Készült: 2020.07.07.22:11:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

151. ülésnap (2011.12.09.), 158. felszólalás
Felszólaló Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:06


Felszólalások:  Előző  158  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Borzasztó nagy türelemmel vártam a rendes hozzászólásokat, mert azt látom, hogy itt az ellenzék a vita elején rendkívüli taktikával vagy valamiféle álügyességgel próbálta átterelni a szót arra, amiről ez a jogszabály vagy törvényjavaslat nem szól. Ez a törvényjavaslat a mi felfogásunkban - és nem nagyon szeretném már az előttem szóló kormánypárti képviselőket idézni - arról szól, hogy egy értékválasztás mellett a család támogatása, a családok értékének megtartása és a jövő megtartásához való rendelése a cél. Ennek a törvényjavaslatnak az alapja az az érték, ami a magyar társadalomnak nem tíz éve, nem húsz éve, nem a kommunizmus által kivívott értéke, hanem évszázadokon, ezeréves történelmünkön áthúzódó alapértéke és alapegysége. Ennek a törvénynek az alapja a felelősség, az a felelősség, hogy a családtagok, akiket leszármazással, házasságkötéssel vagy családba fogadó gyámsággal családi kötelék fűz össze, az őket körülvevő közösség számára fontos az, hogy egymásról gondoskodjanak, akár nagykorú gyermekekről beszélünk és az idős, rászoruló szülőt tartjuk eltartandónak, akár pedig kiskorú gyermekről beszélünk, oda-vissza érezhető és szükséges az a felelősség, ami itt megfogalmazódik.

Ha jól emlékszem, képviselőtársaim, bár talán a korom nem enged visszanyúlni az '50-es évekbe, valamikor ott romlott el ez a történet először, amikor a panelekbe szétküldték a vidéki családokat, amikor szétbombázták a vidéki közösségeket, amikor elszakították egymástól a generációkon keresztül és generációs együttélésben lévő vidéki családi mintákat. Ez a vidék tartotta meg Magyarországot, ezt a vidéket a kommunizmus 50 éve tönkretette. Ezeket az értékeket újra ki kell mondanunk, ezeket az értékeket újra célként kell kitűznünk a gyermekeink számára. Abban az időszakban, amely a kommunizmus dicső időszaka volt, olyanok tettek a magyar családrombolásért, akiknek utódai, mint jól tudjuk, ma is benn ülnek a parlament soraiban.

Nagyon keserves időszaka volt ez a családjognak, illetve a családok történetének, hiszen az '50-es évek egyéb jogalkotása hozta magával a válások szabadelvűségét vagy szükségszerűségét; nem akarok ingatlan-nyilvántartási törvényről beszélni, tulajdonjogról beszélni, vagy polgári jogról, ami az '50-es években bizony bőven követte azt a családirtó jogalkotást, amit önök elkezdtek azzal, hogy egyszerűen csak a városiasítás vagy az iparosítás következtében szétzúzták, szétbombázták, a családi értéknek a maradékát is vidéken elvették. Kedves képviselőtársaim, ez annak az oka, hogy a mai magyar szociális ellátórendszer olyan problémákkal kell hogy megküzdjön, amit a magyar családok tradíciója évszázadokon át kezelt a magyar történelemben. A mai magyar családok alkalmatlanok vagy képtelenek a tradíció megszakítása miatt vagy pedig egész egyszerűen a gazdasági helyzet miatt arra, hogy az idős, beteg ellátandó családtagról gondoskodjanak.

Jelzem, hogy vidéken azért ez még működik, a vidék Magyarországa még mindig képes arra, hogy a családokon keresztül megtartsa ezeket az elszegényedő vagy önmaguk ellátására képtelen családtagokat. A vidék másként működik. Azért szükséges meghatározni ezeket az irányelveket, hogy akik egyre kevésbé családi közösségekben és normális - bár ez a szó értelmezését tekintve több oldalról nézhető - családi közösségben nőnek fel, azok számára egyértelmű legyen, hogy a gyermekről való gondoskodás ugyanolyan értékű, mint az idős hozzátartozóról, családtagról való gondoskodás.

Én azt elfogadom és el is hiszem, hogy egy más elvrendszeren felnövő vagy a családfogalmat és a magántulajdont Engels nyomán értelmező, a mai szocialista frakcióban is ülő képviselők másképp gondolkodnak a családról és más alapját és szükségét érzik; én azt gondolom, az a törvényjavaslat, amit kereszténydemokrata képviselőtársaink benyújtottak, a család értékét a felelősség és az érték oldaláról közelíti meg.

