Készült: 2019.11.21.14:09:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

337. ülésnap (2013.12.16.), 388. felszólalás
Felszólaló Dr. Józsa István (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 15:53


Felszólalások:  Előző  388  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Elnök Úr! Döbbenet, hogy ennyi időnek kellett eltelnie, hogy egy ilyen éjszakai órán végül is különleges sürgősséggel az Országgyűlés tárgyalhassa ezt a vizsgálóbizottság elindítására vonatkozó javaslatot. Azért döbbenetes, mert ez év november 8-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik, azóta lemondott, kilépett vagy kiszorított munkatársa arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy több nagy hazai cég, multinacionális hálózat, magyar céghálózat több mint ezermilliárd forint értékben csalt adót, amihez meglátása szerint kormányzati körök is támogatást adtak, és az adóhatóság is asszisztált. Véleménye szerint különben nem állhatott volna elő ez a helyzet.

Ha egy demokratikus országban ilyen nagyságrendű korrupciós vád merül fel, egyáltalán csak a gyanú árnyéka, ha egy magára és hitelességére valamit is adó kormány ilyen esetben haladéktalanul érdemi, tehát nem kétnapos, hanem érdemi vizsgálatot kezd annak kiderítése, tisztázása érdekében, hogy ez a gyanú megalapozott vagy alaptalan, így a kormány tisztázhatná magát ezek alól a gyanúk alól, és tisztázhatná azt is, hogy a folyamatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon belül alkalmazott, a kiemelt adózók felügyeletére, adóztatására vonatkozó eljárások helyesek-e vagy tökéletesítésre szorulnak. Az Orbán-kormány azonban nem ezt tette, hanem titkolózni és mellébeszélni kezdett. Három hétnek kellett eltelnie, mire a miniszterelnök úr megszólalt, hogy az adócsalóknak rács mögött a helyük. Aztán még egy héttel később, négy héttel a botrány kirobbanása után azt mondta, hogy véleménye szerint nincs itt szükség semmiféle különleges eljárásra. Azóta is hárít minden kezdeményezést.

Az MSZP hét különböző kezdeményezést tett, ezt a kezdeményezést is 48 aláírással, tehát mind a 48 MSZP-s frakciótag aláírta. Ugyanakkor a kormány állítólag egy hétvége alatt meg tudta oldani ezt az átvilágítási feladatot, hogy a NAV szervezetét átvilágítsa, aminek alapján lényegében azt állapította meg, hogy az adóhatóságnál minden rendben van. Ugyanakkor szintén a miniszterelnök mondta, hogy mindenki tudja, hogy Magyarországon csalják az áfát. Hát akkor most melyik állítás igaz? Miért történt az, hogy a költségvetési bizottság ellenőrző albizottságának az üggyel foglalkozó ülésére egyetlenegy Fidesz-képviselő nem jött el? Hogy mondjam, a bizottság felelősségteljes elnöke hívta össze ezt a bizottsági ülést. (Z. Kárpát Dániel közbeszól.) Azt most nem tenném. (Derültség.)

Viszont azzal, hogy egyetlen képviselő sem volt ott, én ott voltam, és az MSZP elnöke is ott volt, a jelenlegi nemzetgazdasági miniszter sem ment el. Nem érthető a közvélemény számára, a parlamenti ellenzéki pártok számára, hogy mi az oka, hogy a Fidesz módszeresen szabotálja ezeket a parlamenti fórumokat, ezeket a parlamenti kezdeményezéseket. Nem tudott ülésezni a költségvetési bizottság ellenőrzési albizottsága, nem tudott érvényes ülést tartani a nemzetbiztonsági bizottság, amelynek MSZP-s elnöke összehívta. Ugyanis az volt egy időben a kifogás, hogy amiről a volt adóhivatali dolgozó beszél, az adótitkot képez. Hát akkor menjenek el a fideszes képviselők a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, ott zárt keretek között ki lehet fejteni ezeket is. Erre mind szabotázs, elzárkózás volt a válasz. A Fidesz propagandagépezete az adócsalókról mélyen hallgat.

(22.40)

Az adócsalásra és a korrupcióra vonatkozó vádakat kimondó, volt adóellenőrt azonban nagy erőkkel próbálta lejáratni. Tehát ha büntetőeljárás van, az nem az ügy felderítésére indult el, hanem a volt adóhatósági nyomozó ellen, hogy őt ellehetetlenítsék, hogy őt megfélemlítsék.

