Készült: 2020.02.21.01:28:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

37. ülésnap, 260. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Részletes vita folytatása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  260  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megkérdezem Várhegyi Attilát, kíván-e szólni. (Várhegyi Attila: Nem.) Nem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés függessze fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Várhegyi Attila országgyűlési képviselő mentelmi jogát.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 226 igen, 71 nem szavazattal, 20 tartózkodással a képviselő úr mentelmi jogát felfüggesztette.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személyi javaslatok megtárgyalása.

Az Országgyűlés elnöke személyi javaslatokat terjesztett elő H/533. és H/534. számokon, ezekben a "Kellő körültekintéssel járt-e el a kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, különös tekintettel olyan személyek kinevezésére, akikkel kapcsolatban tisztázatlan, kétes gazdasági összefüggések merültek fel?" kérdést vizsgáló bizottság, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működése és felügyelete során felmerült aggályokat vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztására tett javaslatot. A különböző irományszámokon előterjesztett javaslatokról külön-külön, de az egyes vizsgálóbizottságok tisztségviselőiről és tagjairól - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - együttesen határoz az Országgyűlés. A személyi javaslatokat írásban valamennyien kézhez kapták.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a H/533. számú előterjesztésben az alelnök személye tévesen került megjelölésre. A Fidesz képviselőcsoportja a vizsgálóbizottság e tisztségére Bernáth Ildikó képviselő asszonyt jelölte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a jelzett pontosítással elfogadja-e a H/533. számú személyi javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 146 igen, 167 nem szavazattal, 6 tartózkodással a személyi javaslatokat elvetette. (Moraj, taps és közbeszólások az ellenzéki pártok soraiban: Pfúj!)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/534. számú személyi javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Megjelenik a szavazás eredménye. - Hosszan tartó taps, moraj, közbeszólások az ellenzéki pártok soraiban: Pfúj! Szégyen! - Az MSZP és az SZDSZ képviselői kivonulnak az ülésteremből.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 125 igen, 179 nem szavazattal és 8 tartózkodással ezt a javaslatot is elvetette. (Rövid szünet.)

 

(17.40)

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitájának folytatása. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Házszabály 59. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportjának 17 képviselője írásban javasolta a vita lezárását. A Házszabály szerint ennek feltétele, hogy a részletes vitában valamennyi képviselőcsoportnak lehetősége legyen álláspontjának kifejtésére.

Megállapítom, hogy tegnap 12 órától ma reggel 8 óra 35 percig tartó vita során ezt minden frakció kihasználhatta, így a vita lezárására irányuló indítványról történő határozathozatalnak (Zaj.) nincs akadálya.

A Házszabály rendelkezései szerint az Országgyűlés a javaslatról vita nélkül határoz. Arra figyelemmel, hogy a részletes vitában a módosító javaslatokat összevontan tárgyalta az Országgyűlés, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést: elfogadja-e a vita lezárására irányuló indítványt? Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 59. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés a vitát lezárta, képviselőcsoportonként egy-egy képviselő, a független képviselő, valamint a kijelölt bizottság elnöke, illetve előadója legfeljebb öt percben felszólalhat.

Megkérdezem: kíván-e valaki ezzel a lehetőséggel élni? Nagy Sándor úr, az MSZP képviselője jelentkezett. Megadom a szót.

 

Felszólalások:  <<  260  >>    Ülésnap adatai