Az a kérdés, amit itt az azóta a vitából már kiszálló Ertsey képviselő asszony forszírozott a vita során, a női egyenjogúság meg az erről való politizálás nem ennek a törvényjavaslatnak a tárgya, nagyon sajnálom, hogy idevisszük ezt a vitát. Itt nekem van egy fogalmilag feloldhatatlan ellentétem abban a problémakörben, amit az LMP bele szeretne olvasni, vagy ebből a törvényjavaslatból ki szeretne olvasni; mégpedig az, hogy ha az egyenjogúság hiányát vagy a nők számára való egyenlő előmenetelt hiányolják a magyar társadalomban, akkor miért keresik minél több ponton a törvényben azokat a pluszjogokat vagy jogosultságokat, jogosítványokat, amiket hiányolnak belőle. Ebben a törvényben egy ponton biztosan kimondatik az, hogy a férfi és a nő felelőssége egyenrangú, márpedig a gyermek nevelésénél a szülők, az apa és az anya egyenlő felelősséggel bír a gyermeke tartása, nevelése során. Ebből következik minden, ebből következik az, hogy a családban növekvő gyermekek számára ezzel a jogszabállyal, de nemcsak ezzel, hanem az ehhez társuló egyéb kiegészítő szabályokkal biztosítani lehet a gyermekek egészséges, kiegyensúlyozott fejlődését.

Aztán ott is némi anakronizmust érzek - és Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony egyszer említette, de nem lehet elégszer ismételni, mert, már mondtam itt, ebben a Házban, hogy az ismétlés a tudás anyja; bizony ez így van -, hogy ennek a jogszabálynak jelentős része, kedves képviselőtársaim, jelenleg is hatályos, a gyermekek védelméről szóló vagy a jelenleg hatályos Ptk.-ból átemelt fogalmak vagy jogi kategóriák intézményrendszere, annyiban különbözik mindettől, hogy rendszerbe teszi és a családok köré szervezi ezeknek a jogintézményeknek a megnevezését vagy működtetését, illetve értékrendet állít a családpolitikában, egy elég erős és elég határozott értékrendet, ami mindnyájunk érdeke. Ez a vita álláspontom szerint és a mi álláspontunk szerint nem a női egyenjogúságról kell hogy szóljon, nem arról kell, hogy szóljon, hogy a népesedéspolitika szempontjából milyen következményei vannak; arról kell hogy szóljon, hogy van egy olyan kormány 2011-ben Magyarországon, aki képes figyelembe venni a magyar társadalmat alapító tényezőket, tradíciókat, nem csak a szociológia és a jog oldaláról közelíti meg a családot. Ma nagyon szép, szociológiai vizsgakérdésekre adható feleleteket hallottunk, a család fogalma - mint reprodukciós, mint legkisebb társadalmi egység, mint gazdasági fogyasztó közösség - a jogalkotó számára nagyon fontos, hiszen vannak mögötte tudományos kutatások, felmérések.

(13.40)

A parlament dolga, az itt ülő politikusok dolga az a döntés, hogy a családot mint a társadalom rendszerének értékét kiemelve kivegyük abból a lezüllesztett, akár mondhatnám az előbbi példát, hogy az 50 év alatt lezüllesztett családi kapcsolatokat, családi kötődéseket... - és egyáltalán, a család mint olyan fogalomrendszerét a helyére tegye, és azt az értékrendet tükrözze, ami ma a magyar társadalom többségének az értékrendje; függetlenül a KSH-adatoktól vagy némi statisztikáktól, amikre önök hivatkoznak, mert ennek a parlamentnek a patkójában a KDNP- és a Fidesz-frakcióban többségében, kedves képviselőtársaim, olyan képviselők ülnek, akik több gyermeket nevelnek, akik családban, bocsánatot kérek, házasságban élünk, és ez nekünk ma, 2011-ben Magyarországon nem ciki. Lehet, hogy néhányan úgy gondolják, hogy ez nem olyan trendi, meg esetleg jobb, nem tudom, a celebség mellett még szinglinek is lenni, de azt gondolom, egy gyermeknek elsősorban anyára és apára van szüksége, kiegyensúlyozott, rendes családi környezetre, ahol egészséges lelki fejlődését biztosítva tudja megszerezni mindazt a tudást, amivel majd eredményes és aktív része lehet a jövő társadalmának.

Sok mindenről nem beszéltem, néhány dolgot megismételnék. A felelősség, az értékválasztás és a vidék megtartóereje lehet ennek a sarkalatos családjogi törvénynek az elfogadása. Ezért kérem képviselőtársaimat ennek a törvényjavaslatnak a támogatására.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)
Felszólalások:  Előző  158  Következő    Ülésnap adatai