Készült: 2021.01.28.02:03:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 200. felszólalás
Felszólaló Csatári József (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:54


Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CSATÁRI JÓZSEF (FKGP): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1999. évi költségvetés mezőgazdasági részéhez kívánnék szólni rendkívül röviden, mert rövid az idő.

Az előző időszakban - visszalépek a négy évre - a kormányzat különböző válságokat idézett elő, a mezőgazdaságban nagyon érezhető volt ez. Kiemelném azt a nagy horderejű döntést, amit hoztak, hogy szerették volna a földtörvényt kivitelezni. Mi, ellenzékben tevékenykedők, hála Istennek, meg tudtuk akadályozni, hogy külföldi kézbe kerüljön a föld. Agrárvonatkozásban is akkor ébredt fel a kormányzatuk, amikor volt egy gazdatüntetés, és nemtetszésünket fejeztük ki, akkor hevenyészve összeállt egy mezőgazdasági program, amely csak írott szöveg volt, de megvalósítás nem tükröződött benne.

Nem kívánnék a válságsorral foglalkozni, hiszen a jelenlegi FVM, mint egy zsonglőr végzi a mutatványát a válságok gyors kezelésére, a kaotikus állapot valamelyest mederben tartására.

Kérem, kiemelnék egy pár fontos véleményt azért, mert a mostani agrárválság nem bírja el az agrárbékétlenséget. Rendkívül fontos, hogy a megoldásban úgy az ellenzék mint a kormánypárt olyan konszenzusra jusson, amelyben a szakmaiság érvényesül, és az akarnokság háttérbe szorul, és így talán közösen tudunk kilábalni az agrárválságból.

Felmerült a kérdés, hogy mit is akar a mostani kormányzat. Hát a mostani kormányzat a családi gazdaságok megerősítését kívánja elősegíteni, ugyanakkor támogatja a társas gazdaságok és szövetkezések fejlődését, a meglevő beruházások és gépi eszközök hatékonyabb kihasználása érdekében segíti a társas szervezetek és magángazdálkodók együttműködését. Azt hiszem, ez a mondat olyan mondat, amelyben a mezőgazdaságban dolgozók mindegyike megtalálja önmagát, és remélhetőleg megtalálja a számítását is abban, amit végezni akar.

Lehet vitatkozni azon, hogy ez a 162 milliárd forint sok vagy kevés. Az előző ciklushoz képest több, de ahhoz, hogy a mezőgazdasági válság megoldódjon és a mezőgazdaság megfelelő sínre kerüljön, kevés. De el kell fogadnunk azt az állapotot, hogy ennyi forrás áll rendelkezésre, de ezt az összeget is nagyon megfontoltan, ésszerűen kellene szétosztani, megfelelő támogatások formájában, nem feledkezve meg arról, hogy a mezőgazdaság rendkívül érzékeny, sérülékeny, törékeny szerkezet. Itt a növénytermesztést, az állattenyésztést megfelelő harmonizációval kell kezelni, ugyanis a soknak mondott terményünknél - gabonában értve - már sokkal többet termeltünk, ezt mondom úgy, mint 25 éve mezőgazdaságban dolgozó, ezt tanuló szakember, sokkal többet le tudtunk vezényelni, mint most a kevesebbet, hiszen akkor megvolt megfelelő állatállományunk, megvoltak megfelelő piacaink, amelyek sajnos elvesztek.

Rendkívül nagy feladat hárul az agrárrendtartási hivatalra, hogy a belső piacunkat a továbbiakban már tényleg ne veszítsük el, hanem lehetőleg a külföldi, keleti piacokat tudjuk újra feltárni. Ugyanis megengedhetetlen az, hogy külföldi áruk tömkelege jön az országunkba, és végeredményben a magyar árunak már nincs helye.

Kiemelném - nagyon fontos - az érdekvédelem szerepét. Kérem, az érdekvédelmet úgy ki kell szélesíteni, hogy tényleg ki tudja fejteni hatékony munkáját. Azt is kiemelném, hogy azok a szervezetek, amelyek felvállalják a gondot, az örömet, a bánatot, azok mondhassák el a véleményüket, ezt a kormányzat vegye figyelembe, és így alakítsa a továbbiakban az agrárprogramot. Megengedhetetlen az, hogy békétlenségek sora alakul ki, és ebben kárt szenved úgy a termelő, mint a fogyasztó. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) El kell mondani azt: vigyázni kell arra, hogy mezőgazdasági terményeink minőségileg olyan szintre kerüljenek, hogy tényleg az Európai Unióba lépésünkkor azokra piac legyen. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

A magam részéről azt mondom, hogy a költségvetést fogadjuk el, erre biztatom az Országgyűlésben levő képviselőket is, és bízzunk abban, hogy jobb sors is lesz még a mezőgazdaság vonatkozásában.

Köszönöm szépen. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai