Készült: 2020.10.21.09:02:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

130. ülésnap, 178. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:36

Felszólalások:  <<  178  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérem, foglalják el a helyüket, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Most sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk. (Zaj, beszélgetés. - Az elnök csenget.)

A kormány T/4855. számon benyújtotta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. Jelzést nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4855. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 231 igen szavazattal, 96 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány T/4856. számon benyújtotta a nemzeti köznevelésről szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4856. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 243 igen szavazattal, 96 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány T/4857. számon benyújtotta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4857. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 293 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány T/4866. számon benyújtotta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Kérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4866. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 257 igen szavazattal, 97 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány T/4858. számon benyújtotta a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4858. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 350 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány T/4859. számon benyújtotta a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4859. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 256 igen szavazattal, 98 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

A kormány T/4864. számon benyújtotta a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Itt felhívom figyelmüket, hogy az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4864. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 259 igen szavazattal, 98 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

(18.10)

A kormány T/4863. számon benyújtotta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Kérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/4863. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 257 igen szavazattal, 101 nem ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátás következik.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló T/4714. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 306 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 41 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 256 igen szavazattal, 103 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitákra ma éjjel kerül sor.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 303 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló T/4661. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 259 igen szavazattal, 100 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló T/4743. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 258 igen szavazattal, 101 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló T/4744. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 272 igen szavazattal, 88 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az ügyészségről szóló T/4745. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 257 igen szavazattal, 102 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló T/4746. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 272 igen szavazattal, 87 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitákra a holnapi ülésnapunkon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most tárgysorozatba-vételi kérelemről határozunk. A Jobbik képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a honvédelmi és rendészeti bizottság által elutasított, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvénynek a zaklató jellegű reklámterjesztés bírságolhatósága érdekében szükséges módosításáról szóló T/3759. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről.

Megkérdezem Novák Előd képviselő urat, kívánja-e a tárgysorozatba-vételi kérelmet indokolni, ötperces időkeretben. Jelzi, hogy igen.

Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  178  >>    Ülésnap adatai