Képviselőtársaim, kinek a pártján állnak? Az igazság pártján vagy az adócsalók pártján? Itt van ez az előterjesztés is. Végre a közvélemény nyomására elfogadták, hogy alakuljon meg, induljon el ez a vizsgálóbizottság. Ugyanakkor már elhangzott az önök véleménye, hogy tevékenységet nem végezhet a bizottság, merthogy önök szerint folyamatban lévő büntetőeljárás van. Mikor zavarta önöket például a Laborc-bizottság megalakításában, hogy folyamatban lévő büntetőeljárás van? Amikor önök úgy érzik, hogy a saját politikai érdekeiket szolgálja, akkor soha nem probléma, hogy van büntetőeljárás, most, amikor kényes dolgot, a kormányzat működését alapvetően érintő, kényes dolgot akarna tisztázni egy parlamenti vizsgálóbizottság, akkor önök e mögé az álérv mögé bújnak, ugyanis az előterjesztés nem arról a vizsgálatról szól, amiről a büntetőeljárás.

Ahogy az előterjesztő is világosan kifejtette, három kérdésnek a tisztázását célozza a vizsgálóbizottság, alapvetően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal működését illetően. Első pont: a Kiemelt Adózók Igazgatóságánál, illetve - mivel ezt megszüntették, nem tudni, hogy miért, ezt is jó lenne tisztázni - a Kiemelt Adózók Igazgatóságának jogelődjénél feltárt törvénysértések áttekintése és az elvégzett törvényességi vizsgálatok kérdésének a tisztázása. Ez tehát önmagában nem büntetőügy, ez egy rendszer működésének a tapasztalatait értékelné.

Második pont: a kiemelt adózók által befizetett adó, az adózónál feltárt adóhiány, a velük szemben alkalmazott szankciók, mindezek összehasonlítása a kisebb cégekre vonatkozó, hasonló adatokkal. Ez az a pont, ami a társadalom elemi felháborodását kiváltja. Ugyanis azt tapasztalják a kisvállalkozók, azt tapasztalják a személyi adózók, hogy őket rendkívül keményen ellenőrzi az adóhivatal. Ugyanakkor ebből a jelentésből, vagy amit a volt adóhivatali dolgozó feltár, az a gyanú merül fel, hogy a nagy adózókkal szemben nincs ilyen következetes eljárás, pedig a nagy pénzt onnan lehetne beszedni, a nagy adózóktól. Tehát fölmerül egy aszimmetria, aminek megint kérdéses az oka. Miért ilyen részrehajló a kormányzat? Miért ilyen részrehajló az adóhivatal a nagy adózók kedvezményére és a kisebb cégek kárára? Ezt össze kellene hasonlítani egy ilyen parlamenti vizsgálat során.

A harmadik célkitűzés azt tisztázni, történt-e egyedi ügyekre kiterjedő intervenció a kormány tagjai, kormányzati tisztviselők, országgyűlési képviselők részéről. Milyen intézkedéseket alkalmaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve alkalmazott a jogelődje ezek megakadályozására, feltárására? Tehát van-e olyan dokumentálási rendszer, amiből kiderül, hogy valaki be akar avatkozni a rendszerbe? Van-e olyan dokumentálási rendszer, amelyik eleve elriasztja, elejét veszi annak, hogy bárki is hatással kívánjon lenni a NAV ellenőrző és adóbehajtási munkájára?

Tisztelt képviselőtársaim, főleg ott a túloldalon - még vannak ketten, két fideszes képviselőt látok az ülésteremben; hármat, bocsánat. (Jelzésre:) Igen, a professzor úrral együtt négy, csak nem a helyén foglalt helyet. Azt nehéz megemészteni nemcsak a parlamenti ellenzéknek, hanem általában a közvéleménynek, hogy a Fidesz-kormány és személyesen Orbán Viktor miért szabotálja a NAV korrupciógyanús működését vizsgáló bizottság felállítását. A felállítását, most már úgy néz ki, hogy elengedték. Ha ez megindul, akkor utána miért szabotálják a működését?

Nem lehet nem észrevenni, illetve az önök tevékenysége egyértelműen azt a benyomást kelti mindenkiben, hogy valamiért az Orbán-kormány és a Fidesz-képviselők is hárítják ezt a problémát. Minden egyes parlamenti kezdeményezést elszabotáltak. Úgy tűnik, hogy a kormány, a miniszterelnök menekül ennek a problémának a tisztázása elől.

