Készült: 2020.07.07.20:51:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

326. ülésnap (2013.11.19.), 172. felszólalás
Felszólaló Kovács Ferenc (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:22


Felszólalások:  Előző  172  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 1994. évi 46. számú határozata alapján beadta a módosító javaslatát a 2012. évi CIII. törvény módosítására, amely az Erzsébet-programról szól.

A bizottsági módosító javaslat egy pluszpont beemelését javasolja az eredetileg megállapított tervezethez, amelyben az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény a következő 6. §-sal egészülne ki. "A mellékletben meghatározott állami vagyon vagyonkezelője az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik." Ez a pont így szól: "A 2. mellékletben meghatározott állami vagyon vagyonkezelője az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A vagyonkezelői jog létesítése ingyen történik."

Ez a pont tartalmazza öt különböző ingatlannak a programba történő beemelését, melyek Balatonőszödön találhatóak. Egyik a balatonőszödi 619-es helyrajzi számú, másik a balatonőszödi 620/2-es helyrajzi számú üdülő, amely 27 darab üdülőépületet, 15 darab gazdasági épületet és egyéb épületet 6 darabot tartalmaz. Következik a balatonőszödi 622-es helyrajzi számú, ez egy kivett gazdasági épület udvarral. A következő Balatonszemes, 44-es helyrajzi számú kivett üdülőépület udvarral, és ugyanitt Balatonszemesen az 1430-as helyrajzi számú kivett transzformátorház kerül be a program rendszerébe.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény és ennek módosítása legfontosabb célkitűzése a családi, a szociális üdültetés, az ifjúságvédelmi programok helyszínéül szolgáló ingatlanok vagyonkezelésbe adása, amely a szociális üdültetés, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi programok térben és időben koncentrált megvalósítását eredményezi. Ezzel továbbgondolt, továbbfejlesztett formájában létrehozza az állami szociálpolitikai ellátórendszer új elemeit.

A javaslat a fenti célokhoz további ingatlanok vagyonkezelését bízza az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságra. Ezen közösségi ingatlanegyüttesek a hátrányos helyzetű célcsoportok számára és szociálisan rászorulók részére biztosítanak üdülési, táborozási lehetőséget. Ezáltal a program nem csupán azt teszi lehetővé, hogy olyan érintettek is részesülhessenek és részesüljenek üdülési lehetőségben, gyakorolhassák a turisztikai szolgáltatásokhoz való jogaikat, akik önerejükből nagy valószínűséggel soha nem tudnának utazni, hanem azt is, hogy a társadalom különböző szegmenseiből a gyerekek együtt vegyenek részt a táborokban, támogatva ezzel a hátrányos helyzetűek korai társadalmi integrációját.

Tisztelt Képviselőtársaim! Reméljük, hogy ez a folyamat nem fog itt megállni, az Erzsébet-program programkerete további lehetőséget fog biztosítani arra, hogy még szélesebb társadalmi köröket tudjunk bevonni az Erzsébet-program által biztosított fedezettel a közösségi célú üdültetésekre, a szociálisan hátrányos helyzetű emberek nyaraltatására, pihentetésére, ezzel is próbáljuk kiegyenlíteni a társadalmi feszültségeket, illetve a szociális olló összébb zárását talán segíti ez a rendszer. Reméljük, hogy további olyan állami ingatlanépületek is bekerülhetnek majd a szolgáltatási körökbe, amelyek a mostani helyszínek mellé újabb és újabb lehetőségeket biztosítanak nemcsak Balaton környéki, hanem hazánk számos helyén lévő üdültetésre.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)
Felszólalások:  Előző  172  Következő    Ülésnap adatai