Készült: 2020.02.17.01:50:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

31. ülésnap, 174. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:07

Felszólalások:  <<  174  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérem, foglalják el helyüket. Ellenőrizzék, hogy képviselői kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Megkezdjük a határozathozatalokat. (Zaj. - Csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Most sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk. A kormány T/1243. sorszámon benyújtotta a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs jelentkező.) Nem kívánja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1243. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Több képviselő jelzi, hogy nem működik a gépe.) Várjanak egy pillanatra - én vagyok a hibás. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 257 igen szavazattal, 41 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány T/1244. számon benyújtotta a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1244. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 275 igen szavazattal, 49 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány T/1247. sorszámon benyújtotta a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéhez az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1247. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 277 igen szavazattal, 60 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány T/1248. sorszámon benyújtotta a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a kérelmet. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéhez a Házszabály alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1248. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 290 igen szavazattal, 58 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Tisztelt Országgyűlés! Most a részletes vitára bocsátás következik. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 291 igen szavazattal, 59 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! A részletes vitára ma este utolsó napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló H/638. sorszámú előterjesztéshez a mai napon bizottsági módosító javaslat érkezett, így a határozathozatalra csak a jövő héten kerülhet sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV. 28.) kormányhatározatban foglalt döntésről szóló beszámoló és ennek elfogadását kezdeményező, a honvédelmi bizottság által benyújtott országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztéseket J/256. és H/496. sorszámon megkapták.

Megadom a szót Hende Csaba honvédelmi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben. Öné a szó, miniszter úr.

(17.00)

Felszólalások:  <<  174  >>    Ülésnap adatai