Készült: 2020.04.09.03:38:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

76. ülésnap (2019.06.20.), 66. felszólalás
Felszólaló Juhász Hajnalka (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:35


Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2020. évre vonatkozó költségvetésitörvény-javaslat általános indoklása tartalmazza, hogy a magyar kormány számára az Európát sújtó bevándorlás továbbra is a legfontosabb politikai kérdés marad. Jelenleg a vallásüldözés az elvándorlás egyik fő mozgatórugója a világ számos térségében. Libanonban, Szíriában és Irakban az elmúlt hét évben összesen 40 százalékkal csökkent a keresztények lélekszáma, és kézzelfogható anyagi támogatás, valamint biztonsági garanciák nélkül elvándorlásuk tovább folytatódik.Éppen ezért hazánk humanitárius és üldözött keresztényeket támogató politikájának egyik központi eleme a krízisterületeken élők közvetlen és hatékony segítése, olyan támogatási programok megvalósítása révén, amelyek lehetővé teszik, hogy a szükséget szenvedő közösségek szülőföldjükön boldogulhassanak. Ezzel összhangban a „Hungary Helps” program célja elsősorban az üldözött keresztény közösségek humanitárius segítése. E célból az üldözött keresztények megsegítéséért és a „Hungary Helps” program megvalósításáért felelős államtitkárság folyamatos párbeszédet folytat az egyházi vezetőkkel annak érdekében, hogy valóban hatékony segítségére legyünk az üldöztetést elszenvedő közösségeknek. Az egyházi közösségek vezetői által benyújtott programjavaslatok alapján 2016 ősze és a 2019. év eleje között Magyarország Kormánya összesen 8,7 milliárd forintot különített el az üldözött keresztények közösségeinek támogatására, ezzel elősegítvén a helyben maradásukat.

Földrajzi célterületeiket tekintve az államtitkárság tevékenysége az eddigiekben elsősorban a Közel-Keletre, illetve a szubszaharai régiókra összpontosult, mely régiókban a „Hungary Helps” program 22 humanitárius fejlesztési program megvalósításához járult hozzá számos helyi szereplő, egyház és közösség bevonásával. A program keretében eddig megvalósult projektek eredményeinek elismeréseként és a további célok megvalósítása érdekében 3 milliárd forint elkülönítésére kerülne sor a 2020. évi költségvetésitörvény-javaslatban. Az üldöztetésről és hátrányos megkülönböztetéstől szenvedő keresztény közösségek számára történő intézményes segítségnyújtás Európa biztonsága szempontjából is elengedhetetlen. Európa biztonsága ugyanis szorosan összefügg a keleti keresztények biztonságával.

Az emberi biztonságot veszélyeztető tényezők közé tartozik a háború, a népirtás, az élelmiszerekhez, az egészséghez és a lakhatáshoz való jog tömeges csorbulása, akárcsak a természeti katasztrófák okozta válsághelyzet. Ezen tényezők egyértelműen egybevágnak a menekültkérdés és a gazdasági migráció okaival. A „Hungary Helps” program 2019 áprilisában egy újabb mérföldkőhöz ért, amikor bejegyezték a Hungary Helps Ügynökséget, melynek feladata annak biztosítása, hogy a célzott segítség minél rövidebb idő alatt jusson el a rászoruló közösségekhez, valamint hogy Magyarország meghatározóan járuljon hozzá a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez a helyben történő azonnali segítségnyújtással.

Az ügynökség szakmai feladatainak ellátására 300 millió forint előirányzatra került sor a törvényjavaslatban. Az ügynökség működési feltételeinek biztosításával lehetővé válik a nem kormányzati szektorban történő megjelenés és együttműködések kialakítása is, valamint a bilaterális alapú nemzetközi fejlesztési tevékenység. A feladatok és források eddig számos tárca között egy mátrix szervezetben léteztek. Az ügynökséget megelőzően külső forrást bevonni nem volt lehetséges. Arányaiban a program Magyarország gazdasági teljesítőképességéhez igazodik, amely az ügynökség segítésével nagyobb nemzetközi projektekben való részvételt tesz lehetővé. A „Hungary Helps” program folyamatosan bővül, és a gyorssegélyek megvalósítására is alkalmassá vált az ügynökség létrejöttével. További fontos szempont, hogy az ügynökség működési költségeinek biztosítását is tartalmazó költségvetésről beszélünk.

(A jegyzői székben dr. Simicskó Istvánt dr. Szűcs Lajos váltja fel.)

Kiemelten fontos felhívni a figyelmet az üldözött és hátrányos megkülönböztetést szenvedő keresztény fiatalok számára 2017-ben indított ösztöndíjprogramra, amelynek célja, hogy a hazájukban a felsőoktatásból kiszoruló keresztény fiatalok számára lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarországon. A keresztény fiatalok képzése nemcsak a keresztény közösségek képzettségét, szaktudásának növelését, a „Hungary Helps” program célkitűzéseivel összhangban a helyben boldogulást segíti elő, csökkentve ezzel az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomást, hanem hosszú távon szorosabbra vonhatja a kibocsátó országok és Magyarország közötti kulturális és gazdasági kapcsolatokat is.

