Készült: 2019.11.22.17:50:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

321. ülésnap (2013.11.05.), 166. felszólalás
Felszólaló Román István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:53


Felszólalások:  Előző  166  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ROMÁN ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Ahogyan az emberi jogi bizottság előadójaként az elmúlt két percben elmondtam a tisztelt Háznak, az előttünk fekvő törvényjavaslatot elsősorban a polgári törvénykönyv módosításai teszik szükségessé. Az jövő tavasszal lép hatályba, így mindenféleképpen fontos, hogy a civil szervezeteket szabályozó törvény össze legyen fésülve ezzel a törvénnyel. Másrészt az elmúlt években az új civiltörvénnyel kapcsolatosan nagyon sok vélemény, javaslat, észrevétel gyűlt össze, tehát ez a módosító javaslat arra is kísérletet tesz, illetve azt a célt szolgálja, hogy ezeket a tapasztalatokat törvénybe foglalja.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat elfogadásával, úgy vélem, egy új fejezet kezdődött a civil szféra életében. A Nemzeti Együttműködési Alap nem csak nevében váltotta fel a nemzeti civil alapprogramot; szigorú összeférhetetlenségi szabályok kerültek megállapításra, és jóval átláthatóbbá vált a rendszer. A civil szervezeteknek, túl a NEA biztosította költségvetési előirányzaton, amelyet a közelmúltban tárgyalt 2014-es központi költségvetés is tartalmaz, lehetőségük van a személyi jövedelemadók 1 százalékának megszerzésére is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a 3,9 millió szja-bevalló jelenti a potenciális felajánlókat a civil szervezetek számára. 2013-ban 2,9 százalékos növekedés tapasztalható a felajánlások számában, így idén a felajánlások értéke összesen 7,4 milliárd forint, ami 208 millió forinttal több a tavaly szeptemberi számnál. Tehát megállapíthatjuk, hogy mind a felajánlók száma, mind a felajánlott összeg mértéke emelkedett 2013-ban. Erre a tendenciára kíván a kormány ráerősíteni a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény módosításával.

Úgy gondolom, a megfelelő jogi környezet biztosításán túl alapvető feladatunk a szemléletformálás. A felajánlások száma ugyan a tavalyi évhez képest növekedett, mégis alig több, mint a jogosultak fele rendelkezett személyi jövedelemadója 1 százalékáról. A tudatosság erősítése mind a civil szervezetek, mind az állampolgárok elemi érdeke. A forrásokért versenyző civilek közül azok érhetnek el eredményeket, akik az adóbevallási időszakon túlmutató, folyamatos kommunikációt végeznek, tájékoztatják azokat, akiktől számítanak felajánlásokra. A személyi jövedelemadóval rendelkezők pedig maguk döntik el, melyik szervezet végez szerintük olyan, a szívükhöz, világlátásukhoz közel álló munkát, kiemelkedő munkát, hogy neki kedvezzen, ezért a jövőben a kedvezményezetté válás feltételrendszere a civil szervezetek számára jelentősen egyszerűsödik. Különösen indokolt ez, hiszen a közhasznú jogállás megszerzése jelentősen szigorodott az utóbbi időben.

A törvényjavaslat szerint egységesen, a rendelkező évet megelőző második év első napján jogerősen nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány részesülhet felajánlásban, amely belföldi székhellyel, magyarországi vagy határon túli magyar közösség érdekében tevékenykedik, továbbá szervezetében, működésében pártoktól független. Fontos és előremutató változás, hogy a jövőben a kedvezményezetté válás rendszerében az utólagos jogosultságigazolás helyett az előzetes regisztráció kerül előtérbe. A feltételeknek megfelelő civil szervezet előzetes regisztrációval a rendelkező évet megelőző év szeptember 30. napjáig kérheti a nyilvántartásba vételét. Az adóhatóság hatósági eljárásban dönt az egy évre szóló jogosultság megállapításáról, amellyel kapcsolatosan a felülvizsgálat a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe tartozik. Az adóhatóság minden év január 1. napján saját honlapján és a civil információs portálon keresztül is közzéteszi a kedvezményezettek adatait, amelyet a rendelkező nyilatkozat megtételére rendszeresített elektronikus formanyomtatvány is listaként tartalmaz, ezzel is segítve az adózói felajánlásokat. Az adózók így előzetesen tudnak tájékozódni arról is, ha összetévesztésre alkalmas elnevezések fordulnak elő, így a felajánlás rendszerében csökkenthetővé válnak az ezzel kapcsolatos kockázatok, tévedések.

A kiszámíthatóság a javaslattal kapcsolatban azonban nem csak a civil szféra oldaláról lesz meghatározó. A 2015-ös költségvetéstől kezdődően forrásautomatizmusként meghatározásra kerül, hogy a tárgyévet megelőző második évben potenciálisan felajánlható, úgynevezett civil szja 1 százaléka és a ténylegesen kiutalt összeg közötti különbségnek megfelelő összeget biztosít a költségvetés a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a civil szervezetek támogatására.

(14.10)

E forrásautomatizmus kiszámíthatóvá, stabillá teszi a költségvetési kiadások volumenét, a potenciális adóhányadok az adóterhelés csökkenésével degresszíven, illetve az adózói felajánlások arányától függően, összességében további egyenlegrontó hatás nélkül teszik lehetővé a civil szervezetek kiszámítható támogatási rendszerének további fejlődését.

Gyermekvédelmi civil szervezetek beszámolóiból tudom, hogy nagy problémát jelentett a kedvezményes jegyekkel és bérletekkel való elszámolás. A törvényjavaslat ezt a problémát is rendezi a számlakibocsátás rendszerével.

A javaslat számos jogtechnikai megoldást tartalmaz az egyesületi tag jogállásának szabályozása, a civil szervezetek működése, átalakulása és megszűnése tekintetében is. Úgy gondolom, hogy a koherens jogszabályi környezetet a jelen javaslat biztosítja, közös felelősségünk a civil társadalommal, hogy valódi élettel és tartalommal töltsük meg a kereteket, és mindannyian éljünk a lehetőségekkel. Javasolom a törvényt elfogadásra.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  166  Következő    Ülésnap adatai