Készült: 2020.06.03.16:06:02 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Simon Miklós
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2020.05.25. (132)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 12
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2020.05.05.(125)  140 Általános vita lefolytatása T/10311 Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:07
 160 Általános vita lefolytatása T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról vezérszónoki felszólalás 5:53
 176 Általános vita lefolytatása T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról kétperces felszólalás 0:42
 190 Általános vita lefolytatása T/10310 Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:07
2019.06.20.(76)   88 Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 10:02
2019.04.01.(64)   88 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3622 Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról felszólalás 2:10
2019.02.19.(54)  234 Általános vita lefolytatása T/3622 Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:33
2018.11.26.(43)  232 Bizottsági jelentések vitája T/3053 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:25
2018.10.31.(36)    6 Általános vita lefolytatása T/2930 Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 10:38
  20 Általános vita lefolytatása T/2930 Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról kétperces felszólalás 2:13
2018.10.01.(25)  254 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája H/893 A földművesek emléknapjáról Előadói válasz 3:04
2018.06.27.(13)   76 Általános vita megkezdése T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről felszólalás 3:32
<< 1 >>
Összesen: 12