonosainak kárpótlásáról szóló T/4005. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítésére tett javaslatomat nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy kiegészíti-e a ma kezdődő ülés napirendjét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló T/4214. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak kézfelemeléssel! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta továbbá, hogy mai ülésünkön ne kerüljön sor az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a képviselőcsoport javaslatát. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben tettem javaslatot. Az ajánlást kézhez kapták képviselőtársaim. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam önöket.

A kormány a négypárti tárgyalásokra figyelemmel kezdeményezte, hogy az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára mai ülésünkön ne kerüljön sor. A házbizottság ülésén a frakciók ezzel egyetértettek, így az elnöki jogkörömben előterjesztett napirendi ajánlásban erre már nem teszek javaslatot.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi ajánlást elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! 14 óra 32 perc van, most áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések, kérdések tárgyalására. Először az interpellációk kerülnek sorra.

Tisztelt Képviselőtársaim! Vadai Ágnes, a Magyar Szocialista Párt képviselője, interpellációt nyújtott be a honvédelmi miniszterhez: “Hogyan alakul a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jövője?ö. Öné a szó, képviselő asszony. (A képviselők egy része távozik az ülésteremből. - Zaj.)

 

Felszólalások:  <<  49  >>    Ülésnap adatai