Készült: 2020.10.29.09:22:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

28. ülésnap, 29. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Az elnök visszautasítja az irományt
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:17

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabálytól való eltérésre tett házbizottsági javaslatot, továbbá az előterjesztések tárgyalási szakaszait tartalmazó - a frakciók képviselőinek egyetértésével készült - menetrendet valamennyien kézhez kapták.

A házbizottság mai ülésén a Fidesz jelen lévő képviselője azt kezdeményezte, hogy a két törvényjavaslat szombati általános vitájának lefolytatására külön-külön kerüljön sor, ezzel a frakciók jelen lévő képviselői egyetértettek.

A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Kérdezem önöket, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Nem kívánnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most döntéshozatal következik. Felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabály rendelkezései alapján a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát önöket, hogy a T/1145/2. számú javaslatnak megfelelően eltérnek-e a Házszabálytól. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a Házszabálytól való eltérésre vonatkozó javaslatomat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben terjesztettem elő javaslatomat.

A Fidesz képviselőcsoportja indítványozta, hogy az ülés napirendje öt előterjesztés tárgyalásával egészüljön ki, és javaslatot tett a napirend módosítására a T/1140. számú törvényjavaslat tárgyalásának átütemezésével kapcsolatban.

A Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a keddi ülésnap végén további egy előterjesztés tárgyalására is sor kerüljön, valamint a napirend módosítására tett javaslatot a ma este sorra kerülő két egészségügyi tárgyú törvényjavaslat általános vitájának lezárásával kapcsolatban.

Először a napirend kiegészítését kezdeményező indítványokról határozunk. A Fidesz képviselőcsoportja azt indítványozta, hogy az általa tett napirend-kiegészítésekre vonatkozó indítványokról géppel szavazzunk.

Kérdezem tehát önöket, hogy kiegészítik-e az ülés napirendjét a nemzeti fejlesztési kabinet és a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos országgyűlési ellenőrzését végző bizottság létrehozásáról szóló H/371. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 91 igen szavazattal, 175 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint a közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról szóló T/790. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 83 igen szavazattal, 183 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett utasította el a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/297. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 83 igen szavazattal, 183 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/296. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 84 igen szavazattal, 188 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett elutasította a kiegészítésre vonatkozó indítványt.

(13.50)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/295. számú előterjesztéssel. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 83 igen szavazattal, 187 nem ellenében, tartózkodás nélkül utasította el a kiegészítésre vonatkozó javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja indítványozta, hogy a holnapi ülésnapon utolsó napirendi pontként kerüljön sor a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítását kezdeményező T/826. számú törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására.

A határozathozatal előtt emlékeztetem önöket, hogy a vita megkezdésekor csak az előterjesztői expozéra, bizottsági előadók felszólalásaira került sor. Az előterjesztés holnapi tárgyalása során a képviselői felszólalási időkeretekre úgy teszek javaslatot, hogy azok ne haladják meg a 10-10 perces időkeretet. Aki a képviselőcsoport kezdeményezésével, és a javasolt időkerettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a napirendi módosításokat kezdeményező indítványokról döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1140. számú törvényjavaslat általános vitájának tárgyalására kedden, első napirendi pontként kerüljön sor. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatta ezt az indítványt.

A Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a módosító javaslatok házszabályszerű benyújtása érdekében az egészségbiztosítás körében végzett tevékenység felügyeletéről szóló T/1035. számú, továbbá az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló T/1093. számú törvényjavaslat általános vitájának lezárására ne ma este, hanem holnap 12 órakor kerüljön sor. Tehát ez azt jelenti, hogy a módosító javaslatokat is addig lehet benyújtani. Aki ezen javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Az Országgyűlés jól látható többsége támogatja ezt az indítványt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előbb módosítottak alapján a napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A hét végi futárpostában valamennyien megkapták a 2007. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Felhívom figyelmüket, hogy a módosító javaslatok benyújtására azt a formanyomtatványt használjuk, amelyet a korábbi években is már alkalmaztunk. Erről mindannyian tájékoztatást kaptak a frakciókban.

Tisztelt Képviselőtársaim! 13 óra 55 perc van, áttérünk az interpellációk tárgyalására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Házszabály 90. § (4) bekezdése, valamint az ügyrendi bizottság 36/1998-2002. ÜB számú általános érvényű állásfoglalása alapján, Halász János: "Arányos és jogszerű a rendőrök fellépése akkor is, ha a békésen pizzázó és whiskyt iszogató Hiller Istvánt és Gyurcsány Ferencet ájulásig verik?" címen az oktatási és kulturális miniszterhez (Moraj és derültség a kormánypártok soraiban.) címzett interpellációját az Országgyűlés elnöke visszautasította, mivel a feltett interpelláció nem tartozik a miniszter úr feladatkörébe. Tehát ennek a visszautasítására a mai napon sor került.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nagy Kálmán, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: "Ügyeletes orvos: Veres János pénzügyminiszter!?" címmel.

Nagy Kálmán képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  29  >>    Ülésnap adatai