Készült: 2020.07.12.04:38:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

279. ülésnap (2005.12.12.), 238. felszólalás
Felszólaló Karsai Péter (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  238  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KARSAI PÉTER (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A tárgybeli törvényjavaslat egy jogrendszerünkben meglevő, a jogbiztonság kérdésével szorosan összefüggő hiányosság pótlására irányul. Jól ismert a közvéleménynek az az elmarasztaló álláspontja is, ami az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatban a leggyakrabban megfogalmazódik az évekig húzódó perek, a hosszú, nemritkán okafogyottá váló eljárások miatt.

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény hazánk nemzetközi kötelezettségeként fogalmazza meg “az ésszerű időn belül való tárgyalás és ítélethozatal elvétö. Emellett hazánk mindig is fontosnak tartotta az Emberi Jogok Európai Bíróságának működését, annak döntései megjelentek a magyar gyakorlatban, a jogalkotás folyamatosan követte a megjelenő ítéleteket, a Magyarországot érintő döntések pedig olvashatók az interneten is. 2000-ben a Lengyelország ellen kezdeményezett úgynevezett Kudla-ügy fordulópontot és komoly jogalkotási kihívást jelentett az európai országok többségének, amikor a bíróság korábbi esetjogát felülvizsgálva előírta, hogy a részes országoknak ezentúl gondoskodniuk kell a nemzeti hatóságaik előtti hatékony jogorvoslatról, amikor azt állítják, hogy indokolatlan késések történtek a nemzeti eljárás során.

(20.30)

Az egyezmény részes országainak biztosítaniuk kell, hogy beillesztik nemzeti jogukba a hatékony jogorvoslat lehetőségét az eljárások indokolatlan elhúzódásával szemben. Korlátozott lehetőségek korábban például az Országos Igazságszolgáltatási Tanács előtt már léteztek, fontos azonban, hogy a peres felek számára egységes jogorvoslati lehetőséget teremtsünk ebben a kérdésben.

Az Igazságügyi Minisztérium már 2001-ben javaslatot tett az Országos Igazságszolgáltatási Tanács részére az egy éven túli folyamatban lévő ügyek felülvizsgálatára. Ennek alapján a tanács végső soron a két éven túli folyamatban lévő ügyek felülvizsgálatát rendelte el, amit négyhavonta ismételten megtett.

Tisztelt Országgyűlés! Az előző ciklusban az ítélkezés feltételeinek javítása és a peres eljárások gyorsítása érdekében számos intézkedés és jogszabály-módosítás történt azért, hogy az egyes bíróságok munkaterhei valóban arányosabbá váljanak, ezáltal az ítélkezés ténylegesen gyorsuljon és szakszerűbb legyen, valamint a helyi bíróságok aránytalanul nagy munkaterhe csökkenjen.

Ennek ellenére is tapasztalható, hogy Magyarországgal szemben is leginkább az eljárások elhúzódásával összefüggésben kezdeményeznek ügyeket. A strasbourgi szervekhez benyújtott magyar panaszok tapasztalatai szerint a magyar ügyek jelentős részét a polgári perek elhúzódása miatti panaszok teszik ki, ugyanakkor büntetőeljárás elhúzódása miatt is marasztalta már el a bíróság a magyar államot. A bíróság emellett több esetben megállapította, hogy a bírósági jogkörben okozott kár megtérítésének jelenlegi szabályai nem teremtenek hatékony jogorvoslatot az ilyen elhúzódó eljárások miatt. Erre tekintettel is szükséges, hogy belső jogunk rendelkezzen olyan jogintézménnyel, amely az eljárások során biztosíthatja azok folytatását, ésszerű időn belüli lezárását.

Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Demokrata Fórum részéről támogathatónak tartjuk a tervezett módosítást, tekintettel arra is, hogy a tervezett magyar szabályozás kidolgozásánál a komoly tapasztalatokra visszatekintő osztrák megoldást vették alapul, és azt az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal együttműködve dolgozták ki. Kritikai észrevételként azonban meg kell jegyezni, hogy a kormány sajnos nem siette el a jogintézmény bevezetését, arra már évekkel ezelőtt szükség lett volna; ha úgy tetszik, témánál maradva: nomen est omen. Ez az eljárás is indokolatlanul, sőt érthetetlenül hosszú ideig húzódott.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  238  Következő    Ülésnap adatai