Ha arra tekintünk, hogy ütközik-e jelenleg büntetőeljárással, akkor azt kell hogy mondjam, nincs tudomása senkinek a magyar parlamentben arról, hogy kormánytag ellen folyna büntetőeljárás, tehát ilyennel nem ütközik, képviselő ellen pedig adócsalási ügyben biztos nem folyik, mert arról tudnánk a mentelmi bizottság kiadatási kérelme miatt. Tehát ez az indok, hogy folyamatban lévő büntetőügy miatt nem lehet lefolytatni ezt a parlamenti vizsgálóbizottságot, ez mondvacsinált probléma. A vizsgálóbizottság nem konkrét büntetőügyet, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal teljes korrupciógyanús tevékenységét vizsgálná, így ez az érvelés teljességgel hamis.

Látható, hogy a Fidesz-kormány először csak a 2010 előtti ügyekben akart vizsgálódni. Az MSZP-nek az a véleménye, hogy vizsgáljuk 2007-től. Fel kell tárni azokat a folyamatokat, amelyek adócsaláshoz vezetnek, kettős célból. Tisztázni azt, hogy most történt-e befolyásolás, korábban történt-e befolyásolás, illetve hogy a működés rendszerébe be lehet-e építeni olyan fejlesztést, ami révén egy nagyobb, jelentősebb adóbehajtást lehet elérni a nagy adózóknál.

Tisztelt Képviselőtársaim! A mi javaslatunk az, hogy a parlament, a parlament vizsgálóbizottsága haladéktalanul vizsgálja meg azt is különösen, hogy politikusok és politikai háttéremberek beavatkoztak-e az adóhatóság egyedi ügyekkel kapcsolatos munkájába. Ezt pedig nem lehet másképp tisztázni, csak úgy, ha ténylegesen elkezdi a működését ez a vizsgálóbizottság.

Kérem, úgy szavazzák meg ezt a javaslatot, hogy tisztában vannak az ügy súlyával. Itt egy ezermilliárdos áfacsalási ügyben nem lehet azt mondani, hogy semmilyen extra vizsgálatra nincs szükség. Nem lehet azt a gyakorlatot folytatni, amit eddig önök folytattak, hogy folyamatosan mellébeszéltek, és mondvacsinált ürügyekre hivatkozva nem tettek semmit. Tisztázni kell, hogy tudtak-e a visszaélésekről, és akik tudtak, miért nem léptek fel a csalókkal szemben. Azt is tisztázni kell, hogy most miért nem támogatják az ügy feltárását. Ez alapvető közérdek.

Ha a miniszterelnök csak arra vár, hogy nevezett Horváth András kinyissa a zöld dossziét, és megnevezze, hogy melyik cég mit követett el az ő tapasztalata szerint, akkor miért akadályozták meg, hogy a költségvetési bizottság zárt ülésén vagy a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén az arra hivatott képviselők betekinthessenek ebbe a mappába, ebbe a zöld dossziéba? Az a véleményünk, hogy érzékelni kell mind a kormánynak, mind a miniszterelnöknek, mind önöknek, többségi képviselőknek, hogy ez az időhúzó mismásolás aláássa a közbizalmat, aláássa az adózás iránti közbizalmat azokban is, akik rendesen fizetik az adójukat, és azokban is, akik elszenvedői a kormány megszorító politikájának.

Úgy gondoljuk, hogy az eddigi konkrét lépések világosan mutatják, hogy az MSZP-frakció érdekelt az ügy teljes feltárásában, ugyanakkor a kormány kezében, a miniszterelnök kezében ott van minden eszköz, amellyel tisztázhatná az ügyet, és a parlamenti többség kezében ott van az eszköz, amivel hozzájárulhatna a bizalom helyreállításához, egyszersmind tisztázhatná a kormánya szerepét az évi ezermilliárdosra becsült károkozás ügyében, gyanújában.

(22.50)

Egy ekkora csalási ügynek sajnos nagyon nagy a korrupciós árnyéka is. Ez ma önökre vetül. Azt kérem, tegyenek róla, hogy elhárítsák magukról a korrupciós gyanú árnyékát, tegyenek azért a bizottság működésének tényleges lefolytatásával, hogy helyreálljon Magyarországon a közbizalom az adózás érdekében, helyreálljon a közbizalom a parlament működését illetően.

Köszönöm a figyelmet, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  388  Következő    Ülésnap adatai