Az ösztöndíjprogram teljes költségvetése 2016-tól 2019 végéig összesen 1 milliárd 380 millió forint, a 2020. évre előirányzott támogatási összeg pedig 920 millió forint. A Külgazdasági és Külügyminisztérium is kiemelt figyelmet fordít a migrációt kiváltó okok helyben történő kezelését célzó nemzetközi fejlesztési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási programokra mind multilaterális, mind bilaterális keretek között. Mindennek következtében a „Hungary Helps” programmal összhangban Magyarország megerősíti pozícióját a nemzetközi színtéren, illetve javíthatja láthatóságát a kül- és fejlesztéspolitikában, erősítheti kétoldalú politikai kapcsolatait is.

Ennek megvalósítása érdekében a nemzetközi fejlesztési együttműködés fejezeti kezelésű előirányzat kapcsán a 2020-ra javasolt összeg 1 milliárd 250 millió forint. A nemzetközi fejlesztési együttműködés előirányzat célja, hogy Magyarország külgazdasági célkitűzései során hozzájáruljon a migrációt kiváltó okok helyben történő kezeléséhez olyan stratégiai nagyságrendű gazdasági fejlesztési programok révén, amelyek teret biztosítanak a magyar kis- és középvállalkozások külföldi piacokon történő megjelenéséhez.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés a külkapcsolatok egyik kiemelten fontos területe. Célja a világban létező szegénység és globális egyenlőtlenség csökkentése, a stabilitás, a béke és a fenntartható fejlődés előmozdítása.

(14.00)

A nemzetközi fejlesztéspolitika a kormány egyik kiemelt eszköze tehát a külgazdasági érdekek érvényesítésében. A magyar kormány új alapokra helyezte Magyarország külpolitikai és külgazdasági jelenlétét az afrikai kontinensen, különös tekintettel a szubszaharai régióra. Ezt támasztja alá a hazai vállalkozások külpiaci sikerességéhez szükséges exportfejlesztési intézkedésről szóló, valamint az Afrika-stratégiáról szóló kormányhatározat is.

A stratégia a gazdasági kapcsolatokon túlmenően több biztonságpolitikai elemet is tartalmaz. Az elmúlt időszakban Magyarország jelentős összegeket fordított fejlesztési támogatásokra. A ráfordítások túlnyomó része multilaterális keretek között, tagdíjak formájában, illetve nemzetközi szervezetekbe, alapokba történő önkéntes felajánlások, befizetések révén hasznosult.

A nemzetközi fejlesztési együttműködési előirányzat részben forrást biztosít az Ugandában megvalósítandó nemzetközi fejlesztési programmal kapcsolatos egyes feladatok ellátáshoz. Az előirányzat szintén tartalmazza a nemzetközi fejlesztési stratégia 2020. évben megvalósítandó projektjavaslatainak forrásigényét, melyek érdemben járulnak hozzá az elvándorlást kiváltó okok helyben történő kezeléséhez, valamint kiaknázzák az egyes fejlődő, ázsiai, latin-amerikai és afrikai országokban rejlő gazdasági lehetőségeket.

A magyar migrációs intézkedések központi eleme a származási, tranzit- és célországokkal való szorosabb együttműködés, az embercsempészek elleni fellépés és a migráció kiváltó okainak kezelése a helyben maradás elősegítésével. A nemzetközi fejlesztési tevékenységek nem csupán ezen célok megvalósítását segítik, hanem pozitívan befolyásolják Magyarországnak a partnerországokkal folytatott gazdasági-társadalmi kapcsolatait, ami jelentős eszköz a külpolitikai célok megvalósításában. Az új kihívások hatékony kezeléséhez nélkülözhetetlen a globális felelősségvállalás.

Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikája a nemzetközi szolidaritásra és a helyben történő hatékony segítségnyújtásra fókuszál. Hazánk jelentős mértékben támogatja a fejlődő országok felzárkózását és az ott élők helyben segítését, hozzájárulva ezzel a regionális és nemzetközi biztonsághoz is.

A humanitárius tevékenység alapja mindig az emberi életek mentése: a szenvedés enyhítése, valamint az emberi méltóság megőrzése fegyveres konfliktusok és természeti katasztrófák következtében kialakult helyzetekben. Hazánk nemzetközi fejlesztési együttműködési területére vonatkozóan kiemelt partnerországok Szíria, Irak, Jordánia, Uganda, Etiópia, Kenya és a Nyugat-Balkánon pedig Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia.

Látnunk és értenünk kell, hogy a keleti keresztények helyzete, az afrikai területek népességrobbanása, az éghajlatváltozás kihívásai látlelet arról, hogy mit várhatunk a térség országaitól. Ezen területek megfelelő, okos, helyben történő humanitárius segítségnyújtás nélkül nem válhatnak hatékonyan együttműködő, stratégiai partnereinkké, és az irányukból Európába érkező tömegek egyértelmű kihívást jelentenek kontinensünk biztonságára.

(Az elnöki széket Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

A magyar kormány kiállása az üldözött keresztények érdekében, valamint a nemzetközi humanitárius szerepvállalása egyedivé és meghatározóvá vált a nemzetközi területen. Tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság elmúlt években elért kiváló eredményei lehetővé teszik, hogy ne csak felzárkózzon Magyarország ezen a területen, hanem nemzetközileg is elismert módon, a helyben segítés elvét alkalmazva kiemelkedő szerepet töltsön be a migráció megelőzésében, ezért kérem a költségvetésitörvény-javaslat támogatását. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai